І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка5/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Додаткове завдання підвищеної складності Сформулюйте правило розташування в словниках слів в алфавітному порядку, яке подібне до правила порівняння чисел з однаковою кількіс­тю знаків. Скориставшись цим правилом, розташуйте в алфавітному по­рядку слова: кришталь, комір, клас, кегля, клерк, кабан, кизил, книга, кобза, кермо, кришка, кавун, кисіль, квітка, кобра, крихта.


Вправи, рекомендовані для виконання в класі

Автори

підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон- ський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

6

2

Номери

завдань

Усно

Письмово

Усно

Письмово

143

144, 145, 147

75

77, 79,81,85 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Цей етап уроку можна провести у формі гри із сигнальними картками різних кольорів. Учитель ставить запитання, кожне

з яких починається зі слів: «Чи правильно, що...». Учні, які вважа­ють твердження правильним, піднімають зелені картки; учні, які вважають твердження неправильним, піднімають червоні картки. Чи правильно, що... 1. ... будь-яке п’ятицифрове число більше за будь-яке чотирициф­рове?

 2. ... існують шестицифрові числа, менші від п’ятицифрових?

 3. ... 706 707 менше від 707 706?

 4. ... 1 092 345 більше за 1 093 245?

 5. ... 1 км 23 м більше за 1230 м?

 6. ... З ц 1 кг менше від 310 кг?

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом під­ручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Порівняйте числа: а) 101 010 і 110 011; б) 888 898 і 8 888 898;

в) 75 387 165 і 75 387 156; г) 835 667 243 і 835 676 243.

 1. Розташуйте в порядку спадання числа: 45 081, 63 124, 45 801, 76 458, 77 458,63 024.

 2. Порівняйте величини: а) 3 456 м і 3 км; б) 79 кг і 1 ц 7 кг; в) 5 т 26 кг і 526 кг; г) 25 дм і 2 м 6 см.

 3. * Порівняйте: а) 2 год 25 хв і 225 хв; б) 82 с і 8 хв 2 с.


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

0. С. Істер

Параграф

6

2

Номери завдань

146,148

76, 78,80,82,85

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУПравила запам'ятовування знаків «>» і «<»

^ Подумки провести риску через нижню частину знака « >» або « <». У першому випадку дістанемо знак, подібний до числа 7, а в другому — до числа 4. Оскільки 7 > 4, то знак « >» означає «більше», а знак « <» — «менше».

^ Знаки « >» і « <» подібні до стріл, «якими більше число заколює менше».

^ Мерщій підкажіть: як нам швидко дізнатись,

Між числами знак який треба писати?

Не треба потилицю чухати, друг,

У знаків нерівності є гострий кут.

Указує він на найменше число,

Таке ось у нього своє ремесло.

В. В. Агафонов (Переклад С. П. Бабенко)

УРОК 7

ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Цілі:


^ навчальна: удосконалити вміння порівнювати натуральні числа; сфор­мувати поняття подвійної нерівності; сформувати вміння порівнювати одночасно три числа, записувати результат порівняння у вигляді по­двійної нерівності, читати подвійні нерівності;

^ розвивальна: формувати вміння логічно мислити;

^ виховна: виховувати самостійність, відповідальність.

Тип уроку: удосконалення і поглиблення знань.

Обладнання: картки з друкованою основою.

ХІД УРОКУ


 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірити, як учні засвоїли матеріал попереднього уроку, можна за результатами самостійної роботи на картках з друкова­ною основою. Одразу після виконання роботи доцільно організува­ти само- або взаємоперевірку за готовими розв’язаннями (записа­ними заздалегідь, наприклад, на відкидній дошці).

Варіант 1 1. Поставте між числами знак « > » або « < » так, щоб утворилася пра­вильна нерівність:

а) 10 359 9 481; б) 305 462 305 642.

 1. Впишіть у квадратик таку цифру, щоб знак « > » або « < » було засто­совано правильно:

а) 273 518<273 5іЦ; б) 1101 391 >1 юЦ 835.

 1. Підкресліть числа, більші за число 80 205:

80 250 80 025 82 005 80 205.

 1. Закресліть неправильні нерівності:

72 069>72 154, 17 909<18 000, 31472>31427, 10 000<9 999

Варіант 2 1. Поставте між числами знак « > » або « < » так, щоб утворилася пра­вильна нерівність:

а) 9 785 10 481; б) 701 837 701 387.

 1. Впишіть у квадратик таку цифру, щоб знак « > » або « < » було засто­совано правильно:

а) 762 198 <762 19^]; б) 1 218 151 >1 218 ^92.

 1. Підкресліть числа, менші від числа 41 307:

40 137, 43 107, 41 037, 41 307.

 1. Закресліть неправильні нерівності:

 1. 918>27 819, 41999<42 000, 99 999>100 000, 15 715<15175

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Можливо, під час виконання самостійної роботи учні припус­тяться помилок, тоді завдання уроку — вдосконалити вміння по­рівнювати натуральні числа. Крім того, учитель повідомляє учням, що можна порівнювати між собою не тільки два, а й одночасно три числа. Отже, мета уроку — поглибити знання про порівняння на­туральних чисел, навчитися порівнювати три числа і записувати результати такого порівняння у вигляді нерівності.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

 1. Розташуйте в порядку зростання числа: а) 8, 1, 4; б) 23, 38, 15;

в) 100,10 000,1000; г) 10 001, 9 999, 10 000.

 1. Назвіть яке-небудь число, яке:

а) більше за 378 і менше від 385; б) більше за 199 і менше від 210.

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Учитель наводить приклади подвійних нерівностей, пояснює, у яких випадках застосовують такі нерівності. Особливу увагу слід звернути на те, як правильно читати подвійні нерівності.

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Прочитайте нерівність: а) 7 < 9 < 12; б) 28 < ЗО < 35;

в) 97 <100 <101; г) 1 001 <1132 <1 200.

 1. Назвіть число, яке закінчується цифрою 3 і яке більше за 114,

але менше від 133.

 1. Назвіть усі значення змінної, при яких правильна нерівність:

а) 19< /тг< 25; б) 70< р< 80; в) 109<&<111; г) 900<тг<910.

 1. Виконання письмових вправ

 1. Запишіть нерівність: а) 10 більше за 5, але менше від 15; б) 11 біль­ше за 8, але менше від 18; в) 28 більше за 21, але менше від 45.

 2. Між якими двома найближчими натуральними числами міс­титься число: а) 25; б) 199; в) 1001; г) 10 007 290?

Відповідь запишіть у вигляді подвійної нерівності.

 1. Запишіть усі натуральні числа, які: а) більші за 637 і менші від 648; б) більші за 1 539 346 і менші від 1 539 354; в) більші за 10 347 524 і менші від 10 347 526.

 2. Запишіть усі натуральні числа: а) більші за 4 028 і менші від

 1. 045, у яких у розряді десятків стоїть цифра 4; б) більші за

 1. 302 і менші від 4 405, у яких у розряді сотень стоїть цифра 4.

 1. Запишіть у вигляді подвійної нерівності залежність між трьома величинами: а) 6 т 24 кг, 6 240 кг і 62 ц 4 кг; б) 53 ц 2 кг, 5320 кг і 5 т 32 кг.

Запропоновані вправи сприяють удосконаленню вміння порів­нювати натуральні числа, засвоєнню поняття подвійної нерівно­сті. До складу кожного завдання входять декілька аналогічних вправ, тому частину вправ можна виконати колективно, а ре­шту — запропонувати учням для самостійного розв’язування з подальшою перевіркою та обговоренням. Під час колектив­ного виконання завдань і обговорення вправ, розв’язаних само­стійно, доцільно вимагати від учнів обґрунтування відповідей.


Вправи, рекомендовані для виконання в класі

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон- ський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

6

2

Номери завдань

Усно

Письмово

Письмово

149

151,152,154,158,160

83,84,87,88,90 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Оскільки це другий (і останній) урок з теми «Порівняння нату­ральних чисел», то вчителеві бажано отримати інформацію про те, як учні засвоїли цю тему. Оперативно перевірити рівень засвоєння знань учнів можна шляхом проведення тестової роботи.

Тестові завдання Варіант 1

 1. У якій з наведених пар чисел замість зірочки потрібно постави­ти знак « > » ?


А

Б

В

Г

20 369*20 371

617 009*618 000

598 325*597 326

1475 009*1475 010


 1. Яку з наведених цифр можна поставити замість зірочки, щоб нерівність 3 687706<3 6878*6 була правильною?


А

Б

В

Г

0

5

8

Будь-яку 1. Яке з наведених чисел можна поставити замість х, щоб нерів­ність 40 099 < х < 40102 була правильною?


А

Б

В

Г

40 101

40 110

40 090

40 010
4. Який з наведених записів неправильний?

А

Б

В

Г

345 <354 <435

112<121<211

123<321<231

500 <505 <550Варіант 2

 1. У якій з наведених пар чисел замість зірочки потрібно постави­ти знак « < » ?


А

Б

В

Г

ЗО 469*30 459

325 982*326 000

758 482*756 483

1 386 010*1 386 001 1. Яку з наведених цифр можна поставити замість зірочки, щоб нерівність 2 342 302 < 3 342 4*2 була правильною?


А

Б

В

Г

0

1

3

Будь-яку 1. Яке з наведених чисел можна поставити замість х, щоб нерів­ність 20199 < #<20 202 була правильною?


А

Б

В

Г

20 220

20120

20 200

20 020
4. Який з наведених записів неправильний?

А

Б

В

Г

987 <789 <879

508 <580 <805

203 <302 <320

900 <909 <990Відповіді


1

2

3

4

В

Г

А

В
1

2

3

4

Б

Г

В

АВаріант 1 Варіант 2


 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Запишіть нерівність:

а) 20 більше за 12, але менше від 25; б) 90 більше за 88, але менше від 188; в) 154 більше за 100, але менше від 155.

 1. Запишіть усі значення змінної, при яких правильна нерівність:

а) 38<а<45; б) 98<Ь<102; в) 10 707 < с< 10 712; г) 999

 1. Запишіть усі натуральні числа:

а) більші за 2038 і менші від 2100, які закінчуються цифрою 0;

б) більші за 12 350 і менші від 13 250, які закінчуються двома цифрами 0. 1. * Запишіть усі значення змінної, при яких правильна нерівність:

а) 74<* + 5<80; б) 1010<г/-3< 1015.


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, M. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

6

2

Номери завдань

150, 153, 155, 159, 161

89,92,94

УРОК 8

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Цілі:


^ навчальна: сформувати вміння виконувати додавання багатоцифро- вих чисел за розрядами (у стовпчик); домогтися засвоєння властивості нуля під час додавання, твердження про те, що сума натуральних до­данків більша за кожний з них; сформувати вміння визначати, як змі­ниться сума чисел у разі збільшення або зменшення доданків;

^ розвивальна: формувати вміння аналізувати і робити висновки;

^ виховна: виховувати акуратність.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: картки з додатковим завданням, картки-підказки, індивіду­альні картки із завданням підвищеної складності.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учитель перевіряє зошити з письмовим домашнім завданням, відповідає на запитання учнів. Потім аналізує виконання тестової роботи на попередньому уроці. Якщо будуть учні, які виконали ро­боту незадовільно, їм можна запропонувати картки з додатковим завданням для опрацювання вдома.

Додаткове завдання для опрацювання вдома
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка