І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка19/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   44
8 кг у кожному і 18 ящиків груш по 7 кг у кожному. На скільки кілограмів більше привезли яблук, ніж груш?

 1. * Розставте у виразі

1395:45-10 170-140:10 = 1 дужки так, щоб дістати правильну рівність.

(Відповідь. (1395:45) -10 • (170 -140) : 10 = 1.)

Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

О. С. Істер

Параграф

9

10

Номери завдань

258,254

345, 346 (2)

УРОК 31 БУКВЕНІ ВИРАЗИ

Цілі:

^ навчальна: сформувати поняття буквеного виразу, значення буквено- го виразу; сформувати вміння складати буквені вирази; удосконалити вміння знаходити значення буквеного виразу залежно від значення букви;

^ розвивальна: формувати вміння проводити аналогії;

^ виховна: виховувати працелюбність.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: таблиці 1 і 2.

ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірити, як учні засвоїли матеріал попереднього уроку, мож­на шляхом проведення самостійної роботи, завдання якої подіб-ні до тих, що були задані додому. Одразу після написання роботи по­трібно організувати само- або взаємоперевірку (наприклад, за гото­вими розв’язаннями, заготовленими заздалегідь), виправлення та аналіз можливих помилок.

Самостійна робота


Варіант 1

Варіант 2

1) Складіть числовий вираз і знайдіть його значення:

а) добуток суми чисел 28 і 17 та числа 12;

б) частка числа 160 та добутку чисел 8 і 5;

в) добуток суми та різниці чисел 12 і 8

а) добуток різниці чисел 63 і 25 та числа 14;

б) частка числа 135 та добутку чисел 5 і 9;

в) добуток різниці та суми чисел 14 і 6

2) Складіть вираз для розв’язання задачі:

Для пошиття одного костюму потрібно 4 м тканини, а для пошиття од­нієї сукні — 2 м тканини

Скільки метрів тканини потріб­но для пошиття восьми костюмів і шести суконь?

На скільки метрів тканини більше потрібно для пошиття шести костю­мів, ніж чотирьох суконь?


 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Для формулювання мети уроку і кращого розуміння учня­ми різниці між числовими і буквеними виразами можна скористатись прикладом, наведеним на етапі формулюван­ня мети і завдань попереднього уроку, замінивши в ньому деякі числа буквами. За аналогією учням буде нескладно скласти вираз для розв’язання цієї задачі.

Для наочності можна скласти таблицю.


Таблиця 1Числовий вираз

Буквений вираз

Задача 1. Першого дня туристи рухались пішки 5 год зі швидкістю 4 км/год, а другого — пливли чов­ном 6 год зі швидкістю 12 км/год

Задача 2. Першого дня туристи рухались пішки х год зі швидкістю 4 км/год, а другого — пливли чов­ном у год зі швидкістю 12 км/год

Яку відстань подолали туристи за ці два дні?

5 4 + 6 12

х-4 + у 12Після цього можна провести бесіду, обговоривши такі питання:

 1. Чи можемо ми відповісти за запитання задачі 2?

 2. Чому ми не можемо обчислити значення виразу х-4 + у 12?

 3. Від чого залежить значення виразу х • 4 + у ■ 12?

 4. Що потрібно знати, щоб обчислити значення виразу х-4 + у-12?

 5. Чи зміниться значення виразу х-4 + у-12, якщо змінити зна­чення х і у?

Отже, завдання уроку: засвоїти поняття буквеного виразу і по­вторити, як обчислювати його значення при різних значеннях змінної.

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Цей етап уроку можна провести у вигляді фронтальної ро­боти.

Учні вже працювали з буквеними виразами й обчислювали їх значення при різних значеннях букви. Тому цілком можливо, що за аналогією з означенням числового виразу вони зможуть пояснити, що таке буквений вираз. Основна мета вчителя: домогтися розумін­ня того, що з одного буквеного виразу можна отримати багато чис­лових виразів. Цьому сприяє виконання такого завдання. Потрібно взяти один і той самий буквений вираз (наприклад, х-4 + у-12) і, змінюючи значення букв, запропонувати учням скласти відповідні числові вирази і знайти їх значення. Виконання цього завдання до­цільно систематизувати у вигляді таблиці. Виконання вправи буде більш ефективним, якщо учні самі будуть задавати значення букв.

Таблиця 2

Буквений вираз

Значення букв

Числовий вираз

Значення виразу

л;-4 + у 12

х = 2, у = 3

2-4 + 312

44

х-4 + у-12


х-4 + у12


х-4 + у12
Після цього можна обговорити питання:

 1. Що таке значення буквеного виразу?

 2. Як можна знайти значення буквеного виразу?

 3. Скільки існує значень буквеного виразу?

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

Перш ніж почати розв’язувати вправи, учитель може провести бесіду про те, що складання буквених виразів і обчислення їх зна­чень — це непросте завдання, його виконання потребує зосередже­ності, скрупульозності, працелюбності.

 1. Виконання усних вправ

 1. Знайдіть значення виразу 105 + а, якщо а = 25; 37; 92; 105.

 2. Знайдіть значення виразу 10а + 13, якщо а = 8; 10; 25; 100.

 3. Якщо т = 10, то чому дорівнює значення виразу: а) 23 + 27 а; б) (23 + 27)-а?

 1. Виконання письмових вправ

 1. Знайдіть значення виразу 1865-я;: 27, якщо: а) * = 8127; б) * = 8397.

 2. Знайдіть значення виразу 37 ■ а + 360: 6, якщо: а) а = 20, Ь = 30; б) а = 30, Ь = 20.

 3. Складіть буквений вираз: добуток суми а і 6 та числа 16. Знай­діть його значення, якщо:

а) а = 68; 6 = 34; б) а = 55, 6 = 47.

 1. Складіть буквений вираз: частка різниці 120 і 6 та суми 9 і а. Знайдіть його значення, якщо: а) 6 = 40, а = 7; б) а = 8, 6 = 14.

 2. Спростіть вираз і знайдіть його значення:

а) 327 + а + 673, якщо а = 758; б) 5т + 7т + 18т, якщо ттг = 223.


Вправи, рекомендовані для виконання в класіАвтори під­ручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

9

10

Номери за­вдань

Письмово

Усно

Письмово

247, 249, 251, 259

330, 331

333, 334, 335, 348, 349 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Залежно від наявності часу, рівня підготовленості учнів тощо, цю вправу можна виконувати колективно або як самостійну роботу. Якщо вчитель вибирає колективну роботу, таблицю із завданнями потрібно заготовити заздалегідь (наприклад, на закритій частині відкидної дошки). У разі, якщо вчитель обере самостійну роботу, бажано кожному учневі видати окрему картку.

 1. Заповніть порожні місця в таблиці:


X

1

2

3

4

5

6

300:я-2550 * + 25

 1. Скориставшись таблицею, дайте відповіді на запитання:

а) При яких значеннях х значення виразу 300: #-25 більше за значення виразу 50 • х + 2 5 ?

б) При якому з наведених значень х значення виразу 300 : х - 25 : а) найбільше; б) найменше?

в) При якому з наведених значень х значення виразу 50л; + 25: а) найбільше; б) найменше?

г) Чи існує з-поміж наведених таке значення х, при якому зна­чення виразів 300: я;-25 і 50-х + 25 рівні?

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Знайдіть значення виразу:

а) 823 + 6, якщо Ь дорівнює 749; 3477;

б) 714 :
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка