I в Боднар Олена Мар’янiвна Змiст Вступ Розділ I. Сучасна система навчання читання в початковій школі Наукове обґрунтуванняСкачати 79.22 Kb.
Дата конвертації04.03.2016
Розмір79.22 Kb.
Особливостi кола читання молодчих школярiв

Боднар Олена Мар’янiвна

Змiст

Вступ


Розділ I. Сучасна система навчання читання в початковій школі

  1. Наукове обґрунтування змісту предмета читання.

  2. Читання, як предмет. Методика, види і способи читання в початкових класах.

  3. Набуття уміння і правильного читання.

  4. Вироблення навичок швидкого читання.

  5. Поняття виразного читання. Вироблення навичок виразного читання в початкових класах.

  6. Уроки класичного читання. Типи уроків читання.

Розділ II. Методичний аналіз засобів літературного розвитку молодших школярів

2.1 Методична реалізація змістового компонента програми літературного розвитку молодших школярів

2.2 Особливості сприйняття літературного твору школярами

2.3 Загальна характеристика кола читання та читацький кругозір молодшого школяра

2.4 Методика вивчення читацьких інтересів учнів 1-4 класів

Розділ III. Методичні основи проведення уроків літературного читання

3.1 Значення і завдання уроків літературного читання

3.2 Послідовність роботи з художнім твором

3.3 Методичний коментар до читання творів різних жанрів. Орієнтовні зразки уроків.

Висновок


Список використаних джерел

Список використаної літератури

 1. Аврахов Г.Г.Виховання у наймолодших розуміння естетичної природи художнього твору // Українська мова і література в школі.–1990. - № 2. – С. 60-66.

 2. Березіна О.М., Павловський Т.О. Мовні ігри та забави: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мальва – ОСО, 2002. – 104.

 3. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

 4. Біленко В. Книги, що мають своє минуле й майбутнє: [Проблеми літератури для дітей] // Українська мова і література в школі. – 1989. - №12. – С. 7-10.

 5. Білецька Т.Д. Інтерес до книги // Початкова школа. – 1989. - № 10. – С. 18-19.

 6. Варзацька Л.О. Розвиток сприймання, уяви, мислення – основа словесної творчості // Початкова школа. – 1995. - № 6. – С. 2-6.

 7. Выготский Л.С. Антология гуманной педагогики.–М.: Педагогика, 1996.-345 с.

 8. Волошина Н.Й., Пасічник Є.А., Скрипченко Н.Ф., Хропко П.П. Концепція літературної освіти // Початкова школа. – 1994. - № 3. – С. 25-27.

 9. Воронова Г.О. Формування творчої особистості засобами слова // Початкове навчання та виховання. – 2006. - № 31. – С. 7-10.

 10. Голубченко І.О. Вироблення в учнів деяких теоретико-літературних уявлень // Початкова школа. – 1997. - № 7. – С. 25-29.

 11. Гомель Н. Розвиток інтересу до читання в учнів початкових класів // Обрії. – 2001. - № 2. – С. 77-79.

 12. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 13. Гордіюк Н. Особливості сприймання художніх текстів молодшими школярами // Мандрівець. – 2000. - № 3-4. – С. 75-78.

 14. Ґудзик І.П. Чи треба вчити молодших школярів читати невідомий текст? // Початкова школа. – 1991. - № 3. – С. 4-6.

 15. Гуня Л.П. Наступність і перспективність у навчанні читати // Початкова школа. – 1994. - № 2. – С. 11-14.

 16. Державний стандарт освіти. Словесність. Читання // Початкова школа. – 2001. - № 1. – С. 4-6.

 17. Джежелей О.В. Літературна освіта молодших школярів // Початкова школа. – 1994. - № 1. – С. 12-14

 18. Друзь З.В.Нестандартні завдання як засіб стимулювання пізнавальних інтересів молодших школярів: Дис. канд. пед. наук:13.00.01.–Кр. Ріг, 1997. – 178с.

 19. Елфимова Н. В. Діагностика и коррекция мотивации учения у дошкольников и младших школьников. – М.: Узд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 1991.- 109 с.

 20. Жиганова О. Навчання правильного, свідомого, виразного читання // Початкова освіта. – 2004. - № 4. – С. 7-9.

 21. Заїка О. Формування навички свідомого читання у молодших школярів як передумова успішного навчання в основній школі // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. - №6.- С. 11-14.

 22. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. 3-41-Випуск XIII. – Камянець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2007. – 252 с.

 23. Іванова Л. І. Ігрова діяльність молодших школярів як засіб формування літературних понять на уроці читання // Українська мова і література в школі. – 2003. - №4. – С. 31-34.

 24. Іванова Л. І. Літературні ігри та розваги на уроках читання: Збірник літературних ігор. – Рівне: ІМЦ, 1995.

 25. Іванова Л.І., Пєтух О. Літературознавча робота у 1-4 класах // Початкова освіта. – 2006. - № 8. – С. 13-16.

 26. Іванова Л.І. Літературознавча пропедевтика в початковій школі // Початкова освіта. – 2006. - №8. – С. 3. – Методичний порадник. Вип.2.

 27. Ісаєва О.О. Організація та розвиток читацької діяльності школярів: Посібник для вчителя. – К.: Ленвіт, 2000. – 184 с.

 28. Коба В.І. Розвиток навичок читання, уміння працювати з книгою як засіб розумового виховання учнів // Початкове навчання та виховання. – 2005.- № 29-30. – С. 3-14.

 29. Крипченко Н.Ф. Шляхи вдосконалення класного і позакласного читання // Початкова школа. – 1990. - № 5. – С. 36-40.

 30. Кузьменко Н.М. Національна спрямованість змісту українських шкільних підручників з читання для молодших школярів (1857-1997): Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Київський університет ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 20 с.

 31. Левин В.А. Когда маленький школьник становится большим читателем. – М.: Педагогіка, 1994. – 290 с.

 32. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики: Учебник для студентов. – М.: СМЫСИ, 1999. – 288 с

 33. Леонтьев А.А. Психология обучения чтению // Начальная школа плюс-минус. – 1999. - № 10. – С. 9-13.

 34. Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников. – М.: Просвещение, 2003. – 308 с.

 35. Мартиненко В. Позакласне читання // Початкова школа.–2003. -№2. – С. 39-43.

 36. Мартиненко В. Робота з дитячою книжкою // Початкова школа. – 2001. - №6. – С. 42-57.

 37. Матеріали I з’їзду педагогічних працівників України «Україна XXI століття» // Початкова школа. – 1993. - № 4. – С. 3-8.

 38. Методика викладання української мови в початкових класах / За ред. С.І. Дорошенка. – К.: Вища школа, 1992. – 398 с.

 39. Методические основы языкового образования и литературного развития младших школьников / Под ред. Т. Г. Рамзаевой. – с-Пб.: Специальная литература, 1997. – 356 с.

 40. Мовчун А. Запрошуємо у світ літературних термінів // Початкова школа. – 2004. - № 10. – С. 55-58.

 41. Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения. – М.: Педагогіка, 1976. – 224 с.

 42. Наукові основи методики літератури / За ред. Н. Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.

 43. Скіпакевич О.В. Легенди й перекази на уроках читання. Початкова школа. - №1, 1992. – с.15. 

 44. Жовнір-Коструба С., Жовнір-Іватьо Н., Жовнір О. Читання і розвиток мовлення. Початкова школа. - №9, 1998. – с.50. 

 45. О.В.Скіпакевич. Вчити емоційно правильно сприймати художній текст. Початкова школа. - №12, 1996. – с.17. 

 46. Н.Ф.Скрипченко, О.Я.Савченко. Читанка 3(2). – К., 1997. – с.34.

 47. Мартиненко В., Присяжнюк Н. “Орієнтовний календарний план з читання для 2(1), 3(2), 4(3) класів. Початкова школа. - №10, 1998. – с.24.

 48. Легенди й перекази на уроках читання. Початкова школа. - №1, 1992. – с.15. 

 49. Скіпакевич О.В. Ознайомлення з ліричним віршем на уроках читання. Початкова школа. - №4, 1996. – с.22.

 50. Методика викладання української мови (за редакцією С.І.Дорошенка). – К., 1989. – с.330. 

 51. Методика викладання української мови. – К., 1989. – с.334. 

 52. С.Савельєва. Використовуючи усну народну творчість. – Початкова школа. - №10, 1998. – с.50. 

 53. Методика викладання української мови. – К., 1989. – с.336.

 54. С.Савельєва. Використовуючи усну народну творчість. Початкова школа. - №10, 1998. – с.49. 

 55. Методика викладання української мови. – К., 1992. – с.242. 

 56. Анісімов В.М., Андреєва К.Є., Сокорутова Л.В. Методика викладання російської мови в початкових класах. Якутськ: 2001.

 57. Безрукіх М.М. Формування навичок читання і письма у процесі навчання дітей. Російська державна російська бібліотека.

 58. Савченко О.Я. Методика читання у початкових класах: Посіб. для вчителя. – К.: "Освіта”, 2007. – 334 с.

 59. Початкова освіта. Перша всеукраїнська газета для першого вчителя. № 17 (545) травень 2010.- 27 с. 

 60. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 2 клас Укладач Л. І. Нечволод.- Х.: Торсінг плюс,2006.

 61. Початкова освіта- «Шкільний світ» № 20 , травень 2011

 62. Програми середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи.-К.: Початкова школа. - 2002.

 63. Методика викладання української мови/ За ред. С.1.Дорошенка.-К.: Вища школа, 1992.

 64. Підручники з української мови для 2-4 класів.

 65. Загальні методичні рекомендації /по класах/ до вивчення української мови в початкових класах.

 66. Кучинський М.В. Дидактичний матеріал до теми "Не з дієсловами"// Поч. школа.- 1995.- № 4.- С. 21.

 67. Бадер B.I., Пашко Л.В. Робота над текстом під час вивчення теми "Дієслово" у 3 класі// Поч. школа.- 1995.- № 7.- С. 15.

 68. Мовчун А. Учімося милозвучної мови// Доч. школа.- 1999.- № 3.-С. 22-25.

 69. Ногвінова 0. Відповідальність за слово// По^. школа.- 1999.- № 4. С. 1-2.

 70. Ткаченко Г. Слово навчає, слово й виховує// Поч. школа./ 1999.-№ 5.- С. 53-55.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка