Інформація про здійснені заходи з правоосвітньої діяльності Чернівецьким міським управлінням юстиції у 2014 роціСторінка1/4
Дата конвертації29.03.2016
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3   4
Інформація

про здійснені заходи з правоосвітньої діяльності

Чернівецьким міським управлінням юстиції у 2014 році.
Робота Чернівецького міського управління юстиції протягом 2014 року спрямовувалась на забезпечення реалізації положень «Національної програми правової освіти населення», затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 № 992/2001; «Програми правової освіти населення на 2013-2017 роки», яка затверджена рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 09.04.2013 року № 170/6, Рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

При організації роботи з даного напрямку особлива увага приділялась участі у забезпеченні державної політики щодо правової освіти населення, координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій з правової освіти населення, формування у громадян правового світогляду, інформування населення з питань держави і права, поліпшення правового інформування у навчальних закладах, установах та організаціях та підвищення кваліфікації юридичних кадрів.


1. Питаннями правової освіти населення в Чернівецькому міському управлінні юстиції займається відділ правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства: начальник відділу Казимир Наталія Октавіанівна, має вищу юридичну освіту, цю посаду займає з 2004 року (тел. 57-17-78), головний спеціаліст Федик Зоя Василівна, має вищу юридичну освіту, цим напрямком займається з 2004 року (тел. 57-17-78) .

Основою організації роботу відділу правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства Чернівецького міського управління юстиції є планування роботи. Заходи, що заплановані на 2014 рік, були спрямовані на поліпшення організації контролю за належним виконанням вимог закону, на глибоке вивчення стану практичної роботи для вжиття заходів для її поліпшення, удосконалення форм і методів правоосвітньої та правовиховної діяльності міського управління, вивчення і впровадження позитивного досвіду тощо.

План роботи відділу складається на рік. В ньому визначені ті основні напрямки роботи з правової освіти населення, на які в даний період часу повинні бути спрямовані організаційні зусилля. Організаційне керівництво з боку начальника відділу правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства зосереджене перш за все на контролі за виконанням запланованих заходів.

Стан роботи з правової освіти населення регулярно розглядається на оперативних нарадах, як при начальнику міського управління юстиції так і при начальнику відділу правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства.


2. Значне місце в реалізації Програми правової освіти населення міста займає Чернівецька міська МКМР з правової освіти населення, що створена і діє при Чернівецький міській раді. Діяльність Чернівецької міської координаційно-методичної ради координується Чернівецьким міським управлінням юстиції.

Пріоритетними напрямками роботи міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення є формування правового світогляду громадян, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян шляхом виконання «Програми правової освіти населення на 2013-2017 роки», яка затверджена рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 09.04.2013 року № 170/6.

Відповідно до плану роботи, затвердженого на засіданні міської МКМР 15 листопада 2013 року у 2014 році було проведено 2 планових та 2 позапланових засідань ради на яких розглянуто 14 планових та 6 позапланових питання.

Серед планових питань розглянуті такі, як:

1. Про хід виконання міською міжвідомчою координаційно-методичною радою з правової освіти населення Програми правової освіти населення, затвердженої розпорядженням голови Чернівецької міської ради від 09.04.2013 року № 170/6 у 2013 році.

2. Діяльність закладів культури м. Чернівці щодо підвищення рівня правової освіти населення. Співпраця в зазначеному напрямку з органами юстиції, правоохоронними органами, органами виконавчої влади, громадськими організаціями тощо.

3. Про діяльність Чернівецького міського управління юстиції у 2013 році по виконанню завдань, покладених Програмою правової освіти населення на установи юстиції та заходи з правового виховання та правової освіти населення на 2014 рік.

4. Про стан забезпечення конституційного права населення на безоплатну правову допомогу.

5. Про стан та перспективи розвитку правової освіти і правового виховання у середніх загальноосвітніх навчальних закладах, відповідно до обласної Програми правової освіти населення на 2013–2017 роки.

6. Діяльність Координаційної ради молодих юристів в напрямку правоосвітньої роботи, її роль у формуванні правової обізнаності громадян та сприянні підвищенню рівня правової культури.

7. Щодо здійснення превентивних профілактичних правороз'яснювальних та правовиховних заходів, орієнтованих на стабілізацію оперативної обстановки, запобіганню негативним проявам серед дітей та молоді.8. Про правове виховання дітей дошкільного віку, як необхідна складова створення системи безперервної правової освіти і виховання нового покоління громадян України.

9. Про діяльність органів і служб у справах дітей, спеціальних установ для дітей, спрямована на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень.

10. Щодо удосконалення організації роботи із зверненнями громадян, як важливого елементу процесу налагодження плідного діалогу влади і громадськості.

11. Роль засобів масової інформації у напрямку формування рівня  правової освіти та правової культури населення. Забезпечення інформаційного  супроводу заходів правового спрямування.

12. Про затвердження плану заходів з виконання у 2015 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.

13. Про заходи щодо відзначення у грудні місяці 2014 року Дня прав людини та проведення Всеукраїнського тижня права.

14. Про затвердження плану роботи Чернівецької міської координаційно-методичної ради з правової освіти населення на 2015 рік

Позапланові питання :

 1. Щодо виконання рекомендацій засідання Чернівецької обласної координаційно-методичної ради з правової освіти населення від 25 грудня 2013 року.

 2. Про участь членів МКМР у заходах з правоосвітньої діяльності з питань захисту прав переселенців з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до міста Чернівців.

 3. Щодо проведення членами МКМР, в межах своїх повноважень, роз’яснювальної роботи з питань законодавства про права та обов’язки, соціальний та правовий захист військовозобов’язаних, призваних на військову службу у зв’язку з мобілізацією, резервістів, а також військовослужбовців, прийнятих на військову службу в добровільному порядку (за контрактом).

 4. Щодо виконання рекомендацій засідання Чернівецької обласної координаційно-методичної ради з правової освіти населення від 25 грудня 2013 року «Про правоосвітню роботу відділу Державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області, органів та установ, що належать до сфери його управління» та «Про надання органами юстиції області безоплатної первинної правової допомоги».

 5. Про проведення правоосвітніх заходів, що сприятимуть протидії негативному впливу інформаційної пропаганди іноземних та вітчизняних засобів масової інформації.

 6. Щодо діяльності Чернівецької міської координаційно-методичної ради з правової освіти населення по проведенню правороз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії дискримінації у м. Чернівці.

На засідання міської координаційно-методичної ради виносились актуальні питання (в порядку взаємної інформації заслуховувались повідомлення членів ради про проведену ними роботу по правовій освіті і правовому вихованню населення, з наданням відповідних рекомендацій; обговорювались питання правової освіти населення; правоосвітні та правовиховні заходи; аналізи стану і ефективності діяльності міської МКМР тощо).

На засіданнях члени МКМР інформують про проведену ними роботу з того чи іншого питання правоосвітнього характеру, діляться позитивним досвідом роботи з даного напрямку, у разі необхідності, вносять пропозиції щодо покращення стану організації правоосвітньої та правовиховної роботи.

Крім того, на засіданнях МКМР затверджувались різноманітні заходи з правової освіти громадян, всього у 2014 році було затверджено 15 планів заходів, зокрема, по покращенню діяльності Чернівецької міської координаційно-методичної ради з правової освіти населення у 2014 році; по забезпеченню виконання рекомендацій Чернівецької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення від 25 грудня 2013 року; по покращенню правовиховної та правоосвітньої діяльності Чернівецької міської міжвідомчої координаційно-методичної ради у 2014 році; щодо покращення діяльності громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги по забезпеченню конституційного права громадян на безоплатну правову допомогу; по формуванню правової культури та правової свідомості серед засуджених до позбавлення волі у Слідчому ізоляторі відділу Державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області; щодо покращення діяльності громадських правових приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги, відповідно до рекомендацій Чернівецької обласної МКМР; про затвердження заходів щодо участі членів Чернівецької міської координаційно-методичної ради з правової освіти населення у правоосвітній діяльності з питань захисту прав переселенців з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до міста Чернівців; з надання правової допомоги з питань правового захисту військовозобов’язаних, що призвані на військову службу у зв’язку з мобілізацією, резервістів, а також військовослужбовців, прийнятих на військову службу в добровільному порядку; по покращенню діяльності органів і служб у справах дітей, спеціальних установ для дітей, спрямована на виявлення та усунення причин та умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень; щодо удосконалення організації роботи членів МКМР по правовому вихованню і правовій освіті дітей дошкільного віку; щодо запобігання та протидії дискримінації у місті Чернівці; щодо удосконалення організації роботи членів МКМР із зверненнями громадян, як важливого елементу процесу налагодження плідного діалогу влади з громадськістю; щодо сприяння протидії негативному впливу інформаційної пропаганди іноземних та вітчизняних засобів масової інформації; з проведення тижня права приуроченого до 66 річниці Загальної декларації прав людини; по забезпеченню правоосвітницької діяльності з питань захисту прав дітей відповідно до завдань Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини».

На всі надані на засіданнях МКМР рекомендації щодо покращення роботи з правової освіти населення надані звіти про результати їх виконання відповідними органами та установами м. Чернівці.

Всі затверджені Чернівецькою міською МКМР заходи виконані.


3. Україна, прагнучи до членства у Раді Європи, зобов’язалась надавати кожному доступ до правосуддя, зокрема, забезпечити право  на безоплатну правову допомогу. Право на безоплатну правову допомогу визначено також статтею 59 Конституції України. Усвідомлюючи важливість  підвищення рівня правової культури громадян, виховання у них поваги до закону і прав людини, з одного боку, та існуюча можливість надання всім верствам населення інформаційно-правової допомоги з січня 2005 року згідно наказу № 2/о від 04.01.2005 року при Чернівецькому міському управлінні юстиції створено громадську приймальню. Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги Чернівецького міського управління юстиції здійснює такі види правової допомоги:    

 • надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

 • допомога у складанні документів правового характеру (заяв, скарг, звернень,) крім документів процесуального характеру.

В громадській приймальні Чернівецького міського управління юстиції зосереджені кодекси України, брошури на правову тематику, методичні рекомендації розроблені міським управлінням юстиції та періодичні юридичні видання. Також є в наявності зразки позовних заяв з цивільного, трудового, спадкового, сімейного, земельного, житлового права. Міським управлінням юстиції практикується аналіз звернень до громадської приймальні, які узагальнюються, і потім найбільш актуальні проблеми правового характеру висвітлюються у засобах масової інформації. Громадська приймальня міського управління юстиції забезпечена необхідною оргтехнікою.

До роботи в стаціонарній громадській приймальні залучаються спеціалісти всіх структурних підрозділів міського управління юстиції. Крім того, залучені представники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра соціальної політики України; територіальних органів Міністерства доходів і зборів; Чернівецької міської та районних рад у м. Чернівці; адвокати.

Графік чергувань розробляється та затверджується начальником Чернівецького міського управління юстиції на рік.

Протягом 2014 року в громадській приймальні Чернівецького міського управління юстиції було надано консультації 205 громадянам.

Наказом Чернівецького міського управління юстиції № 41 від 10.04.2014р. з метою забезпечення належного надання консультацій і роз’яснень громадянам з правових питань, запроваджено пряму «гарячу» телефонну лінію громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при Чернівецькому міському управлінні юстиції. За звітний період на телефон гарячої лінії звернулось 64 громадянина.

Також продовжують діяти створені Чернівецьким міським управлінням юстиції в 2005 році мобільно-консультативні пункти при Чернівецькій спеціальній загальноосвітній школі № 3 (наказ №66-о/26 від 21.09.05р.) та Чернівецькому військово-спортивному ліцеї-інтернаті (наказ № 107-о/26 від 21.09.2005р.). В 2012 році наказом Чернівецького міського управління юстиції № 38 від 30 травня створено мобільно-консультативний пункт на базі Садгірської районної в м. Чернівцях раді. Згідно положення про консультативні пункти прийом громадян та учнівської молоді проводитися раз на квартал. В зазначених МКП в 2014 році спеціалістами управління юстиції надано консультації 25 громадянам.

Однією з форм надання безкоштовної правової допомоги громадянам, які не можуть відвідати громадську приймальню у зв’язку з фізичною неспроможністю, є забезпечення діяльності телефонної «прямої лінії», яка створена при Чернівецькому міському управлінні юстиції наказом начальника від 11 січня 2006 року № 6. Протягом 2014 року міським управлінням юстиції було надано 90 консультацій в режимі телефонної «прямої лінії».

Спеціалісти управління юстиції беруть участь у роботі громадських приймалень, які діють в Чернівецькій міській, Першотравневій районній радах та Управлінні Пенсійного фонду України в м. Чернівцях. В 2014 році в зазначених приймальнях спеціалістами управління юстиції надано консультації 69 громадянам.

Інформація про роботу зазначених громадських приймалень розміщена на веб-сайті Чернівецького міського управління юстиції та опублікована в ЗМІ: 13.02.2014р. – газета «Чернівці», 17.02.2014р. – газета «Час», 18.02.2014р. – журнал «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування»; 27.02.2014р. – газета «Чернівці», 01.05.2014р. – газета «Чернівці», 27.06.2014р. – «Конкордія», 10.07.2014р. – газета «Час»; 18.08.2014р. – газета «Час», 04.09.2014р. – газета «Чернівці».

За характером звернень про правову допомогу, найбільше було звернень з питань роз'яснення пенсійного, цивільного, сімейного, законодавства, державної реєстрації прав на нерухоме майно, соціального захисту населення, земельного законодавства тощо.

На виконання листа Міністерства юстиції України від 23.04.2013р. № 10.3-32/273 щодо ефективності роботи громадських приймалень та реалізації Плану заходів з виконання у 2013 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва та з метою реалізації пункту 17 плану заходів з виконання у 2013 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013р. № 64 Чернівецьке міське управління провело певну роботу: 06.06.2014р. в реєстраційній службі Чернівецького міського управління юстиції проводився семінар: «Загальний порядок створення та реєстрації підприємства або інших юридичних осіб», на якому, зокрема, обговорювалось питання поглиблення співпраці та підтримки діяльності громадських приймалень та громадських організацій підприємців.

При Чернівецькій міській раді створена та діє міська координаційна рада з питань розвитку підприємництва. Із зазначеною радою Чернівецьке міське управління юстиції постійно співпрацює по лінії міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення м. Чернівці. Так, за допомогою вище вказаних рад, серед підприємств та підприємців міста розповсюджені розроблені міським управлінням юстиції методичні напрацювання: «Загальні права підприємця», «Загальний порядок створення та реєстрації підприємства або інших юридичних осіб», «Призупинити чи ліквідувати підприємницьку діяльність?».

На території міста Чернівці зареєстровані та діють 5 громадських організацій, які мають на своїй меті захист прав та законних інтересів підприємців міста (Чернівецька міська громадська організація «Товариство «Панорама»; Профспілка захисту підприємництва м. Чернівці; Громадська організація «Товариство «Фенікс»; Чернівецька міська громадська організація «Калинка»; Чернівецька міська громадська організація «Рідне місто). Спеціалістами Чернівецького міського управління юстиції із зазначеними громадськими організаціями налагоджено постійну співпрацю щодо консультування, усно та в телефонному режимі, що стосується сприяння розвитку підприємництва в Україні; створення належних умов розвитку малого підприємництва в місті; сприяння створенню нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва; залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, пенсіонерів та інших верств населення тощо.

Чернівецьке міське управління юстиції бере участь у роботі громадських приймалень Чернівецької міської ради, Першотравневої та Садгірської районних рад та Управління Пенсійного фону у м. Чернівці, в яких також надаються роз’яснення з питань чинного законодавства про підприємництво.


4. Продовжується робота по перевірці стану організації правового інформування та освіти населення міста Чернівці, аналізується наявність юристів на підприємствах району, найбільш кваліфіковані з них залучаються до правороз’яснювальної роботи. У цьому ж напрямку управління постійно співпрацює з громадськими організаціями (спільно з громадськими організаціями правозахисного спрямування проводяться правоосвітні заходи, читаються лекції). У 2014 році такі зустрічі відбулися у гімназії № 2 військово-спортивному ліцеї-інтернаті; Чернівецькій спеціальній ЗОШ № 3; ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж», Центральній міській бібліотеці для дітей, Буковинському державному фінансово-економічному університеті та у ВСП «Чернівецький юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія» (спільно з Чернівецькою міською громадською організацією «Наші діти» Чернівецькою молодіжною громадською організацією «Клуб української молоді»; Чернівецькою благодійною організацією «Допомога інвалідам», Чернівецькою обласною громадською організацією «Сучасник» та Чернівецьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді).
5. Протягом 2014 року правоосвітня діяльність міського управління юстиції здійснювалась у напрямку виконання Програми правової освіти, яка в свою чергу спрямована на створення належних умов для підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення міста, набуття громадянами необхідного рівня правових знань.

Серед пріоритетів у роботі міського управління юстиції – проведення заходів, спрямованих на підвищення правосвідомості різних категорій населення міста (державних службовців, працівників органів виконавчої влади, педагогів навчальних закладів, неповнолітніх, пенсіонерів, непрацюючих громадян, дітей).З метою вирішення питань подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні та засвоєнні знань про основи держави і права, виховання у громадян поваги до закону, прав людини, небайдужого ставлення до порушень законності і правопорядку протягом 2014 року спеціалістами Чернівецького міського управління було проведено 94 правоосвітніх та правовиховних заходів.

Міським управлінням юстиції розроблено та проведено спільно з двома школами-інтернатами міста такі заходи: загальношкільні батьківські збори: «Відповідальність батьків за невиконання своїх обов’язків по вихованню дітей»; година спілкування «Соціальний захист дітей-інвалідів в Україні», відкритий виховний захід за участі батьків учнів «Права і обов’язків громадян України. Діти та їх права», година спілкування «Соціальний захист бездомних громадян та безпритульних дітей»; тематична зустріч «Якщо ти зазнав насильства у сім’ї»; батьківські збори «Адміністративна відповідальність батьків за протиправні дії неповнолітніх»; засідання круглого столу «Підліткова злочинність, як проблема сучасного суспільства», семінар для вчителів та батьків учнів «Соціальний захист бездомних громадян та безпритульних дітей» та ін. Такі зустрічі відбуваються щомісячно.

В лютому поточного року управлінням юстиції проведено місячник правових знань, в рамках якого проведено такі заходи: тематична зустріч з вчителями та батьками учнів «Відповідальність батьків за долю своїх дітей»; виховна година «Дітям про серйозні речі»; театралізоване заняття «Дітям про їх права»; бесіда-диспут «Знаємо та реалізовуємо свої права»; конференція «Правила, права, обов’язки», година спілкування «Запобігання та протидія насильству в сім’ї»; лекція-диспут «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх» тощо.

До міжнародного Дня захисту дитини управлінням юстиції проведено наступні заходи: правознавча година «Права дитини вивчай сумлінно»; юридичний калейдоскоп «Світ твоїх прав»; комунікативна гра «Думка» «Я громадянин»; виховний захід «Підростають наші діти – сонечком зігріті»; засідання круглого столу «Деякі аспекти законодавчого забезпечення прав безпритульних дітей»; заняття-розвага «свої права ти добре знай, їх шануй та захищай».

Спеціалісти Чернівецького міського управління юстиції долучились до святкування чергової річниці Дня Конституції України, так в рамках святкування проведено: тематичну виставку «Оберіг нашої державності», засідання круглого столу з питань обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації влади; заняття «Маленьким громадянам про Конституцію України» тощо.

Ряд заходів спеціалістами управління проведено з метою відзначення Дня юриста: семінар «Юриспруденція на етапі розвитку демократичної держави» - БДФЕУ; вечір запитань та відповідей «Професія юриста в системі органів юстиції»; відкритий правовиховний захід «Роль юриста в суспільстві та престиж юридичної професії».

З метою відзначення Дня прав людини та проведення Всеукраїнського тижня права Чернівецьке міське управління юстиції провело ряд заходів, зокрема: проведено оперативну нараду з обговорення заходів по святкуванню «Тижня права». На нараді був затверджений план заходів щодо участі спеціалістів Чернівецького міського управління юстиції у діяльності по наданню безкоштовних юридичні консультації громадянам, проведенню лекцій з питань забезпечення прав і свобод людини, показу відеоматеріалів, дитячих фільмів з поясненнями статей Конвенції ООН про права дитини та про проблеми, які їх турбують.

Спеціалісти міського управління юстиції брали участь в організації правоосвітніх та правовиховних заходів, організовували виступи у засобах масової інформації тощо.

Зокрема, за участю спеціалістів міського управління юстиції на засіданні міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, проведеному 07 листопада 2014 року було розглянуто питання «Про заходи щодо відзначення в грудні 2014 року Дня прав людини та проведення Всеукраїнського тижня права». На засіданні були затвердженні спільні заходи по відзначенню Дня прав людини та проведення Всеукраїнського тижня права.

В рамках «Тижня права» спеціалістами Чернівецького міського управління юстиції проведено правовиховні заходи і в навчальних закладах міста, а саме: засідання круглого столу на тему: «Особливості реалізації основних прав і свобод людини і громадянина» – Чернівецький торгово-економічний інститут КНТЕУ; засідання круглого столу на тему: «Людина – основна цінність правової держави» - Чернівецьке міське управління юстиції; постійно діючий семінар з питань правової освіти з вчителями курсу «Правознавство» навчальних закладів м. Чернівці на тему: «Права дітей від народження до повноліття. Обговорення методики проведення уроку на тему: «Всесвітній день прав людини»; година спілкування на тему: «10 грудня – Міжнародний день захисту прав людини» - Центральна міська бібліотека для дітей; виховний захід на тему: «Великі права маленької людини» - ДНЗ № 43; засідання круглого столу за участі батьків вихованців на тему: «Право дитини на самореалізацію» - ДНЗ № 33; бесіда – диспут на тему: «Що таке права і свободи людини. Види прав і свобод людини. Конвенція ООН про права дитини» - ЗОШ № 42; конференція на тему: «Права людини: витоки, сутність, класифікація» – Чернівецький економіко-правовий коледж.

Однією з форм підвищення кваліфікації, рівня знань юрисконсультів був і залишається постійно діючий семінар, що створений і діє при міському управлінні юстиції. Згідно окремого плану управлінням юстиції проводяться постійнодіючі семінари для керівників, спеціалістів та працівників юридичних служб, органів господарського управління та контролю, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій району. У 2014 році проведено 12 таких семінарів на теми:


 1. Завдання та організаційна структура юридичної служби. Організація претензійно-позовної роботи (січень);

 2. Порядок проведення оперативних нарад. Трудовий колектив, як суб’єкт трудового права. (лютий);

 3. Оформлення та ведення особових справ. Порядок оформлення і ведення особових карток по формах № П-2 та П-2 ДС. (березень);

 4. Правове регулювання способів захисту трудових прав, як основи соціального захисту працівників. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори. (квітень);

 5. Договірна робота юридичної служби. Діяльність юридичної служби в галузі правової освіти (травень);

 6. Організація структури юридичної служби. Основний документ що регулює діяльність юридичної служби. (червень).

7. Правове регулювання діяльності юридичних служб підприємств, установ, організацій та господарських об’єднань. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників юридичної служби (липень);

8. Протидія корупції – правові аспекти. Інформування громадськості щодо корупційних правопорушень (серпень);

9. Номенклатура справ відділу кадрів. Типові помилки кадрового обліку та діловодства (вересень);

10. Ведення обліку законодавства працівниками юридичних служб. Форми систематизації законодавства (жовтень);

11. Роль юрисконсульта на підприємстві. Участь юридичної служби у проведенні нарад, семінарів, вивченні нового законодавства (листопад);

12. Планування діяльності юридичної служби органу виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій. Правова робота в галузі дотримання законодавства про працю (грудень).


З вересня 2013 року на базі Чернівецького міського управління юстиції започатковано проведення постійно діючого семінару з питань правової освіти з вчителями курсу «Правознавство» навчальних закладів м. Чернівці. В 2014 році було проведено 11 таких семінарів:

 • Питання правової освіти та правового виховання школярів. Обговорення методики проведення уроку на тему: «Символи України та національні символи та обереги» (січень);

 • Основні права і свободи людини відповідно до Конституції України. Обговорення методики проведення уроку на тему: «Правила, права, обов’язки» (лютий);

 • Правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. Обговорення методики проведення уроку на тему: «Права дитини в сім’ї та суспільстві» (березень);

 • Захист прав дитини в міжнародних конвенціях та деклараціях. Обговорення методики проведення уроку на тему: «Правові засади охорони праці неповнолітніх» (квітень);

 • Причини та умови протиправної поведінки неповнолітніх. Обговорення методики проведення уроку на тему: «Діти мають не тільки права,але й обов’язки» (травень);

 • Шляхи попередження насильства в сім’ї. Обговорення методики проведення уроку на тему: «Відповідальність батьків за невиконання своїх обов’язків по вихованню дітей» (червень);

 • Правова свідомість молоді в Україні: особливості та види деформації. Обговорення методики проведення уроку на тему: «Діти: злочин і кара» (липень);

 • Правове виховання молодших школярів, як один з шляхів формування патріота. Обговорення методики проведення уроку на тему: «Правила, права, обов’язки» (вересень);

 • Деякі аспекти законодавчого забезпечення прав безпритульних дітей. Обговорення методики проведення уроку на тему: «Запобігання та протидія насильству у сім’ї» (жовтень);

 • Права та обов’язки біженців або осіб, які потребують додаткового захисту. Обговорення методики проведення уроку на тему: «Права дитини: від народження до повноліття» (листопад);

 • Права дітей від народження до повноліття. Обговорення методики проведення уроку на тему: «Всесвітній день прав людини» (грудень).

Заняття семінару, як і раніше, проводяться безкоштовно. На заняттях семінару практикується розгляд конкретних ситуацій, що виникають в практиці діяльності юристів.

Під час проведення постійно діючих семінарів серед учасників розповсюджуються методичні рекомендації розроблені Чернівецьким міським управлінням юстиції.

На виконання пункту 11 Плану додаткових заходів з тимчасового розміщення громадян України, які переселяються з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в інші регіони України, затвердженого розпорядженням КМУ від 01.04.2014р. № 298-р, враховуючи лист Міністерства соціальної політики від 08.04.2014р. № 3266/0/14-14/025, що надійшов до Міністерства юстиції України, листа Міністерства юстиції України від 22.04.2014р. № 10.3-32/231 Чернівецьке міське управління юстиції розмістило інформаційну листівку для громадян України, які приїхали з Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, в інші регіони України; довідник посадових осіб обласних та Київської міської державної адміністрацій, відповідальних за облаштування громадян, що прибувають з Автономної Республіки Крим і м. Севастополя на тимчасове перебування до інших регіонів України та координати Штабу з питань розміщення сімей військовослужбовців, які перебувають на території Автономної Республіки та м. Севастополя на офіційному сайті Чернівецького міського управління юстиції та на стендах у приміщенні управління та громадської приймальні при Чернівецькому управлінні юстиції.

Крім того, інформація на дану тематику систематично розміщується на сайті «Час»: «Інформація для громадян, які приїхали до Чернівецької області з АР Крим», «Інформація для переселенців з Криму та зони проведення АТО щодо реєстрації місця проживання», «Процедура реєстрації актів цивільного стану для вимушених переселенців»; «Законодавство на захисті прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; «З якими документами йти в центри зайнятості переселенцям з Криму?» тощо.

Управлінням юстиції проводилась правороз’яснювальна робота з питань прав та соціального статусу біженців: 14.03.2014р. на засіданні координаційної ради молодих юристів при Чернівецькому міському управлінні юстиції обговорювалось питання про участь членів КРМЮ у заходах, спрямованих на підвищення рівня правової культури біженців та осіб, які потребують додаткового захисту; 16.05.2014р. на засіданні МКМР з правової освіти при Чернівецькій міській раді розглядалось питання: «Про участь членів МКМР у заходах з правоосвітньої діяльності з питань захисту прав переселенців з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до міста Чернівців»; проводились постійно діючий семінар для вчителів правознавства та година спілкування в ПТУ № 8 на тему: «Правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового статусу»; лекція в Чернівецькому професійному будівельному коледжі: «Особливості правового статусу біженців» тощо.
Всього зазначеними правоосвітніми заходами охоплено 3345 громадян.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка