Інноваційні технології в роботі бібліотеки як одна з визначальних складових формування життєвих компетентностей обдарованої дитиниСкачати 130.64 Kb.
Дата конвертації02.04.2016
Розмір130.64 Kb.


Інноваційні технології в роботі бібліотеки як одна з визначальних складових формування життєвих компетентностей обдарованої дитини

(з досвіду роботи бібліотеки Української гімназії №1)
Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти та виховання, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір. У цих умовах учителю необхідно бути обізнаним із широким спектром інноваційних технологій, ідей, напрямків. Зміни цілісних орієнтирів шкільної освіти вимагають перебудови усіх складових компонентів сучасної школи. Серед них шкільна бібліотека як обов’язковий структурний підрозділ загальноосвітнього навчального закладу займає особливе місце. Бібліотеку гімназії сьогодні слід розглядати як:

 • центр соціально-культурного розвитку дітей і дорослих;

 • інформаційно-методичний центр;

 • основну базу навчання.

Основною метою інноваційної освіти є формування і розвиток інноваційної здатності людини. Саме з творчим застосуванням знань, розвитком креативного мислення, усвідомлення логіки дії, моральною відповідальністю за свої вчинки пов’язують перспективи людського існування. Відроджена у 1992 р. Українська гімназії №1 у 2006-2012 рр. вирішує єдину науково-методичну проблему «Формування життєвої компетентності обдарованих дітей в умовах навчально-виховного процесу гімназії». Головна мета закладу – пошук, добір, навчання, виховання, розвиток найбільш творчо обдарованих і здібних дітей, збагачення інтелектуального, культурного, творчого потенціалу України, підготовка молоді до вступу у вищі навчальні заклади різних профілів. З огляду на це перед людиною постає питання безперервного навчання впродовж усього життя. Звідси випливає одне з основних завдань бібліотеки – навчити вчитися, тобто створити систему самосвідомості навчання, вбудовану в сам процес навчання. Таким чином, кредо бібліотеки – від освіти на все життя до освіти через усе життя – перегукується з гаслом на гімназійній хоругві, на емблемі гімназиста, в гімназійному гімні «Sciencia vinces!» – «Знаннями переможемо!».

Інноваційні технології проникають у кожну форму роботи бібліотеки Української гімназії №1. Розглянемо її складові. 1. Інформаційна робота.

У цьому розділі бібліотека ставить такі завдання:

 • стати складовою ланкою інформаційного простору гімназії;

 • підготувати гімназистів до життя в інформаційному суспільстві.

Для реалізації цих завдань бібліотекар поєднує традиційні, добре відомі форми бібліотечної роботи з можливими інформаційно-комунікативними технологіями, розвиває інформаційну культуру та критико-аналітичні здібності читачів, використовує рекомендаційно-інформаційну, позитивно-ілюстративну, проектні та ігрові форми популяризації книги, спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів учнів, працює над створенням електронних баз даних, на основі мереж Інтернет використовує інформаційні ресурси інших бібліотек. Інформаційний банк знань подається на паперових та електронних носіях. Є папка кращих учнівських проектів та конкурсних робіт, фонд періодичних видань (62 назви), тематичні папки з пізнавальними та ілюстративними матеріалами, фонд науково-пізнавальний (5438 назв), фонд довідковий (268 кн.), фонд художньої літератури (11410), фонд методичної літератури (938), фонд навчальної літератури (6317), папки з методичними матеріалами з різних предметів. На електронних носіях подається рекомендаційна бібліографія, фонд електронних презентацій та медіапроектів уроків учителів та бібліотекаря, відеофонд науково-пізнавальних передач, електронна тека навчальних освітніх програм на CD та DVD, тека списків освітніх та навчальних інтернет-адрес «Завжди з Інтернетом», тестові завдання з різних предметів, електронні навчальні посібники, електронні довідники, словники, касети.

У бібліотеці ведеться зошит альтернативного читання «Твоя «золота полиця», куди читачі записують автора та назву книги, як вразила їх та вони порадили б прочитати одноліткам поза рамками шкільної програми. Кожного тижня змінюється книга або стаття на виставці «Книга тижня», «Подія тижня» з анотаціями, відгуками з періодичних видань.

Широкою популярністю користується алфавітний каталог, картотека газетно-журнальних статей, тематичні картотеки (Життя та діяльність вчених. Роде наш красний. Краєзнавство. Народознавство. Методика викладання предметів).

Цього року в рамках Регіональної програми розвитку бібліотек ЗОНЗ на 2008-2016 рр. та міського проекту «Шкільна бібліотека» ми почали створення ДБА на електронних носіях. Важливим є також створення дайджеста «Електронний світ інформації». У ньому вміщенні поради користувачам щодо можливостей використання електронних ресурсів, розробок уроків з використанням комп’ютерних технологій.

Другий рік поряд з уроками бібліотечно-бібліографічної грамотності працює факультатив для 7-8 класів «Інформація – рушій прогресу», який формує інформаційну компетентність, вчить культури роботи з інформацією на всіх носіях.

Систематично у бібліотеці поповнюється інформаційний банк даних «Календар знаменних та пам’ятних дат». Він полегшує організацію книжкових виставок до ювілейних дат, проведення заходів, присвячених визначним подіям, ювілеям видатних діячів, дослідницьку роботу щодо їх життя та діяльності. Кожного місяця на спеціальному стенді виставляються тематична папка з матеріалами, присвяченими певним датам місяця. 1. Масова, групова та індивідуальні форми роботи.

Масову роботу гімназійної бібліотеки слід розглядати як складову систему роботи навчального закладу з формування основ бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів. Технології масової роботи з читачами вимагають від бібліотекаря знання і врахування їхніх вікових психолого-педагогічних особливостей.

Ефективними технологіями масової роботи гімназійної бібліотеки є книжкові полиці, виставки, огляди літератури, цикли читань, обговорення книг, конференції, різноманітні особистісно-рольові та літературні ігри (конкурси, вікторини, подорожі), усні журнали, літературні вечори. Масовий захід –це і реклама книги та бібліотеки, і виховання гімназиста(залежно від теми), і навчання(декламаторського мистецтва, поведінки на сцені), і розвиток (інтелектуальних здібностей, пам’яті, уваги та уяви), і взаємозв’язок (учень – бібліотекар – учитель – книга).

Книжкова виставка – поширена у гімназійній бібліотеці технологія масової роботи з читачами. Вона покликана пробуджувати в читачів інтерес до літератури, а також розкривати книжкові фонди бібліотеки. Бібліотекар систематично організовує виставки двох видів: інформаційні виставки нових поступлень та рекомендаційні тематичні виставки. У гімназії користуються популярністю виставки-діалоги «Конституція України – головний підручник життя» (9кл.), виставки-дискусії «Зроби свій вибір сьогодні» (10кл.), виставки-роздуми «Демократизація в епоху глобалізації» (11 кл.), виставки-факти «Армія нескорених» (5 кл.), виставки-зустрічі «Золото добувають із землі – а знання із книжок» (7 кл.), ретровиставки «Книги, які читали наші батьки» (5-7кл.), виставки-вікторини «Що ти знаєш про державні символи України?» (6 кл.), виставки творчих робіт «Робимо дива своїми руками» (5-6 кл.), виставки-презентації «Література постмодернізму» (10-11 кл.), виставки-дослідження «Родинна обрядовість» (5-6 кл.).

Серед учнів 5-6 класів популярністю користуються коментовані читання, обговорення книг. Вони проводяться у формі художнього читання з дискусією про твір, який має виховне значення. Створюється невимушена обстановка спілкування, де кожен може висловити свою думку, дати оцінку книзі, відстоювати свою думку або приєднатися до думки колективу. Цього року для циклу коментованих читань «Почитаємо разом» були обрані книги Сухомлинського «Чиста криниця», Ячейкіна «Мої та чужі таємниці», Даррела «Балакучий згорток», Рутковського «Джури козака Швайки».

Різноманітність конкурсів та захоплення ними пояснюється тим, що в них є елемент змагання, а отже, можливість задоволення пізнавальної активності, творчого розвитку особистості. У гімназії були проведені конкурс «Добре слово книзі», конкурс плакатів «Родина. Дитячий погляд», малюнків «Емблема мого роду», стіннівок «Книга у моєму житті», конкурс-літературна фантазія «Моє місто у 2025 р.», літературний конкурс «Читач гімназії – 2009».

Однією з поширених ігрових форм серед учнів старших класів є диспути, дебати, круглі столи. Вони впливають на формування моральних поглядів молоді, вчать мистецтва полеміки, логічного мислення, вмінню не тільки висловлюватися, але й захищати свої думки. Такими є прес-діалог «Дорогами правдивої історії», дебати «НАТО – без упереджень», диспут «Немає прав без обов’язків», круглий стіл «Музика сучасна і класична», бесіда-дискусія «Толерантність – це … ».

Цикл мовних оглядів «І живе наш народ у співочому слові», експрес-інформація «Миротворче обличчя війська», історичний ринг «Шляхами визволення України», ігрова програма «Мовний потяг», відкритий мікрофон «Мода чи індивідуальність?», подорож-дослідження «Пройдемося вулицями нашого міста», історико-краєзнавчий журнал «Рідне місто моє», журнальна мозаїка «Здоров’я дорожче за багатство», цикл рольових ігор «Культура спілкування», бібліотечна година «Писемні пам’ятки України», український вернісаж «Від витоків етнографії минулого до сучасної неповторності України», радіогазета «Роль книги в житті людини», прес-калейдоскоп «Країна знань», хроноскоп «Чорнобиль. Трагедія. Пам'ять.», психологічний роздум «Це так просто – дружба з батьками» – ось далеко неповний перелік нетрадиційних форм роботи гімназистів з книгою. Специфічні особливості, притаманні саме нетрадиційним формам, такі:


 • новизна у назвах форм роботи бібліотеки;

 • обов’язковий діалог бібліотекаря з читачами і читачів між собою;

 • елементи дискусійності як в усній, так і в наочних формах популяризації творів друку;

 • ігрові моменти, захоплюючі завдання;

 • елементи театралізації і музичного оформлення підчас рекомендації дитячої літератури.

Популярністю серед гімназистів користується «Ярмарок книг». У гімназії цей захід відбувається так: протягом дня учні знайомляться з новими надходженнями бібліотеки, обмінюються або продають підручники та художню літературу, презентують свої улюблені книги, розповідають про домашню бібліотеку, радять, як відремонтувати пошкоджену книгу або підручник. У проведенні цього заходу дуже допомагає самоуправна рада гімназії та класні бібліотекарі. Цього року під час «Ярмарку книг» відбулася презентація видавництва «Лілея-НВ». Представник ознайомив з новими виданнями, розповів про плани видавництва, запропонував для продажу декілька книг.

Метою інформаційно-бібліографічного обслуговування гімназії є: • забезпечення користувачів необхідною інформацією;

 • надання довідок, консультацій;

 • створення ДБА;

 • підготовка бібліографічних посібників;

 • популяризація бібліотечно-бібліографічних знань.

За для якісного інформаційно-бібліографічного обслуговування у бібліотеці постійно проводяться такі заходи: Дні бібліографії «Від краси до мистецтва», «Здоровий дух дає здорове тіло», Дні інформації «Не обміліє пам'ять віку, в серцях нащадків буде жити», «Зелений паросток майбутнього», Дні краєзнавства «Люби і знай свій рідний край», «Я тільки там жадаю жити, де виросла душа моя», День друзів книги та бібліотеки «Книга – твій друг і порадник», «З книгою по країні знань», Тижні дитячої та юнацької книги «Як живеш, підручнику?», «Без сім’ї і свого роду – нема нації, народу».

Велику увагу бібліотекар приділяє індивідуальним формам роботи з читачами. Проводяться бесіди на виховання культури читання, на сприйняття прочитаного, аналізуються читацькі формуляри. Індивідуальні бесіди з учнями виявляють читацькі інтереси та можливості, уточнюють проблеми, які найбільше їх цікавлять, виділяють інтереси та уподобання читачів. Для індивідуальної та групової інформації використовується ще одна форма – це складання інформаційних та рекомендаційних списків літератури («Юному техніку», «Знай, поважай, виконуй», «Молодь і право», «Сім’я, школа – дві могутні сили виховання»). Однією із форм залучення до читання книг є написання анотацій, творів-роздумів, рекомендацій «Що би я змінив у підручнику за новою програмою», «Монолог книги, яку ніхто не читає», «Скарга розірваної, пописаної книги». Проаналізувавши всі форми роботи із залученням учнів до читання, бібліотекар робить моніторингові дослідження («Життєві плани особистості»), анкетування («Що таке бібліографія?», «Книга в твоєму житті»), психологічне дослідження («Пізнай себе»), соціологічне дослідження («Здрастуй читач – я бібліотека»), результати яких обговорюються: визначаються проблеми та шукаються шляхи їх використання. 1. Методична робота.

Вплив на якість читання дітей неможливе без тісного зв’язку бібліотекаря з учителями-предметниками, класними наставниками та батьками. Результатом спільної плідної роботи є успішне проведення предметних тижнів, олімпіад, презентацій книг, усних журналів, вечорів, вікторин.

Цікавим був урок-дослідження «Рушники – це полотняні листи в майбутнє» за книгою Китової «Полотняний літопис України». Цей урок підготували бібліотекар та вчитель народних ремесел. Він був проведений у мультимедійному класі з використанням інтерактивної дошки. Заслуговують на увагу вечір політичного портрета про І.Я. Франка, урок-образ про Ст.Рудницького, прес-конференція «Моя земля – земля моїх батьків». Дуже цікавим був творчий проект «Моя книга», підготовлений вчителем української мови та літератури та бібліотекарем, результатом якого було створення дев’яти саморобних книг гімназистів.

Творчо обдаровані діти та вчителі мають можливість друкувати свої наробки у гімназійному видавничому центрі «Nota Bene». У нас виходять дитячі книги (Макароля «Я запрошую вас у свій світ», Годунок Н. «Три крапки»), газети («Nota bene», «Фабрика майбутнього»), літературний альманах «Весняний поріст», методичні посібники вчителів.

Ще один досить важливий аспект роботи гімназії – наукова робота учнів та вчителів. У цьому їм допомагає гімназійна бібліотека. Для вчителів організовуються виставки, випускається інформаційний та рекомендаційні списки літератури. У читальному залі гімназії є спеціальні полички «Вам, учителі-предметники», «Нова методична та навчальна література». До бібліотеки надходять 52 періодичних фахових журналів та газет. Усі статті цих видань заносяться картотеку. А для учнів у вересні бібліотекар проводить урок «Книга – джерело самоосвіти», під час якого висвітлюються питання: • роль інформації в житті людини. Різні види інформації;

 • наукова робота. Основні вимоги до неї;

 • бібліографія – допоміжна дисципліна. Бібліографічний опис друкованих творів. Складання бібліографії.

Життя вимагає від людини не тільки знань, умінь і навичок. Життя вимагає творчості, створення того чого ніде і ніколи не існувало. Навчаючись, людина повинна розвивати і себе. Наукова робота з літературою – це творча наукова робота учня, яка виконується самостійно і базується на знаннях, уміннях і навичках, здобутих під час шкільного та позашкільного вивчення літератури. Дослідницький спосіб пізнання відповідає природі мислення обдарованої дитини. Учні 10-х класів та вчителі-предметники упродовж року працюють над вибраною темою, проводять дослідження з того чи іншого навчального предмету, пишуть реферати і на підсумковій конференції в кінці року захищають свої роботи. На засіданні науково-методичної ради гімназії були затверджені «Методичні поради щодо підготовки, написання та захисту наукових досліджень учнів Української гімназії», розроблені бібліотекарем.

Частими гостями бібліотеки є і дорослі – батьки гімназистів. Бібліотекар надає їм інформаційну-методичну допомогу: проводить дні родинної педагогіки, анкетування, виступає на батьківських зборах, оформлює книжкові виставки «Для вас, батьки», «Читаємо родиною», розробляє методичні рекомендації «Як подружити дитину з книгою», консультації для батьків із питань керівництва читання на тему «Домашня бібліотека та її роль у вихованні читацької культури». Існує спеціальна тека «Сімейне виховання», «Школа і сім’я». 1. Комплектування та збереження фонду бібліотеки.

Педагогічний та учнівський колектив гімназії бере участь у щорічному огляді-конкурсі «Живи, книго!». В кожному класі створено пости бережливих. Систематично вони проводять рейди-перевірки стану збереження підручників. Двічі на рік разом із організаційним комітетом підбиваються підсумки огляду-конкурсу. Класи-переможці нагороджуються грамотами. Наша гімназія у 2007-2008 н.р. зайняла І місце у огляді-конкурсі «Живи, книго!» серед шкіл області.

Комплектування – це єдиний процес поповнення фонду документами відповідно до потреб користувачів. Комплектування фонду бібліотеки підручниками здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Довідкові видання, художня література за шкільною програмою, сучасна дитяча і методична література для вчителів закуповуються за рахунок оплати додаткових освітніх послуг та спонсорських коштів. З метою поповнення бібліотечних фондів у гімназії діє акція «Подаруй бібліотеці книгу» та «Випускники – гімназійній бібліотеці». Тільки у 2007-2008 н.р. було подаровано гімназійній бібліотеці 154 книги на суму 1217 грн. За кошти батьків – 55 книг на суму 1869 грн.

Комплектування фонду бібліотеки здійснюються з урахуванням навчальних планів, програм, вивчення інформаційних потреб учнів і педагогів. У бібліотеці існує фонд подарункової літератури, куди заносяться книги подаровані родинами, класними батьківськими комітетами, авторами, бувшими гімназистами, представниками з діаспори. У кінці кожного навчального року дирекція гімназії надсилає листи-подяки усім учасникам акції, спонсорам, меценатам за сприяння в поповнені фонду бібліотеки.

Гімназійна бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти, скарбницею людських знань. Тому нам необхідно допомогти учням оволодіти програмовим матеріалом та закріплювати їх бібліотечними засобами, виховувати бажання самостійно розширювати обсяг знань, знайомити з різноманітними джерелами інформації та навчити розуміти їх, користуватися ними. У цьому нам допомагають класні бібліотекарі. У кожному класі є 2-3 класних бібліотекаря, які допомагають в організації масових заходів, популяризації книги, проведенні рейдів-перевірки підручників. У роботі з бібліотечним активом ми спираємось на найважливіші потреби особистості: в спілкуванні, в практичній діяльності, у виконанні завдань, корисних справ, розширенні світогляду. Для систематичної роботи з класними бібліотекарям раз у місяць відбуваються заняття, під час яких розв’язуються завдання: • розширити і поглибити знання учнів про книгу і бібліотеку;

 • навчити свідомому вибору книги з використанням довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;

 • навчити самостійно працювати з книгою, довідковими та періодичними виданнями.

На першому занятті кожного нового навчального року обговорюється план роботи класних бібліотекарів: робота з боржниками, повідомлення про повернення книг, бесіди, інформування учнів класу про заходи, які проводить бібліотека. Крім того, одним із завдань активу є ремонт, збереження книг. Класні наставники включають теми цих занять до своїх планів роботи. У кожному класі оформлені папки «Живи, книго!», «Я і книга». При бібліотеці працює «Книжкова лікарня», тут надають швидку допомогу книгам. Класні бібліотекарі надають учням консультації, показують, як потрібно ремонтувати книги, як берегти книгу, як її читати, правильно користуватися нею.

Сьогодні бібліотека гімназії – це гармонійне поєднання інтер’єру та глибокого внутрішнього змісту. Бібліотекар постійно займається створенням естетичного дизайну, затишку і комфорту бібліотеки. Успіх у впроваджені інноваційних технологій у навчальному закладі залежить і від особи бібліотекаря, його творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здібності до гнучкого соціально-педагогічного мислення. Бібліотекар гімназії навчається на курсах підвищення кваліфікації. Такі заняття дають можливість обмінятися з знаннями з більш досвідченими людьми. У своїй роботі часто використовує матеріали, надруковані у журналах «Шкільна бібліотека», «Шкільний світ», «Освітянське слово», «Джерела», «Обрії».Усю роботу, творчий талант бібліотекар спрямовує на розвиток потреби у гімназистів у систематичному читанні для розвитку творчої думки, пізнавальних інтересів і здібностей!


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка