І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка7/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   44

ПІДСУМКИ УРОКУ

Фронтальна робота. Виконання усних вправ

 1. Чи вистачить 11 000 грн для того, щоб купити: ноутбук вартіс­тю 6 041 грн, мобільний телефон вартістю 2 624 грн і фотоапа­рат вартістю 2 137 грн?

Відповідь. Ні.

 1. Ноутбук і мобільний телефон разом коштують 7100 грн, мобіль­ний телефон і фотоапарат — 4400 грн, а ноутбук і фотоапарат — 7700 грн. Яка вартість кожного товару окремо? Виберіть пра­вильну відповідь.

Ноутбук

Мобільний телефон

Фотоапарат

А

5000 грн

2100 грн

2500 грн

Б

5300 грн

2000 грн

2400 грн

В

5200 грн

1900 грн

2500 грнВідповідь. В.

Якщо учням складно сприймати такі числа на слух, можна за­здалегідь зробити відповідні записи на дошці. 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Довжина Ворскли становить 336 км, що на 1865 км менше, ніж довжина Дніпра. Чому дорівнює довжина Дніпра?

 2. На території Чернівецької області розташовано 398 сіл, що на 260 менше, ніж на території Херсонської області. Скільки сіл розта­шовано на території Вінницької області, якщо їх кількість на 412 більша, ніж у Чернівецькій і Херсонській областях разом?

 3. Морські кордони України проходять Чорним і Азовським моря­ми та Керченською затокою. Чому дорівнює довжина морських кордонів України, якщо довжина кордону в Керченській затоці становить 49 000 м, що на 200 500 м менше, ніж в Азовському морі, і на 1 007 500 м менше, ніж у Чорному?


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

7

3

Номери завдань

175, 177, 181, 186

120, 122, 124, 127

УРОК 10 ПЕРЕСТАВНА ТА СПОЛУЧНА ВЛАСТИВОСТІ ДОДАВАННЯЦілі:

^ навчальна: домогтися засвоєння переставної та сполучної властивос­тей додавання; сформувати вміння застосовувати ці властивості для спрощення обчислень;

^ розвивальна: формувати вміння самостійно здобувати знання, працю­вати з текстом підручника;

^ виховна: виховувати позитивне ставлення до знань.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.Обладнання: таблиця «Властивості додавання», картки з додатковим за­вданням підвищеної складності.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учитель перевіряє зошити з виконаним домашнім завданням, відповідає на запитання учнів, якщо такі виникли.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель пропонує учням гру: «Хто швидше». Потрібно щонай­швидше усно знайти значення виразу:

 1. + 37 + 48 + 21 + 86 + 63 + 52 + 79.

Залежно від відповідей учнів, учитель повідомляє завдання уроку: повторення (або вивчення) властивостей додавання, за допо­могою яких можна виконати обчислення раціональніше.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Виконання усних вправ

 1. Які числа називають круглими?

 2. Наведіть приклади круглих чисел.

 3. Відомо, що сума двох чисел закінчується цифрою 0. Якими цифрами можуть закінчуватися ці числа?

 4. Яке число потрібно додати: а) до числа 27, щоб дістати 100; б) до числа 34, щоб дістати 70; в) до числа 19, щоб дістати 50?

 5. Вставте пропущене число так, щоб утворилась правильна рівність: а) 129 + ... = 200; б)361 + ... = 500; в)117 + ... = 150; г)770 + ... = 1000.

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Матеріал, що вивчають на уроці, «зручний» для того, щоб привчати учнів до самостійної роботи з підручником. Звичай­но, «самостійно» вивчати матеріал учні будуть за допомогою вчителя. Важливо навчити учнів знаходити і виділяти голов­не у відповідному параграфі підручника, складати конспект. Тому провести цей етап уроку можна за такою схемою.

 1. Пропонуємо учням таблицю і повідомляємо, що будемо запов­нювати її, користуючись відповідним параграфом підручника. (Таблицю можна зобразити на дошці і запропонувати учням

перенести її в зошити, але краще роздати учням аркуші із зо­браженою на них таблицею, передбачивши в ній місця, куди учні будуть вписувати свої відповіді.)

Властивості додавання


Властивості

додавання

Словесне

формулювання

Запис у буквено- му вигляді

Приклади

Переставна


Сполучна
 1. Залежно від рівня підготовленості учні або самостійно знахо­дять відповідні твердження в підручнику і записують їх у таб­лицю, або виконують цю роботу під керівництвом учителя. Коли роботу над таблицею буде закінчено, важливо наголоси­ти, що отримана таблиця — це конспект з теми «Властивості дода­вання».

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Виконайте додавання, вибираючи зручний спосіб обчислення: а) 243 + 78 + 57; б) 124 + 1356 + 144 + 76; в) 3782 + 176 + 218 + 124.

 2. Виконайте дії, застосовуючи за потреби властивості додавання: а) (35 +18) + 25; б) (47 + 13) + 24; в) 340 + (520 + 80);

г) 500 +(1500 + 700).

 1. Виконання письмових вправ

 1. Обчисліть у найбільш зручний спосіб:

а) 358 + 1645 + 2042; б) 7081 + 13 600 + 919; в) 519 + 291 + 181;

г) 2987 + 1950 + 50 + 7000; д) 6840 + 2970 + 300 + 30 + 160;

е) 5410 + 1020 + 80 + 900 + 2390.


 1. Виконайте додавання, вибираючи зручний спосіб обчислення: а) (315 + 419) + 685; б) 722 + (726 +278);

в) (7357 + 2848) + 5152; г) 18356 + (1644 + 2135).

 1. Замінюючи числові доданки їх сумою, спростіть вираз: а) (54 +яг)+ 46; б) 176 + (265 + п);

в) (£ + 876)+ 348+ 756; г) 156 + (344 + £) + 76.

 1. Обчисліть значення виразу а + Ь + с, якщо:

а) а = 219, Ь = 523, с = 131; б) а = 4525, Ь = 1984, с = 2346.

Під час виконання запропонованих завдань доцільно вима­гати від учнів обґрунтування відповідей з поясненнями, які властивості додавання застосовано в тому чи іншому випад­ку, формулювання відповідних властивостей.Можливо, деякі учні впораються із завданням раніше за решту. У цьому випадку можна їм запропонувати картки з додатковим за­вданням підвищеної складності.

Додаткове завдання підвищеної складності Замінюючи числові доданки їх сумою, розв’яжіть рівняння: а) 315 +(а;+ 285) = 720; б) (761 + х) + 219 = 1010

Вправи, рекомендовані для виконання в класі


Автори підруч­ників

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

7

3

Номери завдань

Усно

Письмово

Письмово

172(1,2), 178(1, 2)

172(3-8),

178(3-8)

129,131,134, 189,190 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Виконання тестових завдань

 1. Що означає вираз «зручний порядок дій»?


А

Додавання в першу чергу тих чисел, які закінчуються однакови­ми цифрами

Б

Додавання в першу чергу тих чисел, сума яких закінчується од­ним або декількома нулями

В

Додавання в першу чергу рівних чисел

Г

Додавання в першу чергу тих чисел, які починаються однакови­ми цифрами 1. Який із наведених порядків виконання дій є найзручнішим для обчислення суми 83 + 273 + 127 + 417?


А

Б

В

Г

(273 + 417) + +(127 + 83)

(273 + 127) + + (417 + 83)

(417 + 217) + + (273 + 83)

(83 + 127) + +(417 + 273) 1. Не виконуючи обчислень, установіть, значення якого з виразів:

І. (4867+ 974)+ 365, II. 4867 + (365 + 974), III. 974 + (365 + 4867) дорівнює значенню виразу 4867 + 365 + 974.


А

Б

В

Г

І

II

III

І, II і IIIВідповідь

Після виконання тестових завдань бажано одразу їх перевіри­ти, обговорити, виправити помилки. 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Виконайте додавання, вибираючи зручний спосіб обчислення: а) 458 + 433 + 42 + 67; б) 635 + 308 + 1365 + 392;

в) 411 + 419 + 145 + 725 + 87.

 1. Виконайте дії: а) 456 + (333 + 44); б) (631 +308) +1369;

в) 19 999 + (4801 + 15 200); г) (54 271 + 39 999) + 10 001.

 1. Замінюючи числові доданки їх сумою, спростіть вираз: а) 1903 + (а + 1097); б) (3899 + б) + 211.

 2. * Попередньо спростивши вираз, знайдіть його значення:

а) 228+ (# + 272), якщо # = 365;

б) (1349 + у) +1651, якщо */ = 10 398.
Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

7

3

Номери завдань

173,179

130, 135

УРОК 11 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛЦілі:

^ навчальна: сформувати поняття віднімання чисел; сформувати вміння виконувати віднімання багатоцифрових чисел; домогтися засвоєння властивостей нуля під час віднімання, залежності між зміною зменшу­ваного і від'ємника та зміною різниці;

^ розвивальна: формувати вміння узагальнювати і робити висновки;

^ виховна: виховувати позитивне ставлення до знань.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАПУчитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірити, як учні засвоїли властивості додавання, можна за допомогою самостійної роботи, завдання якої аналогічні до тих, що були задані додому.


Самостійна робота

Варіант 1

Варіант 2

1) Обчисліть суму, застосовуючи за потреби властивості додавання:

а) 458 + 253 + 42;

б) 127 + 458 + 542 + 173

а) 349 + 353 + 51;

б) 772 + 154 + 146 + 228

2) Виконайте додавання, вибираючи зручний спосіб обчислення:

а) (543 + 128) + 257;

б) 424 + (218 + 17б)

а) (478+ 147)+ 322;

б) 153 + (518 + 247)

3) Замінюючи числові доданки їх сумою, спростіть вираз:

1029 + + 51б)

(429 + а) + 1078 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Створити відповідну мотивацію можна, використовуючи влас­ний досвід і асоціативне мислення учнів. Оскільки на попередніх уроках вивчали додавання чисел, то цілком логічно, що завданням уроку буде вивчення поняття та властивостей віднімання.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка