І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка23/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   44

а) # + 25 = 110; б) #-17 = 99; в) 98-# = 50;

г) 37 # = 111; д) #:26 = 4; е) 180: # = 15.

 1. Знайдіть корінь рівняння:

а) 20 = # + 20; б) 0 = у - 20; в) 20 = 20 #;

г) 20 = 20:у; д) 20 = г:20; е) 0 = г:20.

 1. Виконання письмових вправ

 1. Розв’яжіть рівняння:

а) #-4523 = 2354; б) 1856-# = 412;

в) # + 2147 = 4231; г) 4050 +# = 5040.

 1. Знайдіть корінь рівняння:

а) 238:# = 14; б) 132 # = 1188; в) #:23 = 105; г) #-78 = 390.


 1. При якому значенні * значення виразу:

а) 1010:* дорівнює 10; б) 135 + х дорівнює 200;

в) 1318 дорівнює 209; г) я;-38 дорівнює 418?

 1. При якому значенні у правильна рівність:

а) у: 56 = 15; б) г/-290 = 452; в) 354 у = 2124; г) * + 919 = 1000?

 1. Розв’яжіть рівняння:

а) 5* + 12* = 289; б) 21*-13* = 120;

в) * + 152 = 216 + 319; г) 9* +5* = 379-113.

3 метою досягнення свідомого засвоєння знань, а також роз­витку вміння правильно й чітко висловлювати свої думки доцільно вимагати від учнів формулювання правил, за допо­могою яких розв’язують подані рівняння. Після виконання вправ учні мають зрозуміти, що запропоновані завдання — це різні формулювання одного й того самого завдання — розв’язати рівняння.

Можливо, деякі учні виконають завдання раніше за решту. Тоді їм можна запропонувати додаткові індивідуальні завдання підви­щеної складності.

Індивідуальне завдання підвищеноїскладності

Скориставшись зразком, розв’яжіть рівняння:

а) (л;-8)(і1-л;) = 0.

Розв'язання

Добуток двох множників дорівнює нулю, якщо хоча б один із них дорів­нює нулю. Тобто:

1) *-8 = 0, х = 0 + 8, х = 8; або 2) 11 -л:-0, л: — 11 = 0, * = 11.

Відповідь. 8; 11.

б) (22-*)(*-13) = 0; в) *(і4-*) = 0


Вправи, рекомендовані для виконання в класіАвтори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

О. С. Істер

Параграф

10, 18

12

Номери завдань

Письмово

Усно

Письмово

462,275,496,498

379

377, 388, 396 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заповніть таблицю, склавши і розв’язавши рівняння, невідомі компоненти яких указані у верхньому рядку:

Невідо­мий до­данок

Невідо­ме змен­шуване

Неві­

домий

від’єм­

ник

Невідо­

мий

множ­

ник

Не­

відоме

ділене

Невідо­

мий

дільник

РівнянняРозв’я­

зання

Залежно від рівня підготовленості учнів класу та наявності часу, цю вправу можна виконати колективно або як самостійну ро­боту. У разі колективного виконання завдання вчитель заздалегідь готує таблицю (наприклад, на закритій частині відкидної дошки). Якщо вчитель вибирає самостійну роботу, то завдання бажано ви­дати кожному учневі на окремій картці.

Можна поєднати колективне і самостійне виконання завдання. Наприклад, колективно (під керівництвом учителя) учні склада­ють рівняння, а потім самостійно їх розв’язують.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Знайдіть корінь рівняння:

а) 368+ * = 401; б) *-6895 = 3215;

в) 3042-і/ = 894; г) 2 + 489 = 502.

 1. Розв’яжіть рівняння:

а) *-45 = 945; б) 74 г/ = 4292;

в) *:115 = 172; г) 342:г/ = 18.

 1. При якому значенні z правильна рівність: а) 212-42 = 136; б) 2:16 = 3744 + 1256;

в) 6800:2 = 3710-3685; г) 152 + 142 = 540 + 330?

 1. * Розв’яжіть рівняння:

а) (* —10)(16 — *) = 0; б) *(20-*) = 0.

Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

О. С. Істер

Параграф

10, 18

12

Номери завдань

463,276,497

378,389,397

УРОК 36 РІВНЯННЯ

Цілі:

^ навчальна:удосконалити вміння розв'язувати рівняння, використовую­чи залежності між компонентами дій; сформувати вміння розв'язувати рівняння, у яких невідоме число входить до буквеного виразу;

^ розвивальна: формувати вміння застосовувати свої знання в нових си­туаціях;

^ виховна: наполегливість, працелюбність.

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання: сигнальні картки, картки-підказки, індивідуальні завдання підвищеної складності, індивідуальне лото.

ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ Виконання вправ із сигнальними картками

Кожне запитання має чотири варіанти відповіді, з яких тіль­ки один правильний. Учні піднімають сигнальну картку, на якій написано букву, що, на їх думку, відповідає правильній відповіді. (Картки можна виготовити різнокольоровими, кожній букві від­повідає певний колір. Тоді вчителеві буде легше зорієнтуватись і визначити, хто з учнів надав неправильну відповідь.) Варіанти відповідей на запитання можна записати заздалегідь на відкидній дошці.

 1. Якщо *-37 = 185, то знайти невідоме число * можна за допо­могою виразу:

А] 185-37 [Б] 185 + 37 ® 185:37 [г] 185 37

 1. Якщо 185-* = 37, то знайти невідоме число * можна за допо­могою виразу:

А] 185-37 [Б] 185 + 37 Щ 185:37 [г] 185 37

 1. Якщо * + 37 = 185, то знайти невідоме число * можна за допо­могою виразу:

А] 185-37 [Б] 185 + 37 ® 185:37 [г] 185 37

 1. Якщо 185: я: = 37, то знайти невідоме число х можна за допо­могою виразу:

А] 185-37 [Ц 185 + 37 ® 185:37 [г] 185 37

 1. Якщо 37 х = 185, то знайти невідоме число х можна за допо­могою виразу:

А] 185-37 [Ц 185 + 37 Щ 185:37 [г] 185 37

 1. Якщо я::37 = 185, то знайти невідоме число х можна за допо­могою виразу:

З 185-37 Щ 185 + 37 Щ 185:37 0 185 37

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Сформулювати завдання на урок можна, запропонувавши учням завдання:

Розв’яжіть рівняння (я;+ 39)-43 = 27. Потім провести з учнями бесіду, під час якої навести їх на думку, що в цьому рівнянні не­відоме зменшуване, яке не позначене однією буквою, а є буквеним виразом. Отже, завдання уроку: навчитись розв’язувати рівняння, в яких невідоме число входить до складу буквеного виразу.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

 1. Які з наведених виразів є буквеними:

а) 25 + г; б) 364 +365л:; в) 7 (189-35);

г) (і54 — 36)z/; д) 13-5 + 90; е) 96:*:?

 1. Якщо можливо, обчисліть значення виразу:

а) (55-53) 15; б) (55-53) у; в) 156-5 ЗО; г) 156-5 я;.

 1. Спростіть вираз:

а) 82 + 62; б) (24-1б)-яг; в) 13-6 + 12у; г) я; + 19 + 31.

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Пояснити учням, як розв’язують рівняння, у яких невідоме число входить до складу буквеного виразу, краще за все на конкретних прикладах. Розпочати доцільно з прикладу, на­веденого на етапі формулювання мети і завдань уроку.

Приклад 1. Розв’яжіть рівняння (я:+ 39)-43 = 27.

Розв'язання. У цьому рівнянні невідоме число входить до вира­зу я;+ 39, який є зменшуваним. Щоб знайти невідоме зменшуване х + 39, потрібно до різниці 27 додати від’ємник 43:

я + 39 = 43 + 27, я; + 39 = 70.

Дістали рівняння * + 39 = 70, у якому невідомий доданок. Щоб знайди невідомий доданок *, потрібно від суми 70 відняти відомий доданок 39:

 • = 70-39, * = 41.

Відповідь. 41.

Приклад 2. Розв’яжіть рівняння *: 34 + 35 = 47.

Розв'язання. У цьому рівнянні невідоме число входить до виразу *: 34, який є невідомим доданком. Щоб знайти невідомий доданок *: 34, потрібно від суми 47 відняти відомий доданок 35:

*:34 = 47-35, *:34 = 12.

Дістали рівняння *:34 = 12, у якому невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене *, потрібно добуток 12 помножити на дільник 34:

 • = 12-34, * = 408.

Відповідь. 408.

Учитель може наводити й інші приклади. їх кількість залежить від рівня підготовленості учнів і наявності часу.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка