І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка12/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   44
(а + Ь) с = а с+Ь с.

Після цього обов’язково розглянути словесне формулювання властивості.

Слід звернути увагу учнів на те, що:

^ рівність, яка виражає розподільну властивість множення, мож­на записати у вигляді: с (а + Ь) = с а + с-Ь (можна запропонува­ти учням обґрунтувати різні форми запису цієї рівності);

^ розподільна властивість множення виконується для будь-якої кількості доданків: [а + Ь + с + сі) т = а пг+Ь т + с т + й тп;

^ справедлива розподільна властивість множення відносно відні­мання:

(а-Ь) с = а с-Ь с, де а>Ь.


 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

Розподільна властивість множення є підґрунтям для таких операцій, як розкриття дужок і винесення спільного множ­ника за дужки. На першому уроці з вивчення цієї теми до­цільно розглянути одну з цих операцій, зокрема розкриття дужок. Запропоновані вправи сприяють формуванню вмін­ня розкривати дужки. Під час виконання вправ доцільно вимагати від учнів обґрунтування дій, формулювання роз­подільної властивості множення.

 1. Виконання усних вправ

 1. Який спосіб обчислення зручніший:

а) (100 + 20) 9 = 120 9 або (100 + 20) 9 = 100 9 + 20 9;

б) 6 (30-і) = 6 29 або 6 (30-1) = 6 30-6 1? 1. Знайдіть значення виразу:

а) 5 (6 + 8); б) 15 (10 + 3); в) 4 (100 + 20); г) 45 (100 + 2);

д) 7 (20-1); е) 9 (100-2); ж) 53-(і00-і); з) 50 (200-2). 1. При яких значеннях х правильна рівність: а) 3(я; + 5) = 3я; + 15; б) (3 + б)-л: = 3л: + 5л:;

в) (7 +я:)-5 = 7-5 +8-5; г) (* + 2)-4 = 2-4 + 2-4?

Слід нагадати (або пояснити) учням, що знак множення став­лять тільки між числами; якщо одним із множників є буква або один із множників записано в дужках, то знак множення ставити не обов’язково. 1. Виконання письмових вправ

 1. Туристи були в дорозі 3 год зранку і 4 год увечері. Яку відстань подолали туристи, якщо вони рухались зі сталою швидкістю 5 км/год? Обчисліть двома способами.

 2. Обчисліть, застосовуючи розподільну властивість: а) 47-5; б) 1214; в) 89-8; г) 8-36; д) 6 137; е) 7 39.

 3. Розкрийте дужки:

а) 4(5-Зл:); б) (3-2л:)-5; в) (Зл: — 5г/) - 6; г) 2(а + Ь + 2); д) 3(4 + а + х);

е) (3+ :£ + &)• 7; ж) 2(2а + Ь-2); з) (Зл: — 2 — 2г/)-3; і) 9(2Ь + 4с-5). 1. Виконайте множення:

а) 3 км 200 м • 6; б) 6 ц 12 кг • 7; в) 17 м 52 см • 3; г) 8 хв 13 с • 5. Зразок. З км 200 м • 6 = (3 км + 200 м) • 6 = 3 км • 6 + 200 м • 6 = = 18 км + 1200 м = 18 км + 1 км 200 м = 19 км 200 м.


 1. Вправи, рекомендовані для виконання в класі

  Автори підручників

  А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон- ський, М. С. Якір

  О. С.Істер

  Параграф

  17

  6

  Номери завдань

  Письмово

  Письмово

  429,431,445

  231,235,247
  ПІДСУМКИ УРОКУ

Виконання усних вправ із сигнальними картками

До кожного прикладу наведено дві відповіді, з яких тільки одна правильна. Учні піднімають сигнальну картку, на якій написано букву, що, на їх думку, відповідає правильній відповіді. (Картки можна виготовити різнокольоровими, кожній букві відповідає пев­ний колір. Тоді вчителеві буде легше зорієнтуватись і визначити, хто з учнів надав неправильну відповідь.)
А їх + 2

1) 7(* + 2) =

Б За-10

; 2) (За-5)-2 =

А 6а-10

Б 7х + 14А 10а-5Ь + 15с

 1. 5(2а-Ь + Зс) =

Б 10а + 5Ь + 15с

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. У зоопарку в одній клітці було 6 мавп, у другій — 10 і в третій — 8 мавп. В обід кожній мавпі дали по 3 банана. Скільки бананів отримали всі мавпи? Обчисліть двома способами.

 2. Обчисліть, застосовуючи розподільну властивість: а) 7 76; б) 251 7; в) 9 59;

г) 6-92; д) 18101; е) 15-29.

 1. Розкрийте дужки:

а) 9(5-а); б) (# + б)-3; в) 4(с-10);

г) (у + 9)-1; д) 12(3-п); е) б(а + Ь-5);

ж)8(5 + т-п); з) (*-z/ + 6)-10.


 1. * Не виконуючи обчислень, установіть, значення якого з виразів найбільше:

а) 9(856 + 342) або 9 856 + 8 342;

б) (1538-643) 4 або 1538-5-643-4.


Вправи, рекомендовані для виконання вдома


Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

О. С. Істер

Параграф

17

6

Номери завдань

430,432,446

232,236,245,246

УРОК 19

РОЗПОДІЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ МНОЖЕННЯЦілі:

^ навчальна: удосконалити знання розподільної властивості множення

і вміння застосовувати її до розв'язування задач, зокрема винесення спільного множника за дужки;

^ розвивальна: формувати вміння логічно мислити;

^ виховна: виховувати старанність, наполегливість.

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання: картки-підказки.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Альтернативні варіанти

 1. Математичний диктант

Перевірити рівень засвоєння матеріалу попереднього уроку можна шляхом проведення математичного диктанту з по­дальшою самоперевіркою. Для цього, наприклад, одному з учнів можна запропонувати виконувати завдання диктан­ту на закритій частині відкидної дошки. Або заздалегідь на­писати розв’язання завдань на закритій частині відкидної дошки. Доцільно перевіряти не весь диктант одразу, а кож­не завдання окремо.

 1. Закінчіть рівність:

а) а{р + с) =...; б) {р - с) ■ а =

 1. Розкрийте дужки:

а) (13 + т.)• 5; б) 18(лс — 2); в) б(Зл? + 5у-г); г) (4-2тг + 7лг)-9.

 1. Перемножте числа, застосовуючи розподільну властивість мно­ження:

а) 101 23; б) 105 12; в) 202 50; г) 75 201; д) 99 15; е) 45 199.

 1. Фронтальне опитування

Якщо рівень підготовки і математичної культури учнів досить високий, то на цьому етапі уроку можна провести фронтальне опи­тування, до якого включити запитання не тільки репродуктивного, а й творчого характеру.

 1. Сформулюйте розподільну властивість множення відносно до­давання.

 2. Чи правильна розподільна властивість множення для трьох, п’яти, десяти доданків?

 3. Сформулюйте розподільну властивість множення відносно від­німання.

 4. Наведіть приклади застосування розподільної властивості мно­ження.

 5. Що означає розкрити дужки? Подайте у вигляді суми:

а) добуток числа 7 і суми виразів і 2k; б) добуток числа 9 і різ­ниці виразів За і 4Ь.

 1. Запропонуйте зручний спосіб обчислення добутку чисел: а) 502 і 301; б) 99 і 101.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Сформулювати завдання на урок можна шляхом постановки проблемних запитань:

 • Чи можна, застосовуючи розподільну властивість множення, знайти спосіб для зручного обчислення значення виразу:

63 756 + 37 756?

Який саме? • Чи можна застосувати розподільну властивість множення до виразу ас + Ьс? Як саме?

Отже, завдання уроку: навчитись, застосовуючи розподільну властивість множення, виносити за дужки спільний множник.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

 1. Назвіть множники, з яких складається вираз: а) За; б) 7т; в) 116; г) аЬ.

 2. Назвіть спільний множник виразів:

а) 2а і 7а; б) Зт і 5т; в) 4п і п; г) 25113 і 25 120;

д) 309 45 і 38 309; е) 72 220 і 220. 1. Знайдіть значення виразу:

а) 5а, якщо а = 13; б) 7Ь, якщо Ь = 102; в) 12с, якщо с = 1000.

 1. Подайте у вигляді двох множників (розкладіть на множники) число:

а) 6; б) 8; в) 12; г) 7.

У якому з прикладів це можна зробити тільки в один спосіб?
 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Цей етап уроку можна провести у формі розповіді вчителя. Учитель пояснює, що рівність, яка виражає розподільну властивість множення, можна записати, помінявши місцями її частини, тобто

аЬ + ас = а(Ь + с) або аЬ-ас = а(Ь-с).

Отже, користуючись розподільною властивістю, можна виноси­ти спільний множник за дужки. Далі на конкретних прикладах учи­тель показує застосування цієї операції до розв’язування задач. Приклад 1. Знаходження значення виразу:

37 263 + 63 263 = 263(37 + 63) = 263 100 = 26 300.

Приклад 2. Спрощення виразів:

3а + 15а = а(3 + 15) = а-18 = 18а. 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Знайдіть значення виразу:

а) 8-27 + 2-27; б) 167-13 + 167-7; в) 12 343 + 343 8; г) 27 312-7 312.

 1. Спростіть вираз:

а) 23а + 11а; б) 4:7 т-14т;

в) 25Ь + Ь; г) 36с -с. 1. Виконання письмових вправ

 1. Обчисліть у найбільш зручний спосіб значення виразу:

а) 156-42 + 156-58; б) 716-384 + 384-284;

в) 241-7258-141-7258; г) 56-78 + 56-19-56-87. 1. Спростіть вираз і обчисліть його значення:

а) 45а + 5а, якщо а = 37;

б) 136л: + 28л:+ 36л:, якщо л: = 13;

в) 74л: + 76л: -50л:, якщо л: = 319;

г) 600г/ — 320г/ — 180г/, якщо г/ = 1287. 1. Обчисліть у найбільш зручний спосіб значення виразу:

а) 16л: + 16 -3, якщо л: = 7;

б) 178л: + 322-13, якщо л: = 13.

Можливо, у класі будуть учні, у яких виконання запропонова­них вправ викличе утруднення. Таким учням можна запропонува­ти картки-підказки.


Картка-підказка

 1. Обчисліть у найбільш зручний спосіб значення виразу:

МАТЕМАТИКИ 1

5 клас. І семестр 1

ПЕРЕДМОВА 3

Календарне планування вивчення математики в 5 класі І семестр (4 год на тиждень, усього 64 год) 6

УРОК 1 7

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 7

т т т 10

т т т 10


УРОК 2 12

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 12

т т т 14

УРОК з НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ЧИСЛО НУЛЬ 17

УРОК 4 26

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 26

УРОК 5 33

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 33

УРОК 6 40

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 40

УРОК 7 45

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 45

УРОК 8 50

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 50

УРОК 9 56

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 56

УРОК 10 ПЕРЕСТАВНА ТА СПОЛУЧНА ВЛАСТИВОСТІ ДОДАВАННЯ 61

УРОК 11 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 66

УРОК 12 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 71

а)+ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ’ □ □ □ ’ ’ □ □ □ * □ □ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□ 87

0 0Н 94

. . . . 246одо 283

б) 59# + 41 18, якщо # = 18;

59#+ 41 18 = 59 18+ 41 18 = (59 + 41) = • =

Решті учнів можна запропонувати вправи підвищеної склад­ності. 1. * Обчисліть у найбільш зручний спосіб значення виразу: а) 25а+ 50, якщо а = 98, б) 132 + 136, якщо 6 = 189.

 2. * Застосовуючи розподільну властивість множення, обчисліть значення виразу:

а) 54 48 + 54 41-89 44; б) 83 47 + 83 94 + 141 39 + 59 122.


Вправи, рекомендовані для виконання в класіАвтори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон- ський, М. С. Якір

О. С. Істер

Параграф

17

6

Номери завдань

Письмово

Письмово

433,439,440(1,2), 443

231,233, 243 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запишіть у квадратики такі числа або букви, щоб утворилася правильна рівність: а) 17 Q + 13 18 = 18 (17 + 13); б) 23 49 + Q23 = 23 (49 + 52);

в) 25-Q + 25-Q-Q-25 = Q(31 + 38-44); г) 26 Q + 5a = 31a;

д) 39y + 15-[] = Qy; е) 78-[]-Qft = 686.

Запропоновану вправу учні можуть виконувати колективно або самостійно. У разі колективного розв’язування бажано завдання заздалегідь записати на дошці, у разі самостійного — записати на дошці або підготувати відповідні картки. 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Обчисліть у найбільш зручний спосіб значення виразу: а) 317 54 + 317 46; б) 451 218 + 782-451;

в) 945 37-845 37; г) 84 76 + 84 95-71-84.

 1. Спростіть вираз і обчисліть його значення:

а) 37а + 23а, якщо а = 25; б) 216Ь + 485& + 299Ь, якщо Ь = 379;

в) 319г/ + 28г/ — 317г/, якщо у = 11;

г) 720т.-58077г.-ІЗОтті, якщо /71 = 792.


 1. Обчисліть у найбільш зручний спосіб значення виразу: а) 32дс + 32-65, якщо х = 135; б) 158і/-68-80, якщо у = 80.

 2. * Скориставшись зразком, знайдіть значення виразу.

Зразок:


 1. 75-70 45 = 2 24 3 5 5-7 2 5 З 3 5 =

= 2 3 5 5 (24-21) = 150 3 = 450.


а) 14 55 + 38 35; б) 75 26 + 3035; в) 34 35-14 75. Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

О. С. Істер

Параграф

17

6

Номери завдань

434,438,440(1,2), 444

232,234,244(1,2)

УРОК 20СТЕПІНЬ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ

Цілі:

^ навчальна: домогтися засвоєння поняття степеня натурального числа з натуральним показником; сформувати вміння застосовувати це по­няття до розв'язування задач;

^ розвивальна: формувати вміння встановлювати аналогії;

^ виховна: виховувати уважність, старанність.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: індивідуальні картки-консультації, опорний конспект, картки з кросвордом.
ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учитель перевіряє зошити з виконаним домашнім завдан­ням, відповідає на запитання учнів, якщо такі виникли. Уч­ням, у яких під час виконання домашнього завдання виникли утруднення, можна запропонувати індивідуальні картки- консультації із завданнями для опрацювання вдома.

Індивідуальна картка-консультація

Уважно опрацюйте приклади і виконайте завдання.

Приклад 1. Обчислимо в найбільш зручний спосіб значення виразу 375-49 + 375-51.

З розподільної властивості множення випливає, що а-Ь + а с = а-(б + с). Тоді 375-49 + 375 51 = 375 (49+ 51) = 375-100 = 37 500.

Приклад 2. Спростимо вираз 47-# + 15#. З розподільної властивості мно­ження випливає, що а-с+Ь-с = (а + Ь)-с. Тоді

47 -# + 15-# = (47+ 15)-# = 62#.

 1. Обчисліть значення виразу в найбільш зручний спосіб: а) 279 74 + 279 26; б) 38 142 + 38-58.

 2. Спростіть вираз:

а) 35-/7г+17-т; б) 148а-35а

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель пропонує учням пригадати, як замінити суму

 1. + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 більш коротким виразом. Потім пропо­нує сформулювати означення добутку числа а на число b. Після цього ставить запитання: «Чи можливо за аналогією

 2. попереднім прикладом замінити більш коротким виразом добуток 2-2-2-2-2-2-2?». Після того як учні зроблять при­пущення, повідомляє, що такий вираз існує, його називають степенем числа. Отже, завдання на урок: засвоїти поняття степеня натурального числа з натуральним показником.

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Вивчення нового матеріалу доцільно провести у формі роз­повіді вчителя. Учитель повідомляє, що існує спосіб коротко

записувати добуток, у якому всі множники рівні. Напри­клад, 2-2-2-2-2-2-2 = 27. Після цього викладення матеріалу можна провести за таким планом: 1. Що називають степенем числа?

 2. Що таке основа степеня? показник степеня?

 3. Що називають квадратом числа?

 4. Що називають кубом числа?

 5. Що означає вираз а1 ?

Бажано під час бесіди скласти опорний конспект, щоб учні мо­гли занотувати в зошити найважливіші моменти.

Опорний конспект

 1. 2-2-2-2-2-2-2 = 27 —степінь—«два в сьомому степені»

4 V /

7 множників дб <- показник 1. Т

основа

 1. 5-5 = 51 — «п’ять у квадраті» (площа квадрата зі стороною 5)

 1. множника

 1. 4-4-4 = 42 — «чотири в кубі» (об’єм куба з ребром 4)

 1. множника

Увівши новий термін, бажано наголосити, що словосполучення «знайти квадрат числа» і «піднести число до другого степеня» озна­чають одне й те саме. Крім того, важливо домогтися розуміння, що степінь числа — це інша форма запису дії множення.

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Який запис пропущено?

5 +5 +5 +5 = 5-4

5 5 5 5 = 5

3+3+3+3+3=?

3 3 3 3 3=?

4+4+4=?

4-4-4 = ?

7+7+7+7+7+7=?

7-7-7-7-7-7 = ?

 1. Виконання письмових вправ

 1. Запишіть у вигляді степеня: а) 6 6 6 6 6 6 6 6; б) 12 12;

в) 8-8-8; г) уууууууууу.

 1. Подайте у вигляді добутку: а) 152; б) 105; в) 73; г) а\

 2. Обчисліть:

а) 82; б) 43; в) І9; г) 25.

 1. Порівняйте числа:

а) 23 і З2; б) 42 і З3; в) 82 і 43; г) 25 і б2.

 1. Запишіть у вигляді степеня з основою 5 число: а) 5; б) 25; в) 125; г) 625.

 2. * Послідовність чисел утворена за таким правилом: перше число дорівнює 10, а кожне наступне в 10 разів більше, ніж попере­днє. Запишіть перші п’ять членів цієї послідовності: а) у вигляді натуральних чисел; б) у вигляді степенів.


Вправи, рекомендовані для виконання в класі

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

20

7

Номери завдань

Усно

Письмово

Усно

Письмово

553

554, 555, 557, 561

259

255, 257, 260 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Альтернативні варіанти

 1. Фронтальне опитування

 1. Як називають запис 54 ?

 2. Як називають число 5 у цьому запису? Що воно показує?

 3. Як називають число 4 в цьому запису? Що воно показує?

 4. Як піднести 5 до четвертого степеня?

 1. Розгадування кросворду

З метою економії часу бажано кожному учневі видати сітку кросворду, а завдання читати вголос.

Впишіть у клітинки кросворду відповіді на запитання і прочи­тайте у виділеному стовпчику, як ви засвоїли матеріал уроку. 1. Як називають другий степінь числа? 2. Як називають число 10 у запису 105? 3. Як називають третій степінь числа? 4. Якому числу дорівнює показник степеня З4 ? 5. Як називають вираз 58 ?

1 к

в

а

Д

р

а

т2 о

с

н

о

в

а


3 к

У

б


4 ч

о

т

и

р

и


5 с

т

е

п

і

н

ь 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом під­ручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Запишіть у вигляді степеня:

а) 1515; б) 5 5 5 5 5 5 5; в) 23-23-23; г) Ь Ь Ь Ь.

 1. Подайте у вигляді добутку: а) II5; б) 253; в) З8; г) z\

 2. Обчисліть:

а) 53; б) 72; в) 26; г) З4; д) ІЗ2; е) 106.

 1. * Знайдіть показник степеня і запишіть його замість зірочки:

а) а) 8* = 512; б) 2* = 64; в) 3* = 81; г) 7* = 343.

Вправи, рекомендовані для виконання вдома


Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

0. С. Істер

Параграф

20

7

Номери завдань

556,558,562

256, 258, 261

УРОК 21

СТЕПІНЬ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА З НАТУРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ

Цілі:

^ навчальна: удосконалити вміння розв'язувати задачі із застосуванням поняття степеня натурального числа з натуральним показником; сфор­мувати вміння обчислювати значення виразів, які містять степені;

^ розвивальна: розвивати пам'ять;

^ виховна: виховувати уважність, скрупульозність.

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання: сигнальні картки, картки із завданнями на встановлення від­повідностей.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Виконання усних вправ із сигнальними картками

До кожного прикладу наведено декілька відповідей, з яких тільки одна правильна. Учні піднімають сигнальну картку, на якій написано букву, що, на їх думку, відповідає правильній відповіді. (Картки можна виготовити різнокольоровими, кожній букві відпо­відає певний колір. Тоді вчителеві буде легше зорієнтуватись і ви­значити, хто з учнів надав неправильну відповідь.) 1. Який із степенів відповідає запису: 5-5-5-5?

 1. 54 @ 45 1 55

 1. Яке з чисел є показником степеня ЮО10 ?

АІ юо [бі 10

 1. Якому числу дорівнює квадрат числа 11? 22 [БІ 121

 2. Чому дорівнює З4?

А] 81 [Б] 12 [Ц 27

 1. Чому дорівнює І7?

А 7 Б

 1. Кубом якого числа є число 1000? 1

Б 10 В 100

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Можливо, під час перевірки домашнього завдання будуть учні, які припустяться помилок. Тоді цілком логічно, що завдання уроку: удосконалення знань, набутих на попере­дньому уроці. Крім того, учитель створює проблемну ситуа­цію, а саме: пропонує знайти значення виразу:

а) 2 + 53; б) 2-53; в) (2-5)3; г) (2 + 5)3.

Зрозуміло, що для обчислення значення цих виразів необхідно знати порядок дій у виразах зі степенями. Отже, завдання уроку: навчитися обчислювати значення виразів, які містять степені.


 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ, спрямоване на повторення порядку дій під час обчислення значень виразів

 1. Укажіть порядок дій у виразі: 400-(і8 + 705:15)-4.

 2. Виконайте дії:

а) 150-50 2; б) 2 36 + 4; в) (4 + 104):9-8; г) 5 + 90:(2 10-1і)-4.

 1. УДОСКОНАЛЕННЯ І ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель формулює правило, що виражає порядок дій у ви­разах, які містять степені:

Якщо вираз містить степені і не має дужок, то для знахо­дження значення цього виразу спочатку потрібно замінити сте­пені їхніми значеннями, а потім виконати решту дій.

Якщо вираз містить дужки, то спочатку виконують дії в дуж­ках.

Проілюструвати це правило можна на прикладах, наведених на етапі формулювання мети і завдань уроку. Розв’язування цих за­вдань доцільно провести колективно, у формі бесіди, а) 2 + 53 = 2 + 125 = 127; б) 2 53 =2 125 = 250;

в) (2 • 5)3 = 103 = 1000; г) (2 + 5)3 = 73 = 343.


 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Укажіть порядок дій у виразі:

а) З2 5; б) 7 + 83; в) (10 + 7)4; г) (25-32)3.

 1. Обчисліть: а) 4-З2; б) (4• З)2; в) (1 + 2)3; г) 1 + 23.

 2. Знайдіть значення виразу:

а) 159-(б4-26); б) (і21 -112):453; в) 569(32 - 23); г) 365:(50-72).

 1. Виконання письмових вправ

 1. Знайдіть значення виразу:

а) 102 - З4; б) 142 -43; в) 122:32 -24; г) 2®:16 + 34;

д)* 352 :(24 - З2)2; е)* (432)2 :(33 -23)\ 1. Знайдіть значення виразу:

а) 18-а3, якщо а = 2; б) 2й3+13, якщо Ь = 3;

в) х3-2х2, якщо х = 5.

 1. Знайдіть значення виразу:

а) (а22):(а-Ь), якщо а = 16, Ь = 13;

б) 2 -тг2):(ттг + я), якщо т = 19, п = 15. 1. Доведіть, що 102 + 112 +122 =132 + 142.

 2. Розв’яжіть рівняння:

а) х + 152 =172; б) 202 -х = 63; в) 92 + х = 162; г) *-33 =53.

Запропоновані вправи спрямовані не тільки на формування вміння учнів обчислювати значення виразів, які містять степені, а й на запам’ятовування таблиці квадратів і кубів чисел, степенів чисел 2 і 3, тобто найуживаніших степенів, з якими учні працюва­тимуть у старших класах.


Вправи, рекомендовані для виконання в класі


Автори підруч­ників

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон- ський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

20

7

Номери завдань

Усно

Письмово

Письмово

559(1, 2)

559 (3-7), 563

263, 264, 270, 276, 280 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Виконання вправи на встановлення відповідності

Можливо, учні вперше виконуватимуть таку вправу, тому важ­ливо провести детальний інструктаж. Бажано, щоб кожний учень отримав завдання на картці.Установіть відповідність між виразом (1-4) і його значенням (А-Д).


1

З2 + 42

А

17

2

5 б2

Б

64

3

27:33 + 24

В

25

4

25 (і02-102)

Г

49
Д

180Відповідь. 1 — В; 2 — Д; 3 — А; 4 — Б.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Обчисліть: а) 3■ 43; б) 6-24; в) 27:32; г) 2 50 - 53.

 2. Знайдіть значення виразу:

а) 24 + З3; б) 30 - 2-32; в) (26 -4): 22; г) 122 -(іО24).

 1. Знайдіть значення виразу:

а) а5-10, якщо а = 2; б) 263-14, якщо 6 = 3.

 1. Розгляньте рівності:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка