І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка2/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Фронтальна робота

На дошці записано вирази:

1) 23 + 17 = 40; 2) 356 + 123 = 479;

3) 254-65 = 189; 4) 479-312 = 167; 1. 98+ # = 169; 6) 145-* = 78;

 1. *-35 = 18.

Завдання

 1. Прочитайте записи;

 2. назвіть компоненти дій у кожному з виразів.

Запитання

 1. Чи правильно виконані дії у прикладах 1-4?

 2. Як перевірити правильність виконання додавання?

 3. Як перевірити правильність виконання віднімання? Скільки

для цього існує способів?

 1. Як знайти х у прикладах 5-7?

 1. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

 1. Робота з конспектом

Конспект 7. Додавання та віднімання чисел Додавання чисел

7 + 8 = 15

т т т


доданок + доданок = сума

Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок

Віднімання чисел 19 - 12 = 7

т т т

зменшуване - від’ємник = різниця

Щоб знайти невідомий від’ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю

Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до від’ємника додати різницю

Залежно від того, який рівень знань показали учні під час актуалізації опорних знань, можна запропонувати учням або записати готовий конспект і обговорити його, або част­ково складений і доповнити його, або ж надати учням план

і запропонувати скласти конспект самостійно.


 1. Виконання усних вправ

 1. Виконайте додавання чисел: а) 58 і 9; б) 7 і 19; в) 45 і 24; г) 62 і 39.

 2. Виконайте віднімання: а) від 42 число 9; б) від 46 число 11;

в) від 98 число 23; г) від 107 число 48.

 1. Знайдіть невідомий компонент:

а) # + 30 = 45; б) 24 + а = 50; в) л: — 12 = 38; г) 40 — г/ = 17.

 1. Маса кавуна і дині разом становить 12 кг. Маса дині — 5 кг. Чому дорівнює маса кавуна?

 1. Виконання письмових вправ

 1. Виконайте дії і зробіть перевірку:

а) 97125 + 8098; б) 94 087 + 108 040;

в) 27315-8564; г) 600100-43 507.Під час виконання цього завдання доцільно нагадати учням, як правильно записувати у стовпчик числа, додаючи та віднімаючи їх.

 1. Розв’яжіть рівняння і виконайте перевірку:

а) * + 174 = 382; б) 570 + х = 630; в) 720-г/ = 280; г) £-325 = 647.

 1. Розв’яжіть задачу. У дванадцятиповерховому будинку 195 квар­тир, а в п’ятиповерховому — на 76 квартир менше. Скільки квар­тир в обох будинках разом?

Оскільки це перший урок, доцільно всі завдання викону­вати колективно. Учні після літніх канікул могли забути частину матеріалу і не впоратися із самостійною роботою. Якщо ж учитель вирішить частину завдань запропонувати виконати самостійно, не варто ставити низькі оцінки за ви­конання цієї роботи. Проте з перших уроків особливо ви­могливим треба бути щодо охайності записів, дотримання правил орфографічного режиму. Слід звертати увагу на пра­вильність написання цифр і знаків дій.

Вправи, рекомендовані для виконання в класі


Автори

підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

О. С.Істер

ПараграфНомери завдань

Усно

Письмово

Усно

Письмово

14

11 (1-5), 12

1,4,6

2,8,9, 14,15,29 1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

 1. Фронтальне опитування

 1. Наведіть приклад на додавання чисел. Назвіть доданки і суму.

 2. Складіть вираз, якщо відомо, що зменшуване дорівнює 72, а від’ємник — 38. Чому дорівнює різниця?

 3. Як знайти невідомий доданок х, якщо сума двох доданків до­рівнює 500, а один з доданків — 200?

 4. Як знайти зменшуване у, якщо відомі різниця 40 і від’ємник 80?

 5. Як знайти від’ємник к, якщо відомі зменшуване 150 і різни­ця 50?

Відповіді учнів бажано супроводжувати відповідними записа­ми на дошці.

 1. Розгадування ребусів

Поставте замість зірочок такі цифри, щоб були правильними 1*1*5 *8*5*

записи: 1) 8*6*; 2) 1*8*9.

*1592 14508 Такі завдання підвищують інтерес до вивчення математики,

сприяють розвитку логічного мислення учнів тощо. (Хоча

по суті вони є завданнями на розв’язування рівнянь.) Якщо

для розгадування ребусів на уроці не вистачить часу, можна запропонувати це завдання додому. Також можна запро­понувати учням удома самостійно скласти подібні ребуси

і дати розгадати їх батькам або іншим членам родини, одно­класникам, друзям.


 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за конспектом 1.

 2. Виконайте вправи:

 1. Складіть із чисел 4 444, 688 і 5 506 усі можливі суми з двома до­данками. Обчисліть їх значення.


2) Складіть із чисел 1 445, 2 213 і 3 600 усі можливі різниці. Об­числіть їх значення.

Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон- ський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

1
Номери завдань

15, Задача від мудрої Сови

3,5,10,16,30

УРОК 2

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Цілі:


^ навчальна: повторити означення дій множення і ділення, назви компо­нентів цих дій, правила знаходження невідомих компонентів, порядок дій у числових виразах; відтворити вміння виконувати множення і ді­лення чисел;

^ розвивальна: формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, грамотно формулювати математичні твердження;

^ виховна: виховувати дисциплінованість.

Тип уроку: повторення і систематизація знань і вмінь.

Обладнання: конспект «Множення і ділення чисел», картки з кросвордом.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель


^ перевіряє готовність учнів до уроку;

^ налаштовує їх на роботу;

^ нагадує про необхідність дотримувати правил поведінки, підкрес - лює, що дисципліна на уроці сприяє кращому засвоєнню знань.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учитель насамперед перевіряє зошити учнів з виконаним письмовим домашнім завданням.

Після цього на свій розсуд він вибирає один із варіантів перевір­ки домашнього завдання. Вибір залежить від того, чи сформовано в учнів уміння працювати усно, чи вміють вони слухати один одно­го. Якщо це не так, то краще провести математичний диктант (хоча він потребує більше часу) і продовжити роботу над формуванням зазначених умінь. Приклади, наведені в математичному диктанті або в запитаннях для фронтального опитування, за необхідності можна написати на дошці.Якщо вчитель вибирає усне опитування, то потрібно вимагати від учнів правильного і чіткого висловлювання своїх думок, стежи­ти за грамотністю мовлення учнів.

Альтернативні варіанти

 1. Математичний диктант з подальшою самоперевіркою

за готовими відповідями

 1. У запису 43 + 58 = 101 числа 43 і 58 називають..., число 101 — ...

 2. Значення виразу 123 + 459 дорівнює...

 3. Суму чисел 395 і 49 знаходять так: ...

 4. Щоб знайти х із рівності 35 + я = 100, потрібно...

 5. У запису 97-28 = 69 число 97 називають..., число 28 — ..., чис­ло 69 — ...

 6. Значення виразу 456-198 дорівнює...

 7. Різницю чисел 136 і 84 знаходять так...

 8. Щоб знайти х із рівності х-27 = 84, потрібно...

 9. Щоб знайти х із рівності 119-д; = 62, потрібно...

 1. Усне фронтальне опитування

 1. Як називають кожне з чисел у запису 35 + 17 = 52?

 2. Як перевірити, чи правильний цей запис?

 3. Як називають кожне з чисел у запису 58 -19 = 39?

 4. Як перевірити, чи правильний цей запис?

 5. Обчисліть: а) 148 + 73; б) 187-54; в) 56 + 231; г) 345-107.

 6. Знайдіть х із рівності:

а) * + 54 = 99; б) 143-* = 67; в) 47 + х = 92; г) *-55 = 17.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель пропонує учням пригадати, які дії над числами, крім додавання та віднімання, вони вміють виконувати. Після цього можна запропонувати задачі, для розв’язування яких потрібно пе­ремножити або поділити числа. Наприклад:

 1. До кіоску завезли 12 ящиків мінеральної води. У кожному ящи­ку було 5 рядів по 4 пляшки в кожному. Скільки пляшок води завезли до кіоску?

 2. У 15 однакових каністр поміщається 180 л бензину. Скільки лі­трів бензину поміщається в 20 таких каністр?

 3. У трьох клітках було по 2 кролики, а в чотирьох клітках — по З кролики. Скільки всього кроликів було в клітках?

Після обговорення способів розв’язання цих задач учитель ого­лошує тему і повідомляє завдання уроку.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Учитель об’єднує всіх учнів класу у дві команди (наприклад, за варіантами). Потім пропонує учням першої команди за­писати на дошці декілька прикладів на множення чисел, а учням другої команди — відповісти на запитання:

 1. Як називають компоненти дій у наведених прикладах?

 2. Як перевірити, чи правильно виконане множення двох чисел?

 3. Як знайти невідомий множник?

При цьому учні першої команди уважно слухають відповіді то­варишів, коментують їх, виправляють помилки.

Потім учні другої команди записують на дошці приклади на ді­лення чисел, а учні першої команди відповідають на аналогічні за­питання. 1. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

 1. Робота з конспектом

Конспект 2. Множення та ділення чисел Множення чисел

 1. х 8 = 72

т т т

множник X множник = добуток

Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити

на відомий множник

Ділення чисел

 1. : 12 = 6

т т т

ділене : дільник = частка

Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник

Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку

Ураховуючи, що на попередньому уроці учні набули деякого досвіду роботи з конспектом, можна збільшити частку самостійної роботи учнів на цьому етапі. 1. Виконання усних вправ

 1. Обчисліть і виконайте перевірку:

а) 12 5; б) 14 11; в) 23 10; г) 56:8; д) 144:12; е) 230:10.

 1. Знайдіть невідомий компонент:

а) 7 * = 28; б) у-5 = 40; в) 9 = 45; г) *:6 = 3;

д) &: 10 = 6; е) ЗО: г/ = 5; ж) 54:& = 6. 1. Виконання письмових вправ

 1. Виконайте дії:

а) 123 13; б) 209 21; в) 289:17; г) 1308:12.

Під час виконання цього завдання доцільно нагадати учням правила виконання множення і ділення чисел у стовпчик. Перед виконанням наступного завдання бажано провести бесі­ду, в ході якої обговорити такі питання: • Що називають числовим виразом?

 • Що означає знайти значення виразу?

 • Який порядок виконання дій у виразі без дужок?

 • Який порядок виконання дій у виразі з дужками?

 1. Знайдіть значення виразу:

а) 20 + 30 3; б) 132:4 + 6 17; в) 24 (25-16);

г) 600:(36-12); д) 36 8-864:3. 1. Розв’яжіть задачу:

а) Під час проведення туристичного зльоту на харчування 100 турис­тів було витрачено: м’яса — 32 кг, масла — у 8 разів менше, ніж м’яса, а хліба — вдвічі більше, ніж м’яса. Скільки грамів кожно­го продукту було витрачено на харчування одного туриста?

б) Для супермаркету з трьох полів вивезли по п’ять вантажівок з картоплею. На кожну машину навантажили 45 мішків по 60 кг у кожному. Скільки кілограмів картоплі вивезли з полів? На скільки днів вистачить цієї картоплі, якщо щоденно прода­вати по 500 кг?
Вправи, рекомендовані для виконання в класі

Автори підруч­ників

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон- ський, М. С. Якір

О. С.Істер

Номери завдань

Письмово

Письмово

36(1-3), 36 (6-8), 37,42

17,20, 22,24,36,34(1) 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

На цьому етапі уроку можна запропонувати учням розгадати кросворд, у якому використати слова, що відображають зміст уроку. З метою економії часу бажано кожному учневі видати сітку кросвор­ду, а завдання читати вголос. Кросворд можна скласти так, щоб у ви­діленому стовпчику учні змогли прочитати яке-небудь слово.

Завдання для кросворду

 1. Як називають число 3 7 у виразі 37-2 = 74?

 2. Як називають число 132 у виразі 11-12 = 132?

 3. Як називають число 56 у виразі 56:14 = 4?

 4. Скільки дій над числами ви знаєте?

 5. Як називають число 13 у виразі 39:13 = З?

 6. Число, якому дорівнює частка чисел 240 і 12?

 7. За допомогою якої дії знаходять невідомий множник?

н

о

ш»

н

и

к


2Д

о

б

У

т

о

к


00

і

л

е

н

е4Ч

о

т

и

р

и5Д

і

л

ь

н

и

к

6Д

в

а

Д

Ц

я

т

ь

7Д

і

л

е

н

н

я


 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за конспектом 2.

 2. Виконайте вправи:

 1. Виконайте дії:

а) 52 23-77; б) 192:32 + 8; в) (267 + 157):53; г) 28 (319-273).

 1. До магазину привезли 420 кг картоплі, розфасованої в 14 одна­кових мішків. Скільки грошей треба заплатити за один мішок картоплі, якщо 1 кг коштує 2 грн?

 2. * Яке число задумали, якщо відомо, що:

а) задумане число помножили на 15, потім результат помножили на 10 і дістали 4 500;

б) задумане число помножили на 7, потім результат поділили на 10 і дістали 28?

Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори

підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон- ський, М. С. Якір

О. С.Істер

Номери завдань

Письмово

Письмово

11(6-8), 13,41

18,21,23,37, 34(2)

УРОК з НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ЧИСЛО НУЛЬ

Цілі:


S навчальна:сформувати поняття натурального числа і числа нуль, умін­ня розпізнавати натуральні числа, наводити їх приклади;

S розвивальна: формувати вміння правильно і чітко висловлювати влас­ні думки, грамотно формулювати математичні твердження; сприяти формуванню пізнавального інтересу;

S виховна: виховувати дисциплінованість, позитивне ставлення до знань.

Тип уроку: засвоєння знань, формування вмінь.

Обладнання: картки для індивідуальної роботи.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учитель перевіряє зошити учнів із домашнім завданням, від­повідає на запитання учнів щодо домашнього завдання, якщо такі виникли.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

"^5^ 3 поняттям натурального числа учні ознайомлені з поперед­ніх класів, тому, по суті, йдеться про повторення матеріалу, розширення знань.

З метою формування пізнавального інтересу, позитивного став­лення до знань на цьому етапі уроку можна провести бесіду про іс­торію виникнення і розвитку поняття натурального числа (див. до­датковий матеріал до уроку).

Після цього повідомити учнів, що завдання цього уроку — уза­гальнити знання і досвід учнів щодо поняття натурального числа.


 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Оскільки тема не є новою для п’ятикласників, актуалізацію знань можна провести під час бесіди, в ході якої поставити учням такі запитання:

 • Скільки вікон у класній кімнаті?

 • Скільки уроків сьогодні за розкладом?

 • Скільки кольорів у веселки?

Під час відповідей доцільно ставити запитання «Як ви дізна­лися?». Природною є відповідь «Порахували». У такий спосіб учи­тель підводить учнів до висновку, що названі числа мають дещо спільне — їх використовують під час лічби. Такі числа називають натуральними.

Після цього можна запропонувати учням навести приклади на­туральних чисел.

Далі вчитель пропонує учням дати відповіді на запитання: • Яку частину тижня становлять робочі дні?

 • Яку частину навчального року становить один семестр?

 • Яку частину року становить літо?

 • Скільки в класі навчається людей, старших за 20 років?

Кожне з названих чисел учні (або учитель) записують на дошці,

після чого вчитель запитує учнів, чи є названі числа натуральни­ми. Учитель ще раз звертає увагу учнів на те, що: 1. натуральними є числа, які використовують під час лічби пред­метів;

 2. не всі числа, які ми знаємо, є натуральними.

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

^ чей етап уроку також доцільно провести у вигляді еврис­тичної бесіди. Для здобуття знань про основні властивості натуральних чисел доцільно запропонувати учням, напри­клад, такі запитання:

 • Якщо треба порахувати кількість учнів у класі (зошитів на парті, поверхів у будинку тощо), то з якого числа починаємо лічбу? Отже, яке натуральне число є найменшим?

 • Як відрізняється кожне наступне число від попереднього? А від наступного?

 • Яке натуральне число передує числу 365? стоїть за числом 349?

Після відповідей на запитання учитель разом з учнями робить такі висновки:

 1. Найменшим натуральним числом є 1.

 2. Найбільшого натурального числа не існує.

 3. Натуральні числа, записані в порядку зростання, утворюють

ряд натуральних чисел.

Наприклад: 1, 2, 3, 4, 5... — ряд натуральних чисел; 1, 2, 4, 5... — не є рядом натуральних чисел.

Доцільно домогтися розуміння в учнів, що ряд натуральних чи­сел нескінченний і 0 не відносять до натуральних чисел. Не вар­то ставити учням запитання: «Чому число 0 не є натуральним?»
Нерідко таке запитання виникає в учнів. Тут важливо пояснити умовність такої домовленості. (Для переважної більшості людей планети нуль — число натуральне, а в країнах Східної Європи від­повідно до традицій, пов’язаних з віруваннями, нуль не вважають натуральним числом. Отже, відповідь на сформульоване запитання виходить за межі математичної науки.)

Під час бесіди з учнями важливо вимагати від них повних від­повідей, стежити за правильністю мовлення. 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

Виконання вправ має сприяти закріпленню поняття нату­рального числа, ряду натуральних чисел. Слід домогтися, щоб учні вміли записувати попереднє і наступне числа для поданого. Також бажано сформувати вміння записувати в загальному вигляді попереднє і наступне число для нату­рального числа п (п > 1), домогтися розуміння учнями того, що між натуральними числами п і п + к міститься рівно &-1 натуральних чисел.

 1. Виконання усних вправ

 1. Назвіть 14 перших натуральних чисел (учні з місця називають по черзі по одному числу в прямому і зворотному напрямках).

 2. Чи є в ряду натуральних чисел:

а) найменше число; б) найбільше число?

 1. Чи кожне число в ряду натуральних чисел має: а) наступне число; б) попереднє число?

 2. Якого числа не вистачає в запису 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ..., щоб він позначав натуральний ряд?

 3. Подано натуральний ряд чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

 1. ... Скільки натуральних чисел стоїть у ньому між числами

 1. і 6; 2 і 9; 2 і 12? (Після простого підрахунку запропонувати визначити таку закономірність: між п і п + к міститься к-1 натуральних чисел).

 1. Виконання письмових вправ

^ ™ 1 2

 1. 3 чисел 25; 100; —; 999; —; 0; 74 випишіть натуральні числа.

 1. З

 1. Запишіть число, яке в натуральному ряду стоїть за числом: а) 46; б) 438; в) 799.

 2. Запишіть число, яке в натуральному ряду передує числу: а) 24; б) 283; в) 1012.

 3. Скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами:

а) 27 і 39; б) 12 і 86; в) 45 і 137?
Можливо, в класі будуть учні, які впораються із запропонова­ними вправами раніше за решту. Таким учням можна запропону­вати індивідуальні додаткові завдання підвищеної складності.

Картка № 1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка