І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка6/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Випиши з підручника правила про порівняння чисел:

а) з різною кількістю знаків; б) з однаковою кількістю знаків.

 1. Порівняй числа:

а) 45 678 і 546 778; б) 38 195 і 38 215; в) 783 691 і 783 679.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Тема, що вивчають на уроці, учням відома з попередніх класів. Для того щоб створити відповідну мотивацію, можна поставити такі запитання:

 • Чи може сума двох чисел дорівнювати одному з доданків?

 • Що означають нерівності: а + Ь> а і a + b>b?

Після відповідей учнів на ці запитання повідомити, що завдан­ня уроку — розширення знань про додавання чисел.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ

 1. Додайте числа: а) 38 і 42; б) 75, 25 і 54.

 2. Знайдіть суму чисел: а) 50 і 65; б) 130, 45 і 45.

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Цей етап уроку можна провести у формі бесіди за таким пла­ном:

 1. Компоненти дії додавання

Компоненти додавання учні зазвичай пам’ятають. Учителеві слід зауважити, що словом «сума» позначають два поняття: одне число (результат додавання) і вираз. Наприклад, у рівності 40 + 25 = 65 число 65 є сумою. Доцільно наголосити, що вираз 40 + 25 також на­зивають сумою.

 1. Додавання багатоцифрових чисел за розрядами (у стовпчик)

Учитель пропонує учням поміркувати, чому багатоцифрові чис­ла зручно додавати у стовпчик.

Відповідь. Під час запису чисел у стовпчик додавання відбувається за розрядами, отже, додавати доводиться тільки одноцифрові числа, а таблицю додавання одноцифрових чисел кожен знає напам’ять.

 1. Властивість нуля під час додавання

Учитель пропонує учням виконати дії:

а) 37 + 0; б) 0 + 386; в) 100 000 + 0.

Після цього можна запропонувати учням зробити висновок, тобто дати відповідь на запитання: « Чому дорівнює сума будь-якого числа і нуля?». Буде доречно повернутися до запитання, поставле­ного на етапі формулювання мети і завдань уроку: «Чи може сума двох чисел дорівнювати одному з доданків? » і знову запропонувати учням зробити висновок: «У якому випадку сума двох чисел дорів­нює одному з доданків? ».


 1. Сума натуральних доданків більша, ніж кожний з них

Учитель пропонує учням порівняти суму чисел 30 + 76 з кож­ним із доданків і зробити висновок, тобто дати відповідь на запи­тання: «Що означають нерівності: а + Ь>а і а + Ь>Ь?».

 1. Як зміниться сума чисел у разі збільшення або зменшення доданків?

Учитель пропонує учням зробити припущення, яке є відповід­дю на це запитання, і перевірити своє припущення на конкретних прикладах. Якщо в учнів виникнуть утруднення, можна спочатку надати їм приклади, а потім запропонувати зробити висновок.

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Якими цифрами можуть закінчуватися доданки, якщо їх сума закінчується цифрою: а) 9; б) 6; в) 0; г) 1?

 2. Додайте: а) 24 і 16; б) 240 і 16; в) 24 і 160; г) 240 і 160.

 3. Обчисліть: а) 4 000 + 7 000; б) 12 000 + 800; в) 1200 + 5 800;

г) 20 000 + 184; д) 200 + 18 000; е) 26 + 50 000; ж) 12 000 + 4 500;

 1. 40 000 + 6 000; і) 39 000 + 1000; к) 59 600 + 400.

 2. Як зміниться сума двох чисел, якщо:

а) один із доданків збільшити на 100; б) кожний з доданків збіль­шити на 100; в) один із доданків зменшити на 54, а другий — зменшити на 26; г) один із доданків збільшити на 45, а дру­гий — зменшити на 45?

 1. Виконання письмових вправ

 1. При якому значенні змінної правильна рівність:

а) а = 3779 + 1821; б) 67 456 +8 844 = Ь?

 1. Обчисліть: а) 7693 + 34 406; б) 541306 + 18 419;

в) 5 824 375 + 733 954; г) 13 058 609 + 8 027647.

 1. Знайдіть суму:

а) 23 728 + 4 376 287 + 6 362; б) 50786 + 89 + 470615 + 2095.


 1. Знайдіть значення виразу # + 34675, якщо х дорівнює:

а) 405; б) 6893; в) 98 606; г) 134 054.

Під час розв’язування запропонованих задач потрібно викону­вати додавання в стовпчик. Учителеві особливу увагу слід при­ділити акуратності записування в стовпчик багатоцифрових чисел і правильності виконання дії. Можливо, в деяких учнів виникнуть утруднення під час записування чисел у стовпчик. Таким учням можна запропонувати картки-підказки зі зразка­ми запису додавання багатоцифрових чисел у стовпчик.Картка-підказка

Виконай додавання чисел у стовпчик, записавши в кожний квадратик по одній цифрі:

а) 7 693 + 34 406; б) 5 824 375 + 733 954; в) 23 728 + 4 376 287 + 6 362.

. □□□□ ппппппп ппппп пппппп + ппппп ппппппп 1. При якому значенні змінної правильна рівність:

а) 376 + а = 376; б) 6 + 1024 = 1024; в) 0 + с = 986; г) т + 0 = 3245?

 1. Не обчислюючи, встановіть, який із знаків — « = »,«>» чи «<» — потрібно поставити між виразами, щоб дістати правильне твер­дження:

а) 2056 + 5126 2000 + 5126; б) 2432 + 5001 5001 + 2432;

в) 7070 + 6060 7100 + 6060; г) 5060 + 4040 5050 + 4050. Можливо, деякі учні впораються із завданням раніше за решту. Таким учням можна запропонувати індивідуальні картки із за­вданням підвищеної складності.
Додаткове завдання підвищеної складності

 1. Знайдіть число, яке на 90 мільйонів більше, ніж сума найбільшого семизначного і найменшого тризначного чисел.

 2. Обчисліть суму: 40+ 80 + 120 + ...+ 320+ 360+ 400.

Вправи, рекомендовані для виконання в класі

Автори під­ручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

7

3

Номери за­вдань

Усно

Письмово

Усно

Письмово

1-3

168,170,182,183

108

109, 111 113, 114, 116 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Фронтальна робота. Виконання усних вправ

 1. Хто з учнів правильно записав у стовпчик додавання чисел

 1. 519 і 4680?

73519 73519 73519

Іринка: + Богдан: + Марійка: +4680 4680 4680

 1. Яке число потрібно поставити замість зірочки, щоб утворилася правильна рівність:

а) 20 000 +* = 20 040;

б) 37 235 + * = 37 235;

в) 540 + 380 = 520 + *?


 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Обчисліть:

а) 115419 + 78 925;

б) 3 029 647 + 7 895 328;

в) 28 910 075 + 3 638 959.


 1. Знайдіть суму:

а) 479 655 + 783 + 1209 368;

б) 31752 + 8403 268 + 720294. 1. Якщо потрібно, виконайте дії і замість зірочки напишіть знак рівності або нерівності:

а) 290 350 + 56 300 * 290 300 + 56 350;

б) 456 881 + 237 450 * 456 800 + 237 450;

в) 1250723 + 678 004 * 1250723 + 678 400;

г) 595 + 40 268 + 9654 * 43 284 + 7233. 1. * Знайдіть суму п’яти чисел, перше з яких дорівнює 1020, а кож­не наступне на 200 більше за попереднє.

Вправи, рекомендовані для виконання вдома


Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

О. С. Істер

Параграф

7

3

Номери завдань

161,171,184

110, 112, 115, 117

УРОК 9

ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Цілі:


^ навчальна: удосконалити вміння виконувати додавання багатоциф- рових чисел; сформувати вміння застосовувати додавання чисел для розв'язування текстових задач;

^ розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення;

^ виховна: виховувати позитивне ставлення до навчання.

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання: картки для бліцопитування.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на

роботу.


 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірити, як учні засвоїли матеріал попереднього уроку, можна, провівши математичний диктант або бліцопитування (більш високий рівень). Обидва варіанти перевірки рівня за­своєння матеріалу учнями передбачають негайну перевірку і обговорення. Якщо вчитель вибирає бліцопитування, то пе­ред його проведенням потрібно попередити учнів, що вони ма­ють бути готовими обґрунтувати свою відповідь, а під час пе­ревірки запропонувати декільком учням пояснити, чому саме вони вибрали ту чи іншу відповідь. Для проведення бліцопи­тування доцільно заздалегідь підготувати відповідні картки.

Альтернативні варіанти

 1. Математичний диктант «Продовжте речення»

 1. Число, яке дістають у результаті додавання чисел, називають...

 2. Сума чисел ЗО 750 і 5 250 дорівнює...

 3. Щоб додати числа 234 789 і 58 208, їх потрібно записати у стовп­чик так:...

 4. Якщо кожний з двох доданків збільшити на 50, то сума...

 5. Якщо один з доданків зменшити на 38, а другий залишити без змін, то сума...

 6. Якщо сума двох чисел дорівнює одному з них, то друге число дорівнює...

 1. Бліцопитування

Не виконуючи обчислень, визначте, чи правильне твердження.


Твердження

Так чи ні

Сума чисел 1 235 649 і 675 305 дорівнює 1 910 950
Значення виразу 438 + 929 на ЗО більше, ніж значення ви­разу 408 + 929
Значення виразу 1369 + 387 на 100 менше, ніж значення виразу 1319 + 337
Значення виразів 786 + 1249 і 736 + 1299 рівні
Значення виразу 2789 + 1975 дорівнює 2784
Якщо 12 385 + а = 12 385, то а = 12 385


 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Можливо, під час виконання зазначених видів робіт на етапі перевірки домашнього завдання учні припустилися поми­лок. Тоді цілком логічно, що завданням уроку буде вдоско­налення знань і вмінь учнів. Якщо більшість учнів виконали завдання на достатньому і високому рівнях, то створити від­повідну мотивацію можна, запропонувавши учням скласти задачу, для розв’язування якої потрібно вміти виконувати додавання чисел.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Виконання усних вправ

 1. Що означає: число а збільшити на число Ь?

 2. Збільште: а) 1350 на 450; б) ЗО 000 на 7 000.

 3. 3більште: а) число 22 000 на суму чисел 55 і 65; б) суму чисел 250 і 360 на число 1100.

 4. Як знайти число а, якщо відомо, що воно на 360 менше від чис­ла Ь?

 5. Число 3 780 400 на 610 менше від числа х. Знайдіть х.

 1. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Кожну сторону квадрата збільшили на 12 см. Як змінився пери­метр квадрата?

 2. Довжину прямокутника зменшили на 5 см, а ширину — на

 1. см. Як змінився периметр прямокутника?

 1. Впишіть у таблицю (заздалегідь заготовлену на дошці) від­стань, на яку віддалялися туристи від початкової точки марш­руту протягом трьох днів.Подолана відстань

Відстань від початкової точки маршруту

км

м

Першого дня: 15 км 700 мДругого дня: 18 км 450 мТретього дня: 13 км 860 м


4) Впишіть у таблицю (заздалегідь заготовлену на дошці) час при­буття потягу за його затримки в дорозі.

Час прибуття

Години

Хвилини

За розкладом

10

35

За затримки на 20 хвЗа затримки на ЗО хвЗа затримки на 1 год 15 хвЗа затримки на 2 год 25 хв

 1. Виконання письмових вправ (розв'язування текстових задач)

Задачі, запропоновані на уроці, — це прості задачі на зна­ходження величин шляхом додавання чисел. Такий тип за­дач учням відомий з початкових класів. Мета уроку — від­творити вміння аналізувати умову задачі, повторити види коротких (схематичних) записів умови задачі, оформлення її розв’язання. Звичайно, доцільно підбирати задачі, у яких величини виражені багатоцифровими числами.

Учителеві слід пам’ятати, що короткий запис умови задачі — це засіб навчання, а не складова частина програми з математики. Тому під час проведення контрольних робіт не варто вимагати від учнів, щоб вони виконували короткий запис задачі в якомусь пев­ному вигляді.

Крім того, бажано нагадати учням, що мета використання ко­роткого запису — виявлення величин, про які йдеться в умові за­дачі, та з’ясування зв’язків між ними.

Короткий (схематичний) запис умови задачі тільки тоді допо­може учням знайти розв’язок, коли учні виконають його самостій­но, оскільки тільки в цьому разі вони усвідомлено аналізуватимуть умову задачі.Оформлення розв’язання задачі вчитель вибирає на власний розсуд (залежно від рівня підготовленості учнів, наявності часу тощо). Можна записувати запитання, у яких йдеться про величи­ну, яку знаходимо, а потім — дію, за допомогою якої знаходимо ве­личину, або записувати дію, а потім — величину, яку знаходили за допомогою цієї дії.
Величини, наведені в запропонованих задачах, — реальні або наближені до реальних. Це сприяє розвитку пізнавального інтере­су, вихованню позитивного ставлення до навчання.

 1. Відстань від Землі до Марса становить 78 300 000 км, що на

 1. 300 000 км менше, ніж від Землі до Меркурія. Яка відстань від Землі до Меркурія?

 1. Відстань від Луганська до Сімферополя дорівнює 711 км, а від Сімферополя до Івано-Франківська — на 416 км більша. Яку відстань подолає автівка, яка буде рухатись із Луганська до Івано-Франківська через Сімферополь?

 2. Населення Феодосії становить 106 000 мешканців, що на 748 000 мешканців менше, ніж у Львові, а населення Києва — на 1 767 000 мешканців більше, ніж Львова і Феодосії разом. Яка численність населення Києва?

 3. Площа Черкаської області становить 20 900 км2, що на 3 688 км2 менше, ніж площа Кіровоградської області, і на 7 848 км2 мен­ше, ніж площа Полтавської області. Яку площу займають ці три центральні області України разом?

Можливо, учні не встигнуть розв’язати всі запропоновані зада­чі. У цьому випадку яку-небудь із задач (на розсуд учителя) можна запропонувати як додаткове завдання для учнів, які впораються із завданнями раніше за інших.


Вправи, рекомендовані для виконання в класі

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

7

3

Номери завдань

Письмово

Письмово

174, 176, 180, 185

119,123,126


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка