І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка10/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   44

Цілі:

S навчальна: сформувати поняття дії множення; домогтися засвоєння

властивостей нуля й одиниці під час множення; сформувати вміння ви­конувати множення багатоцифрових чисел;

S розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес; формувати вміння уза­гальнювати і робити висновки, працювати з текстом підручника;

S виховна: виховувати наполегливість, охайність.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: картки-підказки для індивідуальної роботи.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Оскільки домашнє завдання попереднього уроку полягало в самостійному проведенні аналізу контрольної роботи, то на цьо­му етапі уроку достатньо розглянути найскладніші моменти кон­трольної роботи і зібрати зошити з аналізом контрольної роботи для перевірки.

За необхідності можна роздати учням індивідуальні завдання на відпрацювання контрольних моментів. 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель пропонує учням обчислити значення виразу 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12.

Скоріш за все, користуючись власним досвідом і знаннями, на­бутими в попередніх класах, учні будуть знаходити значення по­даного виразу за допомогою множення: 12 10 = 120.

Після цього вчитель оголошує тему уроку і завдання на урок: засвоїти означення дії множення, властивостей нуля й одиниці під час множення, повторити правило множення чисел у стовпчик.

З метою розвитку пізнавального інтересу можна розповісти учням історію виникнення знаків для позначення дії множення (див. додатковий матеріал до уроку). 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 1. Виконання усних вправ

Тут доречно повторити таблицю множення. Це можна зробити у вигляді гри. Наприклад, об’єднати клас у дві команди, учні однієї команди ставлять запитання, а учні другої — відповідають. По­тім команди міняються місцями. Перемагає та команда, яка дасть більше правильних відповідей.

 1. Фронтальне опитування

 1. Як називають числа під час множення?

 2. Назвіть множники і добуток у виразі: а) 24-6 = 150; б) а-Ь = с.

 3. Як знайти добуток, якщо множники дорівнюють 20 і 5?

 4. Збільште число 45: а) у два рази: б) на 2.

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Цей етап уроку можна провести у формі бесіди. Після обгово­рення кожного з питань доцільно пропонувати учням знайти відповідне правило в тексті параграфа підручника і записати його в зошиті у вигляді буквеного виразу або схеми.

 1. Компоненти дії множення

Доцільно ще раз повторити компоненти множення. Крім того, варто зауважити, що словом «добуток» позначають два понят­тя: число (результат множення) і вираз. Наприклад, у рівності 13-5 = 65 число 65 є добутком. Вираз 13-5також називають добутком.


а

х Ъ

= с
т

т

т

а-Ь

добуток


множник

X множник

=добуток


 1. Означення добутку двох чисел

Можна запропонувати учням самостійно сформулювати озна­чення добутку чисел, користуючись власним досвідом. Спо­чатку поставити запитання можна так: що означає помно­жити: а) число 17 на число 9; б) число а на число Ь? Після цього можна сформулювати означення добутку двох чисел: Добутком числа а на число Ь, яке не дорівнює 1, називають суму, що складається з Ь доданків, кожний з яких дорівнює а.

а-Ь = а + а + а + ... + а

4 V '

Ьдоданків

Такий запис сприяє розвитку розуміння учнів, що добуток чи­сел — це інша форма запису суми. 1. Властивості нуля й одиниці під час множення

Можна запропонувати учням сформулювати властивості

нуля й одиниці під час множення самостійно, користуючись означенням добутку двох чисел.т-1 = 1т = т т0 = 0т = 0

Корисно ознайомити учнів із наслідком з останньої властивості, який є основою для розв’язування рівнянь вигляду а Ь = 0, а саме: Якщо добуток дорівнює нулю, то хоча б один із множників до­рівнює нулю. 1. Множення багатоцифрових чисел

Учитель нагадує, що в початковій школі діти навчились ви-

конувати множення багатоцифрового числа на двоцифро­ве. Щоб пригадати, як це робиться, можна запропонувати учням таке завдання:

Виконайте множення: 516-32; 418-46; 4509-52.

Після виконання завдання учитель пояснює, як виконувати множення в стовпчик багатоцифрових чисел, учні роблять відпо­відні записи в зошитах.

Доцільно нагадати учням, що правильність виконання мно­ження в стовпчик нерідко залежить від акуратності записів, тож варто дотримувати орфографічного режиму, вести записи в зошиті охайно й чітко. 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Чому дорівнює сума:

а) 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9; б) 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11?

 1. Знайдіть добуток чисел: а) 10 і 8; б) 25 і 4; в) 6 і 14; г) ЗО і 5.

 2. Збільште число 17 у 4 рази.

 3. Якими цифрами можуть закінчуватися два числа, якщо їх до­буток закінчується цифрою: а) 9; б) 8; в) 5?

 1. Виконання письмових вправ

 1. Запишіть у вигляді добутку суму:

а) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7; б) с + с + с+с + с + с; в) 3 + 3 + ... + 3; г) /г + Д?+ ... + &.

7 ' V ' ' V '

т доданків п доданків

 1. Запишіть у вигляді суми добуток: а) 615-3; б) 72-5; в) у-6; г) а-8.

 2. Подайте у вигляді добутку двох рівних множників числа: а) 16; б) 81; в) 144; г) 400; д) 10 000.
 1. Виконайте множення:

а) 132 916; б) 269 308; в) 2554 74; г) 642 860; д) 3006 407.

Не слід відразу переходити до множення великих чисел. Спочатку доцільно відпрацювати навички множення дво- та трицифрових чисел. Важливо простежити, щоб учні пра­вильно записували в стовпчик множення чисел з нулями. Можливо, у класі будуть учні, у яких під час виконання мно­ження в стовпчик виникнуть утруднення. Таким учням можна за­пропонувати для індивідуальної роботи картки-підказки.Картка-підказка

Виконайте множення чисел у стовпчик, записавши в кожний квадратик по одній цифрі:

294 153 426

Х13 Х 4 0 5 Х2 003

а)+ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ’ □ □ □ ’ ’ □ □ □ * □ □ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□
Вправи, рекомендовані для виконання в класі

Автори підруч­ників

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон- ський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

16

5

Номери завдань

Усно

Письмово

Усно

Письмово

389

390(1-6), 392(1-4), 398,415(1, 2)

194,198, 205

197, 200, 202,206

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Альтернативні варіанти
 1. Фронтальне опитування

 1. Що називають добутком числа а на натуральне число Ь, яке не дорівнює 1?

 2. Як у запису a b = c називають число а? число Ы число сі

З ) Чому дорівнює добуток двох множників, один з яких дорівнює 1 ?

 1. Чому дорівнює добуток множників, один з яких дорівнює 0?

 1. Математичний міні-диктант з наступною перевіркою та обговоренням

 1. Суму чисел с+с + с + с + с у вигляді добутку записують так: ...
 1. У виразі 37 -6 = 222 числа 37 і 6 називають..., а число 222 — ...

 2. Щоб рівності: а) 5-* = 5; б) *10 = 10; в) 9-* = 0; г) *-6 = 0 були правильними, замість зірочки потрібно написати числа:

а)...; б)...; в)...; г)...

 1. Добуток 253-789-1027-0-391 дорівнює...

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Запишіть у вигляді добутку суму:

а) 20 + 20 + 20 + 20; б) Ь + Ь + ... + Ь; в) 9 + 9 + ... + 9.

4 V ' 4 V '

90 доданків а доданків

 1. Подайте у вигляді добутку двох рівних множників числа: а) 36; б) 225; в) 900; г) 490 000.

 2. Виконайте множення:

а) 476 34; б) 593 806; в) 1014 258; г) 1002 4015.

 1. * Спростіть запис, замінивши додавання множенням, і обчисліть значення виразу:


75 + ... + 75 + 22 + 22 + ... + 22.

' V ' ' V '10 доданків 14 доданків

Вправи, рекомендовані для виконання вдома


Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

О. С. Істер

Параграф

16

5

Номери завдань

391(1-6), 399,416(1,2)

195, 201, 204

^— ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

Для позначення дії множення найчастіше використовують два математичні знаки: точку або косий хрестик, інколи — зірочку. Найдавніший із цих знаків — хрестик. Уперше його застосував ан­глійський математик Уільям Отред 1631 року. До нього найчасті­ше використовували велику літеру М. Німецький математик Гот- фрид Лейбніц негативно ставився до хрестика через його подібність до букви х. Для позначення множення він першим 1698 року ви­користав точку. Лейбніц писав: «Варто піклуватися про те, щоб позначення були зручними для відкриттів. Цього можна досягти, якщо знаки коротко виражають і мовби відображають сутність речі, тоді дивним чином спрощується робота думки».

УРОК 16 МНОЖЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛЦілі:

^ навчальна: удосконалити вміння виконувати множення чисел; сфор­мувати вміння застосовувати дію множення до обчислення значень виразів і розв'язування задач;

^ розвивальна: формувати вміння мислити логічно;

^ виховна: виховувати наполегливість, старанність.

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання: картки з тестовими завданнями для перевірки домашнього завдання.

ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Рівень засвоєння матеріалу попереднього уроку доцільно пе­ревірити за допомогою тестових завдань. Бажано кожному учневі видати картки із завданням. Одразу після виконання завдання їх потрібно перевірити, проаналізувати припущені помилки.


Тестові завданняВаріант 1

Варіант 2

1. Знайдіть суму

120 доданків, кожний з яких до­рівнює 6.
130 доданків, кожний з яких до­рівнює 4.А

Б

В

ГА

Б

В

Г126

72

620

720520

134

52

420
2. Знайдіть число, яке
у 305 разів більше за число 12.
у 208 разів більше за число 13.А

Б

В

ГА

Б

В

Г420

3660

3250

3570364

2884

2614

2704
3. При якому значенні а значення

виразу

10 а дорівнює нулю?10-а дорівнює 10?


А

Б

В

ГА

Б

В

Го і—і

и

в

а = 1

а = 0

Будь-

якомуа = 0

а = 1

а = 10

Будь-

якому


Варіант 1

Варіант 2

4, При якому значенні 6 значення ві

зразу

100-6 дорівнює 100?

А

Б

В

Г

6 = 100

6 = 1

6 = 1

Будь-

якому

100-6 дорівнює нулю?

А

Б

В

Г

6 = 0

6 = 100

6 = 1

Будь-

якому


frame92


Відповіді

Варіант 1

1

2

3

4

Г

Б

В

Б
Варіант 2

1

2

3

4

А

Г

Б

А
 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель проводить бесіду, під час якої наводить приклади практичних задач, для розв’язування яких потрібно ви­конувати множення. Після обговорення і складання плану розв’язання цих задач стає зрозумілим завдання уроку: удо­сконалити вміння виконувати множення, розв’язувати за­дачі, у яких потрібно множити числа.

Приклади практичних задач

 1. Скільки грамів насіння трави потрібно, щоб засіяти футбольне поле, довжина якого дорівнює 120 м, ширина — 90 м, якщо ви­трата насіння складає 50 г на 1 м2?

 2. У фермера є два види мішків: в один з них вміщується по 50 кг картоплі, а в другий — по 35 кг. Усю вирощену картоплю він розклав у 42 мішки по 50 кг і 28 мішків по 35 кг. Скільки кіло­грамів картоплі виростив фермер?

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Доцільно нагадати учням, що, крім наведених, ще чималу кількість задач можна розв’язати за допомогою дії множен­ня. Треба пам’ятати, що за умовою задачі можна визначи­ти, що саме в цій задачі потрібно буде виконувати множення чисел. Ці ознаки такі:

S У задачі йдеться про рух об’єктів, отже, знаємо, що S = v t, де S — відстань, v — швидкість, t — час.

S Деяка величина х в а разів більша за &,отже, х = а-Ь.

S Купили а одиниць (кг) товару, одна одиниця (кг) товару ко­штує b грн. Отже, вся покупка коштує а-Ь (грн).
Крім цього, доцільно повторити порядок виконання дій у ви­разах.

Виконання усних вправ

Обчисліть:

а) 6 + 4-25; б) 113-13-6; в) 30-7 + 3-40; г) 38-5-5(13 + 17).


 1. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Мотоцикліст їде зі швидкістю 60 км/год. Яку відстань він про­їде за: а) 2 год; б) 5 год?

 2. Кілограм печива коштує 28 грн. Скільки треба заплатити за: а) 3 кг печива; б) 5 кг печива?

 3. Знайдіть число, яке:

а) удвічі більше за число 78; б) у 7 разів більше за число 90.

 1. Виконання письмових вправ

 1. Виконайте множення:

а) 250 736 44; б) 502 125 36; в) 77 213 401.

 1. Знайдіть значення виразу:

а) 481-16 + 2004; б) 89-45-109-23; в) (б72 + 408)(5286-4832).

 1. Обчисліть значення виразу 107л;, якщо х дорівнює: а) 435; б) 280; в) 301.

 2. На завод, який виготовляє яблучний сік, привезли 40 контей­нерів з яблуками. У кожному контейнері було по 120 ящиків по 25 кг. Скільки тонн яблук привезли на завод?

 3. Від станції одночасно в протилежних напрямках відійшли два потяги. Швидкість одного з них — 55 км/год, швидкість друго­го — 45 км/год. Яка відстань буде між ними через 6 год? Залежно від рівня підготовленості учнів запропоновані вправи

можна виконувати колективно або частину з них — колективно, а іншу частину пропонувати для самостійного розв’язування з по­дальшою перевіркою (взаємоперевіркою) та обговоренням.


Вправи, рекомендовані для виконання в класіАвтори підруч­ників

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон- ський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

16

5

Номери завдань

Усно

Письмово

Усно

Письмово

412

394,400,404(1),

406

210,220

206, 208, 216

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ Виконання усних вправ1)Чи можливо в сумці, яка витримує не більше ніж 2 кг, унести покупки, указані в таблиці?

Консерви

Маса, г

Кількість

Шпроти

125

2

Лосось

130

3

Сардини

150

5

Тріска

250

3 1. Які числа потрібно написати замість зірочок, щоб запис був правильний?

243 312 4132


х

X
X

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка