Інформація про стан роботи з профілактики правопорушень неповнолітніх у Івано-Благодатненському навчально-виховному комплексіСкачати 71.77 Kb.
Дата конвертації22.03.2016
Розмір71.77 Kb.
Інформація

про стан роботи з профілактики правопорушень неповнолітніх у

Івано-Благодатненському навчально-виховному комплексі
Однією із сторін всебічного розвитку особистості є наявність у неї високої культури поведінки, адже не можна вважати людину культурною, коли вона, маючи ґрунтовні знання, добре працюючи або навчаючись, порушує норми моралі чи законів. В Україні спостерігається тенденція до зростання дитячої злочинності, поширення злочинності серед неповнолітніх випереджає її загальне зростання, при цьому вона «омолоджується». Проблема злочинності, жорстокого поводження між однолітками залишається однією з головних проблем нашого суспільства.

Розвиток правової культури школярів - процес довготривалий та нелегкий. Для того, щоб він був результативним, необхідно дотримуватись певних принципів: зацікавленість школярів; безпосередня участь кожного учня у підготовці та проведенні заходів; різноманітність тематики, форм та методів; систематичність та системність.

Одним з найважливіших питань виховної роботи Івано-Благодатненського НВК є питання превентивного виховання та запобігання злочинності серед неповнолітніх.

Система роботи школи щодо попередження злочинності та правопорушень серед учнів поєднуються із системою національного та громадянського виховання.

В своїй роботі педагогічний колектив НВК керується Законом України «Про освіту» (Про загальну середню освіту), Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964, Законом «Про охорону дитинства».

Робота педагогічного колективу щодо попередження злочинності та правопорушень серед учнів планується щорічно та поєднується з системою всієї виховної роботи НВК.

Питання роботи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі, засіданнях методичного об’єднання класних керівників:

Одним з основних аспектів правовиховної роботи педагогічного колективу нашої школи є формування у школярів правової культури поведінки. Саме її відсутністю характеризуються неповнолітні правопорушники. Адже, як правило, учні, які добре поводяться в школі, в більшості так само ведуть себе і за її межами. Хто привчився й звик виконувати правила для учнів, той легко виконуватиме й усі інші правила суспільства. Тому першочерговими заходами з формування в учнів культури поведінки в нашій школі є наступні: • розроблено Загальні правила поведінки учнів школи, які опрацьовуються на годинах спілкування та виховних годинах у 1-4, 5-9, 10-11 класах.

 • ведеться облік і контроль за відвідуванням навчальних занять учнями школи. Щотижня аналізуються ці дані, вживаються відповідні заходи.

 • ведеться постійний облік та контроль охопленості учнів заняттями в гуртках та спортивних секціях У класах учні мають постійні і тимчасові доручення.

Системною є профілактична робота з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку:

 • педагог-організатор та класні керівники проводять з ними індивідуальну роботу.

 • стан роботи з цими учнями заслуховуються на нарадах при директорові, на засіданнях МО класних керівників.

Класними керівниками та адміністрацією НВК проводиться постійна індивідуальна робота з учнями.

Постійно використовується наглядна агітація з правової пропаганди. У школі є тематичні стенди:

«Державна символіка України»,

«Загальні правила поведінки учнів школи»,

«Права дитини»,

Проводиться планомірна робота з батьками.

У молодших класах – це створення сприятливої психологічно-педагогічної атмосфери, проведення ранньої діагностики і педагогічної корекції відхилень у поведінці, всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленнями у розвитку і поведінці. Рання діагностика передбачає перший етап профілактичної роботи.

До обов’язків класного керівника входить: • знайомство та вивчення колективу учнів класу.

 • відвідування учнів за місце мешкання.

 • виявлення учнів та сімей потребуючих особливого педагогічного контролю.

 • визначення основних напрямів педагогічної корекції впливу колективу учбового закладу на неблагополучних дітей та їх батьків.

 • планування роботи з важкими учнями та неблагополучними сім’ями у виховних планах.

У цій роботі класного керівника допомагає медсестра, педагог-організатор, заступник директора з НВР.

Аналогічну роботу проводять класні керівники 5-11 класів. З початку навчального року класні керівники на підставі педагогічних спостережень складають соціальні паспорти учнів класів з яких вилучають неблагополучні сім’ї, учнів групи ризику.

Дирекція НВК вивчає особливості контингенту учнів школи, причини виникнення важковиховуваності. Передовий досвід роботи з цими учнями, визначає шляхи вдосконалення роботи з ними та їх сім’ями.

Педагог-організатор планує виховну роботу з важковиховуваними, неблагополучними сім’ями, координує та узгоджує план НВК з планами роботи класних керівників, залучає до роботи в гуртках, секціях

Класні керівники виявляють та вивчають інтереси, здібності, нахили важковиховуваних учнів, залучають їх до позакласної, позашкільної діяльності, ведуть індивідуальну роботу з учнями, які знаходяться на обліку.

Органи учнівського самоврядування залучають до різних видів громадсько-корисної діяльності, контролюють виконання доручень.

Медична сестра дає педагогам відомості про стан здоров’я, попереджає про нервово-психічні відхилення у неповнолітніх.

З цією метою в НВК також ведеться: • контроль за відвідуванням учнями занять (ведеться класними керівниками в журналі, чергові учні кожного дня відмічають відсутніх по всіх класах, адміністрація НВК контролює відвідування навчального закладу учнями);

 • учням 5-10 класів колективно виставляється оцінка з поведінки у щоденниках поведінки класу «зразкова», «добра», «задовільна», «незадовільна»;

 • проводяться по класах цикли бесід на правову тематику з участю працівників правоохоронних органів;

 • створена Рада профілактики, яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями під час навчально-виховного процесу;

 • ведеться постійна індивідуальна робота з учнями, що знаходяться на внутрішкільному обліку;

 • проводяться наради при директорові, засідання методичних об’єднань класних керівників, засідання педагогічних рад, де висвітлюються питання профілактики злочинності та правопорушень серед учнів;

 • батьківські збори за даною тематикою загальношкільні та по класах;

 • класні виховні години 1-11 класів;

 • дні профілактики, місячники та Тижні правових знань з профілактики правопорушень серед учнів.

У грудні 2014 року проведений Тиждень правових знань. Протягом Тижня здійснені наступні заходи:

 • проводились виховні години: «Права і обов’язки школяра» - 1-5 кл. – класні керівники; «Я відповідаю за свої вчинки» - 5, 6, 7 класи

 • Галерея малюнків на тему «Мої права та обов’язки».

 • виставка стінних газет «Соціальний захист дітей».

 • конкурс рефератів.

Проведені дидактичні та рольові ігри:

- «Дидактичні ігри по правовому вихованню в початкових класах»

- КВК «Право на освіту та на отримання професі

- казковий правознавчий турнір для учнів «Дитина і право»

- конкурс презентацій для учнів 6-11 класів «Абетка моїх прав

На виховних годинах 1-11 класах класними керівниками проводились бесіди з правового виховання.

В школі постійно працює виставка та огляд літератури на правову тематику (бібліотекар Матвієнко Л.І.).

Правознавство в НВК викладається в 9 класах (вчитель Куц Г.І.). Особливу увагу вчитель правознавства приділяє з’ясуванню проблем, пов’язаних з правовим регулюванням суспільних відносин школярів. Зокрема, розглядаються питання їхнього правового положення, особливості адміністративної та кримінальної відповідальності.

Важливе місце у системі профілактики правопорушень серед учнів відводиться роботі з батьками. ЗДНВР та педагогом-організатором надаються консультації батькам з питань виховання, навчання, профілактики правопорушень.

Класні керівники проводять роботу з батьками і дітьми щодо оздоровлення сімейних відносин. У вересні та жовтні 2014 року класними керівниками були відвідані сім’ї дітей за місцем проживання, обстежені їх житлово-побутові умови, надані педагогічні консультації. Класними керівниками постійно здійснюється психологічно-педагогічний супровід та контроль сімей.

Випадки неадекватної поведінки, які траплялися в учнівських колективах, обговорювались на класних зборах, на загальношкільних робочих лінійках, що проводились двічі на місяць.

Певну роль у профілактиці правопорушень серед учнів НВК відіграє шкільна рада профілактики правопорушень. Робота ради профілактики планується на рік.

На засіданнях Ради розглядались випадки порушення поведінки учнями, схильними до порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин.

Протягом року проводяться індивідуальні консультації з учасниками виховного процесу з наданням рекомендацій.

У НВК пройшли батьківські збори за темою «Школа. Сім’я. Закон.» Під час зборів було проведено анкетування батьків «Виховання без покарань» з метою виявлення їхнього погляду на цю проблему. Проведено МО класних керівників 1-11 класів за темою «Профілактика жорстокого поводження з дітьми». Учасники навчально – виховного процесу отримали інформацію у вигляді лекції та презентації та отримали рекомендації з питань попередження насильства дітей.

Протягом жовтня – березня проводились години спілкування з елементами тренінгу з учнями з метою уникнення агресивних проявів в поведінці та правильне розуміння фактів агресивної поведінки та аналіз їхніх причин проявів та уникнення .Головними завданнями корекційної роботи є такі:

 • навчання дітей конструктивних форм поведінки та основ комунікації.

 • розвиток здібності адекватного сприйняття себе та інших людей.

 • усунення надмірного напруження і тривожності молодших школярів.

 • регуляція соціальних відносин дітей.

 • розвиток здібності розуміти емоційний стан іншої людини й уміння адекватно висловити свій.

 • формування навичок позитивного впливу на інших.

 • прищеплення навичок самоконтролю.

 • формування в дітей моральних уявлень.

Протягом року проводилося відвідування сімей, де склалися несприятливі умови виховання та дітей контрольованої категорії.

Протягом року педагог-організатор проводить анкетування учнів та батьків.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка