І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка11/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   44

* * *

* * *
* * * *


243 312 8264

а) + ; б) + ; в) +

243 624 4132
*****

*****
*******


 1. Складіть задачу, розв’язання якої можна записати так:

 1. 16 • 3 = 48 (км) — перший велосипедист;

 2. 12 ■ 3 = 36 (км) — другий велосипедист;

 3. 48 + 36 = 84 (км) — відстань через 3 години.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Знайдіть добуток чисел 15, 33 і 101.

 2. Виконайте дії:

а) 72 306-20 494; б) ЗО 727-90 39; в) (і200-93б)(279 + 3і).

 1. На пасіці п вуликів. За літо з кожного вулика одержали по

 1. кг меду. Скільки кілограмів одержали з усієї пасіки, якщо:

а) /1 = 164; б) /1 = 500?

 1. * Доведіть, що 53 24 < 56 23 < 51 26.

 1. Повторіть переставну і сполучну властивість додавання.

Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

16

5

Номери завдань

395,401,405(1), 407

207, 209, 217

УРОК 17

ПЕРЕСТАВНА ТА СПОЛУЧНА ВЛАСТИВОСТІ МНОЖЕННЯЦілі:

S навчальна: домогтися засвоєння переставної та сполучної властивості множення; сформувати вміння застосовувати ці властивості до спро­щення обчислень, множення чисел, які закінчуються нулями, встанов­лення залежності між збільшенням множників у декілька разів і збіль­шенням добутку;

S розвивальна: формувати вміння встановлювати аналогії, проводити нескладні доведення, самостійно працювати з текстом підручника;

S виховна: виховувати наполегливість, позитивне ставлення до знань. Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: індивідуальні картки-консультації.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учитель перевіряє зошити з виконаним домашнім завдан­ням, відповідає на запитання учнів.

Учням, у яких під час виконання домашнього завдання ви­никли утруднення, можна запропонувати індивідуальні картки- консультації із завданнями для опрацювання вдома.Індивідуальна картка-консультація

0 0Н


Знайдіть значення виразу:

514 305 + 65 • 900.Зверніть увагу на порядок дій у прикладі!

Зверніть увагу (знайдіть у підручнику приклад) на запис дії множення в стовпчик!

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель пропонує учням пригадати формулювання пере­ставної і сполучної властивостей додавання, приклади їх за­стосування, переваги застосування властивостей додавання до обчислення значення виразів. Після цього повідомляє, що аналогічні (попередньо пояснивши зміст слова «аналогічні») властивості має і множення чисел. Отже, завдання уроку: за­своїти переставну та сполучну властивості множення.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

 1. Виконайте множення: а) 3510; б) 35 100; в) 35 1000.

 2. Подайте у вигляді добутку двох чисел, одне з яких закінчується

одним або декількома нулями, число:

а) 720; б) 5400; в) 137 000. 1. Збільште:

а) число 25 у 4 рази; б) число 18 у 5 разів; в) число 48 у 2 рази.

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

 1. Формулювання переставної і сполучної властивостей

множення

Оскільки учням відомі переставна і сполучна властивості додавання, то можна запропонувати їм самостійно знайти в параграфі підручника формулювання переставної та спо­лучної властивостей множення. Після цього надати час на їх запам’ятовування і запис у зошити в буквеному вигляді.

Якщо дозволяє рівень математичної підготовки учнів класу, то можна використати матеріал цього уроку для того, щоб сформува­ти вміння виконувати нескладні доведення.


 1. Множення чисел, як закінчуються нулями

Наприклад, довести, що для того щоб знайти значення виразу 200-350, потрібно перемножити числа 2 і 35 і дописати праворуч до здобутого числа три нулі.

Доведення. Застосовуючи переставну і сполучну властивості множення, дістанемо:

200 350 = 2 100 35 10 = (2 35) (100 10) = 70 000. 1. Спрощення виразів

Наприклад, довести, що 2 • а■ 18 = 36а.

Доведення. Застосовуючи переставну і сполучну властивості множення, дістанемо:

2а-18 = (218)а = 36а. 1. Збільшення добутку чисел у разі збільшення множників

Для того щоб дізнатися, у скільки разів збільшився добуток чи­сел, потрібно перемножити кількість разів, у які збільшився кож­ний з множників.

Наприклад, довести, що добуток чисел 24 -39 у 6 разів більший за добуток чисел 12-13.Доведення. Застосовуючи переставну і сполучну властивості мно­ження, дістанемо:

24-39 = (12-2)-(13-3) = (2-3)-(12-13) = 6-(12-13).Якщо рівень підготовки учнів не досить високий, можна об­межитися формулюваннями цих тверджень і відпрацьовуванням відповідних прикладів. Проте не слід акцентувати увагу учнів на тому, що основне призначення цих властивостей — спрощення об­числень. На їх основі виконують найважливіші тотожні перетво­рення виразів, тобто вони є основними аксіомами, на яких побудо­вано алгебру.

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Обчисліть, вибираючи зручний порядок дій: а) 48-2-5; б) 50-83-2; в) 4-781-25.

 2. Знайдіть значення виразу 550т, якщо т дорівнює: а) 20; б) 300; в) 4000.

 3. До числа 76 890 праворуч дописали один нуль; два нулі; три нулі. У скільки разів збільшилося число? Прочитайте утворене число.

 1. Виконання письмових вправ

 1. Знайдіть значення виразу:

а) 8000 60 000; б) 1700 800 000; в) 250 000 600 40; г) 19 000 20 000 50.

 1. Обчисліть, вибираючи зручний порядок дій:

а) 5 7890 40; б) 125 439 8; в) 5 378 4 5; г) 250 952 (153-133).

 1. Спростіть вираз:

а) 15-35; б) 11г/*9; в) 4тті-32; г) 6а-16Ь; д) 15х-10у 2г.

 1. У фермерському господарстві 32 000 курей. Кожна з них дає 210 яєць за рік. Який прибуток отримає фермер від продажу яєць, якщо буде продавати їх по 10 грн за десяток?

 2. Довжину прямокутника збільшили в 15 разів, а ширину — у 8 разів? Як змінилася площа прямокутника?

Вправи, рекомендовані для виконання в класі


Автори підруч­ників

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон- ський, М. С. Якір

О. С. Істер

Параграф

16, 17

6

Номери завдань

Усно

Письмово

Усно

Письмово

425,427

413,396(1-4),

441,435

226

227, 229,237, 238,240 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

 1. Фронтальне опитування

 1. Сформулюйте переставну властивість множення.

 2. Сформулюйте сполучну властивість множення.

 3. Наведіть приклади використання переставної та сполучної влас­тивостей множення.

 1. Виконання усних вправ

 1. Обчисліть у найбільш зручний спосіб: а) 15 17 2; б) 16-3-5; в) 2 ЗО 35.

 2. Спростіть вираз:

а) 7 5т; б) 56я-2; в) 7Ь-2а-4.

 1. У скільки разів збільшиться добуток, якщо:

а) один із множників збільшити в 5 разів, а другий залишити без змін;

б) один із множників збільшити в 4 рази, а другий — у 15 разів;

в) кожний з трьох множників збільшити в 10 разів?


 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Обчисліть, вибираючи зручний порядок дій:

а) 4 147 25; б) 125 49 8;

в) 5 112 3 2; г) 4 409 (337-332). 1. Спростіть вираз:

 1. 8-4z; б) 7/7г■ 13; в) 15а-4Ь; г) 25-8а-4Ь-2с.

 1. На стадіоні, який уміщує 40 000 глядачів, протягом місяця було проведено 9 футбольних матчів. Який прибуток отримав стадіон від продажу квитків на ці матчі, якщо вартість одного квитка становить 150 грн і всі квитки було продано?

 2. * Скількома нулями закінчується добуток усіх чисел від 5 до 25?

Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

О. С. Істер

Параграф

16, 17

6

Номери завдань

397,426,428,442,436

228, 230, 239, 241

УРОК 18

РОЗПОДІЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ МНОЖЕННЯЦілі:

^ навчальна: домогтися засвоєння розподільної властивості множення; сформувати вміння застосовувати цю властивість до розв'язування за­дач, зокрема розкриття дужок;

^ розвивальна: формувати вміння правильно і чітко виражати власні думки.

^ виховна: виховувати наполегливість.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: картки з друкованою основою для перевірки домашнього завдання, сигнальні картки.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірити рівень засвоєння матеріалу попереднього уроку зручно за допомогою карток з друкованою основою. До за­вдань на картках доцільно включити не тільки завдання, аналогічні до домашніх, а й завдання дещо підвищеної склад­ності. Це дасть змогу перевірити вміння не тільки відтворю­вати вивчений матеріал, а й застосовувати його творчо.

Варіант 1 1. Обчисліть у зручний спосіб:

МАТЕМАТИКИ 1

5 клас. І семестр 1

ПЕРЕДМОВА 3

Календарне планування вивчення математики в 5 класі І семестр (4 год на тиждень, усього 64 год) 6

УРОК 1 7

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 7

т т т 10

т т т 10


УРОК 2 12

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 12

т т т 14

УРОК з НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ЧИСЛО НУЛЬ 17

УРОК 4 26

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 26

УРОК 5 33

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 33

УРОК 6 40

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 40

УРОК 7 45

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 45

УРОК 8 50

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 50

УРОК 9 56

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 56

УРОК 10 ПЕРЕСТАВНА ТА СПОЛУЧНА ВЛАСТИВОСТІ ДОДАВАННЯ 61

УРОК 11 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 66

УРОК 12 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 71

а)+ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ’ □ □ □ ’ ’ □ □ □ * □ □ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□ 87

0 0Н 94

. . . . 246одо 283

Варіант 2 1. Обчисліть у зручний спосіб:

а) 25-31-4 = (25- )-31 = -31 =

б) 5-476-2=

в) 5-36-6=

 1. Спростіть вираз:

а) 18-2х=

б) 9а 66=

 1. Спростіть вираз і знайдіть його значення, якщо а = 69: 4а 25=

 2. Обчисліть у зручний спосіб:

а) 25 36 = 25 4 9=

б) 16 75 =


 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель проводить бесіду, під час якої пропонує учням при­гадати, які властивості додавання і множення вони зна­ють, підкреслює, що кожна з цих властивостей застосована тільки до однієї дії: або додавання, або множення. А чи іс­нує властивість, яка поєднує ці дві дії? Так, це розподільна властивість множення. Отже, завдання уроку: засвоїти роз­подільну властивість множення і навчитися застосовувати її до розв’язування задач.

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Вивчення нового матеріалу можна провести у формі бесіди. Учитель пропонує учням підрахувати кількість квадрати­ків зі стороною 1 см, які містить прямокутник, зображений на рисунку.

Це можна зробити двома способами: підрахувати кількість ква­дратиків одного кольору, а потім кількість квадратиків другого ко­льору і знайти суму здобутих виразів. Квадратики одного кольору утворюють прямокутник зі сторонами 3 см і 2 см, їх кількість: 3 • 2; квадратики другого кольору утворюють прямокутник зі сторонами З см і 5 см, їх кількість: 3 • 5; отже, загальна кількість квадратиків: 3-2 +3-5. З іншого боку, всі квадратики утворюють прямокутник

зі сторонами 3 см і (2 + 5)см, тоді їх загальна кількість: 3 (2+ 5). Дістали рівність 3-(2 + 5) = 3- 2 + 3- 5.

Якщо рівень математичної підготовки учнів не досить високий, то одразу після цього можна записати розподільну властивість мно­ження в буквеному вигляді і надати її словесне формулювання.

Якщо рівень математичної підготовки учнів дозволяє, то можна надати обґрунтування розподільної властивості множення шляхом застосування означення дії множення і властивостей додавання.

Обчислимо значення виразу 3 (2+ 5). За означенням дії мно­ження 3 (2+ 5) = (2+ 5)+ (2+ 5)+ (2+ 5). Застосувавши властивості додавання, знаходимо:

(2 + 5) + (2 + 5) + (2 + 5) = (2 + 2 + 2) + (5 + 5 + 5).

Знову за означенням множення: (2 +2+ 2) +(5 +5 +5) = 3-2+ 3-5. Отже, 3- (2 + 5) = 3-2 + 3-5.

Такі міркування можна застосувати для будь-яких натураль­них чисел а, Ь і с:

+ Ь)с = (а + Ь) + (а + Ь) +... + + &) =

' V '


с доданків

= + а + ... + а) + + Ь + ... + Ь) = ас+Ьс.

' V ' ' V 'с доданків с доданків

Отже,
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка