І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка43/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
ПІДСУМКИ УРОКУ

Виконання тестових завдань

 1. Дві сторони рівнобедреного трикутника дорівнюють 9 см і 6 см. Чому може дорівнювати третя сторона, якщо відомо, що цей трикутник рівнобедрений?


А

Б

В

Г

15 см

6 см

8 см

3 см 1. Обчисліть площу прямокутника, сторони якого дорівнюють 8 см і 12 см.


А

Б

В

Г

20 см2

40 см

96 см2

86 см2
3. Обчисліть площу квадрата, периметр якого дорівнює 12 см.

А

Б

В

Г

9 см2

144 см2

36 см2

16 см2
 1. 1

  2

  3

  4

  Б

  В

  А

  Г  Скільки кубиків з ребром 2 см потрібно, щоб заповнити прямо­кутний паралелепіпед з вимірами 4 см, 8 см, 10 см?


А

Б

В

Г

320

80

60

40

Відповіді
Тестові завдання доцільно розмістити на індивідуальних карт­ках. Одразу після виконання тестових завдань їх бажано перевіри­

ти, обговорити та виправити можливі помилки, яких припустили­ся учні.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідними параграфами підручника.

 2. Виконайте домашню контрольну роботу.

 1. Чому дорівнюють сторони рівностороннього трикутника, якщо його периметр дорівнює 18 см?

 2. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 28 см. Чому до­рівнюють його бічні сторони, якщо основа дорівнює 8 см?

 3. Одна зі сторін прямокутника дорівнює 5 см, а друга — на 5 см більша за першу. Обчисліть периметр і площу прямокутника.

 4. Периметри квадрата і прямокутника рівні. Обчисліть площу квадрата, якщо сторони прямокутника дорівнюють 4 см і 6 см.

 5. Висота прямокутного паралелепіпеда дорівнює 12 см, довжина на 4 см більша за висоту, а ширина — вдвічі менша від довжи­ни. Обчисліть об’єм паралелепіпеда.

 6. Обчисліть об’єм і площу поверхні куба з ребром 5 см.


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підруч­ників

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон- ський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

13-15, §21-23

21-26

Номери завдань

Завдання в тестовій формі «Перевір себе» № 2 № 7, № 8, № 10; Завдання в тестовій формі «Перевір себе» № 3 № 1, № 9, № 10

Домашня самостійна робота № 5

УРОК 62 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5Цілі:

^ навчальна: перевірити рівень засвоєння знань з теми;

^ розвивальна: формувати вміння логічно мислити; правильно вислов­лювати свої думки в письмовому вигляді;

^ виховна: виховувати дисциплінованість, самостійність, відповідаль­ність.

Тип уроку: контроль знань і вмінь.

^— ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Доцільно нагадати учням правила поведінки під час про­ведення контрольної роботи. На цьому етапі уроку можна нагадати учням критерії оцінювання контрольної роботи (див. передмову).

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учитель перевіряє зошити з виконаною домашньою контроль­ною роботою.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель наголошує, що метою контрольної роботи є демонстру­вання учнями своїх навчальних досягнень, а саме:

S розпізнавати трикутники, знати види трикутників; уміти об­числювати периметр трикутника;

S розпізнавати прямокутники і квадрати, знати властивості про­тилежних сторін прямокутника, вміти обчислювати периметр

і площу прямокутника і квадрата;

S розпізнавати прямокутні паралелепіпеди, куби, знати власти­вості граней і ребер прямокутного паралелепіпеда, вміти обчис­лювати площу поверхні, суму довжин ребер і об’єм прямокут­ного паралелепіпеда і куба.

 1. ТЕКСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант 1

 1. Визначте вид трикутника, кути якого дорівнюють 58°, 90°, 32°.


А

Б

В

Г

Прямокутний

Тупокутний

Гострокутний

Визначити не­можливо 1. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 10 см, а бічна сторона — 9 см.


А

Б

В

Г

19 см

28 см

29 см

38 см 1. Обчисліть площу прямокутника, сторони якого дорівнюють 5 см і 7 см.


А

Б

В

Г

12 см2

35 см

24 см2

35 см2


4. Чому дорівнює площа квадрата зі стороною 9 м?

А

Б

В

Г

36 м

81 м

81м2

36 м2 1. Знайдіть площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, вимі­ри якого дорівнюють 5 см, 7 см і 2 см.


А

Б

В

Г

118 см2

59 см2

70 см2

108 см2 1. Скільки кубиків з ребром 5 см потрібно, щоб заповнити куб з ре­бром 20 см?


А

Б

В

Г

16

25

10

64 1. Периметри рівностороннього трикутника і квадрата рівні. Об­числіть площу квадрата, якщо сторона трикутника дорівнює 12 см.

 2. Поле прямокутної форми має площу 6 га, його ширина дорів­нює 150 м. Обчисліть периметр поля.

 3. Для виготовлення каркасу прямокутного паралелепіпеда ви­тратили 64 см проволоки. Знайдіть виміри цього паралелепіпе­да, якщо його довжина на 4 см більша за ширину і вдвічі мен­ша, ніж висота.

Варіант 2

 1. Визначте вид трикутника, кути якого дорівнюють 38°, 100°, 42°.


А

Б

В

Г

Прямокутний

Тупокутний

Гострокутний

Визначити не­можливо 1. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 10 см, а основа — 9 см.


А

Б

В

Г

19 см

28 см

29 см

38 см 1. Обчисліть площу прямокутника, сторони якого дорівнюють

 1. см і 8 см.


А

Б

В

Г

12 см2

24 см2

32 см2

32 см

4. Чому дорівнює площа квадрата зі стороною 8 см?

А

Б

В

Г

64 см

32 см

32 см2

64 см2 1. Знайдіть площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, вимі­ри якого дорівнюють 4 см, 3 см і 5 см.


А

Б

В

Г

74 см2

94 см2

60 см2

84 см2

6. Скільки кубиків з ребром 2 см бром 8 см?

потрібно, щоб заповнити куб з ре-

А

Б

В

Г

27

64

9

16 1. Периметри рівностороннього трикутника і квадрата рівні. Об­числіть площу квадрата, якщо сторона трикутника дорівнює

 1. см.

 1. Поле прямокутної форми має площу 7 га, його довжина дорів­нює 350 м. Обчисліть периметр поля.

 2. Для виготовлення каркасу прямокутного паралелепіпеда ви­тратили 80 см проволоки. Знайдіть виміри цього паралелепі­педа, якщо його ширина на 5 см менша, ніж довжина і втричі менша, ніж висота.

ВідповідіВаріант І

1

2

3

4

5

6

А

Б

Г

В

А

Г


Варіант 2

1

2

3

4

5

6

Б

В

В

Г

Б

А
 1. 81 см2.

 2. 1100 м.

 3. 5 см, 1 см, 10 см.

 1. 36 см2.

 2. 1100 м.

 3. З см, 8 см, 9 см.


 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Після того як будуть зібрані зошити, можна відповісти на запи­тання учнів, які виникли під час виконання контрольної роботи.

Доцільно роздати учням зразки правильних розв’язань завдань контрольної роботи (для опрацювання вдома).

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв’язан­нями).

УРОКИ 63, 64Останні уроки семестру вчитель може присвяти узагальненню

і систематизації матеріалу, вивченого в І семестрі, або розв’язу­ванню задач підвищеної складності, цікавих задач.

Навчальний матеріал, який згідно з чинною програмою, учні повинні засвоїти в І семестрі, доцільно об’єднати у дві теми:

'S натуральні числа та дії з ними;

S геометричні фігури і величини.

І. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

Запитання для обговорення

 1. Які числа називають натуральними? Яке натуральне число ми вважаємо найменшим? Чи можна указати найбільше натураль­не число? Чому?

 2. Що таке цифра? Скільки існує цифр для позначення натураль­них чисел? Назвіть їх.

 3. Прочитайте числа:

1) 3 789 056 563; 2) 9 000 000 001; 3) 456 679 504; 4) 459 001 200104.

 1. Сформулюйте правило порівняння натуральних чисел.

 2. Порівняйте числа:

1) 80 000 008 і 8 000 008; 2) 456 789 234 і 456 798 234.

 1. Наведіть приклад додавання дев’ятицифрового і семицифрово­го чисел у «стовпчик».

 2. Сформулюйте переставну і сполучну властивості додавання. Наведіть приклади застосування цих властивостей.

 3. Що показує різниця двох чисел? Відомо, що число а на 99 біль­ше за число Ь. Чому дорівнює різниця а-b?

 4. Сформулюйте властивості нуля під час додавання й віднімання натуральних чисел.

 5. Якою дією можна замінити суму декількох рівних чисел?

 6. Які властивості множення натуральних чисел ви знаєте? Сфор­мулюйте їх та наведіть приклади застосування.

 7. Сформулюйте властивості нуля й одиниці під час множення.

 8. Якою дією можна замінити добуток декількох рівних множни­ків? Запишіть у вигляді степеня: З-3-3-3. Назвіть основу і по­казник степеня. Обчисліть значення степеня.

 9. Що показує частка чисел? Відомо, що а:Ь = 5. Яке з цих чисел більше і в скільки разів?

 10. Що можна сказати про числа а і Ь, якщо: а) а-Ь = 0; б) а:Ь = 1; в) 1 а = Ь; г) а:1 = Ь?
 1. У якому випадку застосовують термін «неповна частка»? Наве­діть приклади ділення з остачею.

 2. Що називають числовим виразом? Буквеним виразом? Що спіль­ного і чим відрізняються числові та буквені вирази? Що означає знайти значення: 1) числового виразу; 2) буквеного виразу?

 3. Що називають рівнянням? Що означає розв’язати рівняння? Наведіть приклади рівнянь.

 4. Розкажіть, як можна розв’язати рівняння:

1) 7 + (я;-5) = 23; 2) 2х+4х-5= 31.

 1. Наведіть приклад задачі, яку можна розв’язати за допомогою рівняння.

Цікаві задачі, задачі підвищеної складності

 1. Обчисліть (усно):

72:8, 56:7, 63:9, 36:6, 81:9, 28 + 32,

МАТЕМАТИКИ 1

5 клас. І семестр 1

ПЕРЕДМОВА 3

Календарне планування вивчення математики в 5 класі І семестр (4 год на тиждень, усього 64 год) 6

УРОК 1 7

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 7

т т т 10

т т т 10


УРОК 2 12

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 12

т т т 14

УРОК з НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ЧИСЛО НУЛЬ 17

УРОК 4 26

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 26

УРОК 5 33

ЦИФРИ. ДЕСЯТКОВИЙ ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 33

УРОК 6 40

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 40

УРОК 7 45

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 45

УРОК 8 50

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 50

УРОК 9 56

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 56

УРОК 10 ПЕРЕСТАВНА ТА СПОЛУЧНА ВЛАСТИВОСТІ ДОДАВАННЯ 61

УРОК 11 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 66

УРОК 12 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 71

а)+ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ’ □ □ □ ’ ’ □ □ □ * □ □ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□ 870 0Н 94

. . . . 246одо 283+18, -16, :23, -47, -25,

: 35; -36; -4; +53; -61;

? ? ? ? ?


З 2,

102 3,

со

00

52 -8,

:6,

:150,

9,

:40,

7,

+7,

13) 48’ +44,

14) +19, : 13,

60,

15)

-120,

+230;

7-

1 У

120;

со

о

м

????6 м 20 см : 31,

1 год 20 хв : 4,
+ 30см,15 хв,* • •

 1. кг 50 г: 5,

+190 г,

 1. і’ 13) ‘7 14) 7"’ 15) ^”’16) -8,

 • З кг 300 г;

?


 1. Четвертий зайвий. У кожному ряді три числа мають спільну властивість, а одне число цієї властивості не має. Укажіть, що це за властивість і яке число зайве.

1) Щ [49] ЦЩ [45]; 2) Щ Щ [27] [бЦ;

 1. [14J [35J [39J [42|; 4) |18] [102J |33] [44

 1. Значення якого числового виразу більше:

 1. 111 + 3127 + 777 чи 333 + 3129 + 555;

 2. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8чи9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1?

 1. Що більше: сума 11 додатків, кожний з яких дорівнює 19, чи сума 19 додатків, кожний з яких дорівнює 11?

 2. На одній чашці терезів лежить в однакових коробках чай і гиря у 50 г, а на іншій — одна така сама коробка, гиря 200 г і гиря 100 г. Терези знаходяться у стані рівноваги. Визначте, скільки грамів важить одна коробка з чаєм.

 3. Розглянемо чотири десятицифрових числа: 2 438 195 760;

 1. 753 869 120; 3 785 942 160; 4 867 391 520. Ці числа склада­ються з усіх цифр від 0 до 9, кожна з яких використана тільки один раз. Чи правильно, що кожне з цих чисел ділиться на 2, З,

 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15,16,17 і 18?

 1. Подарунки до Нового року

Готуючи дітям подарунки до Нового року, швидко розклали по пакетах цукерки і печиво. А коли почали розкладати мандарини, то натрапили на таке утруднення: спочатку хотіли розкласти всі мандарини по 10 штук у пакет — не вийшло: залишилося 9 манда­ринів; коли поклали по 9 мандаринів, залишилося 8; спробували розкласти по 8 мандаринів, залишилося 7; почали розкладати по 7, залишилося 6; поклали по 6, залишилося 5.

 • Що за дивина?! Невже так буде і далі? Взяли папір, олівець і почали обчислювати. І що б ви думали: ділимо число мандаринів на 5, залишається 4; ділимо на 4, залишається 3; ділимо на 3, за­лишається 2, ділимо на 2, залишається 1. Ось яке дивну кількість мандаринів ми мали. А що це за число?

Відповідь. 2519.

 1. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

Запитання для обговорення

 1. Скількома відрізками можна сполучити дві точки?

 2. Скільки прямих можна провести через одну точку? дві точки?

 3. Точка О лежить на прямій АВ. Як називають частини, на які точка О ділить пряму АВ?

 4. Що називають координатним променем? Чи можна координат­ному промені позначити точки А(1000), Б(ЗОООООО)? Скіль­ки точок з координатою 5 можна позначити на координатному промені?

 5. Відомо, що точка А на координатному промені лежить право­руч від точки В. Координата якої з цих точок більша?

 6. Яку геометричну фігуру називають кутом? Як позначають кути?

 7. Що називають бісектрисою кута? Скільки бісектрис можна про­вести в одному куті?

 8. Який кут називають:

1) розгорнутим; 2) прямим; 3) тупим; 4) гострим?

 1. Як називають одиницю вимірювання кутів?

 2. Яким інструментом користуються для вимірювання і побудови кутів?

 3. Визначте вид кута, градусна міра якого дорівнює:

1) 178°; 2) 100°; 3) 90°; 4) 49°; 5) 180°; 6) 1°.

 1. Що називають многокутником?

 2. Як знайти периметр многокутника?

 3. Що називають трикутником?

 4. Які види трикутників ви знаєте?

 5. Які фігури називають рівними?

 6. Які одиниці вимірювання площі ви знаєте?

 7. Як знайти площу прямокутника? квадрата?

 8. Наведіть приклади предметів навколишнього середовища, які мають форму прямокутного паралелепіпеда, куба.

 1. Якими геометричними фігурами є грані прямокутного парале­лепіпеда? куба?

 2. Як знайти площу поверхні прямокутного паралелепіпеда? куба?

 3. Які одиниці вимірювання об’єму ви знаєте?

 4. Як знайти об’єм прямокутного паралелепіпеда? куба?

Цікаві задачі, задачі підвищеної складності

 1. Незнайко накреслив квадрат і знайшов його периметр і площу, дістав: Р = 20 cm, S = 36 см2. Чи правильно він обчислив?

 2. В одному стародавньому математичному рукопису жартівливо обговорювалась можливість асфальтування дороги для мураш­ки (довжиною 100 км і шириною 1 мм). Чи зможете ви знайти площу цієї дороги?

 3. У бак кубічної форми із ребром 1 м наливають цебро води (10 л). Якої висоти буде стовпчик води у баку?

 4. З аркуша паперу, розміри якого 950 мм х 1200 мм можна ви­різати або квадрати зі стороною 64 мм, або квадрати зі стороною 46 мм. Які квадрати потрібно вирізати, щоб дістати менше від­ходів?

Розв'язання. Спочатку підрахуємо, які відходи залишаться, якщо вирізати квадрати зі стороною 64 мм. Для цього розділимо 1200 і 950 на 64. Дістанемо: 1200:64 = 18 (ост. 48), 950:64 = 14 (ост. 54). Отже, якщо вирізати квадрати зі стороною 64 мм, від пода­ного аркуша паперу залишаться смужки прямокутної форми. Одна

з них має розміри 1200 мм х 54 мм, а друга— (950-54) мм х 48 мм. Аналогічно, поділивши 1200 і 950 на 46 з остачею, встановлю­ємо, що якщо вирізати квадрати зі стороною 46 мм, від поданого аркушу паперу залишаться смужки розмірами 1200 мм х ЗО мм і (950-30) мм х 4 мм. У другому випадку сума площ смужок, які залишаються, менша, ніж у першому. Отже, менше відходів зали­шиться, якщо вирізати квадрати зі стороною 46 мм.

 1. Розріжте прямокутник, довжина якого дорівнює 9 см, а шири­на — 4 см, на дві рівних частини, з яких можна скласти квадрат. Розв'язання


3 см < >


$ 2 см

3 см < > 1. Прямокутний паралелепіпед, довжина якого дорівнює 4 см, ширина — 3 см, висота — 2 см, пофарбували з усіх боків і роз­різали на кубічні сантиметри. Скільки вийшло кубічних санти­метрів, у яких пофарбована одна грань, дві грані, три грані? Розв'язання. Три грані пофарбовані в кубиків, які розміщені у вершинах прямокутного паралелепіпеда. Таких кубиків 8. Дві грані пофарбовані в кубиків, які примикають до ребер, але не при­микають до вершин. Таких кубиків 12: по два кубика біля кожного

з чотирьох ребер довжиною 4 см і по одному кубику біля кожно­го ребра довжиною 3 см. Одна грань пофарбована в кубиків, які не примикають ні до вершин, ні до ребер паралелепіпеда. Таких куби­ків чотири: із загальної кількості кубиків, що дорівнює об’єму пря­мокутного паралелепіпеда (4-3-2 = 24 см3), віднімаємо кількість кубиків, у яких пофарбовано дві або три грані.

Вправи, рекомендовані для розв'язування

Автори підруч­ників

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон- ський, М. С. Якір

О. С.Істер
Задачі від Мудрої Сови (на власний розсуд учителя)

Для тих, хто любить ма­тематику № 1-18

ЛІТЕРАТУРА
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка