Інформація про стан функціонування освітніх округів Лебединського районуСторінка1/13
Дата конвертації16.03.2016
Розмір2.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Інформація

про стан функціонування освітніх округів Лебединського району
На виконання розпорядження голови Лебединської районної державної адміністрації від 16.11.2012 № 433-ОД «Про створення координаційної ради з питань підготовки регіонального плану створення освітніх округів та модернізації загальноосвітніх навчальних закладів» відділом освіти, молоді та спорту створено та забезпечено роботу координаційної ради, на засіданнях якої розглядаються питання щодо забезпечення ефективної роботи освітніх округів, модернізації мережі навчальних закладів району; затверджено Положення щодо її функціонування; за результатами аналізу складено план формування освітніх округів та модернізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Розпорядженням голови Лебединської районної державної адміністрації від 11.01.2013 № 13-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Лебединської районної державної адміністрації від 24.09.2012 № 358-ОД «Про затвердження освітніх округів Лебединського району» затверджено вісім освітніх округів, а саме: Будильський округ (опорний заклад Будильський НВК, заклади-суб’єкти: М.Бобрицький НВК, Боровеньківський НВК, Будильський ДНЗ «Зірочка»), Ворожбянський округ (опорний заклад Ворожбянський НВК, заклад-суб’єкт Бишкінський НВК), Маловисторопський округ (опорний заклад М.Висторопський НВК, заклад-суб’єкт В.Висторопський НВК), Михайлівський округ (опорні заклади Михайлівська та Межиріцька ЗОШ, заклади-суб’єкти: Василівська ЗОШ, Курганський НВК, Василівський ДНЗ «Дзвіночок», Межиріцький ДНЗ «Берізка», Михайлівський ДНЗ «Орлятко», Першотравневий ДНЗ «Яблунька»), Павленківський округ (опорний заклад Павленківський НВК, заклади-суб’єкти: Гринцівський, Катеринівський, Підопригорівський НВК), Пристайлівський округ (опорний заклад Пристайлівський НВК, заклад-суб’єкт Червленівський НВК), Рябушківський округ (опорний заклад Рябушківський НВК, заклад-суб’єкт Гудимівський НВК), Штепівський округ (опорний заклад Штепівський НВК, заклади-суб’єкти: Голубівська ЗОШ, Голубівський ДНЗ «Голубок»). В освітніх округах скоординована спільна робота загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів, установ сільських будинків культури та бібліотек.

Для ефективної діяльності освітніх округів створена оптимальна, гнучка, динамічна, демократична система управління науково-методичною роботою з прогнозуванням кінцевого результату. Районним методичним кабінетом на допомогу керівникам загальноосвітніх навчальних закладів розроблений методичний бюлетень «Методичні рекомендації щодо створення та функціонування освітніх округів». Правовідносини між опорними навчальними закладами та суб’єктами освітніх округів урегульовано угодами про спільну діяльність, положеннями про освітні округи та опорні навчальні заклади освітніх округів, що розроблено та затверджено відповідно до вимог чинного законодавства.

Профільне навчання та допрофільна підготовка в суб’єктах освітніх округів здійснюється за напрямами, передбаченими Концепцією профільного навчання у старшій школі, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854. Профільні класи в старшій школі мають 14 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, в основному переважає універсальний профіль, у Будильському НВК – біолого-хімічний профіль природничо-математичного напряму, у Павленківському НВК – профіль української філології філологічного напряму, у Штепівському НВК – профіль іноземної філології філологічного напряму.

В освітніх округах обрані методичні проблеми, підпорядковані загальнорайонній, складені перспективні та річні плани, розроблені заходи щодо їх реалізації, проводиться певна робота. Відповідно до робочих навчальних планів на базі опорних закладів проводяться окружні факультативи, курси за вибором. Напрацьовано певну систему виховної роботи з учнями субєктів освітніх округів. Проводяться спільні культурно-масові заходи (вечори-зустрічі старшокласників, свята, екскурсійні поїздки, спортивні змагання, турніри, конкурси тощо). Для підвезення учнів з метою забезпечення їх участі у заняттях та заходах використовуються шкільні автобуси, якими освітні заклади забезпечені стовідсотково.Заслуговує на увагу практика проведення в освітніх округах спільних засідань педагогічних, методичних рад, методичних об’єднань, круглих столів, тренінгів, педагогічних читань, виставок методичних напрацювань, презентацій, взаємо відвідувань з метою обміну досвідом суб’єктів округів. За потребою в освітніх округах створюються спільні атестаційні комісії. У межах округів простежується робота щодо забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою. У квітні 2013 року на базі ДНЗ «Орлятко» Михайлівської сільської ради було проведено інтегрований семінар вчителів початкових класів і вихователів ДНЗ в межах Михайлівського освітнього округу на тему «Наступність у роботі дошкільного навчального закладу та початковою ланкою школи».

Для забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу в освітніх у шести з восьми освітніх округів створено мобільні соціально-психологічні пункти. Практичними психологами, соціальними педагогами проводиться вивчення інтересів та професійних уподобань учнів, ознайомлення їх із сучасним ринком праці, навчальними закладами, у яких можна здобути ту чи іншу професію, здійснюються індивідуальні консультації, тренінги та ділові ігри з підвищення комунікативної компетентності, професійного самовизначення учнів. З дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку проводиться індивідуальна корекційна робота. Надається консультативна допомога з актуальних питань навчання та виховання дітей вчителям та батькам.

Ужито заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази суб’єктів освітніх округів. Протягом 2012-2013 років придбано медичне і технологічне обладнання, дитячі та шкільні меблі, мультимедійні комплекси з програмовим забезпеченням, інтерактивне обладнання і магнітні дошки, з обласного бюджету на суму 244,7 тис. грн., з районного бюджету на суму 142,4 тис. грн., за рахунок спонсорських коштів на суму 7 тис.грн., 4 комплекти інтерактивного мультимедійного обладнання централізовано з управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації на суму 73,2 тис. грн.

Існує система контролю за діяльністю освітніх округів з боку відділу освіти, молоді та спорту Питання розглядалося на апаратних нарадах при начальнику, на нараді керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Робота в межах освітніх округів висвітлюється на сторінках міськрайонної газети «Життя Лебединщини» (Михайлівський, Павленківський освітні округи), через радіомовлення «Світанок», на сайтах районної державної адміністрації, відділу освіти, молоді та спорту.
Паспорт

Будильського освітнього округу

Повна назва опорної (базової) школи:
Будильський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Лебединської районної ради

Сумської областівул. Шкільна, 58, с. Будилка, 42238, тел. 33-2-40

E-mail: Budilska-shkola@mail.ru, Budilska-shkola@rambler.ru

Прізвище, ім’я, по батькові директора опорної школи:

Ковальчук Раїса Євгенівна


Повна назва суб’єктів освітнього округу:

Боровеньківський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад.

Московсько- Бобрицький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад.
Кількість учнів, що навчаються в окрузі:

242 учні та 63 вихованці ДНЗ.


Профіль навчання, за яким працює опорна школа:

хіміко-біологічний.


Кількість учнів, охоплених профільним навчанням у освітньому окрузі:

13 учнів 10 класу і 26 учнів 11 класу, всього 39 учнів.


Мета діяльності освітнього округу:

- надання ефективної допомоги вчителям і класним керівникам у покращенні організації навчання та виховання школярів;

- узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду;

- збагачення новими прогресивними, досконалими методами і засобами навчання;

- підвищення теоретичного рівня педагогічної кваліфікації вчителів і керівництва школи;

- створення єдиного освітнього простору для забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти, допрофесійної підготовки незалежно від місця їх проживання;

- надання можливості учням навчальних закладів освітнього округу здобувати знання та необхідні компетенції з обраного профілю.
Завдання діяльності навчального округу:

Створення єдиного освітнього простору в межах округу.

Забезпечення учням можливості вибору індивідуального освітнього напряму.

Реалізація до профільної підготовки та профільного навчання.

Розвиток творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей.

Впровадження сучасних освітніх технологій.

Координація навчально-виховного процесу тощо.

Створення належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу.


Напрямки діяльності освітнього округу:
1. Навчально-методичний

Міжшкільне методичне об’єднання вчителів початкової ланки

(керівник Кравченко В.І.)

Міжшкільне методичне об’єднання вчителів української мови та літератури (керівник Яценко Т.В.)

Факультатив із навчання користувачів світової мережі Internet

(керівник Харченко В.С.)2. Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу у школах округу

3. Науково-дослідницька діяльність.

Робота над проектом «Літературно-краєзнавчі розвідки суб’єктів Будильського освітнього округу. Видатні особистості краю».4. Реалізація особистісно зорієнтованої педагогіки в умовах позакласної та виховної роботи.

5. Спортивно-масові заходи в межах освітнього округу .

6. Програми соціальної адаптації учнів.

7. Організація дозвілля дітей.
Форми роботи з учнями та педагогічними працівниками, що активно застосовуються в роботі освітнього округу:

Зональні змагання з різних видів спорту, предметні олімпіади, анкетування, конкурс читців віршів, діяльність психологічної служби округу, засідання круглого столу, презентації, засідання окружних методичних об’єднань.ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою Будильського

освітнього округу

Протокол № 1 від 18 січня 2013 р.

Положення про Будильський освітній округ
1. Загальні положення

1.1. Будильський освітній округ (далі - округ) - добровільне об'єднання загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності з дошкільними, позашкільними та іншими навчальними закладами, а також установами охорони здоров'я та культури (далі - суб'єкти округу), які знаходяться на території Боровеньківської, Московсько-Бобрицької сільських рад, що спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, упровадження допрофільної підготовки й профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості та задоволення культурно-освітніх потреб громадян.

1.2. Округ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності, цим Положенням, іншими нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність начальних закладів та установ.

1.3. Суб’єктами округу можуть бути незалежно від типу та форми власності та відомчої підпорядкованості:

- дошкільні навчальні заклади;

- загальноосвітні навчальні заклади (у т. ч. навчально-виховні комплекси);

- позашкільні навчальні заклади;

- міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

- професійно-технічні навчальні заклади;

- вищі навчальні заклади;

- установи культури (бібліотеки, музеї, будинки культури та інші);

- установи охорони здоров’я, що сприяють здійсненню освітньої діяльності;

- заклади фізкультури та спорту тощо.

1.4. Входження суб’єкта в округ може відбуватись лише за згодою засновника (власника).

1.5. Метою створення і діяльності округу є:

- об’єднання та координації зусиль суб’єктів округу щодо створення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці ефективної освітньої системи;

- забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, допрофесійної підготовки, освіти впродовж життя на територіях обслуговування незалежно від місця їх проживання;

- надання можливості учням навчальних закладів освітнього округу здобути знання та необхідні компетенції з обраного профілю;

- ефективне використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів – суб’єктів округу;

- раціональне використання навчально-методичної, матеріально-технічної бази суб’єктів округу, її зміцнення та модернізація;

- оптимальний розподіл та використання бюджетних коштів між суб’єктами округу;

- координація діяльності навчальних закладів, установ культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров'я та інших, що входять до округу (далі - суб'єкти округу), з питань реалізації законодавства в галузі освіти.

2. Створення округу

2.1. Рішення про створення округу приймається місцевим органом виконавчої влади або місцевим органом самоврядування на підставі установчої угоди про спільну діяльність між суб'єктами округу, що укладається відповідно до законодавства.

2.2. Правовідносини між суб’єктами освітнього округу врегульовуються установчою угодою про спільну освітню діяльність що визначає:

- межі округу;

- суб'єкти округу;

- місце реєстрації та знаходження округу;

- особливості організації навчально-виховного процесу;

- права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу;

- організацію підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання та додому;

- інші питання, пов’язані з організацією діяльності суб’єктів округу тощо.

2.3. Округ утворюється за наявності не менше двох загальноосвітніх навчальних закладів, один з яких обов'язково надає повну загальну середню освіту.

2.4. Округ, як правило, не є юридичною особою. Усі його суб'єкти зберігають юридичну та фінансову самостійність. В окремих випадках за рішенням засновників (власників) усіх суб'єктів округ може мати статус юридичної особи. Округ зі статусом юридичної особи реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

2.5. Округ має власну назву.

3. Рада округу

3.1. Рада округу – колегіальний орган, що здійснює управління округом та забезпечує координацію діяльності його суб’єктів, а також погодження цих з дій з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

3.2. Рада округу формується з керівників (заступників) усіх суб’єктів округу, представників місцевих органів державної виконавчої влади та самоврядування, учнівського та батьківського врядування, громадськості.

3.3. Раду округу очолює голова, якого обирають члени ради зі свого складу. Голова ради округу, його заступник та секретар обираються не менше ніж на один рік і працюють на громадських засадах.

3.4. Засідання ради округу відбуваються за потребою, але не рідше одного разу на квартал. Рішення ради округу приймаються простою більшістю голосів за умови участі у засіданні не менше двох третин загального складу ради та фіксуються у книгах протоколів засідань.

3.5. Рада округу:

3.5.1. Виконує дорадчі функції при відділу освіти, молоді та спорту Лебединської районної державної адміністрації.

3.5.2. Надає пропозиції місцевому органу управління освітою щодо:

визначення опорного закладу в окрузі;

- перерозподілу навчальних годин між суб’єктами округу з метою забезпечення належної організації допрофільної підготовки, профільного навчання;

- організації навчально-виховного процесу суб’єктів округу;

- маршрутів шкільних автобусів, які забезпечують перевезення учнів, педагогічних працівників до місця навчання й додому;

- діяльності міжбібліотечного абонементу для тимчасового перерозподілу бібліотечних фондів підручників, науково-методичної, художньої літератури;

3.5.3. На підставі аналізу освітніх запитів учнів суб’єктів округу (за поданням керівників навчальних закладів) визначає перелік освітніх послуг, що надаватимуться суб’єктами округу та подає його для затвердження місцевому органу управління освітою.

3.5.4. Здійснює координацію виховної роботи в окрузі, забезпечуючи ефективне використання наявної матеріальної бази суб’єктів округу для проведення позаурочної, гурткової, секційної роботи, організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;

3.5.5. Сприяє діяльності соціальної та психологічної служби округу.

3.5.6. Здійснює спільно з інформаційно-методичним центром освіти координацію методичної роботи в окрузі, спрямовану на:

- організацію навчально-методичного консультування працівників суб’єктів округу;

- удосконалення діяльності методичних об’єднань, інших структурних методичних підрозділів суб’єктів округу, створення локальних методичних об'єднань;

- організацію і проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, методичних конференцій, педагогічних читань;

- координацію діяльності методичних об'єднань навчальних закладів округу, координацію методичної діяльності з вищими педагогічними навчальними закладами, закладами післядипломної педагогічної освіти, установами культури, що не є суб'єктами округу;

- організацію та методичне забезпечення діяльності соціальної, психологічної та логопедичної служб округу;

3.5.7. Інформує громадськість про діяльність суб’єктів округу.

3.5.8. Вносить пропозиції засновнику щодо пріоритетів фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення суб’єктів округу.

3.5.9. Звітує про свою діяльність перед громадськістю не рідше одного разу на рік, як правило, наприкінці навчального року.

3.6. Органом громадського самоврядування округу є загальні збори (конференція) працівників суб’єктів округу, що скликаються за потребою, але не рідше одного разу протягом навчального року.

3.7. Контроль за діяльністю ради округу здійснює засновник або уповноважений їм орган.

4. Опорний заклад

4.1. Опорний заклад - навчальний заклад, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну й навчально-методичну базу, зручне розташування та забезпечує для учнів суб’єктів округу допрофільну підготовку, профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів .

4.2. Опорний заклад визначається з урахуванням:

- потреби у забезпеченні певних напрямків спеціалізації, допрофільної підготовки та профільного навчання;

- здатності забезпечити на якісному рівні організацію допрофільної підготовки, профільного навчання учнів суб’єктів округу;

- рівня забезпечення висококваліфікованими педагогічними кадрами;

- наявності належної матеріально-технічної бази; навчальних кабінетів із сучасним обладнанням; високошвидкісного доступу до мережі Інтернет;

- укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою тощо;

- зручного розташування та наявності автошляхів з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів, педагогічних працівників до місця навчання і роботи.

4.3. На опорний заклад покладається вирішення таких завдань:

- реалізація допрофільної підготовки, профільного навчання учнів суб’єктів округу;

- концентрація і ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів суб’єктів округу;

- надання методичної допомоги суб’єктам округу за напрямами діяльності;

- впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;

- організація співпраці з суб’єктами округу, іншими навчальними закладами та установами.

4.4. Відділом освіти, молоді та спорту Лебединської районної державної адміністрації на підставі рішення ради округу визначаються один чи декілька опорних загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів (далі - опорний заклад).

4.5. Навчально-виховний процес в опорному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану з конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю (профілів) навчання.

4.6. Опорний заклад може працювати за індивідуальним штатним розписом, затвердженим рішенням місцевого органу виконавчої влади та самоврядування, де додатково передбачаються штатні одиниці заступника директора з питань організації навчально-виховного процесу, практичного психолога, соціального педагога тощо.

4.7. Управління опорним закладом здійснюється відповідно до чинного законодавства у галузі освіти, Положення про навчальний заклад та статуту даного закладу.

4.8. Опорний заклад може мати у своєму складі інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців).

5. Організація навчально-виховного процесу в суб’єктах округу

5.1. З метою виконання завдань, покладених на округ щодо реалізації допрофільної підготовки і профільного навчання, та за поданням ради округу місцевим органом управління освітою може прийматися рішення про перерозподіл годин робочих навчальних планів суб’єктів округу.

5.2. Для організації навчально-виховного процесу може складати єдиний робочий навчальний план суб’єктів округу та розробляється режим їх роботи. Зазначені документи погоджуються їх керівниками, радою округу та затверджуються відповідним органом управління освітою.

5.3. На підставі єдиного робочого навчального плану з урахуванням режиму роботи базового закладу розробляються розклади навчальних занять суб’єктів округу з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог.

5.4. За поданням керівників суб’єктів округу для забезпечення підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання й додому радою округу розробляються маршрути шкільних автобусів, які затверджуються відповідним органом управління освітою.

5.5. Облік відвідування занять в опорному навчальному закладі та оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється в окремому журналі.

5.6. Державна підсумкова атестація з навчальних предметів, що вивчаються учнями округу в опорному закладі, складається за місцем їх вивчення

5.7. Результати оцінювання навчальних досягнень учнів за семестр, рік, державну підсумкову атестацію з предметів, що вивчалися в опорному закладі, переносяться до класних журналів суб’єктів округу.

6. Фінансово – господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність округу здійснюється відповідно до чинного законодавства: Законів України «Про освіту», «Про бюджетну систему України», «Про власність», «Про місцеве самоврядування» та нормативно-правових актів, що врегульовують фінансово-господарську діяльність навчальних закладів.

6.2. Утримання та розвиток суб’єктів округу здійснюється за рахунок коштів засновника та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.3. Фінансування суб’єктів округу здійснюється їх засновником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до встановленого законодавством порядку. Засновником може здійснюватися перерозподіл коштів між його суб’єктами.

6.4. Фінансово-господарська діяльність кожного закладу чи установи, що входять до складу округу, здійснюється на основі власного кошторису, який формується за рахунок коштів відповідних (державного, місцевих) бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.5. Якщо суб'єктами округу є навчальні заклади й установи, що належать різним власникам, то власники мають право здійснювати фінансування їх діяльності через спільні цільові програми відповідно до установчої угоди чи окремих напрямків.

6.6. Кошти суб’єктів округу використовуються на діяльність, передбачену їх статутами та угодами про спільну освітню діяльність.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка