І іавчально-методичний посібник. Запоріжжя: зну, 2007Сторінка29/29
Дата конвертації17.03.2016
Розмір5.76 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

 • Святоцький О., Шевченко М. Адвокатура Республіки Білорусь // Право України. - 2003. - № 7. -С. 105 108.

 • Святоцький ()., Шевченко М. Організація та діяльність адвокатури в Російській Федерації II Право України. - 2003. - № 6. - С. 78 89.

 • Сливка С.С. Професійна культура юриста: (Тсоретико-методологічний аспект). - Львів: Світ, 2000.-336 с.

 • Сливка С.С. Юридична деонтологія. - К.: Апка, 2003. - 320 с.

 • Сурдукова О.В. Адвокатське розслідування як інститут кримінально-процесуального нрава // Вісник Академії адвокатури України. - 2005. - № 4. - С. 97 103.

 • Теория юридического процесса / Под общ. ред. В.М. Горшенева. - X.: Вища школа, 1985. 191 с.

 • Титов А. Участь захисника в кримінальних справах за призначенням: окремі проблеми // Право України. 2002. - № 3. - С. 87 - 89.

 • Фурса С.Я., Фурса С.І. Адвокат у цивільному процесі. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.

 • Хотинська О. Правове становище адвоката як представника у виконавчому провадженні // Вісник прокуратури. - 2003. - № 3 (21). - С. 76 - 79.

 • Хотинская О. Этика деятельности адвоката в исполнительном производстве // Юридическая практика. - 2003. - № 5. - С. 6 - 8.

 • Хрестоматия по юридической деонтологии: Сборник нормативных актов (международных, отечественных, зарубежных) об основных стандартах профессиональной деяльностп юристов (с общими комментариями к разделам): Для юридических вузов и факультетов / Сост. и общ. ред. О.Ф. Скакун. - X.: ЭСПАДА, 2002.

 • Чабан С. Участь адвоката у виконавчому провадженні // Право України. - 2001 - № 11.-С. 84-85.


  додл тки

  .•тын пикітття та і рівня уна.'н до справи


  2,2, /. Зазапроїшчіня >%> участі . Я Справі


  правоні рішення


  по справі

  Таблиця 1. Загальна структура адвокатських злочинів

  Таблиця 2. Типовий алгоритм найрозповсюдженого адвокатського злочину


  ЗМІСТ

  ЧАСТИНА ПЕРША: ТЕОРІЯ 4

  ш 5


  ш 31

  ш 38


  ш 52

  КОНТРОЛЬНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ВСІХ ТЕМ 79

  ІЬиі РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 88

  НАВЧЛЛЫІО-МІ И >Л,ИЧ IIІ ПИДДННЯ 93

  ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ < IHKокий 93

  Навчально-методичний посібник 93 • НАВЧЛЛЫІО-МІ И >Л,ИЧ IIІ ПИДДННЯ

  (уК|1і)ЇІ II I.КІНО мовою)

  ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ < IHKокий  кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та правосудця юридичного факультету Напорі ,іоі іальпого університету

  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ АДВОКАТОЛОПЇ

  Навчально-методичний посібник

  Рецензенти: д. ю. н., професор ВТ. Лукашевич, д. ю. н., професор Т.О. Коломоєць Відповідальний за випуск: к. ю. н., доцент О.В. Синеокий Коректор: к. ю. н., доцент 0.6. Синеокий  Здано до набору 20.09.2007. Підписано до друку 28.09.2007. Формат 60x84/16. Бумага типограф. №2. Папір офсетний. Гарнитура Times New Roman. Друк різографічний. Умови. Друк. Арк. 15. Замов. 1274. Тираж 300 экз.

  Віддруковано у друкарні ЧП «Дінас» ('відоцтво про внесення до Держанного реестру ДК 11627882 від 26.11.1997 р. м. Запоріжжя, вуп. Гоголя, 60
  1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка