Індивідуальний план роботи студента-практиканта Дата Завдання практикиСкачати 216.07 Kb.
Дата конвертації02.04.2016
Розмір216.07 Kb.
Індивідуальний план роботи студента-практикантаДата

Завдання практики

Відмітка про виконання

Підпис

5.03.

Складання індивідуального плану студента-практиканта на період практики;

Ознайомлення з документацією практики та вимогами до її ведення;

Участь у бесідах з директором ДНЗ, вихователем-методистом щодо організації роботи ДНЗ.

Вивчення посадових обов’язків і документації директора (завідувача) та вихователя-методиста;

Ознайомлення із Статутом і річним планом ДНЗ;

Вивчення нормативних документів працівників дошкільного навчального закладу;

Вивчення матеріальних та психолого-педагогічних умов діяльності ДНЗ;
6.03

Вивчення змісту кабінету керівника дошкільного навчального закладу;

Вивчення та аналіз змісту діяльності директора ДНЗ.

Виконання доручень директора ДНЗ.
7.03.

Вивчення змістуметодичного

кабінету.Аналіз змісту діяльності вихователя-методиста.З’ясування організаційно-педагогічних особливостей взаємодії директора і вихователя-методиста дошкільного навчального закладу щодо керівництва і контролю освітньо-виховним процесом в ДНЗ.

Вивчення форм і методів керівництва роботою колективу дошкільного навчального закладу
12.03.

Вивчення змістуметодичного

кабінету.Аналіз змісту діяльності вихователя-методиста.З’ясування організаційно-педагогічних особливостей взаємодії директора і вихователя-методиста дошкільного навчального закладу щодо керівництва і контролю освітньо-виховним процесом в ДНЗ.

Вивчення форм і методів керівництва роботою колективу дошкільного навчального закладу

Складання графіку проведення тематичної перевірки певного розділу Програми

Підготовка до проведення однієї з форм методичної роботи.
13.03.

Ознайомлення з календарно-тематичними планами роботи, веденням документації вихователем в різних вікових групах;

;14.03.

Ознайомлення з календарно-тематичними планами роботи, веденням документації вихователем в різних вікових групах;
15.03.

Ознайомлення з календарно-тематичними планами роботи, веденням документації вихователем в різних вікових групах;

Вивчення умов і особливостей організації освітнього процесу в різних вікових групах.

Вивчення стану навчально-виховної роботи вікової групи.
19.03.-22.03.


Вивчення умов і особливостей організації освітнього процесу в різних вікових групах.
Вивчення стану навчально-виховної роботи вікової групи.
Проведення однієї з форм методичної роботи.
Оформлення документації.
23.03.

Звіт про проходження організаційно-методичної практики в ДНЗ.

Перевірка довідки про результати тематичної перевірки стану роботи з проблем виховання у віковій групі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТІ НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський університет імені Бориса Грінченка
Педагогічний інститут
Кафедра дошкільної освіти
Документація
організаційно-методичної практики

студентки:______________________________________________________


(прізвище, ім’я, по батькові)
Спеціальність 7.01010101 – дошкільна освіта

ОКР «спеціаліст»

Київ – 2012

Додаток А


Приклад оформлення докувентації

Щоденний план роботи студента-практикантаДата

Завдання практики

Спостереження, аналіз, самоаналіз організаційно-педагогічної роботи

Примітка

1.02.

Складання індивідуального плану студента-практиканта на період практики;

Ознайомлення з документацією практики та вимогами до її ведення;

Вивчення матеріальних та психолого-педагогічних умов діяльності дошкільного навчального закладу;

Участь в ознайомлюючих бесідах з директором (завідувачем), вихователем-методистом щодо організації роботи дошкільного навчального закладу;Я складала індивідуальний план студента-практиканта на період практики;

Ознайомлювалася з документацією практики та вимогами до її ведення;

Вивчала матеріальні та психолого-педагогічні умови діяльності дошкільного навчального закладу;

Приймала участь в ознайомлюючих бесідах з директором (завідувачем), вихователем-методистом щодо організації роботи дошкільного навчального закладу;Виконала

2.02.

Вивчення посадових обов’язків і документації директора (завідувача) та вихователя-методиста;

Ознайомлення із Статутом і річним планом дошкільного навчального закладу;

Вивчення нормативних документів працівників дошкільного навчального закладу;


Вивчала посадові обов’язки і документацію директора (завідувача) та вихователя-методиста;

Ознайомлювалась із Статутом і річним планом дошкільного навчального закладу;

Вивчала нормативні документи працівників дошкільного навчального закладу;


Виконала

3.02.

Ознайомлення з календарно-тематичними планами роботи, веденням документації вихователем;

Вивчення умов і особливостей організації освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі;

Вивчення форм і методів керівництва роботою колективу дошкільного навчального закладу;


Ознайомлювалась з календарно-тематичним планам роботи, веденням документації вихователя;

Вивчала умови і особливості організації освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі;

Вивчала форми і методи керівництва роботою колективу дошкільного навчального закладу;


Виконала


Щоденний план роботи студента-практикантаДата

Завдання практики

Спостереження, аналіз, самоаналіз організаційно-педагогічної роботи

Примітка

6.02.

-10.02.Вивчення змісту кабінету керівника дошкільного навчального закладу;

Аналіз змісту діяльності директора (завідувача).Вивчала зміст методичного кабінету і кабінету керівника дошкільного навчального закладу;

Аналізувала зміст діяльності директора (завідувача).Виконала

13.02.-14.02

Вивченнязмістуметодичногокабінету.Аналіззмістудіяльностівихователя-методиста.З’ясування організаційно-педагогічних особливостей взаємодії директора (завідувача) і вихователя-методиста дошкільного навчального закладу щодо керівництва і контролю освітньо-виховним процесом в дошкільному навчальному закладі.

З’ясувалаорганізаційно-педагогічніособливостівзаємодіїдиректора (завідувача) івихователя-методистадошкільногонавчальногозакладущодокерівництваіконтролюосвітньо-виховнимпроцесомвдошкільномунавчальномузакладі.Аналізувалазмістдіяльностівихователя-методиста.


Виконала
Діагностика організаційно-педагогічної діяльності директора (завідувача) та вихователя-методиста дошкільного навчального закладу;

Діагностувала організаційно-педагогічну діяльність директора (завідувача) та вихователя-методиста дошкільного навчального закладу.
15.02.-

Забезпечення психолого-педагогічних умов організаційно-методичної роботи директором (завідувачем) та вихователем-методистом;

Діагностика психолого-педагогічних особливостей вихователів дошкільного навчального закладу; виконання поточних доручень директора (завідувача) адміністративно-господарського характеру.Забезпечувала психолого-педагогічними умовами організаційно-методичну роботу директора (завідувачем) та вихователя-методиста;

Діагностувала психолого-педагогічні особливості вихователів дошкільного навчального закладу; виконувала поточні доручення директора (завідувача) адміністративно-господарського характеру.Виконала

Щоденний план роботи студента-практикантаДата

Завдання практики

Спостереження, аналіз, самоаналіз організаційно-педагогічної роботи

Примітка

16.02.

-17.02.Складання графіку проведення тематичної перевірки «Робота з проблем екологічного виховання в дошкільному навчальному закладі».

З’ясування психолого-педагогічних особливостей взаємодії директора (завідувача) та вихователя-методиста з різними категоріями працівників дошкільного навчального закладу і батьками.Складала графік проведення тематичної перевірки «Робота з проблем екологічного виховання в дошкільному навчальному закладі».

З’ясувала психолого-педагогічних особливості взаємодії директора (завідувача) та вихователя-методиста з різними категоріями працівників дошкільного навчального закладу і батьками.Виконала

20.02.Складання довідки про результати тематичної перевірки стану роботи з проблем екологічного виховання у всіх вікових групах.

Підготовка до написання звіту,закінчення написання щоденного плану.

Складала довідку про результати тематичної перевірки стану роботи з проблем екологічного виховання у всіх вікових групах.


Виконала

21.02.Написання звіту про проходження організаційно – методичної практики в дошкільному навчальному закладі та оформлення у кейс-фоліо у паперовому та електронному варіантах..


Написання звіту про проходження організаційно – методичної практики в дитячому навчальному закладі.


Виконала

Додаток БСхема конспекту методичного заходу

Форма титульної сторінки

Затверджую

Завідуюча ДНЗ______________

(підпис)

«__»_____________2012 р.

КОНСПЕКТ


методичного заходу з вихователями

дошкільного навчального закладу №___

Форма роботи______________________________________________

Тема:______________________________________________________

___________________________________________________________

Підготувала студентка__курсу

______________________групи

_____________форми навчання

_____________________________

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Оцінка__________________

Завідуюча ДНЗ____________

Розгорнутий конспект методичного заходу, який студенти-практиканти повинні підготувати для дошкільного навчального закладу, радимо оформити у відповідності із поданою схемою:Форма методичної роботи.

Тема.

Мета.

Питання для підготовки до обговорення: перерахувати у формі плану основні аспекти теми, з якими вихователі ознайомлюються попередньо.

Використана література.

Підготовча робота: коротко охарактеризувати всі форми роботи з колективом ДНЗ, котрі повинні бути організовані перед цим методичним заходом (консультації, організація колективних переглядів, проведення конкурсу на кращий методичний посібник тощо).

Хід методичного заходу: у конспекті слід подати детальний зміст доповідей та виступів, перелік проблемних питань для обговорень у тій послідовності, в якій вони повинні бути використані в ході методичного заходу, описати всі види діяльності, до яких будуть залучені учасники методичного заходу. Закінчують конспект проектом методичних рекомендацій для вихователів щодо подальшої роботи з означеного питання та переліком рекомендованої літератури.

Оскільки методичний захід може бути підготовленим і проведеним кількома студентами-практикантами, у документації кожного з них повинен бути опис методичного заходу на основі наведеної вище схеми та представлені у повному обсязі ті матеріали, котрі були підготовлені і проведені власне цим практикантом та розкрита його особиста участь у проведенні заходу.

Додаток В
ОРІЄНТОВНИЙ ЗВІТ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ПРАКТИКИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
П. І. Б. студента ____________________

група ________________

спеціальність 7.01010101 – дошкільна освіта ОКР «спеціаліст»

період проходження практики з

установа ДНЗ №_____________________ району м. Києва

керівник від кафедри дошкільної освіти_____________________________


Я, _________, у період з ____ по_____20___року проходила організаційно – методичну практику в ДНЗ №___, який знаходиться за адресою___________ району міста Києва.

Завідувачем __________________та вихователем-методистом________________були створені всі належні умови для успішного проходження практики.

На першому тижні проходження практики ознайомлювалась з документацією організаційно – методичної практики та вимогами до її ведення. Складала індивідуальний план на період проходження організаційно – методичної практики. Познайомилась з завідувачем, вихователем-методистом та педагогічним колективом ДНЗ. Ознайомилась з кадровим забезпеченням дошкільного навчального закладу, документацією щодо посадових обов'язків працівників дошкільного навчального закладу:

 • кількісний та якісний склад;

 • зміст посадових інструкцій працівників;

 • розстановка кадрів;

 • організація роботи щодо підвищення професійної майстерності працівників;

 • атестація педагогічних працівників;

 • документація дошкільного навчального закладу з кадрових питань;

 • особові справи працівників дошкільного навчального закладу.


Ознайомилась з умовами медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі:

 • обладнання медичного кабінету;

 • зміст роботи медичного працівника.

Вивчала особливості організаційно-педагогічної діяльності директора (завідувача) ДНЗ, вихователя-методиста.

Вивчала і аналізувала змістове наповнення методичного кабінету і кабінету директора (завідувача).

Ознайомлювалась з організацією харчування дітей в дошкільному навчальному закладі:

 • обладнання харчоблоку і організація його роботи;

 • обов'язки працівників харчоблоку (кухаря, комірника та ін.)

 • забезпечення продуктами харчування та умови їх зберігання;

 • порядок видачі продуктів харчування з комори та повернення їх в комору;

 • контроль за закладкою та обробкою продуктів харчування;

 • ведення документації обліку продуктів харчування;

 • складання перспективного меню та меню-розкладки;

 • контроль з боку керівника дошкільного навчального закладу, батьківта інших інстанцій щодо забезпечення харчуванням дітей.

Вивчала безпечні умови для праці, виховання і навчання в дошкільному навчальному закладі:

зміст посадових інструкцій щодо безпеки діяльності різних категорій працівників;

контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарно-гігієнічних умов з боку керівника дошкільного навчального закладу.

Спостерігала і аналізувала організаційно-методичну діяльність вихователя-методиста і директора (завідувача) дошкільного навчального закладу, їх взаємодії щодо керівництва і контролю освітньо-виховним процесом в дошкільному навчальному закладі:

 • організація освітнього процесу;

 • планування загальних організаційно-методичних заходів;

 • види і форми контролю;

 • педагогічний аналіз освітньо-виховного процесу та його використання у плануванні подальшої роботи з дітьми;

 • форми організаційно-методичної роботи з педколективом і родинами дітей;

 • діяльність батьківського комітету;

 • організація роботи педагогічної ради дошкільного навчального закладу;

 • ефективність розподілу обов'язків між директором (завідувачем) дошкільного навчального закладу і вихователем-методистом.

Виконувала різноманітні завдання, поставленні завідуючою та вихователем-методистом, щодо організації роботи ДНЗ.

Під час бесіди з директором та вихователем-методистом уточнювала їх посадовіобов'язки, особливості реалізації управлінських функцій увирішенні адміністративно-господарських та організаційно-педагогічнихпитань.

Спілкувалася з вихователями ДНЗ та вивчали їх психологічні особливості для подальшого складання професіограми.

На другому тижні проходження виробничої педагогічної практики виконувала окремі доручення директора (завідувача) дошкільного навчального закладу щодо вирішення адміністративно-господарських питань (вибірковий контроль, збір та обробка кількісних даних, підготовка проектів наказів і розпоряджень тощо).

Здійснювала організаційно-методичне керівництво та контроль освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі в парі з вихователем-методистом або директором(завідувачем) згідно річного плану:

 • спостереження і аналіз фрагментів освітньо-виховного процесу в усіх вікових групах упершу і другу половини дня згідно плану керівника;

 • перевірка навчально-методичної готовності вихователів до робочого дня;

 • затвердження календарно-тематичних планів освітньо-виховної роботи з дітьми, музичного керівника, інструктора з фізичного виховання;

 • діагностика розвитку дітей з окремого розділу програми виховання і навчання в дошкільному навчальному закладі за самостійно підібраними методиками, схемами спостереження;

 • надання консультативно-методичної допомоги вихователям;

- підготовка до проведення тематичної перевірки освітньо- виховного процесу в одній з вікових груп.

Аналізувала освітній процес дошкільного навчального закладу з метою визначення характеру взаємодії педагогів, працівників дошкільного навчального закладу з дітьми і батьками (вихователя, музичного керівника, інструктора з фізичного виховання, помічника вихователя, медичної сестри, лікаря)щодо вирішення спільних проблем розвитку, виховання і навчання вихованців, збереження їх здоров'я .

Самостійно проводила тематичні перевірки освітньо-виховного процесу в одній з вікових груп за дорученням директора, та складала довідку яка формулює конкретні висновки і рекомендацій щодо покращення освітньо-виховноїроботи з дітьми.

Самостійно провела семінар-практикум з вихователями ДНЗ (план-конспект додається).

Також приймала участь у роботі методичного кабінету:

 • підбір і систематизація нових матеріалів;

 • розробка методичних матеріалів;

 • виставка нових посібників і публікацій у періодичних фахових виданнях та складання анотацій на них.

За весь час проходження педагогічної практики я ознайомилася з багатьма документами дитячого навчального закладу, отримав консультації керівника практики, завідуючої ДНЗ, методиста. Отримала багато цінних знань і збагатила себе досвідом.

Педагогічна практика була цікавою для мене, але на мою думку, були короткі терміни для реалізації поставлених задач і тому виникли певні труднощі її виконання, але за допомогою керівника практики та методистів все було налагоджено.

Індивідуаль-ний

план

Тематична перевірка


Організація

методичної роботи з вихователями

Виступ


на педагогіч-ній

раді


Спостережен-ня за організацією різних форм методичної роботи в ДНЗ

Методич-ні розробки

Опиту-вання педагогів


Інші


форми

Заплановано

+

+

+

+

+

+

+

Здійснено

+

+

+

+

+

+

+


Додаток Д

Довідка про стан

у дошкільному навчальному закладі №_______
__________________________району міста Києва

З….. до….. комісією у складі:_______________________________


_________________________________________________________
вивчена робота з___________________________________________
Під час тематичного контролю аналізувалось кадрове, матеріально-технічне, методичне забезпечення…………………………………………..

Встановлено, що адміністрацією дошкільного навчального закладу №……, вихователями груп,……. проводиться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи з проблеми, підвищення фахової та методичної майстерності………….

Заслуговують на увагу розроблені та впроваджені…………………

Стало традицією…………………………….

З метою контролю за станом…………….. адміністрація ДНЗ практикує………….. результати були розглянуті…………………..

Доцільно зазначити позитивний досвід роботи………………..

Значна увага приділена………………………………………….

Належна увага приділяється…………………………………….

В ДНЗ створено систему…………………………………………

З метою координації та організації роботи……………………..

Очолюють і спрямовують роботу…………………………………

На допомогу педагогам створено……………………………….

З метою розвитку педагогічної майстерності, виявлення талановитих педагогів проводиться…………………………………………………….

На основі вивчення системи роботи створено………………….

Навчально-технічна база переважної кількості перевірених груп дозволяє в основному виконувати………………………………………….

На належному рівні знаходиться…………………………………….

Разом із тим, результати контролю засвідчили, що……………….

Це свідчить, на нашу думку, про те, що у………………………….

Потребує серйозного поліпшення……………………………………

Суттєвим недоліком є………………………………………………….

Причиною низького рівня є……………………………………………….

Зафіксовано певні недоліки…………………………………………..

Перевірка виявила, що……………………………………………………

Вимагає вдосконалення контроль за станом………………………….

У узагальнюючих матеріалах попередніх перевірок не приділяється належна увага аналізові…………………………………………………………

Не належне місце у плані методичної роботи приділено…………………

Не вивчається результативність підвищення кваліфікації………………

Ефективність методичної роботи не аналізується, на розгляд педагогічної ради не виносяться………………………………………………….

Недоліки в роботі пояснюються відсутністю належного контролю за діяльністю…………………………………………………………………………

Потребують кращого забезпечення…………………………………….

Залишається гострою проблемою………………………………………

Особливо серйозною є проблема……………………………………….

Не вирішуються питання………………………………………………

З метою усунення недоліків пропонується……………………………Підписи голови та членів комісії……………………………………


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка