Інститут педагогіки напн україни Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут обдарованої дитини напн україниСкачати 46.95 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір46.95 Kb.


Інститут педагогіки НАПН України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут обдарованої дитини НАПН України
у партнерстві з

Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України

Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України

===================================================================


Науково-практичний семінарПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА – 2013:

трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст

10 червня 2013 р. м. Київ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Запрошуємо взяти участь у науково-практичному семінарі «Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст», який відбудеться 10 червня 2013 р. за адресою: м. Київ 04053, вул. Артема 52 «Д», Інститут педагогіки НАПН України, лабораторія порівняльної педагогіки.1.Тематичні напрями роботи семінару:

- методологічні проблеми порівняльної педагогіки;

- історія розвитку шкільництва в зарубіжжі;

- освітні реформи та інновації у глобалізаційному світі;

- виховний потенціал освіти в умовах полікультурності;

- зарубіжний досвід підтримки обдарованості та сприяння творчим здібностям школярів;

- актуальні проблеми професійної освіти у компаративістичній перспективі;

- освіта дорослих у контексті розбудови єдиного освітнього простору;

- здобутки інклюзивної освіти в зарубіжних країнах;

- світові тенденції розвитку ІКТ-освіти;

- перспективність зарубіжного освітнього досвіду в Україні.

2. Дата проведення: 10 червня 2013 р. Реєстрація з 09.00 до 10.00. Відкриття о 10.00.

3. Місце проведення: Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, вул. Артема, 52 «Д».

Проїзд: їхати тролейбусами № 16 або 18 від м. Майдан Незалежності до зупинки Гоголівська або від м. Лук’янівська до зупинки Полтавська.

4. Заявку на участь в семінарі надсилати до 1 травня 2013 р. на електронну адресу comparative.lab52@gmail.com з копією на luve2001@hotmail.com з поміткою «Seminar PC 2013».

5. Оргвнесок участі у семінарі (програма семінару, сертифікат участі, інші організаційні витрати) за кожного учасника становить 25 грн. Оплата при реєстрації.

6. Виступи учасників у форматі Power Point Presentation, постерів; для обговорення планується використання інноваційних технік з поширення знань.

7. За результатами роботи семінару буде видано:

- тези у збірнику матеріалів семінару. Обсяг – до 2-х сторінок А4. Орієнтовна вартість з однієї особи – 75 грн.;

- статтю у спецвипуску фахового часопису «Порівняльно-педагогічні студії» обсягом від 10 до 12 сторінок А4. Орієнтовна вартість однієї сторінки 25 грн. Для публікації у часописі будуть відбиратися статті високої якості на найактуальнішу тематику за напрямами роботи семінару.

Текст тез та/або статті (та скановану рецензію наукового керівника для здобувачів і аспірантів) надсилати на електронну адресу comparative.lab52@gmail.com з копією на luve2001@hotmail.com АБО поштою у роздрукованому вигляді та на електронному носії (CD-ROM) на адресу м. Київ 04053, вул. Артема, 52 «Д», к. 304, лабораторія порівняльної педагогіки з поміткою «Seminar PC_2013» до 1 травня 2013 р. Оплата при реєстрації початком семінару 10 червня 2013 р. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, що не відповідають тематиці семінару або його науковому рівню.8. Технічні вимоги до оформлення статей:

- Структура статті 1) постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми; 3) виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; 4) формулювання цілей статті; 5) виклад основного матеріалу дослідження; 5) висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі; 7) список використаних джерел (згідно з ГОСТ 7.1-76).

- Текст статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word відповідно до таких вимог: формат видання А4 (210 х 297 мм); відступи: ліворуч, зверху, знизу 20 мм; праворуч – 15 мм; Основний шрифт: гарнітура Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Відступ першого рядка – 1 см; Рубрикація: у першому рядку праворуч вказується УДК (п/ж); у кожному наступному рядку: 1) прізвище та ім’я автора повністю (і співавторів) (п/ж, курсив), виключка – вправо; 2) назва та адреса організації, в якій працює автор, місто, електронна адреса автора, виключка – вправо; 3) назва статті – Times New Roman, 14, великими літерами, п/ж, п/ц; 4) анотації українською та російською мовами (п/ж, курсив, завужений формат – 1 см) і РЕФЕРАТ АНГЛІЙСЬКОЮ (до 2000 знаків); 5) текст статті, підзаголовки у статті – Times, 14, малими літерами, п/ж, п/ц; 6) з пропуском одного рядка – список використаних джерел (не менше п’яти посилань), посилання у тексті на джерела і сайти записуються у квадратних дужках, наприклад [1]; 7) відомості про автора: повністю: ПІП, науковий ступінь та посада і місце роботи.

9. Витрати на відрядження за рахунок сторони, що відряджає.

10. Про необхідність резервування готелю прохання повідомити до 1 травня 2013 р.

11. Оргкомітет:

Локшина Олена Ігорівна (голова) (066) 448-18-50, luve2001@hotmail.com

Заболотна Оксана Адольфівна (часопис «Порівняльно-педагогічні студії») oxzab@yandex.ru

Шеверун Надія Володимирівна (секретар) (050) 595-11-56, (044) 481-37-68 (понеділок, четвер)

Поліхун Наталія Іванівна (Інститут обдарованої дитини) (044) 422-55-20

Сіпко Кирило Володимирович (Інститут обдарованої дитини) (044) 422-55-19Додаток 1

Заявка учасника

Прізвище, ім’я, по батькові
Вчений ступінь, звання
Місце роботи
Посада
Поштова адреса
Телефон (моб.), Е-mаіl
Назва доповіді
Що надсилається для публікації

(потрібне підкреслити)Тези

Стаття

Тези + стаття

Потреба в готелі (так, ні)
Даю згоду на друк матеріалів , що надіслано на семінар, та використання персональних данихБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка