Інформація про діяльність лоіппо у напрямку захисту прав дитини у Луганській областіСкачати 62.25 Kb.
Дата конвертації17.03.2016
Розмір62.25 Kb.


Інформація про діяльність ЛОІППО у напрямку

захисту прав дитини у Луганській області
Діяльність ЛОІППО щодо розв’язання проблем захисту прав дитини ґрунтується на засадах «Регіональної цільової програми правової освіти населення на 2011-2015 рр.»

Реалізації основних положень даної програми підпорядкована системна робота ЛОІППО з педагогічними працівниками навчально-виховних закладів області.

У ЛОІППО змістом соціально-гуманітарного модуля та навчально-тематичними планами курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій передбачено практичне заняття «Механізми захисту прав людини: національний вимір», де розглядаються у тому числі й питання захисту прав дитини. Зі змістом теми щорічно знайомляться понад 5 тисяч слухачів.

На курсах підвищення кваліфікації вчителів правознавства і історії проводяться лекції та практичні заняття за темами: «Цивільні права і цивільна відповідальність неповнолітніх», «Законодавство про працю стосовно неповнолітніх», «Адміністративна відповідальність неповнолітніх», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Міжнародне гуманітарне право і право прав людини», «Ювенальне право України: теоретичний та практичний аспекти». Щорічно ці теми прослуховують близько 150 слухачів курсів.

Проблема правового статусу й правозахисту дітей вивчається учителями, які викладають курси суспільно-гуманітарного спрямування. Навчально-тематичним планом курсів підвищення кваліфікації передбачена тема «Реалізація правового статусу особистості в суспільстві і державі»

Для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів правознавства щорічно тиражем біля 100 примірників видаються навчальні посібники «Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток учителів основ правознавства» (Л.М.Чуніхіна, О.В.Карпушина, С.А.Сидоренко, С.Т.Будагян – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2011. – 76 с.) Навчальні посібники містять матеріали з захисту прав дитини за тематикою: «Захист майнових прав неповнолітніх», «Звільнення від кримінальної відповідальності», «Правові вікові сходинки».

У системі науково-методичної роботи в міжкурсовий період проводяться обласні науково-практичні конференції: «Підвищення правової культури, викладачів правознавчих дисциплін загальноосвітніх закладів: співпраця органів юстиції, ЛОІППО, навчальних закладів області» для начальників і спеціалістів територіальних управлінь юстиції керівників міськ (рай) методоб‘єднань учителів історії та правознавства, заступників директорів із виховної роботи, класних керівників, соціальних педагогів, «Правовий нігілізм учнівської та студентської молоді: витоки і шляхи подолання» для заступників директорів з виховної роботи, вчителів правознавства.

Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводяться регіональні і зональні семінари, практикуми, тренінги з правозахисної тематики для неповнолітніх: «Права дитини в Україні», «Розвиток правих компетенцій учнівської молоді», «Правова свідомість шкільної молоді сучасної України», «Попередження та профілактика злочинності в підлітковому середовищі», «Зміни у сучасному законодавстві України стосовно неповнолітніх», «Ювенальна юстиція: «за» чи «проти», «Роль навчальних закладів у попередженні насильства в сім‘ї», «Правова освіта та виховання як необхідна умова захисту прав неповнолітніх» тощо. Такою формою роботи охоплено близько 350 вчителів правознавства.

У ході проведення семінарів особливої значущості набула робота з роз‘яснення Законів України „Про безоплатну правову допомогу” та „Про протидію торгівлі людьми», де увага акцентувалась на захисті прав дитини.

Методичний супровід для цих заходів готується працівниками інституту у співпраці з фахівцями Головного управління юстиції у Луганській області: пам‘ятки, буклети з питань застосування окремих норм чинного законодавства в галузі захисту прав дитини, зокрема «Твоя правова вікова сходинка», «Норми правового захисту дитини», «Кримінальна відповідальність за порушення прав неповнолітніх» й інші.

До роботи з педагогічними працівниками у напрямку захисту прав дитини співробітниками активно залучаються викладачі вищих навчальних закладів юридичного профілю: д.ю.н., проф. К.К.Афанасьєв, к.ю.н., доц. Л.М.Чуніхіна, фахівці Головного управління юстиції у Луганській області: С.А.Сидоренко, працівники суду: І.Б.Маляренко, Г.В.Канигіна, прокуратури: С.Т.Будагян, адвокатури: И.В.Золотухін.

Однією з форм роботи є проекти професійного розвитку, де розглядаються проблеми правозахисту дітей та молоді, а саме «Розвиток правової компетентності учнів засобами правознавчих дисциплін», «Механізми захисту прав дитини: практичний аспект». В рамках проектів професійного розвитку вчителів підготовлено 43 вчителя-консультанта з проблеми захисту прав дитини.

Праві механізми захисту прав дитини вивчаються та роз’яснюються вчителям області в межах роботи консультаційного пункту «Правове виховання та правовий захист учнів», який діє на і кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання ЛОІППО. Керівником пункту є старший викладач кафедри О.В.Карпушина.

Досвід проведення зазначених форм роботи з підвищення рівня обізнаності вчителів з проблем захисту прав дитини став стимулом для розробки науково-методичних посібників з правової освіти та правового виховання. Їх розробниками стали співробітники Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Головного управління юстиції у Луганській області.

На сьогодні вийшло з друку два випуски науково-методичного посібника „Правова освіта та правове виховання”, авторами яких є головний спеціаліст Головного управління юстиції у Луганській області С.А.Сидоренко, начальник відділу середньої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації Т.М.Ткачова та методист кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і методики їх викладання ЛОІППО О.В.Карпушина (Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2009. – 204 с.; 2010. – з76 с.).

Перший випуск збірника було присвячено загальнотеоретичним питанням правової культури, правової свідомості, правової освіти, захисту прав дитини тощо. За проханням читачів, другий випуск науково-методичного посібника було значно розширено. Більш докладно висвітлені такі питання, як: ювенальна юстиція, ювенальна політика, ювенальна педагогіка та ювенальна диктатура. Зараз триває робота над третім випуском збірника „Правова освіта та правове виховання”, який буде присвячено виключно розгляду прав дитини, закріплених як в міні Конституції дітей – Законі України „Про охорону дитинства”, так і в інших національних нормативних документах. Крім того, до збірника увійдуть методичні матеріали Головного управління юстиції у Луганській області: „Правове виховання за допомогою народної мудрості” (у трьох частинах).

Спільно з Головним управлінням юстиції у Луганській області інститут ініціював проведення щорічного конкурсу юних знавців права, присвячений Конституції Пилипа Орлика, річницям прийняття Конвенції ООН та Декларації ООН з прав людини тощо.

Робота з пропаганди прав дитини та їх захисту здійснюється у співпраці з структурами виконавчої влади з питань соціального захисту дітей, а також громадськими організаціями: Луганський обласний благодійний фонд «Підліток», ЛОГО «Група Медіації», ЛОГО «Чоловіки проти насильства», ЛОДГО «Лугарі» та інші.

В поточному році в березні та жовтні проведені обласні тижні правових знань на теми: „Відповідальність за чинним законодавством України” та „Знай права, виконуй обов‘язки”. Вперше у вересні поточного року за ініціативи п‘яти обласних установ в навчальних закладах області проведено обласний тиждень гендерної просвіти, який відтепер буде проводитися щороку в вересні у тиждень, в якому традиційно святкується День батька.

В школах Луганщини протягом останніх років проводяться наступні заходи:

- акція „Чи порушуються права дитини в школі?”;

- анкетування „Як ти знаєш свої права?!;

- брейн-ринги „Мої права”, „Права дітей та батьків”, „Право і Закон” тощо;

- виставка малюнків „Права людини”, „Права дитини” тощо;

- виставка-огляд „Я – Дитина, Я – Людина”;

- ділові ігри: „Знай та поважай свої права”, „Права дитини: міфи та реальність”;

- „круглі столи”: „Права та обов‘язки підлітка”, „Мої запитання „Чому?”, „Гортаючи сторінки Конвенції про права людини”;

- тематичні вечори та батьківські збори з питань відповідальності батьків за виховання дітей та багато інших форм та методів роботи.

За підтримки ЛОІППО в районних центрах області працюють школи як експериментальні майданчики з окремих напрямків правової освіти, правового захисту та профілактики правопорушень серед дітей та молоді. Так, наприклад, Фабричненська загальноосвітня школа Лутугинського району є експериментальною школою регіонального рівня з проблем соціально-педагогічної профілактики деліквентної поведінки молодших класів в системі загальноосвітніх шкіл.

В Біловодському районі для забезпечення поглибленого вивчення права в окремих школах введені факультативи: в Городищенській школі – факультативний курс „Людина і суспільство” – 1 година на тиждень в 11 класі, 0,5 годин в 9 класі; Парньовській ЗШ І-ІІ ст. – курс за вибором „Права дитини” – 1 година в 3 класі, курс за вибором „Права людини” – 1 година у 8 класі; у Зеликівській ЗШ І-ІІ ст. – факультатив „Громадянська освіта” – 0,5 год. у 8 класі; Брусівській ЗШ І-ІІ ст. – факультатив „Практичне право” – 0,5 год. у 8 класі; Новоспасівській школі – курс за вибором „Практичне право” – 1 год. у 8 класі.Інститут активно працює з питань правової освіти та правового виховання неповнолітніх з такими навчальними закладами, як: Краснодонська міська гімназія, Луганська середня загальноосвітня школа № 28, Луганська школа-гімназія № 24 та інші.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка