І іавчально-методичний посібник. Запоріжжя: зну, 2007Сторінка4/29
Дата конвертації17.03.2016
Розмір5.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Знайдіть розгорнуті відповіді і повторіть: 1) покажіть і доведіть, що у період середньовіччя адвокатура розввивалася за трьома окремими моделями - східній, континентальній і британській; 2) розкрийте зміст та опишіть особливості слідуючих понять "глосатори", "постглосатори (коментатори)", "проведення поєдинку", "фехтувальники", "декан", "консиліарії", ' пропоненти", "ауоліснти", "аплікація", "принцип компургації ", "баристери", "соліситори", "атторне'і", "проктори"

6. Світова адвокатура у Новий час

У період XV1-XIX столпть адвокатура поступово набуває іншу форму. В цей час вона стає самостійною організацією, яка існує і в даний час, В 1873 р. в Австрії, а в 1876 р. в Німеччині адвокат міг брати участь на попередньому слідстві. У Франції з цього приводу були деякі особливості і обмеження Так, за законом 1897 р. якщо арештований просить про це, адвокат мав можливість бути присутнім на допитах, але питання ставити не міг. Проте саме у Франції вперше виникає класифікація адвокатських професій. Одна з них визначається як правовий захист, інша як судове представництво. У 1822 р. в тексті присяги адвоката були зміни через історичні і політичний подій, які відбулися в країні До цього часу «община адвокатів і повірених» розпалася, а органом самоврядування статі комітет або порада. Хоча ще в 1789 р. уряд декретував участь захистника на попередньому слідстві. Правда, Наполеон 1 в 1808 р. позбавив французьку адвокатуру цього права і лише в 1897 р. воно було повернено.

У Німеччині кількість адвокатів була встановлена державою. Дисциплінарний нагляд за і\ діяльністю здійснював апеляційний суд. Фрідріх Великий був відкритим ворогом адвокатури, він називав адвокатів «п'явками» і фактично провів одержавлення адвокатури, іапропонувавши замість адвокатів державних урядовців - правових комісарів, які проіснували до 1849 p., фактично підтвердивши повну помилковість такого рішення. До речі, представників, які одержували за виконану роботу ие гонорар, а оплату за послуги, часто називали прокураторами. Права людини у сфері кримінального судочинства, зокрема право оскарження в суд незаконного арешту, було закріплено в юридичному документі Англійської революції «Habeas Corpus Act» в 1679 р. У кінці XIX в. порядок допуску в адвокатуру у ряді європейських країн був дещо змінений. У шотландських судах великим авторитетом користувалися цправознатоки-засновники», зразково десяток шотландських авторів, які в 1680- 1870 pp. своїми роботами систематизували і завершили створення шотландського права (Стер, Маккензі, Ерськін і ін.) Завдяки цьому традиція права в Шотландії зберегла особливі риси, які говорять про приналежність до римського права, а з цим і самобутність. У Франції відповідно до указу 1822 р. була потрібна наявність 3-річного практичного стажу або 5-річне стажування. В 1 іімеччині статут 1878 р. встановив 3-річну практичну підготовку до самостійної роботи.

Гонорарна практика також одержала зміни. Слід зазначити, що в даний період розрізняли оплату за роботу адвокати (salaire) і гонорар, який як добровільна сума нічого не мав з виконаною адвокатом роботою. Тому урядові документи забороняли вимогу від клієнта гонорару. У 1807 р Наполеон Бонапарт встановив спеціаіьні тарифи за виконання адвокатських послуг, але адвокати цього розпорядження не виконували, у зв'язку з чим у 1810

p. їх зобов'язали в договорах про надання послуг обов'язково зазначати розмір гонорару. Але і не адвокати продовжували ігнорувати.

Як у Франції, гак і в Англії винагорода за захист в суді або надання юридичної поради перестала бути платнею за особисту послугу, а змінилася на почесний подарунок, який не можна було ні заздалегідь обумовлювати, ні вимагати при судовому стягненні. Клієнт, виплативши гонорар, не міг вимагати його повернення.

З 1807 по 1812 pp. відбувався подальший розвиток організаційно-структурної побудови адвокатської корпорації. Гак, в США згідно закону 1871 р. адвокати Нью-Йорка об'єдналися в самоксровану колегію, яка очолювалася головою і виконавчою комісією. В Канаді адвокати і повірені увійшли до єдиної самокерованої колегії, яка роздяглася на 6 відділів або секцій - по округах міст.

4

  1. Не дивлячись на особливості процесу зародження і розвитку адвокатури в різних країнах, її поява мала об'єктивні передумови соціального, політичного, правового і морального характеру.

  2. До XIX в. остаточно затвердилася додаткова умова щодо допуску до адвокатської професії - це наявність практичного стажу юридичної роботи або стажування

  3. Гонорарна практика одержала зміни (в різних країнах вона мала свої особливості, що ми відзначили вище.

  4. Метою адвокатури був захист прав і законних інтересів суспільства взагалі і окремих громадян зокрема.  5. Інститут достовірно незалежної і професійної адвокатури був тією необхідною і найважливішою умовою у формуванні правової, демократичної держави і існування громадянського суспільства.Знайдіть розгорнуті відповіді і повторіть: 1) визначте і деталізуйте порядок допуску в адвокатуру в Англії у XIX cm.; 2) розкрийте зміст та опишіть особливості слідуючих понять "адвокатська камера", "правові комісари", принцип ракіа de quota Ulis (гонорар, одержаний нечесним шляхом), ; 3) зазначте різницю між■ "оплатою за роботу адвоката " і "гонораром ".

7. Виникнення і розвиток адвокатської інституції в Україні до XIX cm.

Професійна адвокатура в Україні сформувалася в польсько-литовський період (XIV— XVI ст. ct.). З XV ст. всі захисники називалися палестри (palestra - грец. місце для вправ). Перший Литовський статут 1529 р. вживає слово «advocatus», але воно торкається державних урядовців «війтів». Фактично функції адвоката викопував «прокуратор». Перші спроби упорядкувати справу судового захисту і чітко виділити адвокатську діяльність як професію була зроблена нормами Литовського статуту (1648 р. кінець XVIII в.).

Вперше поняття «адвокат» в значенні захисника прав сторони було спожито в «Правах, по яких судиться малоруський народ» (1743 р.) у період гетьманщини на Україні. До цього перший Литовський статут 1529 р. використовує термін «прокуратор», а слова, що зустрічаються, «адвокат» і «адвокатує» торкаються адміністративних службовців Спочатку організація професійної адвокатури з'являється в міських судах, а потім — в загальних публічних. Отже, організаційне оформлення адвокатури на Україні стало в XV ст., коли захисником могла бути людина, обізнана писане право, тобто професійний юрист.

За польською Конституцією 1678 р. як патроном (захисником), так і його помічником (депендентом) могли бути виключно шляхтичі і лише Конституція 1764 р. дещо пом'якшила це правило, допустившися в адвокатуру осіб різного соціального положення. Але це не торкалося випадків участі адвокатів в Коронному Трибуналі. Помічник патрона проходив стажування терміном 4 року, якщо він мав намір присвятит и себе надалі правозахисник діяльності, а якщо

він не будував таких намірів, то стажування обмежувалося 3 роками. Так, в перший рік помічник тільки слухав мові адвокатів, упорядковував документи в канцелярії. А в подальші роки та дорученням патрона він вже робив самостійні виписки з матеріалів справи, готував і редагував позови, заяви, скарги, клопотання. Стажування завершувалося ухваленням присяги, після чого громадянин ставав патроном або меценасом (таееепав - покровитель наук і мистецтва). Кількість адвокатів була обмежена законом. Т ак, в XVIII в. польське законодавство встановило певну кількість адвокатів при кожній судовій інстанції: Коронному Трибуналі - ЗО, в асессорії - 12, в реферандарії - 12, у військовому департаменті - 16 адвокатів.   1. Українська адвокатура у період Х-ХІХ ст. ст. не отримала особливостей і специфічних рис.

   2. У період X - першої половини XIX ст. ст. в Україні були відсутні нормативно- правові акти, які регламентували діяльність адвокатів.

   3. Замість адвокатів діяло, так зване, судове представництво.

   4. З другої половини XIX в. історія української адвокатури більшою мірою пов'язана з розвитком адвокатури в Росії.Знайдіть розгорнуті відповіді і повторіть: І) визначте зміст термінів "видоки", "послухи", "війтів", "депендент", "меценас"; 2) розкрийте особливості «прокуратора» або «річника» як одного з перших видів професійних захисників в Україні.

^^ Я. Адвокатура в Російській імперії до 1917р.

До середини XIX в. про адвокатуру як суспільний і правовий інститут мови бути не могло. Для появи адвокатури не склалося ні політичних, ні економічних, ні соціальних передумов. Законом Російської Імперії від 14 травня 1832 р. діяльність судових представників (стряпчих) вперше була більш менш законодавчо впорядкована, регламентований порядок відбору членів і діяльності цього інституту. Принципово іншим, у порівнянні із стряпчими і і.ісілпннками, був перш за все правовий, буржуазний статус адвокатури, яка народилася як повноцінний юридичний інститут, оскільки змагальне судочинство неможливе за відсутності правії.н.ио організованої адвокатури.

Правова регламентація адвокатури вказана в «Установі судових встановлень» від 20 шетопаду 1864 р. Адвокати іменувалися повіреними і підрозділялися на 2 категорії: присяги і приватні. Вимоги до присяжні були такі: вища юридична освіта, практичний стаж судової роботи, що прослужили помічниками повіреного присяги не менше 5 років, обиралися в округ Судової палати ради повірених присяг - гри округи Судових палат (Київський, Харківський і Одеський), які здійснювали нагляд за всіма повіреними даного округу, мали право вести всі кримінальні і цивільні справи в окрузі, де перебували на обліку.

1 Ірисяжпі повірені об'єднатися у відповідну професійну корпорацію, для якої було характерне внутрішнє самоврядування у вигляді виборних органів (рад присяжних повірених) і нагляд за їх діяльністю з боку судових органів. До задач адвокатури входило: захист у кримінальних справах, представництво сторін в цивільному процесі і надання юридичної допомоги населенню, включаючи безкоштовні консультації для бідних. Приватні ж повірені своїй корпоративній організації не мали Чоловіку, що досяг 18 років, вимагалося скласти іспити в окружному суді або судовій палаті і одержати свідоцтво встановленого зразку на ведення судових справ, виступати могли виключно в тих судах, до яких вони були приписані). До присяжних повірених висувалися підвищені вимоги: а) 25-річний вік; б) вища юридична освіта; в) п'ять років судової практики як урядовець судового відомства або помічника присяжного повіреного. В деяких випадках для кандидатів влаштовуватися іспити з метою перевірки їх підготовки. Певне поширення в цей час набув інститут помічників присяжних повірених До них відносилися особи, що дістали юридичну освіту, але що ніде не служили.

За Законом від 25 березня 1874 р. приватні та присяжні повірені були зрівняні у процесуальних правах і організаційному статусіом. 14 січня 1871 р приймається урядовий указ щодо недопущення жінок до отримання права на звання приватного повіреного У 1875 р видано розпорядження про "тимчасове" припинення формування рад присяжних в судових округах. Судова система зберегла організаційні і процесуальні основи, закладені Судовими Статутами 1864 р. У 1876 р. Міністерство юстиції Росії навіть внесло проект закону щодо знищення незалежності адвокатури Правда, годі цей проект не було прийнято. Проте, у 1890 р. подібний крок повторився знову і не вдався знов. У 1904 р. була зроблена третя спроба, яка також не увінчалася успіхом.

Окремо зазначимо, що організація адвокатури в західно-українських землях мала свої особливості, що було обумовлене впливом Угорщини, Польщі. Молдавії і включала риси адвокатури цих країн.    1. Після проведення судової реформи 60-х років XIX ст. проголошуються демократичні принципи ведення судочинства, одним з яких закріплюється право на захист.

    2. З того часу в кримінальному судочинстві з'являється адвокат, який виступає не як представник обвинуваченого, а виконує безпосередню функцію захисту.

    3. У XIX в. вперше з'являються норми, які передбачають кримінально-правову відповідальність урядовців різних рангів, до числа яких були віднесені приватні та присяжні повірені. Хоча окремої норми про заборону загрози або насильства відносно адвоката ще не існувало.

    4. Адміністративно-судова реформа 1889 р. сприяла поверненню множинності судових органів, що означало повернення до положення дореформеної Росії, а значить фактично стала контрреформою.

5. Адвокатура, як і суд присяжних, проіснували в Російській імперії до революції 1917 р.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка