І. Гра – один із шляхів виховання та підтримання інтересу молодших школярів до математичних знань «Математика розум до порядку приводить»Скачати 313.67 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації05.03.2016
Розмір313.67 Kb.
  1   2   3   4

І. Гра – один із шляхів виховання та підтримання інтересу молодших школярів до математичних знань

«Математика розум до порядку приводить» - ці слова належать великому М.В.Ломоносову. Однією з найбільш важливих характеристик мислення є його логічність, можливість робити правильні висновки, аналізуючи наявні факти.

Про людину, у якої добре розвинене логічне мислення, говорять, що вона ґрунтовно мислить, чітко розмежовує поняття, оперує конкретними фактами.

Ця найцінніша риса виникає та розвивається головним чином при вивченні математики, зокрема, в процесі розв’язування задач . Адже математика це практична логіка , в ній кожне нове положення отримується за допомогою строго обумовлених суджень на основі раніше відомих положень, тобто строго доводиться. Ломоносов наведеними вище словами підкреслив цю особливість математики. Вивчення математики формує не тільки логічне мислення, а й багато інших рис людини: кмітливість, критичність, цілеспрямованість тощо.

Розвиток інтересу до уроків математики в значній мірі залежить від методики її викладання. Урок – це живий творчий процес. Урок повинен народжуватись кожен раз як деяка несподіванка, відкриття, задоволення. На уроках потрібно намагатися захопити активною працею кожного учня, розвиваючи інтерес до предмету. Важливу роль при цьому відіграє застосування дидактичних ігор на уроках математики.

Гра – це творчість і праця. В процесі гри виробляється звичка сконцентруватися, самостійно міркувати, розвивати увагу. Діти, які захопилися грою, з легкістю навчаються, запам'ятовують новий матеріал, застосовують знання до нестандартних ситуацій, розвивають фантазію.

Дидактична гра – не самоціль на уроці, а лише засіб вивчення чи закріплення знань. Кожна гра має певні цілі: отримати деякі знання, сформувати певні вміння, розвинути певні функції головного мозку (увагу,пам'ять,мислення, мову), виховати риси характеру (винахідливість, кмітливість, колективізм).

Крім усього кожна гра має свої правила, що визначають порядок дій і створення на уроці відвідної атмосфери. І все це повинен обдумати, розробити, спрогнозувати результат, передбачити різного типу невдачі і помилки, учитель. А ще сформулювати мету гри, якому моменту гри слід приділити особливу увагу, підібрати чи виготовити самому матеріали та посібники, які знадобляться для гри, розрахувати час, бо можна загратися так, що й урок закінчиться  і мета уроку не буде досягнена, та які висновки слід повідомити учням насамкінець, після гри (найкращі моменти гри, недоліки у грі, оцінювання окремих учасників гри чи всіх, зауваження порушникам  дисципліни і таке інше).

Як  бачимо для цього потрібен  час, небайдужість самого вчителя до свого предмета і до учнів, а також потрібно завжди діяти з дитиною на рівних, а не намагатися весь час підкреслювати, хто на уроці вчитель.

Кожна  гра приносить учням моральне і розумове задоволення, піднімає їх настрій. Для вчителя результат гри є показником рівня досягнення учнів у засвоєнні тих чи інших знань або в їх застосуванні.ІІ. Дидактичні принципи організації ігор

Готуючи урок з використанням ігрових технологій, я враховую наступні моменти:

• Які математичні вміння й навички учні засвоять у ході гри? Якому моменту гри слід приділити особливу увагу? Які інші виховні цілі передбачити під час проведення гри? Гра заради гри на уроці недопустима.

• Чи всі учасники виконують правила гри.

• Якою є кількість гравців на кожному етапі гри. Не повинно бути сторонніх спостерігачів.

• Обов'язково має бути присутнім елемент несподіванки і непередбачуваності.

Цікавість гри для дітей, вона не повинна їм набридати.

• Продуманий розподіл ігрових завдань між учнями.

• Тривалість гри.

• Які висновки необхідно повідомити учням по завершенні гри.

• Психологічний комфорт для всіх учасників гри.

• Якщо ігровій діяльності був присвячений весь урок, завершити його підбиттям підсумків.

Ось деякі дидактичні ігри ,які я застосовую на уроках математики.

ІІІ. Дидактичні ігри

Гра «Легка атлетика»

На дошці записаний ланцюжок прикладів, які потрібно виконувати за напрямом стрілочки. Ця гра допоможе засвоїти всі дії з цілими числами,активізує обчислювальні навики, уважність


questions


Гра «Ромашка»

На листку квітки записано дріб, який потрібно додати,відняти, помножити і поділити на дріб, записаний на пелюстці. Після виконання завдання учні перевіряють свої результати з відповідями записаними на зворотній стороні пелюстки


flower

Гра «Математичне лото»

Кожному учню прийшов лист, в якому одна велика карта з завданнями і маленькі, їх більше, ніж завдань. На маленьких – результати обчислень. Учень повинен виконати завдання на великій карті і накрити його відповіддю. Після виконання всіх завдань учень перевертає маленькі карточки і отримує завдання (теоретичне питаня)
-15+12

-20:(-2)

-2∙(-3)
оз

наче

ння

-2-(-2)

-6∙(-2)

4∙17

про

ти

леж

15-(-5)

17-50

96:(-2)

них

чи

селГра «Змагання художників»

На дошці записано координати точок. Позначити на координатній площині точки і почергово з'єднати. Результат – певний малюнок.

Ця гра подобається всім учням.


Картка 1

(-9; 7), (-7; 8), (-6; 10), (-3; 10), (-1; 7), (8; 1), (15; -2), (13; -4), (6; 0), (4; -1),

(3; -1), (1; -7), (-1; -7), (1; -6), (2; -1), (0; -1), (-2; -7), (-4; -7), (-2; -6), (-1; -1),

(-5; 2), (-6; 5), (-7; 6), (-9; 7);

око: (-5; 8).


Картка 2

(1; -7), (1; 3), (5; 5), (3;5), (3;6), (1;5), (0;7), (-2; 5), (-3; 6), (-4; 5), (-3; 4),

(-4; 3), (-3; 2), (-4; 1), (-3; 0), (-4; -1), (-3; -2), (-4; -3), (-3; -4), (-4; -5), (-3; -6),

(-3; -7), (3; -7), (3; -8), (5; -8), (5; -7), (4; -7), (3; -6), (3; 0), (5; 1), (4; 2), (4; 3), (3;4); око: (3; 2)Картка 3

(-15; 3), (-14; 4), (-13; 4), (-11; 2), (-8; 1), (-6; 1), (-2; 4), (1; 5), (4; 4), (7; 2),

(10; -1), (17; -3), (10; -3), (5; -1), (6; -2), (5; -4), (3; -4), (3; -3), (4; -2), (3; -1),

(2; -2), (1; -5), (-1; -5), (0; -4), (-1; -2), (-2; -2), (-3; -3), (-3; -6), (-5; -6), (-5; -2),

(-6; -5), (-6; -6), (-8; -6), (-7; -3), (-6; -2), (-8; -2), (-10; -1), (-13; 2), (-14; 2),

(-15; 3); око: (-13,5; 3)Картка 4

(-12; 1), (-11; 3), (-12; 3), (-11; 4), (-12; 4), (-10; 6), (-6; 6), (-4; 5), (-2; 3), (-1; 1), (1; 1), (2; 3), (4; 5), (6; 6), (10; 6), (12; 4), (11; 4), (12; 3), (11; 3), (12; 1), (12; -3), (11; -1), (9; -1), (8; 0), (7; -1), (5; -1), (2; -4), (2; -5), (3; -7), (3; -8), (2; -8), (2; -7), (1; -6), (0; -7), (-1; -6), (-2; -7), (-2; -8), (-3; -8), (-3; -7), (-2; -5), (-2; -4), (-5; -1), (-7; -1), (8; 0), (-9; -1), (-11; -1), (-12; -3), (-12; 1);

голова: (-2; 3), (-2; 7), (-1; 6), (-1; 5), (1; 5), (1; 6), (2; 7), (2; 3);

очі: (-1; 4), (1; 4);

ніс: (0; 3);

рот: (-0,5; 2), (0,5; 2).Картка 5

(1; 3), (3; 7), (6; 9), (9; 7), (8; 2), (6; 0), (8; -2), (7; -6), (5; -7), (3; -5), (1; 3), (0; 4), (0,5; 4,5), (0; 5), (-0,5; 4,5), (0; 4), (-1; 3), (-3; 7), (-6; 9), (-9; 7), (-8; 2), (-6; 0),

(-8; -2), (-7; -6), (-5; -7), (-3; -5), (-1; 3), (0; 2), (-1; -1), (0; -4), (1; -1), (0; 2),

(1; 3).


Картка 6

(-5; 1), (-6; 0), (-7; 1), (-8; 0), (-9; 1), (-10; 0), (-11; 1), (-12; 0), (-13; 1), (-13; 7), (-6; 7), (-6; 11), (-4; 7), (-4; 1), (10; 1), (10; 11), (12; 7), (12; -3), (14; -9), (12; -7), (14; -13), (12; -11), (12; -13), (11; -13), (11; -9), (10; -9), (10; -5), (-3; -5), (-1; -9), (-3; -7), (-1; -11), (-3; -9), (-1; -13), (-3; -11), (-3; -13), (-4; -13), (-4; -11),

(-5; -11), (-5; 1);

око: (-6; 4), (-6; 6), (-8; 6), (-8; 4).
Картка 7

(-2; 2), (-2; -4), (-3; -7), (-1; -7), (1; 4), (2; 3), (5; 3), (7; 5), (8; 3), (8; -3), (6; -7), (8; -7), (10; -2), (10; 1), (11; 2,5), (11; 0), (12; -2), (9; -7), (11; -7), (14; -2),

(13; 0), (13; 5), (14; 6), (11; 11), (6; 12), (3; 12), (1; 13), (-3; 13), (-4; 15), (-5; 13), (-7; 15), (-8; 13), (-10; 14), (-9; 11), (-12; 10), (-13; 9), (-12; 8), (-11; 9), (-12; 8),

(-11; 8), (-10; 7), (-9; 8), (-8; 7), (-7; 8), (-7; 7), (-6; 7), (-4; 5), (-4; -4), (-6; -7),

(-4; -7), (-2; -4);

око: (-7; 11).Картка 8

(7; 13), (4; 12), (2; 10), (-2; 10), (-5; 12), (-8; 11), (-12; 8), (-8; 9), (-4; 8), (-6; 7), (-10; 6), (-13; 3), (-8; 4), (-2; 6), (-3; 3), (-12; -1), (-14; -4), (-1; -2), (-3; -1),

(-4; -5), (-8; -11), (-11; -13), (-7; -13), (-5; -11), (-4; -9), (-2; -6), (-1; -2), (1; 1), (1; -2), (0; -6), (-3; -15), (0; -16), (5; -15), (2; -14), (1; -11), (2; -8), (3; -4), (3; -1), (5; 2), (7; -1), (4; -10), (6; -12), (12; -15), (11; -12), (8; -11), (7; -9), (10; 0), (7; 3), (9; 4), (11; 7), (10; 10), (7; 13);

око: (7; 8).

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка