І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка21/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   44
п: 50; 65; 100; 120. Якого най­більшого значення може набувати пі

 • Два автомобілі виїхали з одного пункту в протилежних на­прямках. Швидкість одного автомобіля становить км/год, а швидкість другого — и2 км/год. Яка відстань буде між ними через 4 год? Складіть вираз і обчисліть його значення, якщо:

  а) и1 =60, и2 =75; б) =70, v2 =65.

  1. Батькові х років, а синові — у років. Батько старший за сина на ЗО років. Заповніть порожні місця в таблиці:


  X
  32
  40

  45
  У

  1
  5  ЗО

  х:у

  а) У скільки разів батько був старшим за сина, коли синові було 1 рік, 5 років, ЗО років?

  б) У скільки разів син був молодшим від батька, коли батькові було 32 роки, 35 років, 45 років?

  Запропоновані вправи сприяють формуванню вмінь учнів складати вирази за умовою задачі, знаходити значення ви­разів при заданих значеннях букви. Відповіді учнів на запи­тання про те, яких значень можуть набувати ті чи інші вели­чини в запропонованих задачах, свідчать про свідоме, а не формальне засвоєння відповідного навчального матеріалу.


  Вправи, рекомендовані для виконання в класі  Автори підручників

  1. Г. Мерзляк,

  2. Б. Полонський, М. С. Якір

  О. С. Істер

  Параграф

  9

  10

  Номери завдань

  Письмово

  Письмово

  259,266, 261,263

  342, 344, 347, 348  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

  Підсумком уроку може бути виконання завдання на встанов­лення відповідності. Залежно від наявності часу, рівня підготов­леності учнів тощо, це завдання можна виконати колективно або як самостійну роботу. Якщо вчитель обирає колективну роботу, таблицю із завданням потрібно заготовити заздалегідь (наприклад, на закритій частині відкидної дошки). У разі, якщо вчитель обере самостійну роботу, бажано кожному учневі видати окрему картку.

 • Установіть відповідність між умовою задачі (1-4) і виразом для її розв’язання (А-Д).


  1

  У Тетянки було а грн. Вона купила 4 зошита по Ь грн кожний. Скільки грошей залишилось у Те­тянки?

  А

  а+4Ь

  2

  Купили стіл за а грн і 4 стільця по Ь грн кожний. Скільки грошей витратили на всю покупку?

  Б

  а-4 + Ь

  3

  Туристи йшли пішки а год зі швидкістю 4 км/год, а потім їхали велосипедами Ь км. Який шлях по­долали туристи?

  В

  а-4Ь

  4

  На полиці стояло а книжок. Сашко взяв з по­лиці 4 книжки, а поставив на полицю Ь книжок. Скільки книжок стало на полиці?

  Г


  Д

  4 а + Ь

  Відповідь. 1 — В; 2 — А; 3 — Д; 4 — Б.
  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

  2. Виконайте вправи.

  1. У книжковій шафі чотири полиці. На трьох із них стояло по т книжок, а на четвертій — п книжок. Скільки всього книжок було в шафі? Складіть вираз і обчисліть його значення, якщо: а) 771 = 12, я = 15; б) т = 14, п = 10.

  2. На автостоянці було 60 автомобілів. Після того як автостоянку залишило х автівок, на неї приїхало у автомобілів. Скільки автівок стало на автостоянці? Складіть вираз і обчисліть його значення, якщо * = 19, у = 32. Якого найбільшого значення може набувати *?

  3. До магазину привезли 840 кг цукру. Протягом семи днів щодня продавали по а кг цукру. Скільки кілограмів цукру залиши­лось у магазині? Складіть вираз і обчисліть його значення при таких значеннях а: 70; 92; 110; 120. Якого найбільшого зна­чення може набувати буква а?

  4. * Відстань між селами Гусарівка і Андріївка, розташованими на березі річки, дорівнює 48 км. Скільки часу знадобиться, щоб пропливти човном з Гусарівки в Андріївку і повернутися назад, якщо власна швидкість човна дорівнює 14 км/год, а швидкість течії річки дорівнює а км/год? Складіть вираз і обчисліть його значення, якщо а = 2.


  Вправи, рекомендовані для виконання вдома

  Автори підручників

  1. Г. Мерзляк,

  2. Б. Полонський, М. С. Якір

  0. С. Істер

  Параграф

  9

  10

  Номери завдань

  250,268,264

  343, 345, 350

  УРОК 33 ФОРМУЛИ  Цілі:

  ^ навчальна: сформувати поняття формули; формувати вміння викорис­товувати формули для обчислення відповідних величин;

  ^ розвивальна: формувати вміння узагальнювати, застосовувати знання в нових ситуаціях;

  ^ виховна: прищеплювати любов до математики, показувати її красу, ви­ховувати відповідальність.

  Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

  Обладнання: картки з друкованою основою.

  ХІД УРОКУ  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

  Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

  1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

  Альтернативні варіанти

  1. Виконання усних вправ

  1. На ділянці посадили 10 рядів троянд по а кущів у кожному ряду і Ь рядів півонії по 12 штук у кожному ряду. Який зміст має вираз:

  а) 10а + 12&; б) 10а-12Ь; в) 10 + Ь; г) 10-Ь; д) а-12?

  1. У класі навчається 26 учнів, з них футбольну секцію відвідують а учнів, а волейбольну — Ь учнів. Який зміст має вираз:

  а) а + Ь; б) а-Ь; в) 26-(а + Ь); г) 26-а; д) 26-&?

  2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою

  Варіант 1

  Варіант 2

  1. На машину завантажили

  6 ящиків і Ь кошиків з яблу­ками. У кожному ящику а кг яблук, а в кожному коши­ку 10 кг. Скільки кілограмів яблук завантажили на машину? Складіть вираз і обчисліть його значення, якщо а = 15, 6 = 10.

  1. У цистерні було 900 кг пально­го. Щодня витрачали по а кг пального. Скільки кілограмів пального залишилось у цистер­ні після шести днів? Складіть вираз і обчисліть його значен­ня, якщо а = 80

  1. Увесь урожай картоплі розкла­ли в а мішків і 8 ящиків.

  У кожному мішку 50 кг кар­топлі, а в кожному ящику —

  6 кг. Скільки кілограмів карто­плі зібрали? Складіть вираз і обчисліть його значення, якщо а = 10, 6 = 30.

  1. Відстань, яку має подолати автомобіліст, дорівнює 600 км. Він їхав £ год зі швидкістю 80 км/год. Скільки кілометрів залишилось подолати автомо­білісту? Складіть вираз і обчис­літь його значення, якщо і = 3  Учитель на власний розсуд вибирає один із двох варіантів перевірки домашнього завдання. Завдання для самостійної роботи — стандартні, подібні до тих, що були задані додому. Завдання для усної роботи вимагають більш високого рівня математичної підготовки учнів, а також уміння висловлюва­ти свої думки, слухати й аналізувати відповіді товаришів.

  У разі, якщо вчитель вибирає самостійну роботу, потрібно за­здалегідь заготовити відповіді або розв’язання задач для здійснен­ня взаємоперевірки. Крім того, учителеві бажано провести бесіду, в ході якої пояснити, що здійснювати перевірку роботи товари­ша — це велика відповідальність, отже, потрібно бути уважним і зосередженим.

  Можливий і третій варіант. Частині учнів учитель пропонує ви­конати самостійну роботу, а з рештою — працює усно.

  1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

  Учитель пропонує учням сформулювати правила: а) як обчислити відстань, якщо відомо час і швидкість;

  б) як обчислити час, якщо відомо відстань і швидкість;

  в) як обчислити периметр прямокутника, якщо відомо його до­вжину і ширину;

  г) як обчислити ділене, якщо відомо дільник, неповну частку й остачу.

  Бажано вимагати від учнів повної відповіді на запитання. Після того як учні сформулюють ці правила, вчитель ставить запитання: чи можливо, використовуючи позначення величин
  буквами, записати ці правила більш коротко? Потім повідомляє учням, що такі записи існують, їх у математиці називають форму­лами. Отже, завдання уроку: зрозуміти, що таке формула, навчи­тись використовувати формули для обчислення величин.

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

  Виконання усних вправ

  1. Яку відстань подолає велосипедист, якщо рухатиметься 3 год зі швидкістю:

  а) 12 км/год; б) 14 км/год; в) 9 км/год?

  1. Яку відстань подолає автомобіль, якщо рухатиметься зі швид­кість 70 км/год протягом:

  а) 2 год; б) 5 год; в) 3 год?

  1. Скільки часу знадобиться автомобілістові, щоб подолати 360 км, якщо він рухатиметься зі швидкістю:

  а) 60 км/год; б) 45 км/год; в) 90 км/год?

  1. Чому дорівнює сторона квадрата, якщо його периметр дорівнює:

  а) 20 см; б) 32 см; в) 12 см?

  1. Чому дорівнює ділене, якщо дільник дорівнює 6, неповна част­ка — 5, остача — З?

  1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

  ^ Чей. етап уроку можна провести у вигляді розповіді вчите­ля. Учитель повідомляє, що формула — це правило для об­числення деяких величин, записане за допомогою різних математичних знаків. Сенс застосування формул полягає в тому, що за їх допомогою можна записати в зручній формі досить складні й громіздкі речення. Крім того, мову формул розуміють усі математики світу, адже в усьому світі для по­значення, наприклад, додавання використовують знак «+», для позначення швидкості — латинську букву
  1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   44


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка