Інноваційні форми роботи та технології, що використовуюСкачати 50.31 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір50.31 Kb.
Інноваційні форми роботи та технології, що використовую:

      Головне завдання вчителя зробити навчання цікавим. Тому на урок потрібно йти не лише зі знанням навчального матеріалу, методів і прийомів навчання, набором задач і вмінням їх майстерно розв'язувати, але і з різноманітними та цікавими способами організації роботи учнів.

      У своїй практиці я використовую такі сучасні освітні технології:

· інформаційно-комунікаційні технології (А.Єршов);

· технології рівневої диференціації та індивідуалізації;

· інтерактивні технології (Й. Песталоцці, Дж. Дьюї);

· ігрові технології (Б. Нікітін);

· тестові технології;

  проектні;

· здоров'язберігаючі технології.Інформаційно-комунікаційні технології

       Головною перевагою цих технологій є наочність, тому що більша частина інформації засвоюється за допомогою зорової пам'яті. Інформаційні технології допомагають зробити навчальний процес творчим і орієнтованим на учня. Презентації у вигляді слайдів ефективні на різних етапах уроку. Зорове сприйняття досліджуваних об'єктів дозволяє швидше і глибше сприймати представлений матеріал. Є можливість емоційно і образно подати матеріал.

На своїх уроках я використовую персональний комп'ютер для таких форм роботи, як:

• контролююча машина;

• навчальний тренажер;

моделюючий стенд;

• інформаційно-довідникові системи;

• ігрове навчальне середовище.Контролююча машина

        За допомогою цієї форми роботи я проводжу електронне тестування. Для цього використовую пакет програм Test W2, який служить для створення і проведення комп'ютерного тестування, аналізу результатів, оцінювання за вибраною шкалою. Даний тест має зручний текстовий редактор, що дає можливість працювати з формулами, малюнками, виразами. Ще великою перевагою Test W2 є його безкоштовне розповсюдження. Зручний вибір режимів, дозволяє не тільки проводити контроль, а й навчати методом підказок. Завдання тестів на різних комп'ютерах подається в різних варіантах, тобто не дає можливості учням "списувати" відповіді з сусідніх моніторів.Навчальний тренажер

      Використовую для виконання таких тренувальних вправ, як «знайди помилку», «встанови закономірність», вдосконалення усного рахунку, тренування обчислювальних навичок.

  Моделюючий стенд

  Найбільш продуктивно цю форму використовую на уроках геометрії для створення динамічних та анімаційних моделей.

   Інформаційно-довідникові системи

      Їх використання є дуже доцільним як на уроці так і в організації позакласних заходів, підготовці до олімпіад та зовнішнього незалежного тестування. Найчастіше я звертаюсь до електронної енциклопедії Кирила і Мефодія, серії енциклопедій «Хочу все знати», а також використовую інформаційно-пошукові системи мережі ІнтернетІгрове навчальне середовище

    За допомогою комп'ютера легко створити на уроці цікаву ігрову ситуацію. Учні із захопленням шукають піратські скарби, відправляються у фантастичні світи, в космічні подорожі, але для цього їм потрібно засвоїти певні математичні знання та отримати необхідні навички.


Технологія рівневої диференціації та індивідуалізації

     Диференціація сприяє більш міцному і глибокому засвоєнню знань, розвитку індивідуальних здібностей. Різнорівневі завдання полегшують організацію навчального процесу в класі, створюють умови для прогресу учнів у навчанні у відповідності з їх можливостями. Підвищується рівень мотивації.

 Інтерактивні технології (метод проектів)

   У своїй практиці використовую інтерактивні технології навчання, які сприяють самореалізації особистості учня, підвищують його мотивацію до навчання та адаптацію у освітньому середовищі, розвивають його комунікативні здібності та підвищують внутрішню самооцінку.

    Зокрема, метод проектів дозволяє відійти від авторитарності в навчанні, завжди орієнтований на самостійну роботу учнів. За допомогою цього методу учні не тільки отримують знання, але і вчаться здобувати їх самостійно, використовувати для розв'язання пізнавальних та практичних завдань.

Ігрові технології

«Предмет математики настільки серйозний, що потрібно не втрачати можливості робити його більш цікавим»

Блез Паскаль

   Я вважаю, що використання на уроках ігрових технологій забезпечує досягнення єдності емоційного й раціонального в навчанні. Так включення в урок ігрових моментів робить його цікавішим, створює в учнів гарний настрій, полегшує подолання труднощів. Я використовую їх на різних етапах уроку. Так на початку уроку включаю ігровий момент «відгадай тему уроку», при закріпленні вивченого матеріалу – «знайди помилку». Так само мною розроблені вікторини, уроки-ігри. Усе це спрямовано на розширення кругозору учнів, розвиток їх пізнавальної діяльності, формування певних умінь і навичок, необхідних у практичній діяльності.


Тестові технології

     Завдання на тестовій основі отримали широке поширення в практичній діяльності. Я їх використовую на різних етапах уроку, в ході індивідуальної, групової та фронтальної роботи, в поєднанні з іншими засобами та прийомами навчання. Сьогодні існують різноманітні варіанти тестів. На мій погляд, тести, створені самим учителем, дозволяють найбільш ефективно виявляти якість знань, індивідуалізувати завдання, враховуючи особливості кожного учня.

Тестові завдання складаю з урахуванням завдань уроку, специфіки досліджуваного матеріалу, пізнавальних можливостей, рівня готовності учнів. Тестова технологія допомагає при контролі знань учнів. Тест забезпечує суб'єктивний фактор при перевірці результатів, розвиває у дітей логічне мислення, уважність.

Тестові завдання відрізняються за складністю та формою варіантів відповідей. Використання тестових завдань дозволяє здійснити диференціацію та індивідуалізацію навчання учнів з урахуванням їхнього рівня пізнавальних здібностей.Здоров'язберігаючі технології

      Поняття «здоров’язберігаюча» відноситься до якісної характеристики будь-якої освітньої технології, що показує, наскільки при реалізації даної технології вирішується завдання збереження здоров'я основних суб'єктів освітнього процесу – учнів і педагогів.Використання даної технології дає мені можливість під час уроку рівномірно розподіляти різні види завдань, чергувати розумову діяльність, визначати час на вивчення складного навчального матеріалу, на проведення самостійних і контрольних робіт, нормативно застосовувати ТЗН, що дає позитивні результати у навчанні. При підготовці і проведенні уроку враховую: дозування навчального навантаження; динамічність учнів та їх працездатність; дотримання гігієнічних вимог (свіже повітря, гарна освітленість, чистота); сприятливий емоційний настрій; оздоровчі моменти і зміну видів діяльності на уроці, що допомагають подолати втому, смуток, незадоволеність; чітку організацію навчальної праці (підготовка дошки, чіткі записи на дошці, застосування ІКТ).


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка