І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка4/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Тестові завдання


1. Яке з наведених словосполучень неправильне?

А

Б

В

Г

Цифра 5

Цифра 0

Цифра 10

Число 3 1. У якому з наведених чисел цифра 7 стоїть у розряді десятків ти­сяч?


А

Б

В

Г

52 142 973

37 159 452

49 275 384

13 256 782
3. Запишіть цифрами число: тридцять два мільйони сто п’ятдесят тисяч двісті дев’ятнадцять.

А

Б

В

Г

320 150 219

32 105 219

3 215 219

32 150 219


4. Запишіть словами число: 5 342 705.

А

П’ятдесят три мільйони чотириста двадцять сім тисяч п’ять

Б

П’ять мільйонів триста сорок дві тисячі сімсот п’ять

В

П’ять мільйонів триста сорок дві тисячі сімдесят п’ять

Г

П’ятсот тридцять чотири мільйони двісті сімдесят тисяч п’ять 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Запишіть цифрами число:

а) дев’яносто п’ять мільйонів чотириста десять тисяч двісті оди­надцять;

б) сімнадцять мільярдів сто дев’ять мільйонів триста двадцять ти­сяч сто один;

в) двісті десять мільярдів вісімсот двадцять мільйонів шістсот п’ятдесят три тисячі десять.


 1. Запишіть словами число:

а) 2 731 093 645; б) 17 923 749 038; в) 610 356 303 750.

 1. * Запишіть усі трицифрові числа, у яких:

а) число десятків на 5 більше за число одиниць, а число сотень на

 1. більше за число одиниць;

б) число сотень удвічі більше за число десятків, а число одиниць на 2 менше від числа сотень.


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

2

1

Номери завдань

20, 23, 25

55,60,63

УРОК 5

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Цілі:


^ навчальна: удосконалити вміння учнів читати і записувати натуральні числа, зокрема такі, більшість розрядів яких дорівнює нулю; сформу­вати вміння записувати натуральні числа у вигляді суми розрядних до­данків;

^ розвивальна: розвивати уважність;

^ виховна: виховувати дисциплінованість; наполегливість.

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання: картки-підказки, сигнальні картки.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Найефективнішою формою перевірки рівня засвоєння мате­ріалу, що вивчали на попередньому уроці, є математичний диктант. Перед його проведенням слід нагадати учням пра­вила написання математичних диктантів: уважно слухати вчителя, писати тільки номер завдання і відповідь, почина­ти писати після того, як учитель прочитає завдання вдруге. Учителеві слід також підготуватися до проведення диктанту. Найкраще було б приготувати звукозапис завдань, бо саме такий спосіб добре дисциплінує учнів.

Математичний диктант

 1. Запишіть цифрами число: тридцять дев’ять тисяч сто два [со­рок три тисячі двісті п’ять].

 2. Скільки сотень [тисяч] у числі 78 523 [9346]?

 3. Запишіть цифрами і словами число, яке складається з п’яти двійок [шести трійок].

 4. Запишіть цифрами і словами шестицифрове число, у якому сім сотень тисяч, а в кожному наступному розряді стоїть цифра, на одиницю менша [дві сотні тисяч, а в кожному наступному роз­ряді стоїть цифра, на одиницю більша].

 5. Запишіть цифрами і словами семицифрове число, яке у розряді десятків [одиниць] тисяч має цифру 3 [8], а решта цифр — двій­ки [одиниці].

 6. Запишіть цифрами і словами число, яке дістанемо, якщо запи­сати чотири рази підряд число 25 [два рази підряд число 3157]. Після написання диктанту його потрібно одразу перевірити

(можна надати правильні відповіді і запропонувати учням звірити їх зі своїми), проаналізувати.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Можливо, під час написання диктанту учні припустяться поми­лок . Тоді повідомляємо учням, що завдання уроку — вдосконалення знань. Якщо більшість учнів впорається з диктантом на високому рівні, то мотивацією може бути поглиблення і розширення знань.

 1. УДОСКОНАЛЕННЯ І ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ

Основну увагу слід приділити формуванню вміння читати і за­писувати числа, більшість розрядів яких дорівнює нулю. Запропо­новані вправи сприяють формуванню саме таких умінь.

 1. Виконання усних вправ

На дошці записано числа:

1 002 013 250; 1 020 103 205; 1 200 130 025.Завдання

 1. Прочитайте числа.

 2. Назвіть цифри, які стоять у кожному з розрядів цих чисел.

 3. Скільки в кожному з чисел мільярдів, мільйонів, тисяч, сотень, десятків, одиниць?

 1. Виконання письмових вправ

 1. Запишіть цифрами число:

а) 5 тис., 31 тис., 20 тис., 478 тис., 800 тис.;

б) 2 млн, 25 млн, 40 млн, 547 млн, 300 млн;

в) 3 млрд, 46 млрд, 50 млрд, 123 млрд, 200 млрд;

г) 1205 тис., 2367 млн, 5230 тис., 5020 млн.
 1. Запишіть числа за такими зразками:

84 000 = 84 тис., 215 000 000 = 215 млн:

а) 37 000, 236 000, 705 000, 20 000;

б) 328 000 000, 300 000 000, 54 000 000, 124 000 000.


 1. Запишіть цифрами число:

а) дев’ятсот шість мільярдів триста п’ять мільйонів чотириста де­в’ять тисяч сімсот сім;

б) сорок три мільярди чотириста сорок мільйонів триста шістдесят;

в) вісімдесят шість мільярдів вісімсот двадцять мільйонів вісімсот;

г) сім мільярдів сімдесят п’ять тисяч;

д) шістдесят три мільярди дев’ять мільйонів п’ять;

е) один мільярд тридцять.

Якщо під час виконання вправи 3 в деяких учнів виникнуть утруднення, то їм можна запропонувати картки-підказки.

Картка-підказка

Запишіть цифрами число, вписуючи в кожний вільний квадратик по одній цифрі:

а) п’ятсот тисяч чотирнадцять П00 ®ПП»

б) шістсот двадцять тисяч сім [б][20 ППЙ>

в) три мільйони двадцять тисяч вісімдесят [] П[ИП 0ПП;

г) чотирнадцять мільйонів дві тисячі триста [][] ППП ППП

Перед виконанням вправ на записування числа у вигляді суми розрядних доданків доцільно провести таку бесіду. • Назвіть одним словом кожне з наведених чисел: десять одиниць; десять десятків; десять сотень тощо.

Отже, запис натуральних чисел, яким ми користуємося, нази­вають десятковим.

 • Назвіть, зі скількох одиниць кожного розряду складається число: 2958; 3626.

Отже, кожне з цих чисел можна подати у вигляді суми:

2958 = 2000 + 900 + 50 + 8 або 2958 = 2 1000 + 9 100 + 5 10 + 8.

Останній запис називають записом числа у вигляді суми роз­рядних доданків, і наша найближча мета — навчитись робити та­кий запис довільного натурального числа.


 1. Запишіть у вигляді суми розрядних доданків число:

а) 3 456; б) 15 200; в) 20 707; г) 400 038; д) 6 000 240; е) 10 004 900.

 1. Запишіть число, подане у вигляді суми розрядних доданків:

а) 700 + 10 + 1; б) 300 + 10; в) 6000 + 100 + 50 + 7;

г) 3000 + 20 + 5; д) 10000 + 40; е) 100 000 000 + 500 000 + 600.6) Число подано у вигляді суми розрядних доданків: 800 + 30 + 4. Запишіть у вигляді суми розрядних доданків число, яке діста­немо з поданого, якщо до нього приписати праворуч один нуль, два нулі, три нулі.

Вправи, рекомендовані для виконання в класі

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- ленський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

2

1

Номери завдань

Письмово

Письмово

22, 26, 28, 31

59,61,62,67, 69 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Виконання усних вправ із сигнальними картками

Учитель зачитує запитання і показує учням три варіанти відпо­віді, з яких тільки один правильний. Учні піднімають сигнальну картку, на якій написано букву, що, на їх думку, відповідає пра­вильній відповіді. (Картки можна виготовити різнокольоровими, кожній букві відповідає певний колір. Тоді вчителеві буде легше зорієнтуватись і визначити, хто з учнів надав неправильну відпо­відь.) Варіанти відповідей на запитання можна написати заздале­гідь на відкидній дошці. 1. У якому з випадків записане число: шістдесят мільйонів трид­цять тисяч два?

60 300 002

60 030 002 1. Скільки нулів необхідно використати для запису числа десять мільйонів двісті тисяч сімнадцять?

Три

В 60 000 032


В П’ять
АІ Чотири


 1. Яке з чисел записане у вигляді суми розрядних доданків:

3000 + 400 + 90 + 1?А 3 491

В 3 000 491.
Б 3 000 400 901


 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи:

 1. Запишіть цифрами число:

а) п’ятдесят два мільярди вісім тисяч дванадцять;

б) сімсот сімдесят сім мільярдів шістдесят вісім тисяч;

в) двадцять два мільйони три тисячі вісім;
г) десять мільярдів п’ятдесят п’ять тисяч.


 1. Запишіть у вигляді суми розрядних доданків число: а) 68 114; б) 400 038; в) 8 000 604; г) 3 000 400 901.

 2. Запишіть число, подане у вигляді суми розрядних доданків: а) 400 + 30 + 2; б) 1000 + 200 + 80 + 4;

в) 100000 + 70000 + 200; г) 6 000 000 + 100 000 + 7000 + 20 + 3.

 1. * Запишіть усі восьмицифрові числа, сума цифр яких дорівнює 2.


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

2

1

Номери завдань

27, ЗО, 32

66,68, 71, 72

УРОК 6

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Цілі:


^ навчальна: сформувати поняття порівняння двох чисел, поняття не­рівності; домогтися засвоєння правила порівняння багатоцифрових чисел;

^ розвивальна: розвивати уважність; формувати уміння правильно і чіт­ко висловлювати власні думки;

^ виховна: виховувати наполегливість, дисциплінованість.

Тип уроку: засвоєння знань, формування вмінь.

Обладнання: картки для перевірки домашнього завдання, індивідуальні картки з нестандартними завданнями, сигнальні картки двох кольорів.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірити домашнє завдання можна шляхом проведення самостійної роботи, у яку включити завдання на встанов­лення відповідності. Цілком імовірно, що учні не знайомі

з таким видом роботи. Тому доцільно спочатку пояснити учням, як виконують такі завдання, виконати одне завдання

колективно, а потім запропонувати аналогічне завдання для самостійної роботи. Бажано, щоб завдання для самостійної роботи кожен учень отримав на окремій картці.

Завдання для колективної роботи

Установіть відповідність між записом числа словами (1-4) і за­писом числа цифрами (А-Д).
1

Тридцять тисяч двісті п’ять

А

ЗО 025

2

Триста дві тисячі п’ять

Б

300 025

3

Тридцять тисяч двадцять п’ять

В

302 005

4

Триста тисяч двісті п’ять

Г

30 205
Д

300 205Відповідь. 1 — Г; 2 — В; 3 — А; 4 — Д. Завдання для самостійної роботи (картки)


Варіант 1

Установіть відповідність між записом числа словами (1-4) і записом числа цифрами (А-Д).1

Шістсот тисяч триста вісім

А

60 308
2

Шістдесят тисяч тридцять вісім

Б

600 308

3

Шістсот три тисячі вісім

в

60 038

4

Шістсот тисяч тридцять вісім

г

603 008д

600 038

Відповідь. 1 — |^|; 2 — |; 3 — |; 4 — |.
Варіант 2

Установіть відповідність між записом числа словами (1-4) і записом числа цифрами (А-Д).1

Двадцять тисяч сімсот шість

А

207 006
2

Двісті тисяч сімдесят шість

Б

20 076

3

Двадцять тисяч сімдесят шість

В

20 706

4

Двісті сім тисяч шість

Г

200 706Д

200 076

Відповідь. 1 — 2 — |; 3 — |; 4 — | |.


 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Тема, яку вивчають на цьому уроці, учням відома. Вони вмі­ють порівнювати невеликі натуральні числа. Щоб створити відповідну мотивацію, можна запропонувати таку задачу:

В Україні станом на 1 вересня 2013 року було 3 076 915 хлопчи­ків віком до 15 років і 3 076 951 дівчинка віком до 15 років. Порів­няйте кількість хлопчиків і кількість дівчаток.Після цього учитель повідомляє тему і завдання уроку.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Виконання усних вправ

 1. З-поміж двох чисел виберіть більше: а) 93 і 97; б) 288 і 290; в) 153 і 152.

 2. З-поміж двох чисел виберіть менше:

а) 99 і 100; б) 350 і 35; в) 305 і 350.

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Оскільки матеріал, що вивчають на цьому уроці, відомий учням, то на цьому етапі уроку можна провести фронтальну бесіду, під час якої слід звернути увагу на такі питання:

 • Що означає порівняти два натуральних числа?

 • За допомогою яких знаків записують результат порівняння двох чисел?

 • Які записи називають нерівностями?

 • Як порівнюють числа з різною кількістю знаків?

 • Як порівнюють числа з однаковою кількістю знаків?

 • Як порівнюють величини?

Як свідчить досвід, в учнів часто виникають утруднення під час запам’ятовування, яким саме знаком позначають «менше», а яким — «більше», і вони записують неправильні нерівності не тому, що не вміють порівнювати числа, а через те, що плутають знаки. Запобігти цих помилок можна, запропонувавши правила для запам’ятовування знаків «>», «<» (див. додатковий матеріал до уроку).

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Прочитайте запис:

а) 54 >49; б) 75 <80; в) 678 >573; г) 239 <329.

 1. Назвіть чотирицифрове число, яке закінчується цифрою 5 і менше від числа 1015.

 2. Назвіть найменше натуральне число, яке можна підставити за­мість а у нерівність а >1029, щоб вона була правильною.

 3. Назвіть найбільше натуральне число, яке можна підставити за­мість а у нерівність а <1029, щоб вона була правильною.

 4. Назвіть трицифрове число, яке ділиться на 10 і менше від числа 102.

 1. Виконання письмових вправ

 1. Запишіть нерівність: а) 29 менше від 34; б) 105 більше за 98;

в) 123 більше за 112; г) 345 менше від 350.

 1. У числах замість кількох цифр поставили зірочки. Порівняйте ці числа: а) 35** і 359; б) *56 і **56; в) *2* і *22*; г) 17** і 18**.

 2. Порівняйте числа і запишіть результат за допомогою знака « >» або « <»: а) 125 і 180; б) 9 561 і 9 500; в) 3 106 і 316; г) 11 860 і 1 186; д) 10 007 і 10 070; е) 1 111 і 999; ж) 35 999 і 36 000;

з) 80 046 127 і 80 046 117; і) 71 310 000 і 70 310 000.

 1. Розташуйте в порядку зростання числа: 37 861; 820 012; 23 045; 23 545; 82100; 37 880.

 2. Порівняйте величини: а) 3 км і 296 м; б) 3 м 25 см і 324 см; в) 7 ц

 1. кг і 728 кг; г) 4 т 85 кг і 485 кг.

Під час виконання письмових вправ доцільно вимагати від учнів пояснення, чому саме одне число більше за друге. На­приклад: «Число 35** більше за число 359, оскільки перше число чотирицифрове, а друге — трицифрове», «Число 125 менше від числа 180, оскільки кількість сотень у них од­накова, а кількість десятків у першого числа менша, ніж у другого» тощо.

Можливо, в класі будуть учні, які впораються із завданнями ра­ніше за інших. Таким учням можна запропонувати індивідуальні картки з нестандартним завданням.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка