І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка29/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   443. Обчисліть значення виразу 17а -7а + 33, якщо а = 93.

А

Б

В

Г

930

983

963

903

4. Укажіть формулу, за якою можна обчислити час £, за який туристи подолають відстань в, якщо рухатимуться зі швидкіс­тю V.


А

Б

В

Г

£ = в:и

£ = ви
в = і: V


5. Який із наведених виразів є рівнянням?

А

Б

В

Г

+ 5

6 4 + 25 = 49

94#+38-9#

58 = 27* + 4


6. При якому значенні а значення виразу 78 +а дорівнює 353?

А

Б

В

Г

265

275

295

285 1. Розв’яжіть рівняння 879-6х = 153.

 2. Розв’яжіть за допомогою рівняння задачу:

Першого дня виставу подивились на 120 глядачів менше, ніж другого. Скільки глядачів було на виставі першого дня і скільки другого, якщо за два дні виставу подивились 960 глядачів?

 1. Скількома способами можна скласти розклад уроків з п’яти предметів?

Варіант 2

 1. Чому дорівнює значення виразу 13 + 27 -4?


А

Б

В

Г

120

121

35

131

2. Складіть буквений вираз: добуток числа 15 і різниці чисел с і 9.

А

Б

В

г

15 с-9

(15-с)-9

15-(с-9)

15-С-9

3. Обчисліть значення виразу 16Ь + 4Ь-55, якщо

6 = 43.

А

Б

В

Г

805

1100

860

9354. Укажіть формулу, за якою можна обчислити швидкість и, ру­хаючись з якою туристи подолають відстань в на і год.


А

Б

В

Г

и = 8І

s = v:t

t = v:s

и = в:і


5. Який із наведених виразів є рівнянням?

А

Б

В

Г

я + 89-12л:

10+15*

105 = 93 + 2л;

45 2 + 20 = 110


6. При якому значенні п значення виразу 524-ті дорівнює 179?

А

Б

В

Г

285

325

295

345 1. Розв’яжіть рівняння 765-3# = 324.

 2. Розв’яжіть за допомогою рівняння задачу:

Для приготування картопляного пюре витратили на 450 г кар­топлі більше, ніж для приготування супу. Скільки грамів картоплі витратили для приготування кожної страви, якщо всього витрати­ли 850 г картоплі?

 1. Скількома способами можна в зоопарку розмістити 6 тварин у 6

кліток, якщо в кожній клітці може жити по одній тварині?

Відповіді

Варіант 1


1

2

3

4

5

6

В

Б

В

А

Г

Б 1. 121.

 2. 420 глядачів, 540 глядачів.

 3. 120-ма способами.

Варіант 2


1

2

3

4

5

6

Б

В

А

Г

В

Г 1. 147.

 2. 200 г, 650 г.

 3. 720-ма способами.

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Після того як будуть зібрані зошити, можна відповісти на запи­тання учнів, які виникли під час виконання контрольної роботи.

Доцільно роздати учням зразки правильних розв’язань завдань контрольної роботи (для опрацювання вдома).

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв’язан­нями).
УРОК 43 ВІДРІЗОК І ЙОГО ДОВЖИНА

Цілі:

S навчальна: розширити наочні уявлення учнів про відрізок; спрямувати практичні дії учнів на усвідомлення змісту основної властивості вимі­рювання відрізків;

S розвивальна: формувати вміння застосовувати знання і власний досвід у нових ситуаціях;

S виховна: виховувати інтерес до математики як науки.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: демонстраційні лінійка та циркуль, модель прямокутного па­ралелепіпеда.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Доцільно перевірити, чи всі учні мають креслярські інстру­менти. За необхідності забезпечити окремих учнів креслярськими інструментами з кабінету математики.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Оскільки домашнє завдання попереднього уроку полягало в самостійному проведенні аналізу контрольної роботи, то на цьому етапі уроку достатньо розглянути найскладніші моменти контрольної роботи і зібрати зошити з аналізом контрольної роботи для перевірки.

За необхідності можна роздати учням індивідуальні завдання на відпрацювання контрольних моментів.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель повідомляє учням, що декілька наступних уроків будуть присвячені вивченню властивостей геометричних фігур. Пропонує навести приклади геометричних фігур. На­певне, з-поміж інших учні назвуть і відрізок. Учитель може звернути увагу учнів на те, що чимало геометричних фігур (квадрат, прямокутник, трикутник) «побудовані» з відріз­ків. Отже, завдання уроку: повторити, що таке відрізок, як його позначають, вимірюють, записують результати вимі­рювання.
З метою підвищення інтересу до математики як науки можна провести бесіду, під час якої пояснити походження слова «геоме­трія», розповісти історію створення і розвитку геометрії (див. до­датковий матеріал до уроку).

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання практичних завдань

 1. Складіть речення зі словом «відрізок». У яких значеннях, крім геометричної фігури, можна використати це слово? (Відрізок часу, відрізок життя, відрізок шляху тощо.)

 2. Побудуйте у зошиті дві точки. Сполучіть їх декількома лінія­ми. Скільки з-поміж цих ліній відрізків?

 3. Назвіть креслярські інструменти, за допомогою яких можна бу­дувати і вимірювати відрізки.

 4. Назвіть одиниці вимірювання відрізків.

 5. У яких одиницях зручно вимірювати відрізок, зображений у зо­шиті? на підлозі? на стадіоні?

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Оскільки учні по закінченні початкової школи вже мають розпізнавати і зображати відрізки, то вивчення теми мож­на організувати за активної і самостійної діяльності учнів. Цей етап уроку можна провести у вигляді бесіди за таким планом:

 1. Поняття відрізка

У 5 класі не формулюють строге означення відрізка. Поняття відрізка подають через наочне уявлення. Можна запропонувати учням позначити в зошиті дві точки і сполучити їх за допомогою лінійки. (У процесі виконання практичних завдань на етапі акту­алізації опорних знань учні переконалися, що це можна зробити тільки одним способом.) Потім повідомити, що одержану лінію на­зивають відрізком, а точки — кінцями відрізка.

 1. Позначення відрізка

Пояснюючи учням, як позначають відрізок, звертаємо їх увагу, що той самий відрізок можна позначити, наприклад, як АВ або ВА.

 1. Вимірювання відрізків. Довжина відрізка

Важливо, щоб учні навчилися розрізняти поняття «відрізок» і «довжина відрізка». Відрізок — це геометрична фігура, яку мож­на зобразити графічно, а довжина відрізка — величина, її можна записати числом з найменуванням одиниць вимірювання. Слід по­

яснити учням, що вимірювання — це порівняння поданого відрізка з одиничним, і що одиничним може бути будь-який відрізок. До­речно також пояснити учням, що довжина відрізка — це відстань між точками, які є його кінцями. Доцільно показати учням, що до­вжину відрізка
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка