І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка25/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   44
Вправи, рекомендовані для виконання в класі

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

0. С. Істер

Параграф

10, 18

13

Номери завдань

Письмово

Усно

Письмово

277

408

453,455,457 1. ПІДСУМКИ УРОКУ Самостійна робота


Варіант 1

Варіант 2

Складіть задачу, яку можна розв’язати за допомогою рівняння:

а) 25 + (х + 2) = 38; б) (* + 7)-15 = 32

а) (я-4) + 18 = 40; б) 47-(* + 5) = 11Учні виконують завдання на окремих аркушах і здають їх учи­телеві на перевірку.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Розв’яжіть за допомогою рівняння задачу:

 1. Петрик задумав число. Якщо це число збільшити на 10, то воно стане більшим за число 35 на 7. Яке число задумав Петрик?

 2. Першого дня туристи пройшли пішки 8 км і декілька кіломе­трів проїхали автомобілем. Після того як другого дня вони про­їхали автомобілем ще 40 км, відстань, яку вони подолали, стала дорівнювати 70 км. Скільки кілометрів туристи проїхали пер­шого дня автомобілем?

 3. * У трамваї їхало 25 чоловіків і декілька жінок. Після того як на першій зупинці вийшло 4 чоловіка і зайшло 9 жінок, жінок ста­ло на 8 більше, ніж чоловіків. Скільки пасажирів їхало в трам­ваї до першої зупинки?


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

0. С. Істер

Параграф

10, 18

13

Номери завдань

278

454,456,459

УРОК 38

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯНЬ

Цілі:

^ навчальна: продовжити формувати вміння розв'язувати задачі алге­браїчним способом; формувати вміння розв'язувати задачі за допомо­гою рівнянь виду х + х±а = Ь, ах + х = Ь, ах-х = Ь;

^ розвивальна: формувати вміння логічно мислити;

^ виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: сигнальні картки, індивідуальні завдання підвищеної склад­ності, картки для самостійної роботи.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАПУчитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Крім того, учитель аналізує виконання самостійної роботи, проведеної на етапі підбиття підсумків минулого уроку. За бажан­ням цю роботу можна оцінити.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 1. Фронтальне опитування

 1. Які задачі зручно розв’язувати за допомогою рівнянь? Наведіть приклади.

 2. Наведіть алгоритм розв’язання задачі за допомогою рівняння.

 1. Виконання вправ із сигнальними картками

Кожне запитання має три варіанти відповіді, з яких тільки один правильний. Учні піднімають сигнальну картку, на якій написано букву, що, на їх думку, відповідає правиль­ній відповіді. (Картки можна виготовити різнокольорови­ми, кожній букві відповідає певний колір. Тоді вчителеві буде легше зорієнтуватись і визначити, хто з учнів надав неправильну відповідь.) Завдання та варіанти відповідей на запитання можна заздалегідь записати на відкидній дошці.

 1. Математичний гурток відвідували 12 хлопців і декілька дівчат. Після того як у гурток записалось ще 3 дівчини, загальна кіль­кість членів гуртка стала дорівнювати 25. Скільки дівчат від­відували гурток спочатку?

Яке рівняння відповідає умові задачі, якщо через х позначити кількість дівчат, які відвідували гурток спочатку?

А| 12 + (* + 3) = 25 [Б] 12-(* + 3) = 25 [в] (х + 3)-12 = 25

 1. На полиці стояло 5 детективів та декілька підручників. Після того як з полиці взяли 4 підручника, їх стало на 7 більше, ніж детективів. Скільки підручників стояло на полиці спочатку? Яке рівняння відповідає умові задачі, якщо через х позначити кількість підручників, які стояли на полиці спочатку?

А| 5 + (* + 4) = 7 [Б] 5-(*-4) = 7 |в| (*-4)-5 = 7

 1. У зоопарку було декілька вовків та 8 лисиць. Після того як ко­лекція вовків поповнилась ще 4 істотами, їх стало на 2 більше, ніж лисиць. Скільки вовків було в зоопарку спочатку?

Яке рівняння відповідає умові задачі, якщо через х позначено кількість вовків, які були в зоопарку спочатку?

А| 5 + (* + 2) = 8 \В\ 8-(х + 4) = 2 [в| (* + 4)-8 = 2

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

3 метою створення відповідної мотивації вчитель пропонує учням дві задачі, одну з яких зручно розв’язувати арифме­тичним, а другу — алгебраїчним способом.

Задача 1. У класі навчається 13 дівчат, а хлопців — на два біль­ше. Скільки учнів навчається в класі?

Задача 2. У класі навчається 28 учнів. Скільки у класі дівчат і скільки хлопців, якщо відомо, що хлопців на два більше, ніж ді­вчат?

Після обговорення розв’язання цих задач учні доходять висно­вку, що першу задачу можна розв’язати без складання рівняння, а другу — зручніше розв’язувати за допомогою рівняння. Потім учні самі або за допомогою вчителя переконуються, що умова зада­чі, а отже, й рівняння для її розв’язування, відрізняється від тих, які розв’язували на попередньому уроці. Отже, завдання уроку: удосконалити вміння розв’язувати задачі за допомогою рівнянь.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

 1. Складіть буквений вираз за умовою задачі:

а) Волейбольну секцію відвідують # учнів, а футбольну — в 4 ра­зи більше, ніж волейбольну. Скільки учнів відвідують обидві

секції?

б) У саду росте х груш, а яблунь — утричі більше, ніж груш. На

скільки більше яблунь, ніж груш росте в саду?

 1. Спростіть вираз:

а) + 5#; б) 8х-4х; в) # + 9#; г) Іх-х; д) # + # + 4; е) х + х-12.

 1. Розв’яжіть рівняння:

а) 10# = 30; б) 5# = 45; в) 2#+ 6 = 24;

г) 2л: — 7 = 15; д) # + # + 13 = 15.

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Як і на попередньому уроці, цей етап доцільно провести у формі розповіді вчителя. Пояснити, як розв’язують за­дачі такого типу, краще на конкретних прикладах, одним

з яких може бути задача, наведена на етапі формулювання мети і завдань уроку.

Приклад 1. У класі навчається 28 учнів. Скільки у класі дівчат і скільки хлопців, якщо відомо, що хлопців на два більше, ніж ді­вчат?

Учитель пояснює, що за допомогою рівнянь зручно розв’язувати також задачі, у яких йдеться про кілька величин, жодна з яких не­відома.

У наведеній задачі йдеться про кількість дівчаток і кількість хлопчиків у класі, але ні кількість дівчаток, ні кількість хлопчи­ків не відомі. (Можна запропонувати порівняти з умовою задачі 1.)

Скористаємось алгоритмом розв’язання задачі за допомогою рівняння:

^ позначити невідому величину через #;

(Можна дати учням пораду: через х зручніше позначати най­меншу величину. Так у наведеній задачі через х зручно позначити кількість дівчаток.)

^ подати умову задачі у вигляді таблиці:


Дівчаток

? ^
X

Хлопчиків

? на 2 більше
х + 2

Разом

28

28^ скласти рівняння;

^ розв’язати рівняння.

Приклад 2. На машину завантажили в 4 разів більше вантажу, ніж на причіп. Скільки кілограмів завантажили на причіп, якщо на ньому було на 141 кг вантажу менше?

Розв'язання. Нехай на причіп завантажили х кг вантажу. По­дамо умову задачі у вигляді таблиці:


На машину

? кг <

На причіп

? кг, в 4 рази менше —

х, на 141 кг менше —


Складаємо і розв’язуємо рівняння:

4х-х = 141, 3# = 141, # = 141:3, # = 47.

Відповідь. 47 кг.

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

На цьому, як і на попередньому уроці, учитель продовжує формувати вміння розв’язувати задачі одного-двох типів (наприклад, таких, які наведені на етапі засвоєння знань).

 1. У двох коробках 32 олівця. Скільки олівців у кожній коробці окремо, якщо у першій — на 8 олівців менше, ніж у другій?

 2. 3 двох ділянок зібрали 812 т пшениці. Скільки тонн пшениці зібрали з кожної ділянки окремо, якщо з першої зібрали на 86 т більше, ніж з другої?

 3. На двох ділянках росте 85 кущів троянд. Скільки кущів троянд росте на кожній ділянці окремо, якщо на першій — у 4 рази більше, ніж на другій?

 4. Син у 4 рази молодший від батька. Скільки років батькові, якщо він старший за сина на 24 роки?

Учням, які впораються із завданням раніше за решту, можна запропонувати індивідуальні завдання підвищеної складності.
Індивідуальне завдання підвищеної складності

Розв’яжіть двома способами задачу:

Спочатку в обох залах кінотеатру глядачів було порівну. Після того як до першої зали зайшли 11 глядачів, їх загальна кількість стала дорівнюва­ти 813 осіб. Скільки глядачів було в кожній залі спочатку?

Який спосіб, на вашу думку, більш зручний?


Вправи, рекомендовані для виконання в класіАвтори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

10,18

13

Номери завдань

Письмово

Письмово

500, 503,505

460
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка