Інформація про навчальний заклад. Нво «сзош №1 днз кіровоградської міської ради Кіровоградської області» є комунальною власністю Кіровоградської міської радиСкачати 441.76 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір441.76 Kb.
  1   2   3
АНАЛІЗ РОБОТИ

НВО « Спеціальна загальноосвітня школа І-П ступенів № 1 – ДНЗ »

за 2014/2015 н.р.

29.05.2015 р.

1. Загальна інформація про навчальний заклад.
НВО « СЗОШ № 1 – ДНЗ Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» є комунальною власністю Кіровоградської міської ради.

У 2014-2015 навчальному році виховувались і навчались 155 учнів і 25 вихованців. Було відкрито і працювали 14 класів, середня наповнюваність класів становить 8-10 учнів, дошкільних груп 12-14 вихованців.

Випущено 15 випускників : 7 учнів із 10-го класу і 5 із 9-го класу.

У 2015 році навчальний заклад визнано атестованим (за рівнем базової загальної середньої та дошкільної освіти), свідоцтво про атестацію серія ЗД № 039926, відповідно до рішення Кіровоградської регіональної експертної ради з ліцензування та атестації закладів освіти області від 05.03.2015р., протокол № 3 ( наказ директора департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА від 10.03.2015 р. № 101).

Готовність навчального закладу у 2014/2015 навчальному році підтверджено відповідним актом від 30 серпня 2014 року.

2. Кадрове забезпечення.

Ефективне функціонування школи передбачає здійснення кадрової політики шляхом створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня та його професійного самовдосконалення.

Кадрове забезпечення навчального закладу здійснюється у повній відповідності з навчальним робочим планом школи. Велика увага приділяється якісному добору й розподілу кадрів, ураховуючи фахові, психологічні, вікові категорії. У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 17,5 год.

У 2014-2015 навчальному році школа на 100 % укомплектована педкадрами. Працювало 66 педагогічних працівників та 25 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Всі педагоги школи пройшли перевірку знань з використання ІКТ-технологій. Перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями.

По якісному складу педагогічних працівників школа має достатній рівень:
ВІДОМОСТІ ПРО ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 2014/2015 н.р


Всього

З них

Працюють не за фахом (прізвище та ініціали, які предмети викладають)

Мають кваліфікаційну категорію

Присвоєно (підтверджено) педагогічне звання (прізвище та ініціали, предмет викладання)

Повна вища освіта

бакалавр

молод.спеціаліст

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

спеціаліст

Педагогічне звання «вчитель методист»

Педагогічне звання «старший учитель»

66

64

1

1

Салманова Т.С., вчитель трудового навчання

17

15

20

14

Станкевич Н.В.

Нароженко О.Ю.

Чередниченко Т.Г.

Ярошевська К.В.


Документація з кадрових питань ведеться згідно з вимогами та функціональними обов’язками.

З метою підвищення кваліфікації вчителів у школі діє система курсової перепідготовки при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Складено і погоджено з центром методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та проходження атестації педагогічних працівників, що дає можливість охопити атестацію всіх учителів у п’ятирічний термін. При проходженні атестації враховується наступність у категоріях, званнях та нагородах.

Члени педколективу мають право на навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів. Надаються додаткові відпустки особам, які поєднують роботу з навчанням.

Звертаю Вашу увагу на малу кількість спеціалістів вищої категорії та педагогічного звання. Вважаю, що педагогічні працівники навчального закладу мають досвід роботи, педагогічні надбання, стаж для отримання вищої категорії і педагогічного звання. У наступному навчальному році адміністрація буде рекомендувати педагогам, які атестуються і заслуговують, презентувати свій досвід роботи, шляхом друкованих робіт, виступів, участі у засіданнях тощо.

3. Матеріальна база НВО

У НВО забезпечена належна матеріально – технічна база для навчання й виховання відповідно до сучасних санітарно – гігієнічних, матеріально – технічних і педагогічних вимог. Навчальний заклад розміщений у одному приміщенні. Для учнів школи і для вихованців дошкільного відділення окремі входи і виходи.

Загальний стан будівлі, опалювальної, водопостачальної, вентиляційної систем, електро- та пожежо захисту відповідають технічним, санітарно-гігієнічним нормам та вимогам техніки безпеки.

В закладі функціонує центральна система опалювання, централізоване водопостачання, енергопостачання та центральна каналізаційна система.

Заклад підключено до мережі Інтернету і працює в режимі WI-FI. Важливого значення набуває офіційний веб-сайт навчального закладу. Лише розуміння того, що багато користувачів інтернету мають змогу знайомитись з здобутками педагогічного колективу, надихає всіх учасників навчально – виховного процесу на плідну працю, мотивує до ініціативності,орієнтує на загальний результат.

Відповідно до вимог Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти, Положення про спеціальний загальноосвітній навчальний заклад має для навчання та виховання учнів та вихованців всі необхідні приміщення, які раціонально використовуються.

У навчальному закладі функціонує 14 класних кімнат, 2 дошкільні групи, спальня обладнаних сучасними технічними приладами, меблями, що дає змогу робити процес навчання цікавим для учнів.

Протягом останніх 5 років розвинена инфраструктура закладу. Укомплектовані шкільними меблями класні кімнати: дошки, парти, стільці, шафи для одягу, для книг, м» які куточки. Обладнано: 2 дошкільних групи зі спальнею та окремою туалетною кімнатою, кімната для сну учнів 1-го класу, канцелярію, методичний кабінет, учительська, кабінет-музей «Народознавство», бібліотека та читацький куток, архів, кабінети соціально-психологічної служби і розвантажувальний для учасників навчально виховного процесу; 3 кабінети розвитку зв’язного мовлення, 2 медичних кабінетів, 2 зали шкільної їдальні і спортивної зали, актова зала, кабінет з охорони праці.

Виділено приміщення для обслуговуючого персоналу. Працюють 2 майстерні технічної та 2 майстерні швейної справи, їдальня на 200 посадкових місць, інші приміщення технічного та санітарно -гігієнічного призначення.

Щороку в закладі проводяться ремонтні роботи. Введено в експлуатацію окрема туалетна кімната для працівників закладу. Функціонують туалети хлопчиків та дівчат окремо. Замінено повністю лінолеум І поверху , в класних кімнатах та дошкільних групах.

Постійно поновлюється посуд в шкільній їдальні. Харчоблок обитий вагонкою. Придбані холодильники (3), бойлери для гарячої води(2), учительські столи. Частково замінені вікна. Холи та коридори закладу обклеєні плитами.

Для забезпечення рівного доступу всіх дітей шкільного віку до якісної освіти заклад має комп’ютерну кімнату (6 комп»ютерів). Для послуг учасників навчально-виховного процесу заклад має засоби програмного забезпечення, аудіо-, відео-, копіювально-розмножувальну техніку та інші засоби навчання: телевізори – 5, відеомагнітофони-4, ксерокси – 1, DVD – програвач – 4, піаніно – 1, комп»ютери для педагогів – 5.

Створено сучасну шкільну бібліотеку. Педагоги мають змогу користуватись навчальною, методичною, та науковою літературою. Бібліотечний фонд ( брошури, журнали, підручники) становить усього 9040; у тому числі підручників - 3823; з них для 1-4 класів – 580 підручників, що становить 100% від потреби; для 5-8 класів – 1050 підручників, що становить 80% від загальної потреби; 10 класів - 680 підручників, що становить 100% від загальної потреби підручників. Художня література – 12486; довідкова – 82.

На території закладу відсутні ділянки, теплиці.4. Організація навчально виховного процесу

На 1 вересня були проведені заходи з організованого початку й закінчення навчального року: укомплектування учнями класів за профілями трудового навчання; розподіл класів по класним кімнатам; призначення класних керівників, вихователів ГПД та ДНЗ, завідувачів кабінетів та майстерень, керівників методичних об’єднань, гуртків; раціональний розподіл педагогічного навантаження; опрацювання розкладу уроків, плану – календаря роботи навчального закладу, координаційних графіків контрольних робіт та інших внутрішніх документів щодо навчально-виховної роботи педагогічних працівників усіх ланок діяльності закладу; наради з педагогічним колективом щодо єдиних вимог до заповнення класних журналів та єдиних педагогічних вимог до учнів; підготовлена шкільна документація, перевірені та проаналізовані календарно-тематичні плани учителів школи, перевірено особові справи учнів. При перевірці стану ведення особових справ вчителями, комісія відзначила, що всі особові справи учнів знаходяться у однотипних папках, зручних для користування. На кінець року класні керівники своєчасно виставили оцінки за рік, поставили печать, у особових справах учнів записані точні дані про учня.

Складено план проведення тижнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності педагогічного колективу у школі. До тижня з охорони праці видавався наказ про проведення тижня. Результати проведення тижнів з охорони праці були проаналізовані в наказах, довідках. Окремі недоліки в роботі з охорони праці фіксувалися в акті про проведення тижня.

Протягом навчального року відвідано уроки, заняття, виховні заходи, предметні місячники та тижні, турніри знавців, загальношкільні свята. Аналізувалися їх форми та зміст, доцільність проведення. Результати обговорювались на засіданні методичного об’єднання, педагогічної ради, нарадах при директорові та заступниках.

Щомісячно проводилася перевірка щодо правильності оформлення класних журналів вчителями - предметниками та класними керівниками. Систематично контролювалася документація з планування вчителів: календарно-тематичне, поурочне. В кінці кожного семестру та в кінці року своєчасно проводилися контрольні роботи для учнів з метою виявлення рівня знань .

З метою визначення рівня навчальних досягнень учнів, їх працездатності на уроках, рівня підготовки вчителів до уроків, виконання режиму школи та єдиних вимог на уроках - протягом навчального року проводився контроль стану викладання з наступних предметів: фізичного виховання, трудового навчання, основ здоров» я, української мови та читання, розвитку зв’язного мовлення, самопідготовки учнів під час ГПД, організацію роботи вчителів дефектологів дошкільних груп.

Протягом навчального року були відвідані уроки, перевірені зошити, проведені бесіди з вчителями. З відвіданих уроків вчителів можна зробити висновки, що стан викладання предметів, що перевірялися, задовільний. Педагогічні працівники серйозно відносяться до підготовки до уроків, мають розгорнуті поурочні плани-конспекти, використовують нетрадиційні форми та методи роботи на уроках, новітні освітні технології , інтерактивну методику. Протягом року постійно проводився контроль за виконанням навчальних програм учителями - предметниками усіх навчальних циклів.

Проводився контроль за роботою вчителів: Станкевич Н.В., Перлюк В.В., Профатило К.В., Чередниченко Т.Г., Почтаренко Н.В., Нароженко О.Ю., Ярошевська К.В., Гериш В.С., Швець А.В.. Інструктораз фізичної культури Ткаченко І.В., Лисенко С.В., Харченко О.М., Бондаренко Д.В., Гуцу О.В., вчителів дефектологів; Маловик Н.В., педагога організатора, Овчиннікова І.І., Келип Л.С., вихователів ГПД. В ході контролю була перевірена шкільна документація зазначених педагогів: класні журнали, журнали інструктажів, календарно-тематичні та поурочні плани, плани виховної роботи. Аналіз відвіданих уроків та позакласних заходів дає підставу говорити про те, що вчителі досконало володіють навчальним матеріалом, мають розгорнуті поурочні плани-конспекти, які відповідають сучасним вимогам стосовно оформлення і підготовки до уроків. У своїй роботі вчителі використовують різноманітні форми і методи, залучають школярів до пошукової роботи, вчать самостійно знаходити відповіді на поставлені запитання.

Відповідно до річного плану роботи НВО та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи адміністрація проводила контроль за відвідуванням учнями школи, веденням учнівських зошитів та щоденників, виконання навчальних програм та практичного мінімуму письмових робіт учителями - предметниками усіх циклів. Для цього були звірені календарно-тематичні плани, навчальні програми та здійснені записи на сторінках предметів у класних журналах.

Перевірка засвідчила, що учителі - предметники усіх циклів програму вивчення предметів виконали повністю, як за кількістю годин, так і змістовно за наступними чинниками: • кількість годин, вичитаних за рік, відповідає кількості годин, зазначених у програмі;

 • кількість годин, відведених для тематичної атестації, відповідає кількості годин, зазначених у календарному плануванні;

 • систематично виставлені оцінки за перевірку зошитів і словників;

 • достатня кількість поточних оцінок;

 • правильно розподілені вчителями кількість годин для однієї тематичної атестації;

 • вчасно виставлені оцінки з тематичного оцінювання та тематичної атестації;

 • вчасно проведені контрольні роботи за семестр, рік;

 • навчальна програма за кількістю, контрольних та практичних робіт виконана повністю.

Під час державної атестації навчального закладу та у травні 2015 року були проведені контрольні роботи з предметів: української мови (диктант), математики. Тексти та завдання були підібрані відповідно до програм спеціальних шкіл для розумово відсталих учнів. Порядок проведення і темп читання текстів при проведенні контрольних робіт відповідали нормам спеціальної програми. Аналіз результатів контрольних робіт свідчить про те, що більшість учнів засвоюють матеріал на тому рівні, який відповідає розумово відсталим учням.

5. Організація індивідуального навчання

З 5 вересня було організовано індивідуальне навчання для 35 учнів, які за станом здоров» я, не мають змоги відвідувати навчальний заклад. Розклад затверджений директором, з підписами батьків, переданий в управління освіти для проведення контролю. При складені розкладу занять були враховані побажання батьків. На початку вересня був складений графік перевірки проведення навчальних занять з учнями даної категорії. Складено відповідні акти. Адміністрація ретельно перевіряла і вивчала стан викладання предметів для учнів вищезазначеної категорії. Своєчасно надавалась заміна у разі хвороби вчителя, учні запрошувались на різноманітні шкільні та міські свята. Класні керівники та учні відвідували своїх однокласників на дому, зустрічалися з батьками, надавались методичні рекомендації та поради. Нарікань з боку батьків щодо не виконання вчителями своїх обов’язків не було.

Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання у навчальному закладі діє шкільна медико – психологічна комісія у складі досвідчених вчителів дефектологів. Протягом навчального року члени комісії вивчали особливості психофізичного розвитку кожного учня у динаміці; визначали адекватні умови, форми і методи навчально-виховної та корекційно – розвиткової роботи.

Методична робота у навчальному закладі – ефективний шлях забезпечення професійно – творчого та духовного розвитку вчителів. Головним і істотним у методичній роботі НВО є надання реальної, дієвої допомоги вчителям, класним керівникам у розвитку їхньої майстерності. Методична робота впливає на якість, ефективність навчання і виховання , на остаточні результати роботи навчального закладу.

На початку навчального року засіданні методичної ради було ґрунтовно обговорено проекти планів творчої групи, методичних об» єднань, школи молодого вчителя. Визначено проблеми і напрямки роботи, врахувавши інструктивні рекомендації, висловлені на серпневих нарадах, тому вся робота була спрямована на вирішення таких завдань:


 • удосконалення технологій уроку на основі самостійних творчих пошуків вчителів та передового досвіду;

 • особистісно-орієнтовний підхід при опитуванні учнів;

 • виховання громадянської позиції дітей як на уроках, так і під час виховного процесу.

Для досягнення даних завдань протягом року були форми методичної роботи:

 • тематичні засідання педагогічної ради;

 • засідання методичної ради;

 • круглі столи, атестація, шкільні семінари, конкурси, відкриті уроки та заходи, робота вчителів над самоосвітою, участь у міських семінарах, моніторинги тощо:6. Методична робота.

Методична робота в школі у 2014 - 2015 навчальному році проводилась відповідно до її структури, згідно з рекомендаціями щодо організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, схвалених листом Міністерства освіти і науки України від 23.07.2002 №1/9-21.8, річним планом роботи НВО, наказом по школі від 30.08. 2014 р. № 207-о « «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами на 2014/2015 навчальний рік» і була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та на підвищення майстерності вчителів, результативності їх праці, на оптимізацію навчально-виховного процесу.

Навчально-виховний процес було зорієнтовано на корекцію розвитку дітей з обмеженими розумовими можливостями. Корекція виступає і необхідною умовою ефективного їх навчання та виховання. Разом узяті, навчання, виховання і корекція забезпечують компенсаторний шлях розвитку дитини в напрямку послаблення його дисгармонійності та віддаленості від норми. При відсутності такого спеціального впливу посилюється відхилення в розвитку розумової відсталої дитини. Стає неможливим і оволодіння необхідними для підготовки учня до життя знаннями, вміннями та навичками. Під корекцією розуміють організований педагогічний процес, спрямований на послаблення, а в подальшому на подолання недоліків розвитку, запобігання їм та сприяння розвиткові аномальної дитини в цілому з метою якнайбільшого наближення до норми.

В результаті роботи над проблемою навчально – виховного об» єднання « Організація системи корекційно – компенсаторного навчання для формування соціальної адаптації та життєвих компетентностей дітей з особливими освітніми потребами» очікується ефективне підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, всебічний розвиток здібностей учнів, досягнення високої якості навчання та виховання учнів, покращення її результативності, сформована здатність учнів мобілізувати отриманні знання в реальному житті.

Підтвердженням результативності роботи методичної ради є те, що протягом останніх років простежується стійка тенденція до підвищення рівня професійної кваліфікації педагогів.

Методична рада НВО спрямовувала свою роботу на: • впровадження в навчально-виховний процес особистісно-орієнтованих, розвивальних методів навчання, інноваційних педагогічних технологій;

 • розвиток і підвищення творчого потенціалу педагога в цілому ;

 • підвищення кваліфікації та професіональної майстерності педагогічних працівників;

 • удосконалення корекційної роботи під час навчально-виховного процесу.

вивчення, апробація і впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій, методик, перспективного педагогічного досвіду.

В умовах реформування змісту загальної середньої освіти на засіданнях методичної ради належна увага приділялась опрацюванню Державних стандартів освіти, Положенню про спеціальний навчальний заклад. Свої методичні напрацювання вчителі школи презентували протягом навчального року.

На результативність здійснення методичної роботи впливає професійний рівень педагогічних працівників, тому адміністрація школи протягом року приділяла цьому питанню велику увагу. У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Педколектив закінчив роботу над проблемою «Організація системи корекційно-компенсаторного навчання для формування соціальної адаптації та життєвих компетентностей дітей з особливими освітніми потребами» .

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації.

У школі працювали циклові МО: природничо – математичне і вчителів фізичного виховання; вчителів трудового навчання і соціально побутового орієнтування, а також МО вихователів групи продовженого дня; вчителів початкової школи і дефектологів; вихователів ДНЗ і вчителів дефектологів; класоводів і класних керівників.

Продовжує свою роботу творча група вчителів дефектологів, школа молодого вчителя і шкільна медико – психологічна консультація. Результативною була робота всіх служб навчального закладу. Учителі проводили відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи з проблеми, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється хорошими показниками. Творча група продовжує випуск шкільної газети, займається оновленням та поповненням сайту НВО. Педагоги мають можливість працювати в Інтернеті режимі WI – FI. Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

Вчителями школи у навчальному процесі використовувались:


  • інтерактивні технології;

  • диференційований підхід у навчанні (практичний досвід);

  • технологія критичного мислення;

  • нестандартні уроки та елементи проблемного навчання;

  • технологія тестування навчальних досягнень учнів.

  • мультимедійні технології

 • технологія розв’язання винахідницьких задач

 • проектна технологія

Результатами інноваційної діяльності вважаються: виступи на педагогічних радах, семінарах, консиліумах, круглих столах. Проведення семінарів, презентація і обмін досвідом.

У поточному навчальному році підвищили свій кваліфікаційний рівень 17 педагогів, що значно вплинуло на якість методичної роботи. Атестація педагогічних працівників проводилась відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

Під час атестації вивчались професійні якості вчителів, їх сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, враховувались потенціальні можливості вчителів відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології, створювались оптимальні умови для вивчення та впровадження ППД кращих вчителів школи.

За результатами чергової атестації встановлені і підтверджені категорії: • Станкевич Н.В. – вчитель – дефектолог, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та звання «учитель - методист»;

 • Перлюк В.В. - вчитель української мови та літератури, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

 • Профатило К.В. - вчитель української мови та літератури, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»;

 • Чередніченко Т.Г. - вчитель початкових класів, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»;

 • Почтаренко Н.В. – вчитель початкових класів, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;

 • Нароженко О.Ю. - вчитель трудового навчання, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»;

 • Ярошевська К.В. – вчитель математики, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»;

 • Гериш В.С. - вчитель математики, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

 • Швець А.В. – вчитель історії, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»;

 • Ткаченко І.В. – інструктор з фізичної культури, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;

 • Лисенко С.В. - вчитель – дефектолог, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»;

 • Харченко О.М. - вчитель – дефектолог, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»;

 • Бондаренко Д.А. – вчитель початкових класів, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;

 • Гуцу О.В. - вчитель – дефектолог, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;

 • Маловик Н.В. – педагог – організатор, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;

 • Овчіннікова І.І. – вихователь ГПД, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;

 • Келіп Л.С. - вихователь ГПД, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії».

Педагоги школи активно залучаються до роботи в обласних семінарах, засіданнях творчих груп міста та області. Так, на базі школи у навчальному році було організовано та проведено на високому рівні обласний семінар-практикум: для слухачів курсів при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського:

Починаючи з 2008 року адміністрація НВО склали і працюють за Планом спільної роботи з КДПУ ім. В. Винниченка з кафедрою медико - біологічних основ і фізичної реабілітації. Болонський процес вимагає, щоб, застосовуючи різноманітні педагогічні методи, пріоритетне значення надавалось творчій функції. Тому, плануючи спільну роботу кафедри і нашого навчального закладу, ми брали за основу слідуючи принципи філософії сучасної спеціальної освіти, педагогіки та методології:


 1. Розподіл тем на науково-методичні та навчальні;

 2. Чітке формулювання науково-методичних та навчальних проблем;

 3. Не абсолютизувати ані індивідуальні, ані колективні методи творчого виховання, а поєднувати їх завдяки інноваційній методології;

 4. Удосконалювати самостійну роботу учнів, втілювати методи самонавчання, самовиховання і реабілітації;

 5. Забезпечити рівноправність педагога і учня у процесі їх діалогової взаємодії у плані подолання недоліків розвитку організму дитини.

Мета спільної роботи :

 • Розробка напрямків роботи на основі демократизації принципів розвиваючого навчання, гуманістичного підходу, психолого-педагогічної діагностики і реабілітації;

 • Створення науково-методичних умов для вдосконалення педагогічної майстерності вчителів на основі врахування їх індивідуальних і професійних особливостей.

Протягом 2014/15 навчального року педагогами НВО та викладачами кафедри КДПУ проводилась наступна робота: 1. Визначення проблеми науково-методичних досліджень (вересень, листопад,січень, квітень);

 2. Корекція навчальних програм з фізичної культури;

 3. Тестування рівня здоров» я учнів (жовтень-листопад);

 4. Визначення рівня сформованості здорового способу життя учнів та педагогів (листопад-грудень);

 5. Відвідування уроків вчителів під час проведення нетрадиційних методів лікування і оздоровлення в навчальному закладі з метою обміну досвідом та творчого самовдосконалення ( з 21 січня)

 6. Вивчення режиму доби учнів, як фактору формування здорового способу життя ( лютий-березень );

 7. Залучення студентів КДПУ до проходження навчально-педагогічної практики у НВО ( І, П семестри)

 8. Прийняття участі адміністрацією НВО у Тижні науково-творчого звіту викладачів кафедри і педагогів навчального закладу ( 24, травня).
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка