І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка14/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   44

720 км

Перший 75 км/год ^
( (75 + 10) км/год Другий за 3 год за 3 год

б)*


320 км


Перший 75км/год > >,

за 3 год

(75+10) км/год< . ~ Другии

за 3 год

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Самостійна робота з подальшою самоперевіркою за готовими відповідями

Варіант 1

 1. Вирушивши в похід, туристи 4 год їхали велосипедами зі швидкістю 14 км/год, а потім 3 год йшли пішки зі швидкістю 5 км/год. Яку відстань подолали туристи?

 2. 3 двох сіл одночасно назустріч один одному вийшов пішохід і ви­їхав велосипедист. Швидкість пішохода — 4 км/год, а швидкість велосипедиста втричі більша, ніж швидкість пішохода. Через

 1. год вони зустрілися. Чому дорівнює відстань між селами?

Варіант 2

 1. Першого дня велосипедисти їхали 8 год зі швидкістю 12 км/год, а другого — 6 год зі швидкістю 10 км/год. Яку відстань подола­ли велосипедисти за два дні?

 2. 3 двох селищ одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти. Швидкість одного з них дорівнює 15 км/год, а швидкість другого — на 2 км/год менша від швидкості пер­шого. Через 3 год вони зустрілися. Чому дорівнює відстань між селищами?

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Мотоцикліст і велосипедист їдуть назустріч один одному. За­раз відстань між ними становить 272 км. Яка відстань між ними буде через 3 год, якщо швидкість велосипедиста дорівнює

 1. км/год, а швидкість мотоцикліста на 44 км/год більша, ніж швидкість велосипедиста?

 1. 3 однієї й тієї самої точки в одному напрямку одночасно почали свій шлях дві черепахи. Перша черепаха проповзає за хвилину 1 м

ЗО см, а друга — 97 см. Яка відстань буде між ними через 10 хв?

 1. Щоб дістатися з міста до селища, Микита проїхав 4 год потя­гом, а потім ще 2 год автобусом. Швидкість автобуса дорівнює 35 км/год, а швидкість потягу вдвічі більша, ніж швидкість ав­тобуса. Яку відстань подолав Микита?

УРОК 24 ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Цілі:

S навчальна: сформувати поняття ділення натуральних чисел; форму­вати вміння виконувати ділення багатоцифрових чисел; домогтися за­своєння властивостей нуля й одиниці під час ділення, неформального розуміння того, що ділити на нуль не можна;

S розвивальна: формувати вміння узагальнювати та робити висновки; використовувати свої знання та власний досвід у нових ситуаціях;

S виховна: виховувати інтерес до математики.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: картки з друкованою основою.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.


 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учитель перевіряє зошити з виконаним домашнім завданням, відповідає на запитання учнів, якщо такі виникли. Оцінює вико­нання самостійної роботи, написаної на попередньому уроці, і до­машнього завдання.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель наводить (або пропонує учням навести) приклади задач, для розв’язування яких використовують дію ділення. Причому з-поміж прикладів повинні бути й такі, що ілюстру­ють властивості нуля й одиниці під час ділення. Наприклад:

 1. Як перевірити правильність виконання дії: 35 - 5 = 175?

 2. Зібраний урожай яблук складають у ящики місткістю 5 кг. Скільки потрібно ящиків, якщо зібраний урожай становить:

а) 100 кг; б) 75 кг; в) 5 кг; г) 0 кг?

Після цього вчитель повідомляє завдання на урок: зрозуміти, що означає поділити число а на число Ь, засвоїти властивості нуля й одиниці під час ділення, навчитись пояснювати, чому неможливо ділити на нуль. 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

 1. Як називають кожне з чисел у рівності:

а) 72:6 = 12; б) 17:17 = 1; в) 45:1 = 45; г) 0:8 = 0; д) а:Ь = с‘>

 1. Знайдіть частку чисел:

а) 26 і 13; б) 88 і 8; в) 120 і 40.


 1. 23

  7524

  36

  7350

  485
  72

  209

  49
  92

  150
  Користуючись наведеним прикладом, поясніть, як виконують ділення «куточком»:

11155


1324 245

а) 184 ; б) - ; в) -

324 245

115

0 0

115
49

0

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Цей етап уроку можна провести у вигляді бесіди, під час якої, застосовуючи знання і власний досвід учнів, обговори-

ти питання:
 1. Що означає поділити число а на число Ы

 2. Що показує частка двох чисел?

 3. Компоненти дії ділення

Доцільно ще раз повторити компоненти ділення. Крім того, слід зауважити, що словом «частка» позначають два поняття: число (ре­зультат ділення) і вираз. Наприклад, у рівності 90:2 = 45 число 45 є часткою. Вираз 90:2 також називають часткою.

 1. Чому не можна ділити на нуль?

З попередніх класів учні засвоїли, що на нуль ділити не мож­на. Однак це правило вони засвоїли формально, без будь-яких по­яснень. Тепер, використовуючи означення дії ділення, можна по­яснити учням, що на нуль ділити не можна. Адже поділити число а на число 0 означає знайти таке число Ь, що Ь ■ 0 = а, але Ъ • 0 = 0 при будь-яких значеннях Ь. Отже, числа, яке дорівнювало б частці а: 0, не існує, тому ділити на нуль не можна.

 1. Властивості нуля й одиниці під час ділення

Сформулювати властивості нуля й одиниці під час ділення можна, узагальнивши знання й власний досвід учнів, які вміють застосовувати ці властивості до конкретних чисел. Тепер важливо наголосити, що:

^ частка від ділення нуля на будь-яке натуральне число дорівнює нулю;

^ частка від ділення будь-якого натурального числа саме на себе дорівнює одиниці;

^ частка від ділення будь-якого натурального числа на одиницю дорівнює цьому числу.

 1. Ділення багатоцифрових чисел «куточком»

Учні вміють виконувати ділення багатоцифрового числа на дво­цифрове. Тому пояснити, як виконують ділення багатоцифрових чисел «куточком», можна також використовуючи знання і влас­ний досвід учнів, набуті в попередніх класах.

З метою підвищення інтересу до математики можна розповісти учням, як виконують ділення чисел у стовпчик в інших країнах (див. додатковий матеріал до уроку). 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Використовуючи подану рівність, знайдіть значення двох та­ких виразів: а) 27 13 = 351; 351:13 = ; 351:27 = ;

б) 32 44 = 1408; 1408:44 = ; 1408:32 = .

 1. Заповніть ланцюжок обчислень:

[ззві—^О—^О—^->0—^-»О—

 1. У скільки разів число а більше за число 6, якщо: а) а = 55, 6 = 11; б) а = 130, 6 = 65;

в) а = 500, 6 = 5; г) а = 99, 6 = 1?

 1. Яке число:

а) вдвічі менше від числа 1000; б) втричі менше від числа 9000?

 1. При якому значенні х правильна рівність: а) я:48 = 1; б) 54:л; = 1; в)х: 123 = 0; г) 0:лс = 0?

 1. Виконання письмових вправ

 1. У скільки разів більше за 48 число: а) 1248; б) 5232?

 2. У скільки разів потрібно зменшити число 936, щоб дістати чис­ло: а) 12; б) 117?

 3. Виконайте ділення:

а) 2346:23; б) 2856:14; в) 37875:125; г) 42042:7.

 1. Знайдіть частку: а) 72 240:112; б) 36 465:221.

 2. Виконайте дії: а) 4484:76 + 65 379:93; б) 66174:82-5986:73.

Запропоновані вправи, насамперед, сприяють засвоєнню по­няття ділення. Незважаючи на те, що матеріал уроку добре відомий учням з початкових класів, під час ділення учні не­рідко припускаються помилок. Особливу увагу слід зверну­ти на приклади, в яких у запису частки є нулі.

Вправи, рекомендовані для виконання в класі


Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

О. С. Істер

Параграф

18

8

Номери завдань

Усно

Письмово

Усно

Письмово

452

455,459,460,462

285

289,293

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Виконання завдання на картках з друкованою основою.

 1. Закінчіть речення:

а) Поділити число а на число Ь означає
б) Частка чисел а і Ь показує

 1. Заповніть пропуски:

а) а: 1 = ; а:а = ; 0:а = ;

б) :а = 1; : а = 0; : 1 = а;в) а: = 1; а: = а

Одразу після виконання роботи її бажано перевірити, обговори­ти, виправити можливі помилки. 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом під­ручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. У скільки разів менше від 405 число: а) 9; б) 15; в) 81; г) 135?

 2. У скільки разів число 27 менше від числа:

а) 243; б) 351; в) 3483; г) 27 189?

 1. Виконайте ділення:

а) 2912:28; б) 12 792:123; в) 52 070:254; г) 39117:13.

 1. * У скільки разів 3 год 12 хв більше, ніж 24 хв?


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

0. С. Істер

Параграф

18

8

Номери завдань

456,461,463

290,294

^— ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

Ділення багатоцифрових чисел у стовпчик у різних країнах ви­конують по-різному. Так само, як і в Україні, цю дію записують у Росії, Казахстані, Франції, Бельгії, Іспанії, Білорусі, Молдові, Грузії тощо.


Приклади запису ділення чисел у стовпчику деяких країнах


Німеччина

Америка, Велика Британія

500:4 = 125

125

4

41500

10

4

8

10

20

8

20

20

0

20
0

УРОК 25 ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛЦілі:

^ навчальна: домогтися засвоєння залежності між зміною діленого та дільника і зміною частки, основної властивості частки; удосконалити вміння виконувати ділення багатоцифрових чисел, зокрема чисел, які закінчуються нулями;

^ розвивальна: формувати вміння проводити дослідження й робити ви­сновки;

^ виховна: виховувати уважність.

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання: таблиці для проведення досліджень.

ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірити правильність виконання письмового домашньо­го завдання вчитель може, зібравши зошити учнів. Рівень засвоєння матеріалу попереднього уроку можна перевірити шляхом проведення математичного диктанту. Одразу після проведення диктанту його потрібно перевірити і проаналі­зувати. Це можна зробити шляхом самоперевірки. Для цьо­го заздалегідь написати відповіді на запитання диктанту на закритій частині відкидної дошки або запропонувати одно­му з учнів писати диктант на закритій частині відкидної до­шки.

Перед проведенням диктанту бажано нагадати учням правила його написання (писати тільки відповіді на запитання, головне — уважно слухати запитання).Математичний диктант

 1. Виконайте ділення 5526:18. Перевірте результат за допомогою множення.

 2. Знайдіть частку, якщо ділене дорівнює 1476, дільник — 123.

 3. Знайдіть частку, якщо дільник дорівнює 37, ділене — 407.

 4. Знайдіть число, яке менше від числа 625 у 125 разів.

 5. У скільки разів число 312 більше за число 78?

 6. У скільки разів число 14 менше від числа 2814?

 7. Яке число потрібно поділити на 576, щоб дістати одиницю?

 8. На яке число потрібно поділити 875, щоб дістати одиницю?

 9. Чому дорівнює частка від ділення 192 на одиницю?

 10. Чому дорівнює частка від ділення числа 0 на число 275?

 11. На яке число потрібно поділити 0, щоб дістати 0?

 12. На яке число не можна ділити жодне натуральне число?

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка