Інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширенняСкачати 273.24 Kb.
Дата конвертації06.03.2016
Розмір273.24 Kb.
« Безпека дитини –

в наших руках»


Дошкільний навчальний заклад № 9

«Теремок»
ВСТУП
Найвища цінність суспільства – людина, її життя і здоров’я. Оскільки основи мислення закладаються у дитини в сім’ї, «материнська школа» повинна сформувати у дитини перші уявлення про навколишній світ і місце людини в цьому світі. Необхідно зауважити, що з кожним роком збільшується кількість факторів, що негативно впливають на життя і здоров’я людини.

Виховання в сім’ї залежить від загальної культури батьків, яким гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення.

Наступною ланкою в системі виховання дитини з основ безпеки життєдіяльності стають дошкільні заклади (див. табл. №1): дитячий садок, приватний вихователь. Враховуючи надзвичайну емоційну чутливість малят та дошкільнят, перевага надається емоційно-естетичному сприйманню навколишнього середовища і місця людини в ньому. В цей період свого життя дитина повинна засвоїти елементарні знання з безпеки життєдіяльності.

Виховання дітей відбувається в процесі ігрової діяльності, читання художньої літератури: міфів, казок, перегляді дитячих кіно- і діафільмів, теле- і радіопередач, проведення дитячих конкурсів і фестивалів, екскурсій на природу з урахуванням вікових потреб та можливостей вихованців.

Ефективність дошкільного виховання залежить від спільних дій сім’ї і дитячих дошкільних закладів.

Починаючи з того моменту, як дитина робить перші кроки, вона зазнає впливу небезпечних факторів. Небезпеки підстерігають дитину практично на кожному кроці – удома небезпека йде від електричних, газових приладів, пустощів із сірниками, на вулиці – необережність на дорозі, використання піротехнічних, вибухонебезпечних предметів і т.ін. може призвести до біди.

Брак життєвого досвіду, беззахисність і невміння діяти в критичних ситуаціях робить дитину уразливою в усіх відношеннях. Тому про те, як діяти у тій або іншій проблемній ситуації, дитині повинні пояснити батьки і вихователі.


 1. ПІДГОТОВКА, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ «ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ» В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Однією з форм профілактичної роботи серед дітей є проведення «Тижня безпеки дитини» і «Дня цивільного захисту». Увагу дітей в цей період треба направляти на вивчення правил безпеки і правил поведінки в різних надзвичайних ситуаціях. Педагоги нашого садочка спільно з представниками МНС та батьками організували і провели відкриті заняття з тематики безпеки дитини, батьківські збори з питань попередження дитячого травматизму і загибелі. З дітьми відпрацювали практичні дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, провели конкурси, вікторини на знання правил безпечної поведінки. Діти набули навички надання першої медичної допомоги травмованим і потерпілим.

Кожній дитині необхідно дати знання основних методів захисту від можливих надзвичайних ситуацій, навчити правилам безпечної життєдіяльності.

Навчально-виховна робота у дошкільному навчальному закладі з питань забезпечення мінімально необхідного рівня компетенції дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі та становлення у дітей елементарних, доступних віку норм поведінки у надзвичайних ситуаціях, проводиться за програмою «Тижня безпеки дитини


Перелік документів в ДНЗ з підготовки та проведення «Тижня безпеки дитини»:

Наказ завідувача закладу «Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини».

План підготовки та проведення «Тижня безпеки дитини» у закладі.

Графік проведення «Тижня безпеки дитини».


Мета проведення «Тижня безпеки дитини»:

 • поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя;

 • удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я та життя:

 • пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків;

 • інтеграція суспільного та родинного виховання з проблем безпеки життєдіяльності дитини;

 • пропаганда кращого педагогічного досвіду з проблем виховання та організації заходів з безпеки життєдіяльності.Завдання проведення «Тижня безпеки дитини»:

 • вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час НС;

 • формування і розвиток у дітей ініціативи та кмітливості, взаємної виручки тощо;

- удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогів працівників дошкільного навчального закладу з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

- поліпшення якості навчально-виховної роботи з питань безпеки життєдіяльності та норм поведінки дітей під час НС;

- пропагування передового досвіду педагогічних працівників з питань організації та здійснення навчально-виховної роботи щодо захисту дітей від наслідків надзвичайних ситуацій.


 1. ПРОВЕДЕННЯ «ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ» В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


2.1. РОЗРОБКА НАКАЗУ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ «ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ» (див. Додаток )
Розроблення констатуючої частини наказу
В констатуючій частині наказу відображаються:

 • підстава для проведення «Тижня безпеки дитини»;

 • строк проведення «Тижня безпеки дитини»;

 • завдання для різних груп учасників;

 • місце проведення;

 • строк готовності до «Тижня безпеки дитини».


Підстава для проведення «Тижня безпеки дитини»


 1. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 8 червня 2000 р. № 1809-ІІІ (ст. 33).

 2. Наказ МНС України від 23.04.2001 № 97 «Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» (пункт 4.4).

 3. Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затверджене наказом Міністра освіти і науки України від 03.09.2009 № 814 (ст. 24-25).

 4. Наказ по дошкільному навчальному закладу № 22 від.08.05.13р.Строк проведення «Тижня безпеки дитини»

З 13 травня по 17 травня 2013 р.

Завдання для різних груп учасників «Тижня безпеки дитини»:
для працівників,:

1. Поліпшити якість навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту у надзвичайних ситуаціях.

2. Удосконалити теоретичні знання і практичні навички з питань захисту та дій в умовах надзвичайної ситуації.


для вихованців дошкільного навчального закладу:

1. Навчитись правильному поводженню в небезпечних ситуаціях (на вулиці, в міському транспорті, при спілкуванні з незнайомими людьми, взаємодії з небезпечними тваринами і отруйними рослинами тощо).


Місце проведення

Місце проведення «Тижня безпеки дитини» визначається керівником дошкільного навчального закладу з урахуванням навчальних цілей, складу учасників, навчально-матеріальної бази дошкільного закладу.Розроблення розпорядчої частини наказу
В розпорядчій частині вказуються:


 • керівник «Тижня безпеки дитини», склад учасників;

 • організація управління і зв’язку;

 • порядок підготовки до «Тижня безпеки дитини» керівного складу дошкільного навчального закладу,(завідуюча, завгосп, вихователі груп) працівників, які не входять до формувань, вихованців дошкільного навчального закладу;

 • підготовка і використання в ході «Тижня безпеки дитини» майна і матеріалів;

 • порядок і строки підготовки навчальних місць при проведенні «Тижня безпеки дитини».

 • заходи безпеки при проведенні «Тижня безпеки дитини».


Керівник «Тижня безпеки дитини», склад учасників

Керівником «Тижня безпеки дитини» є керівник дошкільного навчального закладу. Склад учасників – вихователі, працівники, діти.Організація управління і зв’язку
Управління під час проведення «Тижня безпеки дитини» здійснюється керівником дошкільного навчального закладу шляхом обходу місць проведення заходів, а також через підлеглих осіб. Зв'язок здійснюється через посильних або за допомогою засобів мобільного зв’язку.  1. РОЗРОБКА ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ «ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ»

План підготовки та проведення «Тижня безпеки дитини» є основним навчально-методичним документом, який визначає порядок проведення «Тижня безпеки дитини».

«Тиждень безпеки дитини» проводиться на території дошкільного навчального закладу з максимальним використанням навчально-матеріальної бази цивільного захисту за планом проведення, який включає:


 • підготовчий період;

 • проведення «Тижня безпеки дитини»;

 • підбиття підсумків «Тижня безпеки дитини».


Підготовчий період

У розділі «Підготовчий період» зазначаються заходи з підготовки «Тижня безпеки дитини», а саме: • вивчення адміністрацією дошкільного навчального закладу і вихователями нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України щодо підготовки та проведення «Тижня безпеки дитини»;

 • проведення занять з вихованцями за тематикою «Основи безпеки дітей дошкільного віку»;

 • проведення педагогічної ради з порядком денним «Про стан цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі і завдання педагогічного колективу з підготовки «Тижня безпеки дитини»;

 • відпрацювання порядку і послідовності (сценарію) «Тижня безпеки дитини» з членами комісії з оцінки дій постійного складу та вихованців, організації змагань, естафет і конкурсів;

 • проведення занять у навчальних групах за програмою загальної підготовки, вивчення інструкції із заходів безпеки тощо;

 • перевірка і підготовка майна цивільного захисту, що буде використовуватись під час проведення «Тижня безпеки дитини»;

 • виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання, підготовка матеріалу для проведення практичних заходів;

 • організація і перевірка засобів протипожежного захисту;

 • організація та проведення заходів з пропаганди цивільного захисту, питань забезпечення безпеки життєдіяльності дитини;

 • удосконалення навчально-матеріальної бази цивільного захисту дошкільного навчального закладу.


Проведення «Тижня безпеки дитини»
У розділі «Проведення Тижня безпеки дитини» зазначаються наступні заходи:

 • проведення відкритих занять, вікторин, змагань, комбінованих естафет для дітей;

 • відпрацювання дій за картками, інструкціями можливих ситуацій;

 • огляд-конкурс на кращу наочну агітацію, дитячих малюнків тощо;

 • перегляд театралізованих вистав;

 • проведення заходів пропагандистського характеру;

Особлива увага при плануванні та проведенні заходів приділяється раціональній організації рухової активності дошкільнят через ігри і заняття, що складають різні рівні фізичного та емоціонального навантаження.


Підсумки «Тижня безпеки дитини»
У розділі «Підсумки Тижня безпеки дитини» зазначаються наступні заходи:

 • час та місце зборів учасників «Тижня безпеки дитини» для підведення підсумків його проведення;

 • оголошення наказу завідувача дошкільного навчального закладу про підсумки проведення «Тижня безпеки дитини»;

 • обговорення проведення «Тижня безпеки дитини» з керівним складом, відповідальними особами, вихователями.


3.Ступінь впровадження комплексу спеціальних заходів щодо реагування на НС:

3.1. Розробка інструкції, функціональних обов'язків посадових осіб щодо безпеки у НС на підставі вивчення ймовірності природних надзвичайних ситуацій та потенційної небезпеки від прилеглих об'єктів господарської діяльності;

3.2. Створення належних умов з цивільного захисту учасників навчально-виховного процесу :

- стан захисних споруд (сховищ), а у разі їх відсутності - обсяги робіт з дообладнання підвальних приміщень, створення умов щодо підвищення захисних властивостей приміщень на випадок НС;

- забезпечення учасників навчально-виховного процесу найпростішими засобами захисту органів дихання;

- наявність плануючих матеріалів з проведення екстреної евакуації та розрахунку на організоване виведення учасників навчально-виховного процесу у разі загрози та виникнення НС;

- організація медичного обслуговування та спроможність педпрацівників до надання першої медичної допомоги потерпілим.

5.Виконання комплексу організаційних заходів щодо запобігання пожежі та створення умов для її гасіння.

«Тиждень безпеки дитини» за своїм змістом та призначенням поєднує в собі елементи об’єктового тренування з ЦЗ та практичні заняття з малюками згідно базового компоненту дошкільної освіти.

За своєю структурою тиждень має підготовчий період та період безпосереднього проведення тижня.

У підготовчий період проводяться:

- навчальні заняття з керівним педагогічним складом та допоміжним персоналом;

- вивчається стан захисту постійного та перемінного персоналу від наслідків з прогнозованих НС;

- проводиться тренування персоналу закладу щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

Під час проведення Тижня організовувалася навчально-виховна робота з дітьми з основ БЖД відповідно до навчального плану дошкільного навчального закладу та орієнтовної тематики навчання дітей з питань особистої безпеки та норм поведінки у НС.

Цей період орієнтовно складав до 5 днів. Кожний день присвячувався навчально-виховній роботі з малюками за одним із видів безпеки, на яку запрошували представників відповідних служб з правоохоронної діяльності, медичної та санітарно-епідеміологічної служби, пожежної безпеки, безпеки у надзвичайних ситуаціях.

Крім заходів, що організовувалися безпосередньо вихователями, під час Тижня безпеки створювалися умови для самостійних форм дитячої діяльності.

Вихователі закладу проводили консультації з батьками щодо підбору матеріалу та методів роботи з малюнками з питань поведінки у надзвичайних ситуаціях.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ «Тижня безпеки дитини» включав:


 • Заняття з працівниками ДНЗ за тематикою безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я.

 • Підготовка пакета робочих документів (методичних розробок, тематичних пам’яток, дидактичних ігор з ЦЗ та БЖД .

 • Перевірка стану засобів пожежогасіння, евакуаційних електроприладів, наявності інструкцій з техніки безпеки на робочих місцях та їх відповідності вимогам нормативних документів.

 • Тематичний конкурс-огляд на кращі дитячі малюнки, вироби.1 день «Дитина та інші люди».

Ранок. Дидактична гра «Свої-чужі».

Мета: дати уявлення дітям про те, що є чужі і свої люди, учити поводитися з ними. Виховувати культуру поведінки серед людей.

Заняття. Гра-драматизація «Добро-зло».

Мета: сформувати уявлення дітей про те, що деякі дорослі можуть бути небезпечними, що приємна зовнішність може бути оманливою. Уміння дитини сказати «Ні» іншим дітям, які хочуть втягти її в небезпечну ситуацію. Виховувати обережність у поведінці з іншими.

Прогулянка І. Екскурсія до лялькового театру.

ІІ половина дня. Етюди з психогімнастики. Робота практичного психолога.

Прогулянка ІІ. Сюжетно-рольова гра «Сім’я».

Мета: учити дітей правильній поведінці вдома, коли є батьки і коли їх немає; не заходити в під’їзд одному; не говорити по телефону про те, що батьків вдома немає.

Використовуючи сюжет казки «Вовк і семеро козенят», виховувати обачність у своїх вчинках.

Вечір. Настільні ігри за сюжетами казок відповідно теми.

2 день «Дитина і природа».

Ранок. Дидактична гра «Стихійні лиха».

Мета: надати дітям уявлення про небезпечні геологічні, гідрологічні явища та познайомити з правилами поведінки під час стихійних лих. Формувати свідому, правильну поведінку, вміння надати першу допомогу. Розгляд ілюстрації про повені, землетрус.

Заняття. Екскурсія в природу.

Мета: ознайомити дітей з проблемою забруднення навколишнього середовища. Пояснити, як погіршення екологічних умов відображається на людині і живій природі. Розповісти, що небезпечними для здоров’я стали джерела питної води з колодязя, річки, водопроводу; не слід пити таку воду без попереднього очищення. Виховати уміння правильно користуватися природними ресурсами.

Створення ігрових ситуацій спортивного характеру: «Переберись з купини на купину», «Мавпочки», «Хто далі закине шнур».

ІІ половина дня. Музична розвага «В гостях у знахарки» (екологічна вистава).

Мета: дати уявлення дітям, що є рослини корисні і небезпечні; гриби їстівні і неїстівні, учити розрізняти їх у природному оточенні, правильно поводитись з ними та надавати першу допомогу у випадках отруєння. Виховувати любов до рідної природи, бережне відношення до її дарів, та чуйне ставлення один до одного.

Прогулянка ІІ. Праця дітей на грядці.

Ігри: «Картопля – капуста», «Їстівне, неїстівне», «Чия команда швидше збереться».

Вечір. Гра-моделювання «Землетрус».

Мета: дати дітям поняття про землетрус, його природне виникнення, про можливі наслідки землетрусу.

Учити правилам поведінки під час землетрусу. Виховувати взаємовиручку та взаємодопомогу.


3 день «Предметний світ».
Ранок. Розповідь-бесіда «Що шкідливо».

Мета: формування уявлення про шкідливий вплив хімічних речовин на здоров’я та життя людини. Учити правилам поведінки під час використання термометра, розуміти небезпечність для життя ртуті у термометрі. Виховувати обережність поведінки дітей у побуті.

Заняття-гра «Допоможи собі сам».

Мета: учити дітей правильно реагувати на випадок аварії на підприємстві, у транспорті, під час руйнування, будівель, гребель, дамб тощо. Формувати уміння правильно поводитись під час надзвичайних ситуацій, вміти знайти правильний вихід із них та надавати посильну допомогу іншим. Виховувати любов і турботу до інших.

ІІ половина дня. Дидактична гра «Аварія».

Мета: учити дітей використовувати найпростіші засоби індивідуального захисту (марлеві пов’язки, хустинки, рушники тощо) і в найкоротший термін покинути зону зараження. Виховувати спритність, сміливість.

Прогулянка І. Естафета – гра:

1. Гра «Автомобілі».

2. Гра «Пожежники».

3. Гра «Перша допомога».

4. Гра «Швидка допомога».

Прогулянка ІІ. Спостереження за промисловими об’єктами, що забруднюють навколишнє середовище.

Мета: учити дітей правильно розуміти шкідливість для здоров’я людини викидів об’єктів, що знаходяться поряд. Виховувати негативне ставлення до джерел забруднення оточуючого середовища.

Вечір. Конкурс малюнків на тему «Заняття вдома».

Мета: учити дітей правильно поводитись з електроприладами та побутовою технікою. Розвивати творчість, уяву, виховувати позитивне ставлення до заборони старших.

4 день «День здоров’я».
Ранок. Бесіда з дітьми «Що таке здоров’я?».

Мета: дати можливість дітям зрозуміти, що здоров’я - це одна з головних цінностей життя. Формувати у дітей бажання бути сильними, бадьорими, енергійними; думати про своє здоров’я.

Дидактична гра «Мама захворіла».

Мета: учити дітей правильній поведінці при хворобі інших, уміти викликати швидку допомогу по телефону, не вживати ліків хворого. Виховувати турботу про рідних, бажання надавати посильну допомогу.

Прогулянка І. Спортивна розвага «Ми весела дітвора».

Мета: учити дітей бігати, не стомлюючись, їздити на велосипеді, метати в ціль; звертати увагу дітей на самопочуття, внутрішнє відчуття, потребу свіжого повітря, чистоти. Розвивати почуття власної гідності, бажання самовдосконалюватись. Виховувати у дітей уміння поводитися під час масових заходів, бережне ставлення до свого здоров’я.

ІІ половина дня. Засідання клубу «Малятко-здоров’ятко».

Мета: учити дітей надавати собі та іншим першу допомогу при травмі, опіках, обмороженні, отруєннях тощо. Формувати спостережливість до стану свого власного тіла, організму в цілому. Виховувати бажання бути здоровим.

Прогулянка ІІ. Сюжетно-рольова гра «Лікарня».

Мета: учити дітей надавати першу допомогу травмованому організму внаслідок пожежі, дорожньо-транспортної аварії, радіації тощо, правилам поведінки у лікарні. Розвивати зосередженість, стислість висловлювань. Виховувати правила культури поведінки, розуміння необхідності у лікуванні та наданні допомоги хворому організму.

Вечір. Гра-драматизація казки «Лікар Айболить».

Мета: учити дітей утримувати в чистоті частини свого тіла, захищати їх від забруднення чинниками природного та техногенного характеру, розуміти значення вислову: «У здоровому тілі - здоровий дух». Виховувати любов до здорового способу життя, пояснюючи їм у доступній формі про значення попередження захворювань, різних видів загартування, коригуючої гімнастики, масажу.5 день «Захисти себе сам».
Ранок. Бесіда «Засоби масової інформації» (радіо, телевізор).

Мета: нагадати дітям про роль засобів масової інформації; учити правилам поведінки під час екстремальних повідомлень. Гра «Що ми почули?»

Заняття. Сигнал «Увага всім!»

Мета: формувати у дітей поняття про причини подання сигналу (випадок аварії, загрози від стихійного природного лиха, радіаційної небезпеки, хімічного вибуху та ін.). Ознайомити з діями при цьому сповіщальному сигналі. Вчити діяти швидко і правильно. Виховувати уважність, організованість, дисциплінованість.

Прогулянка І. Екскурсія-огляд сховища

Мета: ознайомити дітей з приміщенням сховища та його призначенням. Формувати у дітей правила поведінки під час перебування у сховищі. Виховувати дисциплінованість, організованість, взаємодопомогу.

ІІ половина дня. Сюжетно-рольова гра «Що потрібно зробити?».

Мета: учити дітей правильно реагувати на сповіщальний сигнал, якщо він застав їх вдома. Виховувати турботливе ставлення до ближнього, вміння діяти без паніки в екстремальних ситуаціях.

Прогулянка ІІ. Спортивні ігри.

1.Гра «Тривога».

2. Рольова гра «Рятувальники».

Вечір. Бесіда з батьками «Поведінка під час надзвичайних ситуацій» з використанням підготовлених матеріалів та наочної агітації реагування на сповіщальний сигнал «Увага всім!»В дошкільному закладі, зокрема, особлива увага при плануванні та проведенні заходів приділялася раціональній організації рухової активності дошкільнят через ігри та заняття, що складають різні рівні фізичного та емоційного навантаження.

Під час проведення «Тижня безпеки дитини» традиційні заняття збагачувалися сюжетно-ігровим змістом (групові ігри, виконання вправ змагального характеру, ігри-драматизації з музичним супроводом тощо).

Поряд з сюжетно-рольовими іграми, де діти вчилися орієнтуватися у світі природи, техніки, людей значне місце займали дидактичні ігри, що дозволяли більш спрямовано керувати поведінкою дітей. Ігровий характер таких занять забезпечувалися введенням елементів сюжету, яскравістю та привабливістю та постановлених завдань.

Педагоги вчили дітей знаходити істину шляхом запрошення їх до обговорення та направленими питаннями підводять до відповіді.

Велику зацікавленість викликало у дітей взаємне відвідування у групах занять, вікторин, змагань, виступів самодіяльних акторів, виставок дитячих робіт.

Педагоги за допомогою вірного підбору методів і прийомів керували дитячою діяльністю, поглиблювали позитивні взаємовідношення дітей, розвивали чуйність, милосердя, гуманне ставлення до людини, збагачували емоційні враження під час відпрацювання стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

Практика свідчить, що екстремальна поведінка людей у більшості випадків визначається фізіологічно нормальним явищем жаху. Він сприяє екстремальній мобілізації фізичної та психічної напруги, яка необхідна для самозбереження. Але при плануванні занять з дітьми вихователям слід додатково враховувати «вікові» жахи, які властиві дошкільнятам і базуються на високій емоційності, малому досвіду життя і великій уяві.

Обережна корекція емоційної готовності дитини до реакції жаху відбувається за умови активного збагачення знань дитини про предмети, явища природи, світу людей і їх взаємовідношень, формування звички до ситуацій, в яких вони можуть виникнути. Коли ситуація не містить в собі елементів несподіванки, тоді незрозумілих явищ, які лякають дитину стане менше.

Крім заходів, які організовувалися безпосередньо вихователями , під час проведення «Тижня безпеки дитини» обов'язково створювалися умови для самостійних форм дитячої творчості.

Під час проведення заходу, як правило, практично відпрацьовувалися проведення евакуації учасників навчально-виховного процесу при загрозі та виникненні НС, дії по сигналу «Увага всім», а саме:


 • порядок отримання начальником цивільного захисту закладу інформації про загрозу чи виникнення НС; • порядок доведення її до працівників;

 • порядок надання інформації у відповідні служби ЦЗ міста (району);

 • порядок підготовки дітей до евакуації;

 • порядок проведення евакуації;

 • порядок розміщення дітей після евакуації;

 • порядок надання інформації батькам про місцезнаходження дітей;

 • дії невоєнізованих формувань.

Після закінчення « Тижня безпеки дитини» ,на основі особистих спостережень за діями учасників навчально-виховного процесу були підведені підсумки повноти та якості виконання заходів «Тижня безпеки дитини».4. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ «ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ»
1. Тематичні заняття:

а) з основ безпеки життєдіяльності;

б) інтегровані (основи безпеки життя та здоров'я + розвиток мови, малювання, фізична культура);

в) комбіновані (малювання на тему безпеки життєдіяльності, читання художньої літератури відповідної тематики та ін.).

2. Ігри з елементами безпеки життєдіяльності:

дидактичні;

сюжетні;

театралізовані;

конструктивно-будівельні;

рухливі.


 1. Розваги.

 2. Конкурси, естафети, змагання (які сприяють відпрацюванню стереотипів можливої поведінки в екстремальних умовах).

 3. Екскурсії, прогулянки.

 4. Читання творів художньої дитячої літератури відповідної тематики.

 5. Моделювання правильної поведінки, аналіз небезпечних ситуацій.

 6. Пошуково-дослідницька робота.

 7. Перегляд фільмів, діафільмів, використання аудіо-, відеозаписів і технічних засобів навчання.

 8. Індивідуальна робота з дітьми.

11. Робота з батьками.

12. Зустріч з фахівцями служб охорони здоров’я, ДАІ, МНС, Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД.


Форми та види навчально-виховної роботи щодо безпеки життєдіяльності

дітей дошкільного віку у дитячому навчальному закладі.


З ПЕДАГОГАМИ

З ДІТЬМИ

З БАТЬКАМИ

Конспекти: ігор-занять, бесід, демонстрації ілюстрацій, дискусій

Знаки-символи

Зустрічі з компетентними людьми

Дидактичні, настільно-печатні, рухливі, сюжетно-рольові ігри, конструювання

Іграшки-саморобки

Батьківські збори

Наочні та демонстраційні посібники

Книжки-саморобки

Консультації

Підбір художнього слова, казок (усна народна творчість)

Малюнки

Обмін досвідом

Тести, психологічна гімнастика, тренінги

Складання правил поведінки

Робота куточків, папок-передвижок

Кросворди, загадки-завдання

Домалюй, дофарбуй (логічні вправи)

Вікторини, розваги

Моделювання ситуацій

Розігрування ігрових сюжетів

Відкриті заняття

Підбір фотоматеріалу

Підбір тематичних мультфільмів

Індивідуальні: анкетування, співбесіди, консультації, відвідування вдома

Розробка схем-маршрутів евакуації

Конкурси

Наочно-письмові: батьківські куточки, тематичні стенди, планшети, інформаційні листи, виставки, скринька пропозицій, індивідуальні зошити, сімейні газети, педагогічна бібліотека

Драматична діяльність, театралізовані ігри-драматизації

Виготовлення картин-плакатів

Групові: консультації, практикуми, клуби взаємодопомоги, школа молодих батьків, гуртки за інтересом, вечори питань і відповідей, зустрічі з компетентними людьми


Розваги, вікторини, КВК

Ігри, лотереї

Дні відкритих дверей


Макети кімнати, вулиці

Шоу-вікторини

Створення групи «Батьки-порадники»

Словник термінів

Драматизація, театралізовані вистави

Загальні свята

Міні-заняття

Фізичні розваги

Розваги

Спостереження, цільові прогулянки

Ігри ( рухливі, дидактичні, сюжетно-рольові)

Відпочинок у вихідні дні
ЛічилкиШоу « Азбука веселих слів»ЗмаганняВечори віршівФокуси, ребусиРозваги з олівцями та фарбамиРОБОТА З БАТЬКАМИ

Тематика лекцій для батьків


 1. Зробимо свою квартиру безпечною для дітей.

 2. Вчимо дитину спілкуватися (дитина сама вдома, контакти з незнайомими).

 3. Здоров’я вашої дитини (режим дня, культурно-гігієнічні, оздоровчо-загартувальні заходи, харчування, фізичний і психічний розвиток).

 4. Родинні ігри (організація ігрової діяльності вдома).

 5. Організація і проведення відпочинку з дітьми (безпека відпочинку біля водойм, у лісі, спілкування з природою з користю для розуму і без шкоди для здоров’я і навколишнього середовища).

 6. Азбука безпеки (правила поводження на проїжджій частині).Тематика бесід та консультацій для батьків

 1. Отруйні рослини (отруйні рослини нашої місцевості; перша допомога при отруєнні грибами, ягодами, рослинами).

 2. Відпочинок влітку (правила відпочинку з дітьми біля водойм; перша допомога при сонячному (тепловому) ударі та опіках).

 3. Особливості харчування дитини (фізіологічні особливості дитини дошкільного віку; раціональне та збалансоване харчування; культура харчування; культурно-гігієнічні навички дітей).

 4. Дитячий дорожньо-транспортний травматизм (статистичні дані; умови запобігання).

 5. Улюблені дитячі справи (ігри; перегляд телепередач; рухова діяльність).

 6. Що необхідно знати дитині про правила поведінки на дорозі та в транспорті (вулиця; транспортні засоби; правила користування ними).

 7. Як вберегти дитину від вогню.

 8. Правила гасіння пожежі.

 9. Навчання дітей правил пожежної безпеки – загальне завдання дитячого садка і сім’ї.

 10. Консультація із працівниками пожежної охорони «Як врятувати дитину від біди».

 11. Правила пожежної безпеки при влаштуванні новорічної ялинки.

 12. Вогонь – не гра.

 13. Як навчити дітей правил пожежної безпеки.

 14. Що необхідно робити у випадку пожежі в квартирі.


Орієнтовна тематика батьківських зборів

 1. Як і коли Ви навчаєте свою дитину правильному поводженню в довкіллі.

 2. Роль батьків у формуванні у дітей початкових знань про пожежну безпеку та дотримання відповідних правил.

 3. Чи можете Ви вважати себе взірцем для дитини в дотриманні правил безпечної поведінки?

 4. Як поставити перепони агресії з екрану?

 5. Як створити безпечні умови перебування дитини вдома?

 6. Як зробити відпочинок вашої родини корисним та безпечним?

 7. Протипожежні знання – в кожну сім’ю.


Анкета для педагогів та батьків

 1. З якого віку дитину можна відпускати саму пересуватися по місту, на транспорті?

 2. Чи порушуєте Ви правила дорожнього руху?

 3. Чи віддасте грабіжникові свій гаманець із заробітною платою за його вимогою, чи будете протидіяти?


Анкета для батьків

 1. Чи залишаєте Ви свою дитину саму вдома?

 2. Чи дозволяєте Ви їй гуляти самій у дворі?

 3. Чи дозволяєте Ви дитині підходити до телефону?

 4. Чи дозволяєте Ви відчиняти дитині вхідні двері?

 5. До кого дитина може звернутися за допомогою, Чи знає вона телефони родичів, сусідів?

 6. Чи дозволяєте Ви дитині запалювати газ, вмикати електроприлади і апаратуру?

 7. Чи вчите Ви свою дитину правильно поводитися в складних і несподіваних ситуаціях?

 8. Що найбільше тривожить Вас? Що, на Вашу думку, є найбільш небезпечним для Вашої дитини?

 9. Чи відверта з Вами дитина? Чи довіряє вона Вам?

 10. Чи завжди Ви переходите дорогу на зелене світло світлофора?

 11. З якої сторони Ви обходите автобус?

 12. У яку сторону Ви дивитеся, перш ніж почати переходити вулицю?

 13. Як часто Ви використовуєте «острівок безпеки»

 14. Як часто Ви порушуєте правила руху?

 15. Чи знає Ваша дитина, що таке «зебра»?

 16. Які методи використовуєте Ви, щоб пояснити своїй дитині, де дозволяється гратися малюкам?

Матеріали до проведення круглого столу для батьків (диспутів):

 1. Хто і що створює безпеку дитини в оточуючому середовищі?

 2. Який спосіб життя дитини можна вважати здоровим?

 3. Яку роль відіграють батьки та дорослі члени родини в організації безпечної життєдіяльності дитини-дошкільника?

 4. Як навчити дитину бачити та аналізувати небезпечні ситуації?

 5. Як діє людина в екстремальних ситуаціях – свідомо чи інстинктивно?

Було організовано : 1. Усний журнал для батьків «Сам вдома»

 2. Спільна розвага з дітьми «Школа безпеки»


Наочна інформація:

«Не залишайте дітей одних»

«Укуси тварин (собак, комах)»

«Отруйні рослини»«Будьте обережні – отруйні гриби!»
Діагностичне анкетування вихователів на тему

« Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку»

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові. Вік.

 2. Педагогічний стаж.

 3. Яким видам діяльності та формам роботи з дітьми віддаєте перевагу.

 4. Оцініть свої знання правил поведінки: в загальних місцях, на вулиці, на воді та під час стихійних лих (%).

 5. Які свої наробки щодо безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку ви можете запропонувати колегам?

 6. У яких видах роботи щодо безпеки життєдіяльності дітей потрібна допомога? Що викликає труднощі?

 7. Які консультації, яку допомогу хотіли би отримати з питань безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку?


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка