І. пояснювальна записка великий український педагог-гуманіст ХХ століття В. СухомлинськийСкачати 135.79 Kb.
Дата конвертації03.03.2016
Розмір135.79 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки м. Жмеринки

Центр позашкільної роботи

Розробка програми гуртка:


Автор: методист з гурткової роботи

Центру позашкільної роботи

м. Жмеринки

Дем’яненко Ірина Борисівна

2009 р.


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Великий український педагог-гуманіст ХХ століття В.Сухомлинський

cказав : ”У природі немає дитини безталанної,не на що не здатної.Кожному можна

дати щастя творення,кожного треба вивести в люди і дати йому творчий простір.

наше основне завдання не зламати, підняти,підтримати,не знеособити духовні

сили дитини,а утвердити почуття її гідності і виховати її справжнім творцем і пат-

ріотом .”

Ці слова відомого педагога є актуальними і зараз,адже 2009 рік оголоше-

но роком молоді.Як же сучасним педагогам виховати нашу молодь духовно багатою,творчою,всебічно розвиненою ?Насамперед,нам потрібно відродити у дитячих душах гордість за свою державу,виховати у них повагу до старовинних українських звичаїв,обрядів,залучити їх до оволодіння кращими надбаннями укра-

їнської культури і мистецтва.А цьому сприяє змістовна і цілеспрямована робота по національному вихованню учнівської молоді,ознайомлення з історією національної культури,оволодіння практичними навичками з народних промислів

України.


Народні промисли і українське декоративне мистецтво своїми коренями сягає глибокої давнини.Вони яскраво характеризують національні особливості нації, локальні відміни етнографічних груп , і це –“минуле в сучасному “.

В історичному аспекті народне мистецтво насамперед розвивалося як творчість селян і мешканців передмість у вільний від хліборобства час.Вони виро-

бляли необхідні вироби у тому числі і художні ,для власних потреб.

Народне мистецтво існує у двох формах : перша-творчість народних майстрів для себе і близьких ;друга- народно-художні промисли-ручне виготовлення художніх виробів окремими майстрами й організованими підприємствами для збуту.

Сучасний період розвитку суспільства і України відкриває широкі можливості для оновлення виховання дітей на основі народності,що дає змогу формувати духовно багате покоління людей.Виховання починається із засвоєння дітьми духовних надбань рідного народу.Без оволодіння в сім’ї ,школі,центрі позашкільної роботи культурою та ремеслами свого народу,пізнання його самобутнього національного обличчя,практичного продовження культурно-історичних традицій,звичаїв,обрядів ,відродження народних промислів не можна і говорити про успіх перебудови навчально-виховного процесу.

Сучасний позашкільний заклад повинен виховувати творчу,духовну особистість,яка б могла у майбутньому забезпечити прогрес нації.

Важливим джерелом творчості дитини є народна мудрість ,найкращі традиції народу ,а особливо відродження народних промислів України.

На заняттях гуртка “Народні промисли “ керівник гуртка ставить перед собою завдання по реалізації програми по відродженню народних промислів України.

В процесі роботи гуртка використовуються вишивка, лозоплеті –

ння ,викладання візерунків ,виготовлення оберегів ,писанкарство ,елементи гончарства та інші.

Основною метою в роботі гуртка “Народні промисли “ є створення системи роботи по відродженню народних промислів України,формування творчої особистості підростаючого покоління,розвиток і реалізація творчого потенціалу дітей в ході активізації їх творчої діяльності при здобутті практичних навичок.

Завдання ,які ставляться в роботі гуртка :- формування національної свідомості та самосвідомості ,духовне збагачення

молоді;


- виховання молоді на традиціях,звичаях,фольклорних джерелах народних

промислів свого народу,рідного краю,національної культури ;

- навчання дітей практичним навичкам в оволодінні народними промислами.

На заняттях гуртка “Народні промисли” діти вивчають також декоративно-художнє оформлення оселі ,звертаються до історичних даних.У своїх роботах гуртківці зображають сільські оселі,здійснюють їх оформлення і кожен гуртківець має свою точку зору при виконанні роботи (використовують солому,гілки дерев,лозу,зернята,крупи,тирсу,кольорову манку,кору дерева тощо ).При викладанні одежі селян велику увагу приділяють вишивці нитками та бісером.

Деякі композиції прикрашають глиняним посудом,виготовленим з глини.

Використання на заняттях гуртка українського народного мистецтва,

Народних промислів,українського орнаменту сприяє їх духовному збагаченню та

Творчому зросту.Діти знайомляться з культурною спадщиною свого народу,з елементами українських народних промислів,вивчають традиції та звичаї свого народу.

Це не тільки розширює їх світогляд,а й сприяє духовності,вихованню національної свідомості,поваги до кращих надбань українського народу.

ІІ. НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ з/п

Назва розділу

Кількість годин

Теорія

Практика

Разом

1

Вступ. Мета та завдання гуртка «Народні промисли»

8

-

8

2

Поняття флористики

 • закони флористики ;

 • Композиції з живих квітів ;

- Осінні етюди;

 • Українські орнаменти з живих квітів;

 • Квіти рідної України в композиціях;

 • Лінії хогарта,геометричний та асиметричний стилі.

6

18

24

3

Вишивка бісером- національне мистецтво

- аплікація з бісеру ; • Технічні елементи з бісеру:горизонтальні лінії , вертикальні стовбчики, «ялинка» ;тамбурні лінії;

 • Поєднання бісеру з іншими природними матеріалами;

 • Технологія викладення бісером елементів українського народного костюму;

 • Технологія викладення елементів українського віночку;

 • Виготовлення картини «Моя Україна»

5

27

32

4

Виготовлення елементів для комбінованих кормпозицій з природного матеріалу та кольорової манки:

 • з пап’є- маше;

 • лози;

 • глини;

 • соломки.

4

18

22

5

Знайомство з українською вишивкою

та виготовлення окремих елементів,з використанням вишивки:

-рушник;

-скатертина;

- український костюм :вишивання

найпростіших елементів хрестиком.4

20

24

6

Техніка малювання елементів петриківського розпису: «зернятка», «кривеньке зернятко», «травичка», «колосок», «пірчате листя», «горішок»,

«стрічковий орнамент»2

12

14

7

Технологія виготовлення оберегів.

 • значення оберегу в житті людини та окремих його елементів;

 • етапи створення оберегу.

2

18

20

8

Виготовлення новорічних та Різдвяних композицій.

2

10

12

9

Виготовлення композицій з природного матеріалу:

-Технологія виготовлення композиції з берести»Мій рідний край»

- Технологія виготовлення композиції «Лелеки» ;

- Технологія виготовлення композиції «Соняшники» ;

- Технологія виготовлення композиції «Земля-планета,на якій я живу» ;6

32

38

10

Технологія виготовлення писанок,мотанок,крапанок:

-матеріали для виготовлення мотанок,писанок, крапанок;

-техніка безпеки роботи під час виготовлення мотанок,писанок, крапанок;

-етапи виготовлення мотанок,писанок,крапанок.4

18

22

Всього:

43

173

216

ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ1.Вступ. Мета та завдання гуртка «Народні промисли»

Ознайомлення з планом роботи гуртка.Бесіда «Мистецтво навколо нас».Народні промисли та їх роль у житті людини.Ознайомлення з видами народних промислів.2. Поняття флористики

Закони флористики. Правила виготовлення композиції з живих квітів . Лінії хогарта,геометричний та асиметричний стилі.Практичні заняття .Осінні етюди.Виготовлення різних видів букетів: падаючого ,гірлянди,горизонтального. Українські орнаменти з живих квітів.Виставка квіткових композицій «Квіти рідної України» .3. Вишивка бісером- національне мистецтво

Походження та застосування бісеру.Освоєння та вдосконалення навичок роботи з бісером. Виготовлення найпростіших аплікацій з бісеру.Виготовлення аплікації з бісеру за власним задумом.Вивчення техніки викладання елементів з бісеру: «ялинка» ;тамбурні лінії. Техніка викладання елементів з бісеру: горизонтальні лінії , вертикальні стовбчики . Поєднання бісеру з іншими природними матеріалами.Закріплення деталей.Індивідуальна робота по виготовленню композиції. Технологія викладення бісером елементів українського народного костюму. Технологія викладення елементів українського віночку.Етапи виготовлення картини з природного матеріалу з елементами бісеру «Моя Україна».4. Виготовлення елементів для комбінованих композицій з природного матеріалу та кольорової манки:

Інструменти і матеріали для виготовлення пап’є- маше.Технологія виконання виробів:ліплення,склеювання,фарбування. Технологія підготовки лози для плетіння. Техніка плетіння найпростіших елементів.Практична робота:плетіння фрагментів для оберегів:гнізда,тину. Технологія виготовлення елементів з глини.Практична робота: виготовлення сувенірної миски, глечика.Технологія обробки соломи. Підготовка соломи для роботи,виготовлення шаблонів.


5. Знайомство з українською вишивкою.

Виготовлення окремих елементів з використанням вишивки.

Знайомство з правилами безпечної роботи при вишиванні. Підготовка до вишивання. Вишивання сувенірного рушника. Техніка вишивання сувенірної скатертини в техніці «Хрестик».Вишивання сувенірного українського костюму в техніці «хрестик»


6. Техніка малювання елементів петриківського розпису:

Види розпису.Характерні види українського розпису.Техніка роботи. Техніка малювання «зернятка», «кривеньке зернятко», «травичка», «колосок», «пірчате листя», «горішок», «стрічковий орнамент»7. Технологія виготовлення оберегів.

Значення оберегу в житті людини та окремих його елементів .Ознайомлення з елементами оберегу.Звичаї та традиції нашого народу.Практичні заняття. Етапи створення оберегу.8. Виготовлення новорічних та Різдвяних композицій.

Практичні заняття.Виготовлення різдвяної композиції чи букета,застосовуючи вивчені техніки.


9. Виготовлення композицій з природного матеріалу:

Технологія виготовлення композиції з берести»Мій рідний край».Підготовка матеріалів..Закріплення окремих деталей картини в цілісний сюжетний малюнок. Етапи виготовлення композиції «Лелеки».Робота над окремими деталями композиції.Робота над переднім та заднім планами композиції «Лелеки» .Технологія виготовлення композиції «Соняшники».Робота над створення ескізу композиції.Практична робота над фрагментами композиції «Соняшники».Естетичне оформлення виробу.Робота над відтінками. Технологія виготовлення композиції «Земля-планета ,на якій я живу».Виготовлення об’ємних деталей з пап’є-маше.Естетичне оформлення.
10.Технологія виготовлення писанок,мотанок,крапанок:

Історія розвитку писанкарства.Технологія писання писанки.Підбір яєць.Приготування їх до писання.Виготовлення писальця .Техніка безпеки при виготовленні писанки.Правила виготовлення писанки,етапи роботи.Значення символів.Матеріали для виготовлення мотанок,крапанок.Техніка безпеки роботи під час виготовлення мотанок, крапанок.Етапи виготовлення мотанок,крапанок. Правила користування з гострими ,ріжучими ,гарячими предметами,вогнем.


ІV. ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ І МЕТОДИ ЙОГО ДІАГНОСТИКИ ПО ЗАКІНЧЕННЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ.
 • удосконалення практичних навичок по відродженню національних звичаїв, обрядів, традицій та елементів народних промислів України;

 • виявлення та підтримка обдарованих гуртківців, розвиток їх таланту;

 • створення творчих робіт для проведення персональних виставок;

 • виготовлення робіт для участі у обласних та Всеукраїнських конкурсах;

 • розширення пізнавальних інтересів дітей про історію українського народного мистецтва, народних промислів та ремесел;

 • забезпечення змістовного дозвілля дітей;

 • створення умов для самореалізації творчої особистості дітей.


В роботі гуртка “Народні промисли” передбачаються такі форми роботи :
1.Виставки художньо-творчих робіт (персональні та тематичні )

2.Участь у святкуванні Шевченківських днів.

3. Родинні свята

4. Творчі зустрічі з народними умільцями

5. Екскурсії та подорожі по рідному краю,ознайомлення з новими елемен-

тами та традиціями народних ремесел

6. Конкурси творчих робіт

7. Бесіди,консультації,ігриV. БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Популярна енциклопедія школяра «Дивосвіт»,К: Освіта, 2007

 2. Людмила Белецька «Креативні картини»,Москва 2006р.

 3. «Птахи- символи українського народу», ж-л «Шкільний світ»№8, лютий 2004р.

 4. Железняк Г.В. «Найцікавіше про космос», Харків 2007р.

 5. Людмила Божко «Бісер-уроки майстерності»: Видавництво «Мартін» 2005

 6. Олесь Бердник «Серце матері», Київ 2007р.

 7. Василь Скуратівський «Місяцелик»:Київ ,1993р.

 8. Антонович Є.А.,Станкевич М.Є. «Декоративно-прикладне мистецтво»:Львів,1992

 9. Головко С.В. «Культура і побут населення України», К:Видавництво «Либідь»1993 .

 10. Гургула І.Я. «Народне мистецтво західних областей України»:Київ,1966р.

РЕ РЕЦЕНЗІЯ

На авторську програму гуртка

“ Народні промисли “

методиста з гурткової роботи

Дем”яненко І.Б.
Позашкільна освіта сьогодні є невід”ємною складовою неперервної освіти України й охоплює декілька різних напрямків,які спрямовані на пошук і розвиток творчих здібностей учнівської молоді,залучення дітей до світу творчості і мистецтва,формування патріотичної свідомості,поваги до національноЇ культури свого народу.

Запропонована програма спрямована на розвиток у дітей естетичних смаків,формування потреб і здібностей до української мистецької діяльності,розширення знань про історію і традиції українського народу,розвиток пізнавальної активності у вивченні і відродженні народних ремесел та української культури.

Основне завдання даної програми полягає у відродженні народних промислів України ,таких як лозоплетіння,народна вишивка,гончарство,

Бісероплетіння,писанкарство,виготовлення народних оберегів.

Автор програми акцентує увагу на вивченні кращих традицій українських майстрів з народних ремесел,формуванні знань і уявлень про традиції та культуру українського народу,народні ремесла та історію їх розвитку. Привертає увагу бажання автора програми створити систему роботи по відродженню найдревніших промислів України, сформувати творчу особистість вихованців, розвинути і реалізувати творчий потенціал дітей в ході активізації їх творчої діяльності при здобутті практичних навичок із народних промислів України

Втілення даної програми у практичну діяльність гуртка дасть змогу розвивати у дітей художньо-творчу уяву,оригінальне,нестереотипне,асоці-

Ативне-творче мислення,художньо-творчі якості,Формувати знання та уявлення про образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво України .

На сучасному етапі розвитку позашкільної освіти дана програма є

необхідною і актуальною. Вона забезпечить формування потреб і розвиток здібностей дітей щодо продуктивної художньої творчості,вміння створити художній образ,оригінальну композицію за допомогою різних видів декоративно-ужиткового мистецтва,народних ремесел,оволодіння виражальними можливостями художніх матеріалів та різних видів художніх технік народних промислів України.

Реалізація основних завдань даної програми передбачає врахування вікових та індивідуальних особливостей,регіональних культурних особливостей та традицій,що зумовлює звертання до глибоких коренів народної творчості,проникнення національним духом.


Практичне значення програми полягає у формуванні національної свідомості дітей, вихованні їх на традиціях, звичаях, фольклорних джерелах, народних промислах, рідного краю, національної культури.

Відповідно до методичних принципів,мети і завдань гуртка програма побудована за принципом поєднання сприймання і практичної(творчої) діяльності.Вона включає в себе два взаємозв”язаних види діяльності: естетичне сприймання надбань національної культури,мистецтва,передбачає максимально широкий спектр різноманітних технік і матеріалів,включає роботу по оволодінню практичними навичками з народних промислів України.

Дана програма спрямована на вдале поєднання теоретичних знань із застосуванням практичних вмінь, виготовлення не стандартних виробів з народних ремесел, розвиток творчої особистості вихованців ,забезпечення їх національного виховання,формування духовної культури.

На підставі вище згаданого, можна сказати що представлена програма відповідає вимогам до програм гурткової роботи позашкільного закладу і може застосовуватися для організації роботи гуртків даного напрямку.

Директор Центру позашкільної роботи.

Т.М.ДУДІК
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка