Інновація в роботі керівника гурткаСкачати 22.42 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір22.42 Kb.
Інновація в роботі керівника гуртка

Результати досліджень дозволяють стверджувати, що традиційна система освіти більшою мірою орієнтована на здобування знань, а рівень підготовки дітей до самостійного життя не відповідає сучасним вимогам. Підліткам потрібні не лише знання, а й життєві навички, що допомагають зробити життєвий вибір та досягти мети. Розроблена й описана технологія – це одне. А її реалізація – зовсім інше, бо несе відбиток особистості, інтелекту конкретного педагога.

Головним у системі інноваційного навчання позашкільного закладу є ситуація спільної продуктивної та творчої діяльності педагога й дитини, педагога та групи, що впливає на навчання як на процес становлення особистості, її усвідомленої активності, її самоорганізації. Інноваційність передбачає зміну форм і змісту контролю, оцінок, наслідків. Перед педагогічним колективом нашого закладу постає завдання збереження успішності навчально-виховного процесу. Навчання та виховання – дві невід’ємні ланки цього процесу. Провідною метою виховання залишається ідеал особистості, дієздатної приймати рішення в ситуаціях морального вибору, нести відповідальність за ці рішення перед собою, оточенням, державою.

Завдання керівника гуртка – якомога більше пізнати кожного гуртківця. За можливістю та необхідністю корегувати стосунки дитини та батьків, дитини й учителів, дитини та ровесників, учити дитину відвертості, адекватній поведінці, незалежно від виду занять. І допомогою в цьому є інтерактивні методи навчання. Є три основні стратегії нововведень:  • Стратегії локальних змін – раціоналізація, оновлення окремих ланок діяльності (наприклад, програмного забезпечення мережі гуртків, секції, творчих об’єднань тощо). Цих змін може бути кілька, але всі вони реалізуються незалежно одна від одної. В умовах нашого закладу це: Модернізація навчально-виховного процесу. Використання на заняттях психологічних вправ, завдань, які взяті з превентивних програм. Ведеться моніторинг, пошук шляхів для більш повного застосування в навчальному закладі цих програм, їх адаптація до умов позашкільного навчального закладу. Це освіта на основі життєвих навичок, яка підтримує основні права людини, що включені до Конвенції про права дитини, незалежно від виду творчої діяльності; Інновації-трансформації, котрі змінюють форму занять, нетрадиційні форми проведення занять і виховних заходів.

  • Стратегія модульних змін – реалізація кількох комплексних нововведень одночасно на різних рівнях: навчального, виховного, організаційного.

  • Стратегія системних змін – докорінна реконструкція закладу, його ланок, змісту й організації, діяльності, мети та завдань, технології тощо.

Система науково-методичного забезпечення, підвищення кваліфікації педагогів, створення творчого педагогічного колективу передбачає залучення педагогів до інноваційної діяльності. Ми розглядаємо інноваційні технології методичної роботи з педкадрами як стимулюючий процес, що характеризується прагненням педагога репрезентувати власне розуміння мети навчання та виховання. Самих теоретичних знань не достатньо. Необхідно, щоб кожний педагог оволодів уміннями та навичками, наприклад, тренінговими методиками, умів застосовувати їх у своїй практичній діяльності. Серед нетрадиційних форм проведення занять особливе місце займають інтегровані заняття та виховні заходи, які стимулюють різноманітні форми творчої співпраці гуртківців.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка