Інформація "Про імплементацію Порядку денного асоціації Україна єс у 2013 році" зміст сторінка 1Сторінка1/9
Дата конвертації05.03.2016
Розмір1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

станом на 12.04.13Інформація

"Про імплементацію
Порядку денного асоціації Україна – ЄС

у 2013 році"
ЗМІСТ

СТОРІНКА

1.

Вступ

3

2.

Політичний діалог2.1. Демократія, верховенство права, дотримання прав людини і основних свобод

4
2.2. Боротьба з корупцією

15
2.3. Зовнішня політика та політика безпеки

17

3.

Співпраця з питань юстиції, свободи та безпеки

21

4.

Економічне співробітництво

29

5.

Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею

31

6.

Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерні питання

37

7.

Інші сфери співробітництва

41

1. Вступ

Практичним інструментом підготовки до реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС до моменту набуття нею чинності є Порядок денний асоціації Україна – ЄС (ПДА), співпраця в рамках якого здійснюється з 2010 року. ПДА визначає спільні дії сторін щодо політичного діалогу, у сферах зовнішньої політики, юстиції та безпеки, економічного та секторального співробітництва на принципах спільної з ЄС участі, відповідальності та оцінки.

Для оцінки прогресу реалізації ПДА утворено спільний Комітет на рівні старших посадових осіб (КСПО), який щорічно готує спільні звіти про його виконання. На даний час Радою з питань співробітництва між Україною та ЄС схвалено три спільних звіти та одне повідомлення про імплементацію ПДА.

З метою координації процесу моніторингу ПДА та його імплементації схвалено:

Керівні принципи підкомітетів щодо ПДА;

спільний документ «Порядок денний асоціації Україна – ЄС: органи, відповідальні за моніторинг імплементації».

У Спільній заяві XVI Саміту Україна – ЄС наголошено на важливості загального посилення імплементації ПДА та його швидкого оновлення.

З метою забезпечення його виконання Урядом у 2010 – 2012 роках затверджувалися плани першочергових заходів (розпорядження від 19.05.10 № 1073,


від 29.06.11
№ 612, від 05.04.12 № 184). 13 лютого п. р. затверджено план першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 рік (розпорядження № 73).

Українською Стороною підготовлено та передано ЄС:

Інформацію про імплементацію ПДА у 2011 – 2012 роках (лютий 2013 р.);

пропозиції щодо внесення змін до ПДА (26 березня 2013 р.).

З метою забезпечення ефективного виконання ПДА оновлено Розподіл компетенції з виконання ПДА між органами державної влади України та українськими частинами двосторонніх органів Україна – ЄС.

Виконання заходів для укладання Угоди про асоціацію, включаючи питання виконання ПДА, перебуває під жорстким контролем Президента України та Уряду.

Указом № 127 Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 12 березня 2013 р. стосовно визначення невідкладних заходів щодо європейської інтеграції України. Секретар Ради національної безпеки і оборони забезпечуватиме узгодженість діяльності органів виконавчої влади у сфері євроінтеграції та взаємодію з інституціями ЄС.

Указ передбачає заходи щодо надання сприяння місії Європарламенту, забезпечення належного виконання рішень Європейського суду з прав людини, впровадження рекомендацій Ради Європи щодо умов відбування покарання засудженими, активізації роботи з підготовки за участю міжнародних експертів пропозицій щодо вдосконалення виборчого законодавства, а також підготовки законопроектів щодо реформування Вищої ради юстиції, статусу суддів, прокуратури, системи правоохоронних органів. 25 березня Уряд схвалив План організації виконання зазначеного Указу.

Указом № 128 від 12 березня п. р. Президент України затвердив Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ. Розділами Національного плану передбачено здійснення заходів, спрямованих на виконання ПДА, адаптацію законодавства України до законодавства ЄС. Крім того, в окремому розділі «Політична асоціація та економічна інтеграція України в ЄС» передбачено ряд заходів, спрямованих на підготовку України до імплементації майбутньої Угоди про асоціацію з ЄС.

2. Політичний діалог

2.1. Демократія, верховенство права, дотримання прав людини і основних свобод

Висновки Ради ЄС у закордонних справах щодо України:

Виборча, судова та конституційна реформи у відповідності до міжнародних стандартів є його [Порядку денного асоціації] невід’ємними частинами та спільно узгодженими пріоритетами.

10 грудня 2012 рокуСпільна заява ХVІ Саміту Україна – ЄС:

Вони позитивно відзначили нове законодавство щодо свободи зібрань та визнали особливу важливість конституційної реформи для створення необхідної системи стримувань і противаг та продовження реформ у сферах свободи зібрань та засобів масової інформації.

25 лютого 2013 року

Пріоритетним завданням внутрішньополітичного розвитку України є проведення конституційної реформи.

У рамках створеної Президентом України Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права здійснюється підготовка пропозицій щодо досягнення відповідності положень Конституції України європейським стандартам і цінностям на основі рекомендацій Венеціанської Комісії.

З метою підвищення рівня відкритості та демократичності проведення конституційної реформи та з урахуванням висновків Венеціанської комісії Президентом України створено Конституційну Асамблею для підготовки пропозицій щодо вдосконалення політичної системи та внесення змін до Конституції України. У її рамках функціонують комісії: з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до Конституції України; з питань прав, свобод та обов'язків людини і громадянина; з питань здійснення народовладдя; з питань організації державної влади; з питань правосуддя; з питань правоохоронної діяльності; з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування. Для пошуку та досягнення національного консенсусу з ключових питань конституційної реформи передбачена можливість участі опозиційних сил та міжнародних експертів у діяльності Конституційної Асамблеї.

21 березня 2013 р. проведено зустрічі секретаря Конституційної Асамблеї М. Ставнійчук з Головою Венеціанської Комісії Дж. Букіккіо та Секретарем Венеціанської Комісії Т. Маркертом, під час яких обговорювалися питання проведення в Україні конституційної реформи за підтримки Венеціанської Комісії. Крім того, домовлено про співпрацю в рамках проведення реформи місцевого самоврядування з метою децентралізації владних повноважень та ефективного розвитку територіальних громад.З урахуванням обговорень, які відбулися на засіданнях Конституційної Асамблеї у 2012 році, 18 січня 2013 р. Президентом України подано на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до статті 98 Конституції України щодо повноважень Рахункової палати (реєстр. № 2049). Законопроект передбачає, що Рахункова палата здійснює контроль від імені Верховної Ради за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням.

Висновки Ради ЄС у закордонних справах щодо України:

Рада зі стурбованістю відзначає, що проведення парламентських виборів 28 жовтня 2012 р. продемонструвало змішану картину з кількома недоліками та засвідчило погіршення у кількох сферах порівняно з попередньо досягнутими стандартами. Очікуючи на остаточний звіт ОБСЄ/БДІПЛ, Рада підкреслює важливість повного виконання його рекомендацій та подолання зафіксованих недоліків. Також Рада очікує від Уряду України реалізації в інклюзивному діалозі з опозицією публічних зобов’язань, озвучених Прем’єр-міністром України, включаючи швидкі кроки для впровадження надійної виборчої системи на основі Виборчого кодексу та чіткого порядку збалансованого доступу учасників виборів до засобів масової інформації. Рада буде приділяти значну увагу вирішенню питання щодо виборів, які не визначили переможця, у п’яти одномандатних виборчих округах.

10 грудня 2012 рокуСпільна заява ХVІ Саміту Україна – ЄС:

Лідери взяли до уваги остаточний звіт ОБСЄ/БДІПЛ щодо парламентських виборів в Україні 28 жовтня 2012 р., визнаючи необхідність повного виконання його рекомендацій. Вони погодилися з важливістю вжиття заходів щодо недоліків у ході виборів, у тому числі, здійснення ближчим часом кроків з метою створення надійного виборчого законодавства, вивчивши доцільність підготовки Виборчого кодексу, та чітких правил для збалансованого доступу учасників виборів до ЗМІ у тісній взаємодії з ОБСЄ/БДІПЛ та Радою Європи/Венеціанською комісією, а також розгляду питання щодо невизначених результатів виборів в деяких одномандатних округах.

25 лютого 2013 року
В остаточному звіті Бюро з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ щодо парламентських виборів в Україні позитивно відзначено конкурентність виборчої кампанії, в цілому належну законодавчу базу для проведення демократичних виборів, мирний характер проведення голосування, високу якість системи реєстрації виборців. Зазначено окремі недоліки виборчого процесу, на основі яких продовжується удосконалення виборчого законодавства. Передбачено, що ця робота буде відбуватися із залученням політичних партій та громадських організацій у взаємодії з експертами Ради Європи, ОБСЄ та ЄС.

3 січня 2013 року

Продовжується робота з удосконалення виборчого законодавства.

4 березня 2013 р. Урядом затверджено план першочергових заходів щодо удосконалення законодавства з питань проведення виборів (розпорядження № 103), підготовлений з урахуванням рекомендацій місії ОБСЄ/БДІПЛ із спостереження за парламентськими виборами в Україні.

З метою виконання плану Мін’юстом розроблено проекти законів України:

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів;

Про повторні вибори народних депутатів України Верховної ради України VII скликання у деяких одномандатних виборчих округах у зв’язку з неможливістю достовірного встановлення підсумків голосування та результатів виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.

Законопроекти направлено до Венеціанської комісії, ОБСЄ та Комісару ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Ш. Фюле.

Проводиться робота з вивчення міжнародного досвіду правового регулювання питання фінансування діяльності політичних партій та виборчих кампаній, рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO), Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії), Парламентської асамблеї та Комітету міністрів Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі;

МВС здійснюється аналіз фактів порушення законодавства під час проведення виборів народних депутатів України у 2012 році.

Держкомтелерадіо готуються пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності ЗМІ під час виборчого процесу, зокрема, щодо підвищення рівня їх незалежності із забезпеченням дотримання принципу політичного плюралізму.

Питання про проведення виборів у декількох одномандатних виборчих округах перебуває на розгляді Конституційного Суду України. У Державному бюджеті України на 2013 рік передбачено Центральній виборчій комісії 23,9 млн. грн. на зазначені цілі.

Правові засади, організацію та порядок проведення всеукраїнського референдуму визначено Законом України «Про всеукраїнський референдум».
З метою законодавчого удосконалення механізму безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення готується до другого читання законопроект «Про місцевий референдум» (реєстр. № 0867).

Основні завдання:

- забезпечити реалізацію Плану заходів, спрямованих на удосконалення виборчого законодавства з урахуванням рекомендацій Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за парламентськими виборами в Україні.У рамках проведення адміністративної реформи розроблено проект Адміністративно-процедурного кодексу, до підготовки якого залучалися експерти Ради Європи та Програми SIGMA. 25 лютого 2013 р. проект Кодексу подано Кабінету Міністрів, який готується для розгляду на засіданні Уряду.

8 квітня п. р. Кабінет Міністрів схвалив проект Указу Президента України про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Суть реформи полягає у розмежуванні повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, удосконаленні взаємодії між ними. Передбачається передача повноважень на місця, посилення організаційної і фінансової самостійності територіальних громад – сільських, селищних, міських. Реалізацію Концепції пропонується здійснювати у два етапи: перший, підготовчий, триватиме упродовж 2013-2015 років, другий, основний –


2015-2020 років. Проектом акта передбачається розроблення плану заходів реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Завершено Програму Ради Європи «Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні».

У системному взаємозв’язку з реформуванням органів виконавчої влади проводиться реформування інституту державної служби. Запровадження нової редакції Закону України «Про державну службу» перенесено на 1 січня 2014 року.

З метою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування у 2012 році обласними центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації проведено ряд семінарів, нарад з питань запобігання та протидії корупції, в яких взяли участь понад 29 тис. державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Відповідна робота продовжується і в 2013 році.
Основні завдання:

  • продовжити подальше удосконалення законодавства про державну службу;

  • завершити підготовку та подати Парламенту проект Адміністративно-процедурного кодексу України.Висновки Ради ЄС у закордонних справах щодо України

Вітаючи набуття чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом, новим законодавством з питань адвокатури та створення Національного превентивного механізму проти тортур, Рада наголошує на важливості їхньої ефективної реалізації. У дусі зобов’язань України в рамках Порядку денного асоціації Рада очікує, що Україна вживатиме додаткових кроків у судовій реформі, включаючи всеохоплюючий перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи/Венеціанською Комісією закону про прокуратуру, Кримінального кодексу, статусу Вищої Ради Юстиції, законів про судоустрій та статус суддів, а також реформи міліції. Рада вітає намір Європейського Союзу та України започаткувати неформальний діалог з Україною щодо судової реформи для сприяння прогресу України у цих сферах.

10 грудня 2012 року
Спільна заява ХVІ Саміту Україна – ЄС

(Сторони) … привітали набрання чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом, новим законодавством про адвокатуру, а також створення Національного превентивного механізму проти тортур.

(Сторони) наголосили на важливості їх ефективної імплементації та необхідності всеохоплюючого реформування системи правосуддя у відповідності до європейських стандартів. Вони очікують на швидке проведення глибокого перегляду законів та нормативних актів про функціонування прокуратури, про роль Вищої ради юстиції, про судоустрій та статус суддів, а також реформування Кримінального кодексу та міліції у тісній взаємодії з Радою Європи/Венеціанською Комісією. Вони привітали започаткування 6 лютого 2013 р. неформального діалогу з питань реформування системи правосуддя з метою сприяння прогресу України з цих питань.

25 лютого 2013 року
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка