І іавчально-методичний посібник. Запоріжжя: зну, 2007Сторінка14/29
Дата конвертації17.03.2016
Розмір5.76 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29
Знайдіть розгорнуті відповіді і повторіть: І) назвіть існуючі напрями методики захисту і розкрийте кожний з них; 2) що таке клопотання адвоката і зазначте відмінність від скарги; 3) визначить зміст скарги адвоката на дії слідчого і напишіть проект такого документу (за фабулою справи у Оргій частині посібника); 4) які відомості зобов'язаний перевірити адвокат, вивчаючи матеріали кримінальної справи після закінчення досудового слідства; 5) яка різниця між нейтральною і атакуючою тактикою захисту.

8. Психологічні аспекти адвокатської захисної діяльності

Захисник повинен організувати захист так, як вважає за доцільне, використовуючи різні психологічні прийоми. Дії адвоката, в процесі яких він застосовує різні психологічні прийоми і методи, не повинні викликати підозри у .його клієнтів або інших осіб, з якими йому по роду діяльності необхідно спілкуватися і одержувати певну інформацію. Так. і цією метою захисник може використовувати «слабкі місця» обвинувачення. Проте недопустиме «свавілля захисту» несумлінних адвокатів, що використовують протиправні і аморальні засоби. «Захист клієнта будь-якими засобами» не можна допустити в ранг принципів діяльності адвокатів.

Діяльність адвоката не може зводитися тільки до логічних побудов Його задача - привнести в судовий розгляд дух етичного мислення, створити атмосферу милосердя при обговоренні гострокопфліктпих ситуацій, чітко відділити прояв «злої волі» від випадкової провини, показати суду справжні причини досліджуваної події, можливий збіг обставин, що привели до тимчасового зниження можливостей психорегуляцій його підзахисного.

Захисник входить в особистий контакт з підзахисним, прагне з'ясувати істинні мотиви вчиненого їм злочинного діяння, ретельно аналізує всі його обставини і допомагає підзахисному зайняти найсприятливішу для нього правову позицію як на досудовому слідстві, так і в судовому розгляді. Таким чином, між адвокатом і підзахисним повинні складатися довірчі відносини, злагоджена загальна лінія поведінки.Наведемо окремі рекомендації для подолання психологічного бар'єру в спілкуванні захисника і підзахисного: 1) при спілкуванні захиснику необхідно враховувати внутрішнє полягання підзахисного, а також той факт, що він сам постійно вивчається своїм клієнтом; 2) захисник повинен пам'ятати, що вся інформація, яка поступає від нього оцінюється підзахисним украй негативно, скептично. На оцінку впливає його психічне потягання, викликане стресовою і фрустраційною ситуацією; 3) відносини підзахисного до захисника визначається більше емоційним сприйняттям, ніж розумом. Тому при першій зустрічі необхідно підготувати перші фрази і дії, якими можна викликати біля підзахисного позитивні емоції; 4) захиснику слід бути гранично відкритим не тільки з підзахисним, але і з самим собою. Яке-небудь недовір'я, неправда, які допускаються, причому з обох сторін, зводять нанівець всі зусилля по досягненню взаємної угоди, і приводять, як правило, до негативного результату; 5) підзахисному слід роз'яснити, що захист можливий виключно тоді, коли між адвокатом і підзахисним будуть виключені взаємні підозри і недовір'я; 6) встановленню контакту з підзахисним сприяє ретельний аналіз адвокатом особи підзахисного і вибір найефективніших в конкретному випадку психологічних прийомів дії; 7) в процесі захисту

адвокату необхідно проявляти максимальну толерантність, коректність, тактовність і стриманість в спілкуванні з підзахисним.

Окремо треба додати, що певну складність як з практичної, так і з психологічної сторони уявляє питання щодо визначення суми гонорару.

І

1. Пропонуємо методику психологічного контакту між адвокатом і клієнтом, а також іншими особами, в процесі надання правової допомоги по кримінальній справі, в умовах ускладненого спілкування.2 Передбачається, що адвокат не знайомий з клієнтом, тому рекомендується такий алгоритм у встановленні контакту при спілкуванні: а) накопичення угод між тими, що спілкуються; б) пошук загальних або співпадаючих інтересів, в) ухвалення принципів і якостей, пропонованих для спілкування; г) пошук і виявлення приховуваних властивостей і сторін особи (виявлення якостей, що утрудняють спілкування); д) адаптація партнерів і реалізація індивідуальних дій; є) досягнення конкретних відносин і побудова злагоджених дій.

Знайдіть розгорнуті відповіді і повторіть: 1) що вивчає юридична психологія; 2) охарактеризуйте зміст психологічних особливостей в роботі адвоката-захисника; 3) розкрийте поняття "психологічний прийом " та наведіть приклади із діяльності адвоката; 4) поясніть зміст терміну "фрустрація ".

9. Алгоритм захисту при судовому розгляді кримінальних справ

Досягнення істини в судочинстві можливе лише при збалансованості цих двох його механізмів. Якщо на стадії досудового слідства змагальність між слідчим і прокурором з одного боку і адвокатом - з іншою, вельми умовна, то вже в судовому процесі можливості у прокурора-обвинувача і у адвоката-захисника дещо ближче до реального балансу. 1 прокурор, і захисник повинні мати рівну нагоду для пошуку і дослідження доказів і для обґрунтовування перед судом своєї позиції. Проте задачі, які стоять перед ними, і їх обов'язки істотним чином розрізняються. На досудовому слідстві, грубо кажучи, вся робота адвоката (якщо опустити химерні фрази деяких норм, які виконують роль декларативного орнаменту) зводиться тільки до одного: написанню або усній заяві клопотань державним слукжбовцям і на них же скарг (слідчому, прокурору, судді). Тобто адвокат виступає в ролі прохача. У суді, звичайно, формально сторони рівні: і «просять» у судді прокурор і адвокат у принципі однаково. Ллє, на жаль, цс тільки у принципі. А реальних можливостей у сторони захисту, безумовно, значно менше. Та і кримінальна справа всього одна, в якій доказовий базис зібраний під наглядом прокурора, який сьогодні в суді виступає обвинувачем. І лежить ця справа па столі перед суддею. А що у адвокат а? В кращому разі якісь копії деяких процесуальних документ ів і свої чернетки Іноді зустрічаються випадки, коли адвокати, які не згодні з виведеннями слідчого про кваліфікацію дій обвинуваченого, звертаються до кандидатів або докторів юридичних наук у сфері кримінального права ио наданню їм висновку про кваліфікацію дій особи на основі матеріалів кримінальної справи, які цим вченим адвокати ж і надають. Щось подібне було у середньовічній Німеччині, де з 1495 р в судову практику активно стали притягуватися вчені- правники з університет ів для «офіційних консультацій».

Зустрічаються і випадки, коли адвокати звертаються до вчених у сфері медичної науки, якщо йде мова про смерть потерпілого в результаті використовування медичного препарату і т.п. Проте тут головним є тс, що по аналогії із ст. 75 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК) такі висновки не є обов'язковими для слідчого, прокурора і суду. Можна сперечатися, затверджуючи, що висновок судової експертизи, який підшит ий в кримінальну справу, і на якому будується звинувачення, теж не є обов'язковим. І навіть їх може бути дещо, причому що суперечать один одному. А слідчий вибере таке, яке йому підходить. Чому, як

40
говорять в одному південному місті, виведення «офіційної консультації» доктора наук і. наприклад, висновок обласного бюро судово-медичної експертизи - це дві більше різниці. І для слідчого, і для адвоката, і для судді, а, отже, - і для підсудного.

Отже, адвокат повинен вчитися складати стислу формулу захисту на противагу формулі обвинувачення. Далі захиснику слід пам'ятати, що у разі його нез'явлення в судове засідання суд, у разі неможливості його заміни, відкладає слухання такої справи Мають місце і випадки відмови адвокатів від участі в кримінальних справах відповідно до ст. 47 КІІК України за призначенням. Тому по вказаних фактах суди ухвалюють окремі визначення, які спрямовували в основному на розгляд кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. В них наголошувалося, що адвокати, які були своєчасно проінформовані про час судового розгляду справи, не прибули в судове засідання без повідомлення причин нез'явлення. А деякі адвокати, на що указують деякі автори, умисне не приходять в суд в призначений термін, таким чином, виграючи час для знаходження нових доказів. Хоча чи дійсно вони «шукають» нові докази, або намагаються «вирішити питання» або «зайти з другого боку», залишається з цілком з'ясовних причин в латентній площині.

У судовому розгляді адвокат активно взаємодіє зі всіма учасниками судового засідання, бере участь в допиті звинуваченого, потерпілого і свідків, веде діалог з експертами і прокурором. Його роль помітно підвищується у разі виявлення суперечливих моментів, які були їм виявлені (і припасені) ще в ході досудового слідства або безпосередньо виявляються це навіть ще краще) в процесі судового розгляду справи. Якщо виникає необхідність у визначенні рівня інтелектуальною розвитку відповідності психічного розвитку біологічному віку, у встановленні виду емоційного полягання в криміногенній ситуації, то адвокат звертається з клопотанням до суду про призначення судово-психолої ічної експертизи

Не останнє місце у формуванні у суду адекватного образу підзахисного і картини відбувся займають адвокатські питання при судовому допиті потерпілого, свідків, інших підсудних. Досвідчені захисники ретельно готуються до тата допитів, продумувавши наперед і записуючи кожне питання, намагаючись уникнути невизначених, несподіваних і небажаних відповідей. Грамотний адвокат своїми питаннями зуміє загнати в психологічний тупик і викрити лжесвідка, продемонструвати суду надуманість звинувачення або неспроможність доказів, підтасовування фактів або фальсифікацію документів. Свідок може говорили неправду і думати, що він говорить правду, - це абсолютно природно. Він може помилятися, може, будучи очевидцем деяких фактів, додати до них ряд нових, - таких, про які він тільки чув і які були сприйняті його розумом шляхом різних припущень.

Адвокат повинен враховувати таку вимогу до представників обвинувачення, які не повинні перевищувати пропозиції про кваїіфікацію злочину з мстою «підслраховування» від повернення судом справи для додаткового розслідування.

І

  1. Адвокат повинен вчитися складати стислу формулу захисту на противагу формулі обвинувачення і використовувати її при судовому розгляді як логічний "хребет" позиції по справі, на яку "нанізувати" всі докази "за" і відкидувати - "проти".

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка