І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка41/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

Иг)
в)


У

У
У

у
У 1. Скільки потрібно кубиків з ребром 1 см, щоб скласти прямокут­ний паралелепіпед, виміри якого дорівнюють:

а) 3 см, 5 см, 6 см; б) 2 см, 7 см, 2 см; в) 3 см, 3 см, 3 см?

 1. Обчисліть об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо площа його основи 5 і висота Л такі:

а) 5 = 16 м2, = 5 м; б) 5 = 36 дм2, = 20 см.

 1. Виконання письмових вправ

 1. Обчисліть об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють:

а) 6 см, 10 см, 5 см; б) 3 дм, 25 см, 12 см.

 1. Об’єм куба дорівнює об’єму прямокутного паралелепіпеда з ви­мірами 8 м, 2 м, 4 м. Чому дорівнює ребро куба?

 2. Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 18 см, шири­на на 2 см менша від довжини, а висота у 3 рази менша від до­вжини. Знайдіть об’єм цього паралелепіпеда.

 3. Об’єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 1440 см3, довжи­на дорівнює 15 см, ширина — 12 см. Знайдіть висоту цього па­ралелепіпеда.

 4. Басейн має форму прямокутного паралелепіпеда. Його довжина становить 25 м, а ширина — 16 м. Яка глибина басейну, якщо відомо, що він уміщує 1200 м3 води?

Вправи, рекомендовані для виконання в класі


Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

23

26

Номери завдань

Усно

Письмово

Усно

Письмово

623

624, 625, 629, 631,633

872,

873

875,877,879,

879,891,893 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Виконання усних вправ практичного змісту

 1. Довжина класної кімнати дорівнює 8 м, ширина — 5 м, висо­та — 3 м. У кімнаті перебуває 20 учнів. Скільки кубічних ме­трів повітря припадає на кожного учня?

 2. У фермера є бак розмірами 15 дм х 12 дм х 8 дм, вщерть за­повнений зерном. Він хоче пересипати це зерно в бак, розміри якого 16 дм х 1 м х 90 см. Чи поміститься зерно в цей бак? Від­повідь обґрунтуйте.

 3. У Богдана є дерев’яний прямокутний паралелепіпед з вимірами

 1. см, 10 см і 25 см. Він розпилює його на кубики з ребром 1 см і ставить їх один на другий. Чи зможе Богдан добудувати ви­шку з цих кубиків, навіть якщо залізе на трьохметрову драби­ну? Відповідь обґрунтуйте.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи:

 1. Обчисліть об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють:

а) 23 см, 16 см, 35 см; б) 12 дм, 80 см, 2 м.

 1. Висота прямокутного паралелепіпеда дорівнює ЗО см, що на 5 см більше за його довжину і в 6 разів більше за ширину. Об­числіть об’єм цього паралелепіпеда.

 2. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 15 см, довжи­на — 18 см. Знайдіть висоту цього паралелепіпеда, якщо його об’єм дорівнює 3240 см3.

 3. * Скільки потрібно кубиків з ребром 1 дм, щоб скласти прямокут­ний паралелепіпед, ребра якого завдовжки 50 см, 4 дм і 2 м ви­ходять з однієї вершини?

Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Поленський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

23

26

Номери завдань

626, 630, 632, 634

876, 878, 892, 894

УРОК 60

ОБ'ЄМ ПРЯМОКУТНОГО ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА І КУБАЦілі:

^ навчальна: вдосконалити вміння обчислювати об'єм прямокутного па­ралелепіпеда і куба; домогтися засвоєння співвідношень між одини­цями об'єму;

^ розвивальна: формувати вміння встановлювати аналогії;

^ виховна: виховувати інтерес до вивчення математики.

Тип уроку: вдосконалення знань і вмінь.

Обладнання: картки з тестовими завданнями.

ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірити, як учні засвоїли матеріал попереднього уроку, можна шляхом проведення тестових завдань. Тестові за­вдання бажано видати кожному учневі на окремих картках. Одразу після виконання завдання його потрібно перевірити, обговорити, виправити можливі помилки.

Тестові завдання

1. За якою формулою можна обчислити об’єм прямокутного пара­лелепіпеда, виміри якого дорівнюють р, д, ті


А

Б

В

Г

V = р-уд+т

V = 3pqm

V = pqm

У = р-(д+т)

2. Обчисліть об

єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого

дорівнюють 6 см, 9 см, 11 см.А

Б

В

Г

594 см3

26 см3

594 см2

165 см3 1. Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 14 см, а ши­рина — 5 см. Обчисліть висоту цього паралелепіпеда, якщо його об’єм дорівнює 700 см3.


А

Б

В

Г

5 см

7 см

10 см

15 см


 1. Висота кімнати дорівнює 3 м, а її об’єм — 168 м3. Чому дорівнює площа підлоги в цій кімнаті?


А

Б

В

Г

56 м

48 м2

53 м2

56 м2

Відповіді

 1. 1

  2

  3

  4

  В

  А

  В

  Г  ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Можливо, під час виконання тестових завдань учні припус­тяться помилок. Тоді завдання уроку: удосконалити вмін­ня обчислювати об’єм прямокутного паралелепіпеда. Якщо більшість учнів виконає роботу на достатньому і високому рівнях, то створити відповідну мотивацію можна запропо­нувавши таку практичну задачу.

Бак для води в саду має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 120 см, 105 см і 80 см. Скільки літрів води вміщує бак?

Проаналізувавши умову задачі, учні доходять висновку, що для її розв’язання потрібно вміти обчислювати об’єм прямокутного пара­лелепіпеда і переводити кубічні сантиметри в літри. Отже, завдан­ня уроку: вдосконалити вміння обчислювати об’єм прямокутного паралелепіпеда, засвоїти співвідношення між одиницями об’єму.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Колективне виконання завдання

(заздалегідь написаного на дошці)

Заповніть пропуски:

МАТЕМАТИКИ 1

5 клас. І семестр 1

ПЕРЕДМОВА 3

Календарне планування вивчення математики в 5 класі І семестр (4 год на тиждень, усього 64 год) 6

УРОК 1 7

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 7

т т т 10

т т т 10


УРОК 2 12

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 12

т т т 14

УРОК з НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ЧИСЛО НУЛЬ 17

УРОК 4 26

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 26

УРОК 5 33

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 33

УРОК 6 40

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 40

УРОК 7 45

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 45

УРОК 8 50

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 50

УРОК 9 56

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 56

УРОК 10 ПЕРЕСТАВНА ТА СПОЛУЧНА ВЛАСТИВОСТІ ДОДАВАННЯ 61

УРОК 11 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 66

УРОК 12 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 71

а)+ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ’ □ □ □ ’ ’ □ □ □ * □ □ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□ 87

0 0Н 94

. . . . 246одо 283Після виконання завдання доцільно звернути увагу учнів на ал­горитм переведення сантиметрів у міліметри і квадратних санти­метрів у квадратні міліметри тощо:

1 см = 10 мм —> 1 см2 = 102 мм2.

 1. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

Якщо рівень навчальних досягнень учнів дозволяє, можна запропонувати їм, скориставшись алгоритмом, самостійно
скласти схему, яка відображає співвідношення між одини­цями об’єму. В іншому випадку цю роботу можна виконати колективно.


1см = 1000мм


1 см = 10 мм —> 1 см3 = 103 мм3 —>

1 дм = 10 см 1 дм3 = 103 см3 1 дм3 = 1000см3 1 м = 10 дм =100 см -> 1м3= 103 дм3 =

= 1003 см3 Іім3 =1000дм3 = 1000000см3

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка