Інноваційність як стиль професійної діяльностіСторінка3/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4

Зміст програми

1. Удосконалити структуру методичної роботи з різними категоріями вчителів, використовуючи дистанційні форми роботи, спонукаючи вчителів до самоосвіти, самоаналізу.

До 10.09.2005 р.

Методисти за фахом, керівники методичних формувань.


2. Організувати науково-методичну роботу з класними керівниками 5-х класів, вчителями курсу "Етика".

Протягом року.

Методкабінет.

Кулик Т.В.


3. Організувати спецсемінар "Вчителю – валеологічні знання"

4 рази на рік

РМК.

Сухина М.І.
 1. Провести науково-практичну конференцію «Сучасний урок: освітні технології».

Березень 2006 р.


 1. Організувати науково-методичну роботу з відповідним соціальним, психологічним супроводом, роботу з головами батьківських комітетів, головами (членами) піклувальних рад.

Протягом року.

Методкабінет. Районна служба у справах неповнолітніх, центр соціальної служби сім’ї, дітей та молоді.

Смілянець І.О.
6. Провести районний огляд-конкурс науково-методичної роботи згідно з відповідним положенням.

Квітень 2006 р.

Райметодкабінет.
7. Організувати роботу вчительського клубу "Інтелект" з метою вдосконалення інтелектуального життя педагогічних колективів, підготовки до участі в обласних інтелектуальних іграх.

Двічі на семестр протягом року.

Райметодкабінет.

Калашник О.А.


8. Розглянути на науково-методичній раді райметодкабінету наступні питання:

  • Про стан роботи по психологічному супроводу навчально-виховного процесу.

Жовтень.

Климчук Н.М. • Про роботу вчителів української мови та літератури по пропаганді українського слова, чистоти мови спілкування.

Жовтень 2005 р.

Глухова А.Г. • Про підсумки проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2006” у номінаціях: учителі географії, хімії, інформатики, початкових класів, іноземної мови (німецька мова) та використання науково-методичного потенціалу вчителів-переможців районного етапу конкурсу;

Січень 2006 р.

Климчук Н.М. • Про роботу опорних шкіл Липнязької ЗШ І-ІІІ ст. № 2 та Тернавської ЗШ І-ІІІ ст. по творчому впровадженню ідей В.О.Сухомлинського в практику.

 • Про роботу заступників директорів шкіл Тишківської ЗШ І-ІІІ ст. № 2 (Кудряшова Т.А.) та Тишківської ЗШ І-ІІІ ст. № 1 (Чабаненко О.І.) по розвитку державно-громадського управління закладом, залучення батьків до участі в навчально-виховному процесі: стан, проблеми перспективи.

Березень 2006 р.

Кудряшова Т.А., Чабаненко О.І. • Про стан вивчення, узагальнення перспективного педагогічною досвіду.

Березень 2006 р.

Попроцька Л.М.,

Ткаченко І.Г.,

Бондаренко В.В. • Про результативність роботи районних творчих груп педагогічних працівників.

Травень 2006 р.

Керівники творчих груп, методисти. • Про стан експериментальної та дослідницької роботи в навчальних закладах району.

Травень 2006 р.

Климчук Н.М. • Про підсумки науково-методичної роботи з вчителями трудового навчання, фізичного виховання, ОБЖД, географії, економіки та вивчення основ наук за новими програмами, підручниками в 5 класах.

Травень 2006 р.

Личко В.М., Тущенко В.І., методисти РМК.
 1. Організувати творчі поїздки до джерел перспективного педагогічного досвіду:

До Маньківської ЗШ І-ІІІ ст. Черкаської області з метою ознайомлення з досвідом роботи вчителів музики, переможців Всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2005” у номінації “музика”.

Листопад 2005 р.

Попроцька Л.М.

Працівників РМК та методичного активу до Гайворонського методкабінету та шкіл району з метою ознайомлення з досвідом організації методичної роботи з педагогічними кадрами.

Квітень 2006 р.

Климчук Н.М.
 1. Вивчити, узагальнити досвід вчителів:

Павленко О.Р. (Червонополянська ЗШ І-ІІІ ст.) «Навчально-дослідна ділянка – невід'ємна складова навчального комплексу вивчення біології».

Сухина М.І.

Бурорічної Т.Д. (Помічнянський НВК № 3) “Робота з географії – основа стійкого інтересу до предмета”.

Тущенко В.І.

Козиревої Т.Г. (Помічнянський НВК № 1) “Система роботи вчителя по виведенню учнів на високі навчальні досягнення”.

Калашник О.А.


Очікувані результати

Покращиться співпраця районного методичною кабінету з педагогічними колективами, науковими установами, що сприятиме підвищенню професіоналізму, методичної майстерності.

Зросте інтерес педагогічних працівників до творчості, дослідництва, експериментування через активну участь у роботі районних методичних формувань, обласних семінарів, творчих груп, участі у творчих поїздках до джерел перспективного педагогічного досвіду.

Покращиться робота методичного кабінету по виявленню творчих працівників через створення умов для розкриття, реалізації їх творчого потенціалу.

Покращиться якісний склад педагогічних працівників за наслідками атестації.

Додаток 3


Структура методичної роботи з вчителями математики

у 2005-2006 навчальному році


Додаток 4


ЦІЛЬОВА МІНІРОГРАМА

Інноваційні технології у науково-методичній роботі

(фрагмент)
Загальні положення

Нині ситуація така, що вчора набуті знання сьогодні застарівають і втрачають свою функціональність. Тому визначальним у вироблені стратегії змін, у підвищенні професійної компетентності педагогічних працівників має стати узгодження методологічної, змістової, процесуальної складових науково-методичної роботи, знаходження сучасних інноваційних форм організації роботи з підвищення фахового рівня педагогів.

Це висуває нові вимоги і до професіоналізму методичних працівників. Адже сучасний методист – це дослідник, експериментатор, аналітик, прогнозист, психолог та менеджер з проблем професійного розвитку педагогічних працівників.

Методичний кабінет, запроваджуючи нові форми науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, вирішує наступні питання:

пропагує, демонструє інноваційні технології;

спонукає керівників шкіл, педагогічних працівників до впровадження інноваційних технологій у внутрішньошкільну методичну роботу, в роботу вчителя, вихователя;

демонструє творчий підхід до організації роботи з педкадрами, реалізуючи гасло "Роби як я".
Мета програми:

підвищення якості, ефективності та результативності науково-методичної роботи на діагностичній основі з використанням особистісних технологій, сучасних форм її організації.


Завдання програми:

 • забезпечення цілеспрямованого методичного навчання всіх категорій педпрацівників (директорів шкіл, заступників з НВР. завідуючих ДНЗ, учителів) з використанням інтерактивних технологій;

 • здійснення диференційованого підходу до вибору форм і змісту навчання: проблемно-діяльнісних ігор, тренінгів, семінарів-практикумів, конференцій, педагогічних мостів, "круглих столів", естафет, заочних педрад та ін.;

 • удосконалення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки вчителів;

 • розвиток творчого потенціалу вчителів, залучення до дослідницької, експериментальної роботи;

 • спонукання вчителів до самоосвіти, самоаналізу та самовдосконалення, творчого використання інноваційних технологій урочної та позаурочної роботи з учнями.

Пріоритети:

 • діагностика основних науково-методичних труднощів учителів як основа організації методичної роботи;

 • ефективність науково-методичної роботи та впровадження інноваційних технологій її проведення;

 • індивідуальна робота кожного вчителя із самоосвіти.


Технологія реалізації:

 • вивчення потреб учителів у підвищенні рівня науково-теоретичної, психолого-педагогічної підготовки та потреб керівників у вдосконаленні організаційно-управлінської та педагогічної діяльності;

 • розробка комплексної тематики семінарів для керівників різних категорій та вчителів-предметників;

 • узгодження змісту занять з єдиною методичною проблемою району;

 • визначення змісту і технології проведення кожного семінару з урахуванням специфіки функціонування закладів освіти;

 • формування у вчителів практичних умінь, необхідних для пошуку шляхів розв’язання реальних педагогічних проблем шляхом проведення тренінгових занять по складних розділах, темах програм;

 • вивчення результативності семінарів;

 • коригування тематики і форм семінарів.Зміст роботи
№ з/п

3аходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1.

Безперервну освіту педагогічних кадрів базувати на:

 • самоосвіті вчителів з обов'язковим володінням прийомами самоаналізу уроків та освітньої діяльності;

 • активній участі в науково-методичній роботі;

 • підготовці й проведенні творчих звітів.Постійно


РМК
2.

Поєднувати традиційні та нетрадиційні форми методичної роботи, віддаючи перевагу активним (круглим, дискусійним та проблемним столам, проблемно-діяльнісним іграм, методичним "мостам", фестивалям).


Згідно з

координацій-ним планомРМК
3.

Провести відкриту педагогічну раду “Співпраця школи та сільської громади: пошук, здобутки, проблеми”.


Березень-квітень

2005 р.


Глухова А.Г., Климчук Н.М.
4.

Провести чергову радіоконференцію "Педагогіка дитиноцентризму".

Грудень

2004 р. – січень 2005 рКлимчук Н.М.
5.

Провести районну методичну естафету "Інноваційні технології – на урок".

Квітень-вересень

2005 р.


Заступники директорів шкіл
6.

Провести районне Свято уроку за підсумками естафети “Панорама творчих уроків та нетрадиційних занять Добровеличківщини".


28 жовтня

2004 р.


Климчук Н.М.
7.

Забезпечити підготовку вчителів-тренерів команд учнів-переможців II етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з основ наук.


Листопад-грудень

2004 р.


Климчук Н.М.
8.

Забезпечити творчу співпрацю з інститутом соціальної та мистецької освіти Уманського педагогічного університету ім. П.Тичини:

 • тренінгові заняття з керівниками шкіл по інноваційних технологіях;

 • участь, у науково-практичній конференції "Підготовка вчителя до впровадження нових технологій навчання у малокомплектній початковій школі".

Спільно з районною радою (за погодженням), відділом культури райдержадміністрації, редакцією інформаційно-видавничого об'єднання “Сільське життя” провести громадські слухання "Становлення і піднесення” ефективності просвітницько-педагогіч-ної діяльності Громади.

6 жовтня


2004 р.

15-16 жовтня

2004 р.

Климчук Н.М.


Климчук Н.М.
9.

Запровадити організацію та проведення стаціонарної виставки "Творчість педагогів Добровеличківщини".

Квітень-травень

2005 р.


Климчук Н.М. педагогічні колективиДодаток 5


Опорні заклади освіти
Назва школи

Проблеми

Керівники

1.

Добровеличківська ЗШ № 1

Система роботи з обдарованими дітьми.

Програми “Діалог”, “Крок за кроком”, “Ранкові зустрічі”.
Панченко Т.І.,

Штукіна О.С.,

Ліщенко О.С.


2.

Помічнянський НВК № 1

Прийняття управлінських рішень.

Система естетичного виховання.Коваленко С.С.,

Токмовцева С.І.,

Сигида О.М.


3.

Помічнянський НВК № 2

Громадянська освіта – важлива складова громадянського виховання.


Требко Ю.Д.,

Гідулян Л.А.,

Капканюк О.А.


4.

Помічнянський НВК № 3

Науково-методичне забезпечення сучасного уроку. Організаційно-методичні засади профільної освіти.


Решетун А.В.,

Гринюк О.М.,

Бур’ян Н.М.


5.

Липнязька ЗШ № 2

Творче впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.

Система патріотичного виховання.
Завертайло Т.А.,

Миндрул Т.Б.,

Шишкова Н.Г.


6.

Липнязька ЗШ № 1

Автоматизоване робоче місце керівника навчального закладу. Школа сприяння здоров’ю.


Вовненко О.О.,

Шеремет Н.В.,

Врадій В.І.


7.

Перчунівська ЗШ

Реалізація програми “Рівний рівному” як основа формування здорового способу життя. Продуктивна праця сільських школярів.


Наумова М.Й.,

Калашник С.П.,

Андреєва С.Г.


8.

Піщанобрідська ЗШ

Національне виховання та його українознавчі аспекти.

Смілянець Я.Є.,

Якубова З.В.,

Русіна Г.В.


9.

Добровеличківський НВК № 2

Впровадження інформаційних технологій та використання мережі “Intel” у науково-методичній роботі.


Бойченко В.Ю.,

Кулик Г.І.,

Стоян А.М.


10

Дружелюбівська ЗШ

Формування критичного мислення школярів – важливий фактор особистісно орієнтованого навчан-ня.


Євецька І.В.,

Мельниченко О.Д.11

Юр’ївська ЗШ

Безпека життєдіяльності.

Мартинюк О.І.

12

Новолутківська ЗШ

Сільська малокомплектна школа: проблеми та перспективи розвитку.


Вигуляр В.А.

Додаток 6
Програма

міжрайонної науково-практичної конференції

Громадянська освіта – система підготовки учнів до життяв умовах демократії”
Вересень 2005 року
2005 рік Радою Європи проголошено Роком громадянської освіти
Є велика таємниця народження дитини.

Але є ще більша, знаменитіша, величніша

таїна її становлення, народження у ній

Людини, особистості, громадянина.

В.Сухомлинський


Учасники конференції: методичний актив Добровеличківського і Новоукраїнського районів, творчо працюючі вчителі історії, заступники директорів із виховної роботи, керівники базових загальноосвітніх навчальних закладів.
I. Теоретична частина (9.00 - 9.40)

1. Презентація школи. Вітання учасників конференції.


Трибко Ю.Д. – директор Помічнянського НВК № 2.


2. Громадянська освіта – вимога сьогодення.

Ковальська К.Б. – заступник голови районної державної адміністрації

3. Громадянська освіта – система підготовки учнів до життя в умовах демократії.

Кравченко Ю.В. – завідуюча кабінетом історії та основ правознавства КОІППО імені Василя Сухомлинського.

4. Майбутнє – за громадянською освітою.

Глухова А.Г. – начальник відділу освіти.

5. Громадянська освіта – чинник гуманізації і демократизації суспільства.

Хрущ С.І. – міський голова м.Помічної.


II. Практична частина (9.50 – 12.00)

1. Проект "Громадянин" – тренінгові заняття.

Гідулян Л.А., Сімеонова В.М. –

гімназія № 9 м.Кіровограда.

2. Як стати лідером – вибори активу класу.


 1. Сторінками шкільного життя – відкриття музею історії школи.


III. Підбиття підсумків міжрайонної науково-практичної конференції

Додаток 7


ПРОГРАМА

районної педагогічної конференції

Освіта Добровеличківщини: досягаємо мети спільними зусиллями”


Серпень 2005 року
Кінець XX століття ознаменувався тріумфом індивідуальності, і зараз в постіндустріальну епоху будь-який працівник цінується перш за все за його унікальні якості, здатність генерувати нові ідеї, діяти в нестандартній ситуації, навчатись упродовж життя.

В.Громовий. "Школа, школа..."


Ведучі: Поліщук Л.В. – педагог-оранізатор Добровеличківського НВК № 2,

Шинкарук М.Ф. – директор Юр'ївської ЗШ І-ІІ ст.


І. Хай пишуть з великої букви це слово Учитель... (урочиста частина)

Вітальне слово: Придвор В.Г. – голова райдержадміністрації,

Крайносвіт В.П. – голова райради,

Мазур Л.П. – начальник відділу освіти.
 • Смолоскип молодості, натхнення, таланту... (прийом молодих учителів в освітянську сім'ю району).

Вітальне слово: Гринюк В.І. – заступник голови райдержадміністрації,

Стоян О.І. – голова райкому профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ.

Вручення пам’ятних сувенірів

Клятва вірності учительській справі

 • Складними лабіринтами учительської долі (вшанування тих, хто досяг віку життєвої мудрості).

Вітальне слово: Придвор В.Г. – голова райдержадміністрації,

Крайносвіт В.П. – голова райради,

Стоян О.І. – голова РК профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ
 • Учительська доля майбутньому служить (відзначення вчителів, учні яких посіли призові місця в олімпіадах, конкурсах).

Нагороди вручає: Придвор В.Г. – голова райдержадміністрації,

Мазур Л.П. – начальник відділу освіти райдержадміністрації.


 • Учительська доля не терпить байдужих (відзначення педагогічних працівників за підсумками року).

Нагороди вручає: Мазур Л.П. – начальник відділу освіти райдержадміністрації.


ІІ. Творити освіту нового типу (ділова частина)

Зустріч для зацікавленої розмови на "педагогічному перехресті" керівників закладів освіти, вчителів, вихователів та науковців, представників громадськості, батьків, учнів.


Ліворуч підеш — оцінку твоєї діяльності та

натхнення на творчу працю знайдеш.

Праворуч підеш — взаєморозуміння та

підтримку знайдеш.

Прямо підеш — досвід, творчість,

наукову підтримку, знання знайдеш.
Учасники зустрічі: Лідери освіти

(керівники закладів освіти)

Бойченко В.Ю. (Добровеличківський НВК № 2), Бондаренко В.В. (методист РМК), Зазимко Н.В. (Андріївська ЗШ), Коваленко С.С. (Помічнянський НВК № 1). Панченко Т.І. (Добровеличківська ЗШ № 1), Чабаненко В.М. (Тишківська ЗШ № 2), Якубова З.В.(Піщанобрідська ЗШ).
Його величність Учитель

(вчителі, вихователі, науковці):

Виштикайло Л.М. (Добровеличківський НВК № 2), Гідулян Л.А. (Помічнянський НВК № 2), Горіна О.М. (Гаївська ЗШ), Зогова О.Т. (Помічнянський НВК №3), Кусенко О.В. (Карбівська ЗШ), Мартовіцька Л.М. (Добровеличківська ЗШ № 1), Мізецька А.С. (Гнатівська ЗШ), Мельниченко О.Д. (Дружелюбівська ЗШ), Чигир Л.А. (Липнязька ЗШ 2), Сологуб А.I. (кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН України, м.Кривий Ріг).
Партнери освіти: громадськість, батьки
Куценко О.В. (Тишківська ЗШ № І), Кисельова С.В. (Олексіївська ЗШ), Калашник Ю.О. (Добровеличківська ЗШ № 1), Корнієнко Л.Б. (Добровеличківський НВК № 2), Хрущ С.І. (міський голова м.Помічної), Переведенцев В.М. (сільський голова с.Тишківки), Бабенко Олена (випускниця Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-школа мистецтв), Чабаненко Микола (випускник Тишківської ЗШ № 2), Переведенцев Сергій (учень 11 класу Липнязької ЗШ № 1).
Не стомлюйтесь ходити всіма трьома дорогами

І ви будете найкращими у світі вчителями,

вихователями, батьками, керівниками.
Ведучі перехрестя: Тущенко В.І. – провідний спеціаліст відділу освіти,

Личко В.М. – методист РМК


ІІІ. Підсумки року
1. Готовності закладів освіти до нового 2005-2006 навчального року.

Відзначення проводять:

Придвор В.Г. – голова райдержадміністрації,

Мазур Л.П. – начальник відділу освіти райдержадміністрації,

Стоян О.І. – голова райкому профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ
2. Рейтингової оцінки діяльності навчальних закладів за 2004-2005 навчальний рік.

Відзначення проводить:

Климчук Н.М. – завідуюча районним методичним кабінетом
3. Дитячої гри районної асоціації дитячих організацій Добровеличківщини (РАДОД) “Добротворець”.

Вручення проводять:

Гринюк В.І. – заступник голови райдержадміністрації,

Троянська О.М. – директор Добровеличківського центру дитячо-юнацької творчості,

Гребенюк Н.П. – директор Помічнянського центру дитячо-юнацької творчості
4. Районного огляду-конкурсу навчальних кабінетів української мови та літератури, математики.

Відзначення проводять:

Глухова А.Г., Калашник О.А. – методисти РМК
5. Районного етапу Всеукраїнської акції "Живи, книго!"

Відзначення проводить:

Мазур Л.П. – начальник відділу освіти райдержадміністрації.

ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦІЙ СЕРПНЕВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
1. Керівникам навчальних закладів:


 1. Забезпечити організований початок нового 2005-2006 навчального року, свята Дня знань, Першого уроку.

 2. Вжити заходів щодо реалізації чергового етапу переходу основної школи на новий зміст освіти, звернувши особливу увагу на допомогу вчителям , що викладають у 5 класах, на роботу по адаптації п'ятикласників до умов основної школи, викладання курсу "Етика" в 5 класі.

 3. Спрямувати зусилля педколективів, батьків, громадськості на створення сприятливих умов для пошуку, підтримки і стимулювання творчо та інтелектуально обдарованих дітей.

 4. Розгорнути вивчення, роз'яснення та підготовку до участі випускників шкіл у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень.

 5. Запроваджувати в навчальний процес інноваційні технології, посилити виховний потенціал навчальних предметів, формуючи особистість з активною громадянською позицією, високоморальну, духовну особистість та позитивне ставлення до здорового способу життя.

1.6. Вести роз'яснювальну роботу щодо поступового освоєння етичних основ християнських цінностей, гуманістичних ідей, які відіграють вагому роль у сучасному вихованні дітей та молоді.
2. Керівникам органів місцевого самоврядування:

2.1. Забезпечити умови для впровадження різних форм здобуття дошкільної освіти; відновити діяльність дошкільних навчальних закладів. При плануванні видатків передбачити фінансування навчально-методичного забезпечення дошкільних навчальних закладів. 1. Сприяти підвищенню престижу педагогічної праці, ролі, місії Вчителя як духовного наставника у суспільстві, в житті територіальних громад, його соціального благополуччя, особливо молодих вчителів.

 2. З метою моральної підтримки освітян нетрадиційно організувати професійне Свято освітян.

 3. Зосередити зусилля на відродженні школи як осередку духовності й моральності територіальної громади.


3. Депутатам-освітянам усіх рівнів:

 1. Проявляти активність, послідовність і вимагати дієвих кроків від місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в питаннях надання житла педагогам.

 2. Консолідувати свої зусилля заради того, щоб у бюджетах було передбачено кошти на розвиток освіти (зміцнення навчально-матеріальної, науково-методичної бази та інформатизацію).4. Відділу освіти райдержадміністрації:

4.1. Забезпечити державний контроль за реалізацією навчальними закладами єдиної державної політики у галузі освіти на основі орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.  1. Основну увагу зосередити на піднятті престижу учительської професії, формуванні вчителя-професіонала, творчої особистості.

  2. Широко впроваджувати, поглиблювати демократичні, гуманістичні засади управління освітою району, домогтися неухильного виконання наказу МОН України від 17 травня 2005 року № 297 "Про подолання проявів бюрократизму в освіті".

  1. Постійно пропагувати інформаційні технології, впроваджувати в навчально-виховний процес, управлінську діяльність. Домогтися докорінного покращення комп'ютерної грамотності вчителя.

  2. Освоїти технології моніторингу якості освіти, вдосконалювати методику педагогічної діагностики, розширювати засади державно-громадського управління навчальними закладами.

  3. Покращити фінансування матеріально-технічної бази навчальних закладів, особливо кабінетів фізики, хімії, біології.1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка