І іавчально-методичний посібник. Запоріжжя: зну, 2007Сторінка9/29
Дата конвертації17.03.2016
Розмір5.76 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29
Знайдіть розгорнуті відповіді і повторіть: !) визначте поняття адвокатської практики як специфічного виду соціальної діяльності і назвіть її основні риси; 2) назвіть основні структурні елементи адвокатської практики; 3) охарактеризуйте види адвокатської практики за суб'єктами її здійснення і за видами юридичних дій; 4) перелічіть загальносоціальні і спеціальні юридичні функції адвокатської практики; 5) розкрийте внутрішній зміст адвокатської практики; 6) назвіть основні види юридичних актів, що утворюють зовнішню форму адвокатської практики; 7) поняття рейдерства та механізм протидії.
2. Класифікація і типологія адвокатської діяльності в Україні

Представництво - це гака повна або часткова заміна суб'єкта права іншою особою, при якій представник в повній правовій мірі заміщає юридичну сторону, шляхом виконання функцій правоздатності, внаслідок чого всі наслідки діяльності представника покладаються на обличчя, що заміщається. У свою чергу правозаступництво — це публічний чинник правосуддя, який покликаний надати юридичну допомог у фізичним і юридичним особам з метою захисту їх законних прав. Виходячи з цього, адвокатська діяльність класифікується на два абсолютно різних інституту, не мають нічого загального - представництво і правозаступництво.

1 Іропопується така класифікація, що складається з двох базисних напрямів:

     1. адвокати, які беруть участь в кримінальному процесі (назвемо це узагальненим терміном - кримінальна юстиція, що включає окремо стадію досудового слідства і стадію судового розгляду; при цьому типологія адвокатської діяльності в кримінальному процесі може структуруватися за різними параметрами: перш за все - процесуальний стан: захисник і представник; потім - категорія кримінальних справ, причому це розбиття може по самих різних підставах: а) види обвинувачення (статті, можливі терміни, категорії злочинів): б) арештантські / неарештантські; в) залежно від територіальності і навіть від перебування під слідством, що має значення для типів самих адвокатів.

     2. адвокати, що берут ь участь в інших справах, але не кримінальних. А будь-хто інші - це які'.' Так от, про це ми і поговоримо зараз, тобто розглянемо типологію участі адвоката в "некримінальних" справах Ми перш за все відзначимо і виділимо принципові основи і технологічні особливості участі адвоката в цивільному, господарському, нотаріальному, адміністративному і конституційному процесі. Ми не станемо окремо зупинятися на важливості кожною з вказаних напрямів, але помітимо лише те, що якщо розгляд першого і частково другого видів процесуальної діяльності адвоката достатньо повно розкрито раніше на сторінках юридичних видань різного формату, то новаційна роль адвоката і характерні особливості його професійної діяльності в нотаріальному, а більш переконливо в адміністративному, і особливо - в конституційному процесі, безумовно час іуговують особливої наочної розмови хоча б для контура масштабів цих напрямів надалі і розстановці акцентів в сучасному полягапні проблеми.

До сучасних систем кваліфікації, поширених в правових державах з високим обсягом і різновидами цивільного правового обороту, застосовується професійна кваліфікація, заснована на спеціалізованих видах адвокатської діяльності. Гак, наприклад, в СІ ПА. Франції. 1 Нмеччини, Російській Федерації адвокати спеціалізуються за такими групами: судові адвокати у кримінальних справах; судові адвокати у цивільних справах; судові адвокати у господарських справах; адвокати для малоімущих; військові адвокати: сімейні адвокати. Як професійний і організаційний зв'язок адвокатів з повіреними формує гарантовану стійкість організації адвокатури, так і тісний зв'язок адвокатури з судовою системою створює сприятливі передумови для авторитету установ правозахисників і надійності формування судової системи.

Отже, слід підкреслити, що серед існуючих класифікацій адвокатської діяльності необхідно виділяти ті, в яких як критерій приймаються істотні ознаки (тип природної класифікації), а також ті. які будуються па основі штучного виділення рис або ознак об'єктів, які не є істотними (тип штучної класифікації). Ми навмисно обійшли або торкнулися в мінімальному ступені ряду питань, пов'язаних з типологією адвокатської діяльності в зарубіжних країнах, але мають, як нам представляється, все ж таки другорядне значення в контексті проблеми, яка визначена нами як центральна в представленому дослідженні.

Класифікації за такими підставами як сфера адвокатської діяльності, спеціалізація адвокатської робот и, можливості використовування адвокатом правових або неправових форм діяльності, сфера галузевої спеціалізації, приналежність до типу правової системи і ін. слід вважати природними, а решта пропозицій - штучними.

4

1. Адвокат може бути захисником виключно в кримінальному процесі, а у всіх інших сферах адвокат може виступати як представник або консультант. Якщо останнє особливих складнощів в інтерпретації не викликає і його значення, скажімо, додаткове, то головні ролі адвокат в "некримінальному" процесі може грати тільки як представник.

2 Пропонується слідуюча черговість висвітлення вищезазначених напрямів: цивільний, господарський, нотаріальний, адміністративний і конституційний процес.{найдіть розгорнуті відповіді і повторіть: І) визначте зміст і різницю у тлумаченні термінів "класифікація" і "типологія"; 2) надайте поняття типів адвокатсько!діяльності в Україні; 3) розкрийте різницю між статусом адвокатів, які беруть участь в кримінальному процесі, та адвокатів, що беруть участь в інших справах, апе не кримінальних, і назвіть в

яких.3. Адвокат у цивільному процесі

Процеси цивільно-правової регуляції і цивільного судочинства вимагають від юристів глибокого розуміння закономірностей людської психіки: генезису формування мотивів і цілей діяльності, вибору способів діяльності, структури емоцій і відчуттів, вольової регуляції поведінки, міжособових відносин, видів і причин конфліктів І Т.ІІ. Ці поняття широко відображені в цивільному праві, оскільки вказані психічні явища обов'язково представлені у всіх сферах приватного життя громадян: виробництві і бізнесі, рішенні житлових і інших майнових проблем; в житті сім'ї (питання шлюбу т а розлучення, виховання дітей, усиновлення, позбавлення батьківських прав і ти) Успішність і результативність цивільного процесу значною мірою залежать від компетентності адвокатів і ретельності попередньої підготовки процесу. Зміст матеріалів по справі створює для юристів проблемно-пізнавальну ситуацію, при аналізі якій у них створюється концептуальна (уявна) модель події. Ця модель і стає основою організації судового засідання. Проте, у багатьох випадках позовні заяви бувають неповними і юридично не коректними.

Практика вітчизняного і зарубіжного судочинства показує, що багато цивільно-правових проблем успішно вирішується до суду шляхом переговорів, які від імені і на користь довірителя проводять адвокати (в СІЛА, наприклад, близько 90% цивільних позовів вирішуються до судового розгляду). Таким чином, ми бачимо, що об'єктивність і справедливість рішень в цивільному процесі вимагає, щоб психологічні знання сталі для адвокатів професійними, разом з їх знаннями в області юриспруденції.

Ефективність цивільного процесу істотним чином залежить від встановлення між його учасниками комунікативного контакту. Специфіка міжособової взаємодії в цивільному процесі в порівнянні з кримінальним процесом істотно інша і виражається в тому, що активність суду тут незмінно з'єднується з ініціативою сторін. Ось чому суперечки сторін у судовому засіданні вважаються найбільш психологізованими Річ у тому, що протиборство інтересів під час суперечок досягає найвищої напруги, тому що кожна із сторін прагне довести (або нав'язати) суду свою точку зору. В ході суперечок, не обмежених за часом, позивач і відповідач мають право повторних виступів, можуть не тільки уточнюватися деталі справи, але і з'ясовуватися нові питання.

Серед психологічних якостей адвоката-представника в цивільному процесі слід зазначити уміння вислуховувати людей, які звертаються за допомогою; проявляти толерантність і емоційну стійкість. На відміну від кримінальних справ, які вже в готовій справі приходять в суд, в цивільній справі збір доказів, позиція, бесіди з свідками, витребування і представлення документів - все це адвокат повинен виконати самостійно У цивільному процесі мова адвоката має ряд особливостей, обумовлених її спрямованістю: мова адвоката не захищає, а робить юридичний висновок, обумовлений позицією сторони. Ці мови більш лаконічні, менш емоційні. І тим не міні, виступ адвоката повинен бути грамотним, логічним.

виразним, з використанням риторичних прийомів, направлених на підтримку стійкої уваги судової аудиторії. Мова включає процес породження і сприйняття повідомлень. Структура мовної діяльності складається із стадії орієнтування, програмування, реалізації, поточного коректування і контролю. Загальні вимоги, що пред'являються до мови, підрозділяються на логічні, культурологічні і психологічні. Всі ці вимоги мають істотне значення стосовно мови адвоката по цивільній справі. Як доказова, судова мова у цивільній справі повинна відрізнятися строгою логічністю, відповідністю вимогам формальної логіки, достатності і несуперечності. Неприпустимо зміщення понять, їх багатозначне тлумачення. Значна вада судової мови надмірність, велеречивість.

На відміну від судових промов захисників в кримінальному процесі промови адвокатів у цивільному суді більш лаконічні, в них, як правило, відсутні розгорнені особові характеристики, докладний аналіз причин і умов виникнення делікту. Повсякденність аналізованих явищ зобов'язала ораторів в цивільному суді до використовування мовних прийомів, направлених на підтримку стійкої уваги аудиторії Проте ці мовні прийоми не можуть бути штучними вони повинні органічно витікати з мети судової мови. До промови, що проголошується адвокатом у судових дебатах цивільного процесу, пред'являються наступні основні вимоги: 1) виклад фактів повинен бути об'єктивним і відповідати істині: 2) закон повинен тлумачитися в точній відповідності з його змістом і значенням: 3) мови судових ораторів повинні відрізнятися простотою, ясністю, діловитістю, відсутністю зайвих ораторських прийомів: 4) характеристики позивача і відповідача повинні бути зведені до мінімуму. Адвокат повинен пам'ятати, що заперечення на визначення, які не оскаржують окремо від рішень суду, включаються в апеляційну скаргу на рішення суду.

      1. Основна задача судового розгляду цивільної справи - це врегулювання протистояння інтересів сторін на законних підставах. При цьому між сторонами, з одного боку, сторонами і судом, з другого боку, відбувається безперервний процес циркуляції інформації, яка психологічно не однотипна.

      2. Силове протиборство в цивільному процесі часто не тільки не ліквідовує конфлікт, але і пісилює його, ведучи до тривалої тяжби. Тому в цивільних справах адвокату треба в більшому спектрі застосовувати посередницькі методи.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка