І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка8/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   44

Фронтальне опитування

 1. Як називають числа під час віднімання?

 2. Назвіть зменшуване, від’ємник і різницю у виразі: а) 100-25 = 75; б) а-Ь = с.

 3. Чому дорівнює різниця, якщо зменшуване дорівнює 250, а від’­ємник — 144?

 4. Чому дорівнює різниця, якщо від’ємник дорівнює 199, а змен­шуване — 400?

 5. Знайдіть різницю чисел: а) 176 і 35; б) 87 і 87; в) 38 і 0.

 6. Зменште число 300 на 210.

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Цей етап уроку можна провести у формі бесіди. Крім того, матеріал, що вивчають на уроці, «зручний» для формуван­ня вміння учнів складати конспект або опорний план. Це означає, що після обговорення кожного із запитань учні за­писують у зошити відповідний висновок, причому там, де це можливо, у вигляді схеми або формули.

 1. Компоненти дії віднімання

Доцільно ще раз повторити компоненти віднімання. Крім того, слід зауважити, що словом «різниця» позначають два поняття: одне число (результат віднімання) і вираз. Наприклад, у рівності 80-35 = 45 число 45 є різницею. Вираз 80-35 також називають різницею.

а - Ь = с а-Ь

/|ч різницязменшуване - від’ємник = різниця

 1. Що означає від числа а відняти число 6?

Підвести учнів до відповіді на це запитання можна, попередньо обговоривши питання: як перевірити правильність рівності, напри­клад, 79-28 = 51? Напевно, учні дадуть відповідь, що за допомогою додавання: 51 + 28 = 79. Після цього можна зробити висновок:

Від числа а відняти число Ь — означає знайти таке число с, яке в сумі з числом Ь дасть а.а-Ь = с, якщо с+Ь = а

 1. Що показує різниця а-Ь?

Відповідь на це запитання допоможуть знайти учням навідні за­питання. Як дізнатися: на скільки число 150 більше за число 84; на скільки число 63 менше від числа 90? Що означає різниця: 150 - 84; 90 - 60? Тепер можна формулювати відповідь у загальному вигляді.

Різниця а-Ь показує, на скільки число а більше за число Ь або на скільки число Ь менше від числа а. 1. Віднімання багатоцифрових чисел за розрядами (у стовпчик)

Віднімання чисел у стовпчик виконують за тим самим прави­лом, що й додавання. Тому можна запропонувати учням навести приклад віднімання багатоцифрових чисел і виконати віднімання у стовпчик (один з учнів біля дошки, решта — у зошитах).

 1. Властивість нуля під час віднімання

Учитель пропонує учням виконати дії:

а) 87-0; б) 100-100; в) 100 000-0.

Після цього можна запропонувати учням зробити висновок, тобто дати відповідь на запитання:

«У якому випадку різниця двох чисел дорівнює зменшувано­му?», «Чому дорівнює різниця двох рівних чисел?». Бажано запи­сати ці властивості в буквеному вигляді.а-0 = а, а-а = 0

 1. Залежності між зміною зменшуваного і від’ємника та зміною різниці

Обговорення цього питання краще здійснити у два етапи:

а) Як зміниться різниця, якщо збільшити (зменшити) зменшуване? Учитель пропонує учням порівняти значення виразів:

150-60, 180-60 і 130-60.

Тепер можна зробити висновок у загальному вигляді:

Якщо зменшуване збільшують, а від’ємник залишають без змін, то різниця збільшується.

Якщо зменшуване зменшують, а від’ємник залишають без змін, то різниця зменшується.

Ці твердження можна записати в буквеному вигляді.

Якщо а<А, то а-Ь<А-Ь.

Якщо А>а, то А-Ь>а-Ь

б) Як зміниться різниця, якщо збільшити (зменшити) від’ємник? Учитель пропонує учням порівняти значення виразів:

150-60, 150-90 і 150-40.

Тепер можна зробити висновок у загальному вигляді:

Якщо від’ємник збільшують, а зменшуване залишають без змін, то різниця зменшується.

Якщо від’ємник зменшують, а зменшуване залишають без змін, то різниця збільшується.

Ці твердження можна записати в буквеному вигляді.

Якщо В>Ь, то а-В<а-Ь.

Якщо Ь<В, то а-Ь>а-В


 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Перевірте правильність рівності:

а) 128-16 = 112; б) 230-90 = 140; в) 10 000-250 = 9 750.

 1. Чому дорівнює а, якщо: а) 1235-а = 1235; б) 789-789 = а?

 2. Як зміниться різниця двох чисел, якщо:

а) зменшуване збільшити на 50, а від’ємник залишити без змін;

б) від’ємник збільшити на 100, а зменшуване залишити без змін? 1. Не виконуючи обчислень, установіть, при якому значенні у: 36 084; 14 983; 28 070 значення виразу у-10 088 буде:

а) найбільшим; б) найменшим.

 1. Не виконуючи обчислень, установіть, при якому значенні х: 19 528; 9795; 25 973 значення виразу 39 483 — х буде:

а) найбільшим; б) найменшим.

 1. Виконання письмових вправ

 1. Знайдіть значення різниці: а) 36158-29 325; б) 13 782-12 939;

в) 36 754-9638; г) 9 033 534 276-24 443 367.

 1. Виконайте віднімання і зробіть перевірку у випадку а) додаван­ням, у випадку б) — відніманням:

а) 2 666 990 000-89 607 787; б) 4 010 001100-667 450 575.

 1. На скільки: а) число 42 001 більше за число 40 689; б) число 2092 менше від числа 21 067?

 2. Обчисліть значення виразу:

а) 143 087-а, якщо а дорівнює: 138 594; 14 909; 4 390; 143 087.

б) Ь-8076, якщо Ь дорівнює: 8076; 80 076; 100 000; 2 541 806. Запропоновані вправи спрямовані на досягнення розуміння

поняття віднімання, формування вміння виконувати віднімання багатоцифрових чисел. Подані вправи доцільно виконувати колек­тивно. Бажано вимагати від учнів обґрунтування відповідей.


Вправи, рекомендовані для виконання в класі


Автори під­ручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

8

4

Номери за­вдань

Письмово

Усно

Письмово

200,202,223, 205147

147

148, 150, 152, 153, 154, 160 1. ПІДСУМКИ УРОКУ Фронтальне опитування

Учитель пропонує учням завдання:

Скориставшись конспектом, дайте відповіді на запитання, які обговорювали на уроці.

При цьому важливо вимагати від учнів як словесне формулю­вання висновків, так і буквений запис.


 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника або за конспектом.

 2. Виконайте вправи.

 1. Виконайте віднімання: а) 73 527-55192; б) 25 639-24 482;

в) 12 834-6185; г) 807 003 327-658 244 538.

 1. На скільки: а) число 54 020 більше за число 50 775; б) число 3065 менше від числа 10 199?

 2. Не виконуючи обчислень, порівняйте значення виразів:

а) 2025-980 і 2011-980; б) 35 400-900 і 35100-900;

в) 8550-990 і 8550-900; г) 15 001-850 і 15 001-950. 1. * Знайдіть різницю: а) 54 м 24 см - 38 м 12 см;

б) 18 дм 35 см - 9 дм 79 см; в) 6 год 18 хв - 4 год 42 хв.


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

8

4

Номери завдань

201,203,224,208

149, 151, 155, 161

УРОК 12 ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Цілі:

^ навчальна: удосконалити вміння виконувати віднімання натуральних чисел; домогтися засвоєння основних властивостей віднімання, пока­зати їх застосування для спрощення обчислень; сформувати вміння за­стосовувати віднімання чисел до розв'язування текстових задач;

^ розвивальна: розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес; фор­мування уміння працювати з текстом підручника;

^ виховна: виховувати позитивне ставлення до знань.

Тип уроку: засвоєння знань і вмінь.

Обладнання: сигнальні картки з літерами А, Б, В; індивідуальні картки із завданням підвищеної складності.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірити виконання письмового домашнього завдання учи­тель може, зібравши зошити учнів.

Перевірити, як учні засвоїли теоретичний матеріал попередньо­го уроку, можна шляхом проведення математичного диктанту. Од­разу після проведення диктанту потрібно організувати його пере­вірку та обговорення, виправлення помилок. Це можна зробити за допомогою самоперевірки. Для цього слід заздалегідь заготовити правильні відповіді або запропонувати одному з учнів написати диктант на відкидній дошці.


Математичний диктант

 1. Запишіть у буквеному вигляді: «Різниця чисел а і b дорівнює с».

 2. Як називають кожне з чисел у рівності а — Ь = с?

 3. Що означає від числа а відняти число b?

 4. Що показує різниця а - Ь?

 5. Як зміниться різниця, якщо зменшуване збільшити, авід’ємник залишити без змін?

 6. Як зміниться різниця, якщо зменшуване зменшити, а від’ємник залишити без змін?

 7. Як зміниться різниця, якщо від’ємник збільшити, а зменшува­не залишити без змін?

 8. Як зміниться різниця, якщо від’ємник зменшити, а зменшува­не залишити без змін?

 9. Записавши у стовпчик, обчисліть різницю між найменшим шестицифровим і найбільшим чотирицифровим числами.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель пропонує учням усно обчислити значення виразу:

а) 1973-(973 + 679); б) 2238-(1156 + 238);

в) (1654+ 298)-654; г) (3987 + 1256)-256.

Якщо під час виконання цього завдання в учнів виникнуть утруднення, то цілком логічно, що завдання уроку — засвоїти влас­тивості віднімання, застосовуючи які можна спростити обчислен­ня значень таких виразів. Можливо, учні здогадаються, як можна спростити обчислення значень цих виразів. Тоді вчитель повідом­ляє, що завдання уроку — сформулювати загальні правила, які дозволяють спрощувати обчислення значень не тільки цих, а всіх виразів такого виду. 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Виконання усних вправ із сигнальними картками

 1. Чому дорівнює різниця чисел 2345 і 445?

А] 2000 [Б] 1900 ® 2100

 1. Зменште число 3876 на 356.

3520

3530


 1. На скільки число 11 289 більше за число 10 189? 1000

В 3490


В 900


Б 1100

 1. Чому дорівнює число а, якщо відомо, що воно на 753 менше від числа 9863?

АІ 9120 ® 9220 ІВІ 9110

 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

Вивчення властивостей віднімання можна розпочати з кон­кретних прикладів на знаходження значення виразу. Спо­чатку пропонуємо знайти значення виразу відомим учням способом, а потім сформулювати відповідну властивість віднімання і знайти значення виразу із застосуванням цієї властивості. Після цього доцільно запропонувати учням знайти формулювання застосованої властивості в підручни­ку і записати в зошити цю властивість у буквеному вигляді. Прикладі.а) 573-(і73 + 258); б) 729-(358+ 229).

Щоб від числа відняти суму двох доданків, можна від цього чис­ла відняти один із доданків і потім від результату відняти другий доданок.


а-(р + с) = {а-Ь)-с
а-{Ь + с) = {а-с)-Ь

Приклад2.а) (937 + 128)-537; б) (349 + 57б)-27в.

Щоб від суми двох доданків відняти число, можна це число від­няти від одного з доданків (якщо цей доданок більший або дорівнює від’ємнику) і потім до результату додати другий доданок.


+ Ь) -с = -с) + Ь, якщо а>с


(а + Ь)-с = (Ь-с) + а, якщо Ь> с

 1. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

 1. Виконання усних вправ

 1. Знайдіть значення виразу, вибираючи зручний порядок обчис­ленням) (247 + 119)-47; б) (439 + 52б)-32в; в) 729-(513 + 129);

г) 637-(337 + 25б).

 1. Зменште суму чисел 256 і 343 на 156.

 1. Виконання письмових вправ

 1. Обчисліть у зручний спосіб: а) 1248-(248+ 957);

б) 2447-(39 +1447); в) (1448 + 1245)-1145; г) (3677 + 4428)-2448.

 1. З’ясуйте: а) на скільки сума чисел 157 і 295 менша від числа 495;

б) на скільки число 929 більше за суму чисел 129 і 498.

 1. Площа Польщі становить 312 679 км2, а площа Угорщини — 93 030 км2. На скільки квадратних кілометрів площа Польщі більша за площу Угорщини?

 2. Довжина кордону України і Росії дорівнює 1576 км, що на 685 км більше, ніж довжина кордону України і Білорусі. Чому дорівнює довжина кордону України з Росією і Білоруссю разом?

 3. Висота найвищої вершини гори Говерла в Карпатах дорівнює 2061 м, що на 516 м більше, ніж висота найвищої кримської гори

Роман-Кош і на 821 м більше, ніж висота кримської гори Демер- джи. На скільки гора Роман-Кош вища за гору Демерджи?

Під час розв’язування текстових задач доцільно вимагати, щоб учні самостійно стисло записували умову задачі. Оформ­лення розв’язання задачі вчитель вибирає на власний роз­суд (залежно від рівня підготовленості учнів, наявності часу тощо).

Величини, наведені в запропонованих задачах, — реальні або наближені до реальних. Це сприяє розвитку пізнавального інтере­су, вихованню позитивного ставлення до навчання.

Можливо, деякі учні розв’яжуть запропоновані задачі раніше за решту. Таким учням можна запропонувати індивідуальні карт­ки із завданням підвищеної складності.

Додаткове завдання підвищеної складності Спростіть вираз: а) (і57 + а)-37; б) 217-(б + 95)


Вправи, рекомендовані для виконання в класіАвтори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

0. С.Істер

Параграф

8

4

Номери завдань

Усно

Письмово

Усно

Письмово
209, 234, 236,211

162

176,167,171,179 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Під час підбиття підсумків уроку можна повернутися до при­кладів, запропонованих на етапі формулювання мети і завдань уро­ку, і запропонувати учням розв’язати їх, застосовуючи властивості віднімання.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідним параграфом підручника.

 2. Виконайте вправи.

 1. Знайдіть значення виразу, вибираючи зручний порядок обчис­лення: а) (813 + 22б)-713; б) (б83 + 875)-475;

в) 1244-(644+ 209); г) 929-(496 + 129).

 1. Населення Румунії становить 19 042 936 осіб, що на 11 678 366 осіб більше, ніж населення Болгарії. Чому дорівнює населення Болгарії?

 2. Цього року в школах міста навчається 101 900 учнів. Кількість випускників шкіл становитиме 7425 учнів, а кількість першо­класників — 11 140 учнів. Скільки учнів навчатимуться в шко­лах міста наступного року?

 3. * Від суми чисел 81 047 і 72 867 відніміть різницю наступних за ними чисел.


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон- ський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

8

4

Номери завдань

210, 235, 237, 212

177, 168,172,178

УРОК 13 РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧЦілі:

S навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «На­туральні числа. Порівняння, додавання та віднімання натуральних чисел»;

S розвивальна: формувати вміння узагальнювати та робити висновки;

S виховна: виховувати відповідальність, дисциплінованість.

Тип уроку: узагальнення знань і вмінь.

Обладнання: картки з тестовими завданнями.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учитель перевіряє зошити з виконаним домашнім завданням, відповідає на запитання учнів, якщо такі виникли.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель повідомляє, що це останній урок з теми, завданням цього уроку є повторення матеріалу з теми, підготовка до кон­трольної роботи.

 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

У результаті вивчення теми учні мали навчитися:

^ розпізнавати, читати і записувати натуральні числа, називати класи і розряди натурального числа;

^ описувати поняття нерівності, порівнювати натуральні числа; ^ додавати багатоцифрові числа, застосовувати властивості до­давання для спрощення обчислень, розв’язувати задачі, що пе­редбачають додавання чисел;

^ віднімати багатоцифрові числа, застосовувати властивості від­німання для спрощення обчислень, розв’язувати задачі, що пе­редбачають віднімання чисел.

Тому узагальнення і систематизацію знань учнів доцільно про­водити за таким планом:


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка