І. С. Маркова уроки математики 5 клас. І семестр КнигаСторінка9/44
Дата конвертації21.02.2016
Розмір8.81 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   44

ЧИТАННЯ І ЗАПИС НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Запитання для усного опитування

 1. Що таке цифра? Скільки існує цифр? Назвіть їх.

 2. Чи існує найбільше натуральне число? Чи існує найменше на­туральне число? Яке натуральне число ми вважаємо наймен­шим?

 3. Назвіть цифри, які стоять у кожному з розрядів числа

 1. 347 052 186.

Завдання для письмового розв'язування

 1. Запишіть цифрами число: а) вісімнадцять мільярдів сто два мільйони триста десять тисяч сімсот сорок вісім; б) десять міль­ярдів тридцять тисяч один.

 2. Запишіть словами число:

а) 7 002 309 070; б) 40 010 003 002.

 1. ПОРІВНЯННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Запитання для усного опитування

 1. Що означає порівняти два числа?

 2. Які знаки використовують для порівняння чисел?

 3. Як порівнюють натуральні числа?

Завдання для письмового розв'язування

 1. Порівняйте числа:

а) 17 345 169 і 1 734 516;

б)23 345 409 і 23 435 409. 1. Запишіть замість зірочки такі цифри, щоб знак нерівності було застосовано правильно:

а) 2 346 309 <2 34 *309;

б) 35249120>3*249120. 1. ДОДАВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Запитання для усного опитування

 1. Що означає знайти суму двох чисел?

 2. Сформулюйте властивості додавання.

 3. Як зміниться сума, якщо один із доданків збільшити (зменши­ти) на кілька одиниць?

Завдання для письмового розв'язування

 1. Виконайте додавання чисел:

а) 47 305 620 + 13 890 456; б) 9 514 007 + 17 629154.

 1. Знайдіть значення виразу, вибираючи зручний порядок обчис­лення:

а) (459 + 219) + 241; б) (2370 +1956) +3630.

 1. Минулого року агрофірма зібрала 59 346 т пшениці, а цього року — на 3 419 т більше. Скільки тонн пшениці зібрала агро­фірма за два роки?

 1. ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ Запитання для усного опитування

 1. Що означає від числа а відняти число Ь?

 2. Сформулюйте властивості віднімання.

 3. Чи може різниця бути більшою за зменшуване?

Завдання для письмового розв'язування

 1. Виконайте віднімання:

а) 2013743-1426 548; б) 17 256 450-9 397128.

 1. На скільки: а) число 5378 менше від числа 7902; б) число 11 805 більше за число 9112?

 2. Площа озера Вікторія дорівнює 68 000 км2, що на 10 250 км2 більше за площу озера Мічиган, яка на 26 028 км2 більша за площу озера Байкал. Чому дорівнює площа озера Байкал? Запропоновані вправи для письмового розв’язування доцільно

виконувати колективно. Бажано вимагати від учнів обґрунтування відповідей, наведення відповідних означень і правил.


Вправи, рекомендовані для виконання в класіАвтори підручників

А. Г. Мерзляк, В. Б. По- лонський, М. С. Якір

О. С.Істер

Параграф

1,2,6, 7,8

1-4

Номери завдань

Письмово

Письмово

10, 157, 162, 182, 187, 230

65,95, 101, 132, 180, 181-185, 187


V. ПІДСУМКИ УРОКУ Виконання тестових завдань

1. Запишіть цифрами число: двісті два мільйони тридцять тисяч сім.А

Б

В

Г

22 300 007

202 300 070

202 300 700

202 030 007
2. Яка з наведених нерівностей неправильна?

А

23 405 678 >23 405 768

В

17 785 004 >17 784 005

Б

2 456 256 <2 556 256

Г

9 583 156 <10 101 210
3. Чому дорівнює сума чисел 209 495 і 29 738?

А

Б

В

Г

179 757

239 233

506 875

239 223
4. На скільки число 153 802 більше за число 76 394?

А

Б

В

Г

230 196

610138

77 398

77 408

ВідповідіТестові завдання доцільно розмістити на індивідуальних карт­ках. Одразу після виконання тестових завдань їх бажано перевіри­ти, обговорити та виправити можливі помилки, яких припустили­ся учні.VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Повторіть теоретичний матеріал за відповідними параграфами підручника.

 2. Виконайте домашню контрольну роботу.

 1. Запишіть цифрами число:

а) сімдесят п’ять мільярдів двісті сімдесят два мільйони триста п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот двадцять один;

б) п’ятсот дев’ять мільйонів вісімдесят сім тисяч дванадцять. 1. Порівняйте числа: а) 2 451 і 2 449; б) 13 537 703 і 1 353 773.

 2. Обчисліть: а) 5693 + 29 758; б) 42 735-4028.

 3. Знайдіть значення виразу, вибираючи зручний порядок дій: а) (228 + 453) + 772; б) (913-798)-613; в) 252-(96 + 152).

 4. Перевірте, чи правильна нерівність

1674 - (673 + 437) > 1885 + (648 + 664).

 1. В одному з парків міста росте 10 152 дерева, що на 1044 більше, ніж у другому, а в третьому парку — на 2502 дерева менше, ніж у першому. Скільки дерев росте в трьох парках разом?


Вправи, рекомендовані для виконання вдома

Автори підручників

 1. Г. Мерзляк,

 2. Б. Полонський, М. С. Якір

0. С. Істер

Параграф

1,2,6, 7,8

1-4

Номери завдань

163, 184, 188,226,231

Домашня самостійна робота №1

УРОК 14 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1Цілі:

S навчальна: перевірити рівень засвоєння знань з теми;

S розвивальна: формувати вміння логічно мислити; правильно вислов­лювати власні думки в письмовому вигляді;

S виховна: виховувати дисциплінованість, самостійність, відповідаль­ність.

Тип уроку: контроль знань і вмінь.

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Доцільно нагадати учням правила поведінки під час про­ведення контрольної роботи. На цьому етапі уроку можна ознайо­мити учнів зі структурою та критеріями оцінювання контрольної роботи (див. передмову).

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учитель перевіряє зошити з виконаною домашньою контроль­ною роботою.

 1. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель наголошує, що метою контрольної роботи є демонстру­вання учнями своїх навчальних досягнень, а саме: уміння читати та записувати натуральні числа, виконувати порівняння, додавання та віднімання натуральних чисел, знання властивостей додавання та віднімання чисел, уміння розв’язувати задачі, які передбачають додавання та віднімання натуральних чисел.

 1. ТЕКСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Варіант 1

1. Запишіть цифрами число: п’ять мільярдів три тисячі вісімдесят.А

Б

В

Г

5 300 080

5 030 000 080

5 003 080

5 000 003 080
2. Яка цифра записана в розряді сотень числа 158 692?

А

Б

В

Г

6

8

1

5
3. Яка з наведених нерівностей правильна?

А

Б

В

Г

70770 >77070

77007 >70777

70707 <70077

77707 <77077
4. Виконайте додавання чисел 674 503 і 12 030 609.

А

Б

В

Г

12 705 122

79 480 909

12 615 112

12 705 112
5. Виконайте віднімання чисел 7 000 312 і 690 927.

А

Б

В

Г

6 309 375

6 219 295

6 309 385

91 042


6. Яка з наведених рівностей неправильна при а = 0?

А

Б

В

г

а-7 = 7

а+5 = 5

00

1

а

II

00

10-10 = а 1. Обчисліть у найбільш зручний спосіб:

 1. 9011+ (587 + 989); 2) (8375 + 10б)-275.

 1. На скільки сума чисел 135 804 і 98 129 більша за їх різницю?

 2. У першому вагоні електропотягу їхало на 42 пасажири більше, ніж у другому. На зупинці з першого вагону вийшло 39 пасажи­рів. Скільки пасажирів має увійти до другого вагону, щоб у ньо­му стало на 25 пасажирів менше, ніж у першому?

Варіант 2


1. Запишіть цифрами число: сім мільярдів шістдесят тисяч п’ять.

А

Б

В

Г

7 000 060 005

7 060 005

7 000 000 065

7 000 006 005
2. Яка цифра записана в розряді тисяч числа 298 147?

А

Б

В

Г

9

2

8

13. Яка з наведених нерівностей правильна?

А

Б

В

Г

55505 <55055

50505 <50055

55005 >50555

50550 >55050
4. Виконайте додавання чисел 598 307 і 17 009 504.

А

Б

В

Г

17 607 901

17 607 811

76 840 204

17 616 901
5. Виконайте віднімання чисел 9 010 301 і 815 497.

А

Б

В

Г

8 194 804

8 194 714

8 204 804

855 331


6. Яка з наведених рівностей неправильна при а = 0?

А

Б

В

Г

00

и

в

і

00

6 + а = а

4-4 = а

а+9 = 0 1. Обчисліть у найбільш зручний спосіб:

 1. 974+ (639 + 9026); 2) 8735-(250 + 735).

 1. На скільки різниця чисел 189 803 і 67 228 менша від їх суми?


 2. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  А

  В

  В

  Б

  А

  Г  У першому вагоні електропотягу їхало на 15 пасажирів більше, ніж у другому. На зупинці до першого вагону ввійшло 28 па­сажирів. Скільки пасажирів має вийти з другого вагону, щоб у ньому стало на 55 пасажирів менше, ніж у першому?


1

2

3

4

5

6

Г

А

Б

Г

В

А

Відповіді

Варіант 1 Варіант 2
 1. 1) 10 587; 2) 8206. 7. 1) 10 639; 2) 7750.

 2. На 196 258. 8. На 134 456.

 3. 22 пасажири. 9. 12 пасажирів.

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Після того як будуть зібрані зошити, можна відповісти на запи­тання учнів, які виникли під час виконання контрольної роботи.

Доцільно роздати учням зразки правильних розв’язань завдань контрольної роботи (для опрацювання вдома). 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв’язан­нями).
УРОК 15 МНОЖЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка