І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка26/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   44 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропоновану вправу можна виконувати колективно або як самостійну роботу. У разі колективної роботи таблиці по­трібно заготовити заздалегідь (наприклад, на закритій час­тині відкидної дошки). У разі самостійної роботи завдання на картках доцільно видати кожному учневі. Одразу після виконання роботи слід організувати її перевірку та обгово­рення.


а)


За умовою задачі, поданою у вигляді таблиці, складіть і розв’я­жіть рівняння:


На брюки

? м -<
х + 1

На сукню

? на 1 м менше
X

Разом

5 м

5 м
У банці

О _ ^

г

і J1 ^


У бідоні

? л в 5 разів більше
5х, на 28 л більше
б)
 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Розв’яжіть за допомогою рівняння задачу:

 1. За два дні туристи подолали 36 км. Яку відстань долали туристи кожного дня, якщо першого дня вони подолали на 2 км менше, ніж другого?
 1. У першому вагоні трамваю їхало на 12 пасажирів більше, ніж у другому. Скільки пасажирів їхало в першому і скільки в дру­гому вагонах трамваю, якщо всього в трамваї їхало 56 пасажи­рів?

 2. Для фарбування стін було витрачено в 3 разів фарби більше, ніж для фарбування стелі. Скільки кілограмів фарби витратили для фарбування стін і скільки для фарбування стелі, якщо загальна кількість фарби дорівнює 32 кг?

 3. * В автопарку вантажівок було в 7 разів більше, ніж легкових ав­томобілів. Після того як кількість вантажівок збільшилась ще на 3 машини, їх стало на 105 більше, ніж легкових автомобілів. Скільки вантажівок і скільки легкових автомобілів було в авто­парку спочатку?


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

О. С. Істер

Параграф

10, 18

13

Номери завдань

501,502,504

461,462

УРОК 39

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯНЬ

Цілі:

^ навчальна: удосконалити та розширити вміння розв'язувати задачі за допомогою рівнянь;

^ розвивальна: формувати вміння логічно мислити;

^ виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання.

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання: тестові завдання.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАПУчитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ Виконання тестових завдань Варіант 1


1) Бабуся спекла 54 пиріжки з ви­шнями і картоплею. Скільки пиріжків з картоплею спекла бабуся, якщо з вишнями було на 10 пиріжків більше, ніж з кар­топлею? Яке рівняння відпові­дає умові задачі, якщо через х позначити кількість пиріжків з картоплею?

2) Помідорів зібрали в 10 разів менше, ніж огірків. Скільки зібрали помідорів, якщо огірків зібрали на 54 кг більше, ніж по­мідорів? Яке рівняння відпові­дає умові задачі, якщо через х позначити кількість помідорів?

А

Б

В

Г

х + 10л; = 54

х + х + 10 = 54

х + х-10 = 54

Юх - х = 54Варіант 2


1) Площа спальні на 6 м2 менша, ніж площа вітальні. Яка площа спальні, якщо площа обох кім­нат дорівнює 40 м2? Яке з рів­нянь відповідає умові задачі, якщо через х позначити площу спальні?

2) Рибалки спіймали щук у 6 разів менше, ніж коропів. Скільки щук спіймали рибалки, якщо коропів було на 40 штук більше, ніж щук? Яке рівняння відпові­дає умові задачі, якщо через х позначити кількість щук?

А

Б

В

Г

х+х-6=40

х + 6х = 40

6х-х = 40

х+х+6=40Відповіді


Варіант 1

Варіант 2

1

2

1

2

Б

Г

Г

В 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

"^5^ Якщо під час виконання тестових завдань учні припустять­ся помилок, то цілком логічно, що завдання уроку: вдоско­налення вміння розв’язувати задачі за допомогою рівнянь. Якщо більшість учнів виконають тестові завдання без по­милок, то вчитель може запропонувати задачу, аналогічну до тих, що розв’язували на попередніх уроках, але більш складну.

Задача. Зібрали 762 кг овочів: картоплі, капусти і моркви, при­чому картоплі зібрали в 3 рази більше, ніж моркви, а капусти — на 177 кг більше, ніж моркви. Скільки зібрали кілограмів овочів кож­ного виду?

Отже, у будь-якому випадку завдання уроку: вдосконалення та розширення вмінь розв’язувати задачі за допомогою рівнянь.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

 1. Які задачі зручно розв’язувати за допомогою рівнянь?

 2. Яку величину зручно позначати через х?

 3. Наведіть алгоритм розв’язання задачі за допомогою рівняння.

 1. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Оскільки учні вже мають досвід розв’язування задач за до­помогою рівнянь, то цей етап уроку можна провести у формі бесіди, колективно розв’язавши задачу, наведену на етапі формулювання мети і завдань уроку. При цьому вчитель може ставити такі запитання учням:

 • З чого починаємо розв’язувати задачу? (Уважно читаємо умову, визначаємо, яким методом будемо її розв’язувати.)

 • Чому наведену задачу зручно розв’язувати за допомогою рівняння? (Б умові йдеться про кілька величин, жодна з яких неві­дома.)

 • Який перший крок потрібно зробити, розв’язуючи задачу за допомогою рівняння? (Одну з невідомих величин позначити якою- небудь буквою, наприклад х.)

 • Яку з величин поданої задачі зручно позначити через х і чому саме цю величину? (Через х зручно позначити кількість зібраної моркви, оскільки вона найменша.)

 • Як зручно записати умову задачі? (Умову задачі зручно за­писати у вигляді таблиці.)

 • Для чого потрібно умову задачі записувати у вигляді табли­ці? (Так зручніше складати рівняння за умовою задачі.)

Після цього учні під керівництвом учителя записують умову за­дачі у вигляді таблиці.


Картопля

? кг, у 3 рази більше

Зх

Капуста

? кг, на 177 кг більше

# + 177

Морква

? кг

X

Разом

762 кг

762 кг • Які наступні кроки в розв’язуванні задачі за допомогою рів­няння? (Складаємо і розв’язуємо рівняння.)

3* + * + 177 + * = 762, 5* + 177 = 762,

5* = 762-177, 5* = 585,

 • = 585:5, * = 117.

 • Чи відповіли ми на запитання задачі? (Ні, оскільки дізнались тільки кількість моркви.)

 • Як дізнатися кількість решти овочів? (Обчислити значення відповідного буквеного виразу при заданому значенні букви.)

 1. 3* = 3-117 = 351 (кг) картоплі;

 2. * + 177 = 117 + 177 = 294 (кг) капусти.

Відповідь. 117 кг моркви, 351 кг картоплі, 294 кг капусти.

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

Розв’яжіть за допомогою рівняння задачу:

 1. 3а три дні супермаркетом було продано 2464 кг цукру. За пер­ший день було продано в 3 рази більше, ніж за другий, а за тре­тій — в 4 рази більше, ніж за другий. Скільки кілограмів цукру продавали кожного дня?

 2. Миколка, Світланка та їх батько разом зібрали 56 кг вишень. Миколка зібрав утричі більше, ніж Світланка, а батько стільки, скільки Миколка та Світланка разом. Скільки кілограмів ви­шень зібрали Миколка, Світланка та їх батько окремо?

Вправи, рекомендовані для виконання в класі


Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

10, 18

13

Номери завдань

Письмово

Письмово

506,508,510

462 1. ПІДСУМКИ УРОКУ Самостійна робота


Варіант 1

Варіант 2

Складіть задачу, яку можна розв’язати за допомогою рівняння:

2лг + х + х + 142 = 626

х +184 + х + Зх = 754Учні виконують завдання на окремих аркушах і здають їх учи­телеві на перевірку.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Розв’яжіть за допомогою рівняння задачу:

 1. На пароплаві було 240 пасажирів, причому чоловіків було у 2 ра­зи більше, ніж дітей, а жінок на ЗО більше, ніж дітей. Скільки було на пароплаві чоловіків, жінок і дітей окремо?

 2. До магазину завезли 540 кг яблук, груш і слив, причому груш було у 2 рази більше, ніж яблук, а слив стільки, скільки яблук і груш разом. Скільки кілограмів фруктів кожного виду завез­ли до магазину?

 3. * На першому сеансі в кінотеатрі було на ЗО глядачів більше, ніж на другому, а на третьому — у 2 рази більше, ніж на другому. Скільки глядачів було на кожному з трьох сеансів, якщо від продажу квитків на ці три сеанси отримали 25 200 грн, а вар­тість одного квитка складає 40 грн?


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка