Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання в умовах соціально-економічної нестабільностіСторінка8/21
Дата конвертації09.03.2016
Розмір4.25 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Висновки. Заснування власного бізнесу стримується головним чином складностями відкриття власної справи. Варто зазначити, що за останні роки проблема розвитку малого бізнесу в Україні стала менш гострою. Велика кількість початківців з числа безробітного населення, які розпочинають власний бізнес і не мають достатньої кількості необхідної інформації про процес реєстрації нового підприємства, мають змогу отримати її завдяки направлення на безкоштовне навчання.

Основними напрямками написання  бізнес-планів майбутні підприємці, які пройшли навчання на базі ДЦПТО ДСЗ, обирали ринок торговельно-посередницьких послуг, а саме 52 % – у сфері торгівлі, громадського харчування, матеріально-технічного забезпечення і збуту, 14 % – у промисловості, 10 % – у будівництві, 5 % – у сфері побутового обслуговування. Саме в цих сферах господарювання швидше і без значних витрат можна одержати великі прибутки.

Отримана одноразова грошова допомога від служб зайнятості Дніпропетровської області допомогла  не тільки розпочати власний  прибутковий  бізнес,а й  створити додаткові робочі місця, що на сьогодні є одним з головних завдань державної політики  зайнятості  населення в Україні.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про зайнятість населення» // Україна. Закони. Основні чинні кодекси і закони – Вид.2-е., доп. – К.:Махаон, 2003. – С. 889-896.

2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». – К.:Основа, 2001.-С .4-31.

3. Скульська В.Є. Організація професійного навчання безробітних у професійно-технічних навчальних закладах : навч.-метод. посіб. – К.: ІПК ДСЗУ, 2012. – 158 с.
УДК.365.282. 332.85

Капченко О.Л.,

Кіровоградський соціально-гуманітарний

інститут «Педагогічна академія»
МУЛЬТІЛІСТІНГОВЕ НАДАННЯ РІЕЛТОРСЬКИХ ПОСЛУГ
У статті розглянуто сучасний стан мультілістінгових послуг на ринку нерухомості, проблеми та перспективи їх розвитку.

Ключові слова: мультілістінг, мультілістінгова система, ріелтор, агент з нерухомості, ринок нерухомості, агенції з нерухомості.
Постановка проблеми. На сучасному ринку нерухомості в Україні сформовано регіонально розгалужену інфраструктуру посередницької діяльності, що забезпечує постійний зв’язок між учасниками ринку. Агенти з нерухомості (ріелтори) акумулюють та надають клієнтам комерційну інформацію, необхідну для укладання угод, гарантують їх якість та надійність. В той же час, відсутність нормативно-правової бази унеможливлює ефективне державне регулювання цієї діяльності в Україні, відсутній в країні також і єдиний загальнонаціональний інформаційний реєстр об’єктів нерухомості, який здатен забезпечувати прозорість професійної інформації всім учасникам ринку нерухомості.

Аналіз останніх публікацій. Аналіз літератури показав, що багато зарубіжних та вітчизняних вчених приділяють увагу дослідженню становлення і функціонування ринку нерухомості. Правові засади та принципи діяльності ріелторів розглянуті у працях К. Джейкобус, Р. Джонсон, Т. Гендерсон, Д. Лінг і В. Арчер, Дж. Мердок, Е. Фіцек. Етичні засади діяльності ріелторів аналізує Д. Баррел. Збільшилась кількість публікацій з ріелторської справи орієнтованих на практичних працівників (О. Бондаренко, Д. Гриджук, В. Думенко, В. Олійник, В. Павлов), підготовки фахівців з економічних спеціальностей (А. Асаул, В. Павлов, І. Пилипенко, Н. Павліха, І. Кривов’язюк, І. Брижань, В. Чевганова), досліджено організаційно-правові засади державного регулювання ріелторської справи в Україні (Н. Шкільова).

Проте, поза увагою науковців залишається мультілістінг, як саморегулююча система взаємовідносин між суб’єктами ринку нерухомості і держави, однією з умов існування якої є спільна довіра.Мета дослідження. Стрімкий розвиток Інтернету спонукає клієнтів ринку нерухомості до структурування інформації, забезпечення її надійності і достовірності, введення в дію нових методик та інтернет-технологій. В межах емпіричних досліджень розглянуто можливість запровадження моделі надання послуг на ринку нерухомості, забезпечення професійною інформацією, циркулюючою на ринку нерухомості, всіх клієнтів (потенційних покупців і реальних продавців), об’єднаних мультілістінговою системою.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні в Україні кількість агенцій, які забезпечують постійний зв’язок між учасниками ринку нерухомості, акумулюють та надають клієнтам комерційну інформацію, необхідну для укладання угод, гарантують якість та надійність останніх і здійснюють операції з нерухомістю, понад 10 тис. Значно більше фахівців – агентів з нерухомості (ріелторів), як зареєстрованих, так і тих, які працюють без реєстрації. Значною (понад 100 тис.) є і кількість угод на купівлю та продаж нерухомого майна, що укладається, щороку.

Нажаль в країні, практично відсутні ефективні інструменти державного регулювання цієї діяльності. До цього часу не прийнято закон про ріелторську діяльність.

Термін «ріелтор» швидко набув великої популярності наприкінці XIX сторіччя у Національній асоціації ріелторів (National Association of Realtors, NAR). Сьогодні термін «realtor» використовується в США виключно для виокремлення ліцензованих фахівців з нерухомості, що є членами Національної асоціації ріелторів та керуються у професійній діяльності Етичним кодексом (Code of Ethics) і Стандартами практичної діяльності (Standards of Practice). Інші професійні учасники ринку нерухомості (фізичні чи юридичні особи), які не входять до NAR чи Канадської асоціації з нерухомості (Canadian Real Estate Association), називаються у США і Канаді брокерами (real estate broker), агентами або продавцями нерухомості (real estate salesperson). У Великій Британії більш вживаною є синонімічна назва «агент з нерухомості» (estate agent) – особа чи комерційна установа, що бере участь у продажі, оренді або управлінні нерухомим майном. Агент, який спеціалізується на орендних угодах, позначається як «дозвільний агент» (letting agent) [15].

В країнах пострадянського простору офіційно термін «риэлтер» вживається лише в Білорусі, де указом президента «Про ріелтерську діяльність в Республиці Білорусь», визначено, що ріелтер – це працівник ріелтерської організації, що має посвідчення про атестацію ріелтера, видане у встановленому законодавством порядку, який надає від імені цієї ріелтерської організації всі ріелтерські послуги [12]. В Україні посередником між продавцем та покупцем нерухомості, як правило, виступає агент з нерухомості [6], (раніше, часто вживане   маклєр).

За відсутністю державного регулювання та нагляду на ринку нерухомості у США та Канаді стосунки між брокерами та їх клієнтами здійснюється на довірчих засадах та за принципом бездоганного дотримання встановлених правил всіма учасниками. Без дотримання цих правил мультілістінг перетворюється на звичайну базу об’єктів нерухомості. Національними асоціаціями ріелторів використовуються власні стандарти діяльності: складання, обробки та передачі спеціальної інформації щодо об’єктів ринку нерухомості та процедур роботи з ними (мультілістінгова система, Multiple Listing Service [13, с. 25].

Мультілістінг (Multiple Listing Service   MLS)   запозичення від однієї з американських компаній на ринку нерухомості. Мультілістінговий сервіс є єдиною базою даних з продажу нерухомості ріелторами   членами NAR (Національна асоціація ріелторов). За їх визначенням: «MLS це просто найбільший зі всіх маркетингових інструментів, створених для того, щоб продати ваш будинок». Не зважаючи на те, що менше половини агентів нерухомості в США члени асоціації, але для фахівців цього ринку саме можливість заявити об’єкт в мультілістінгу є найвагомішим аргументом на користь членства в NAR, а для рядових учасників ринку   на користь того, щоб звернутися саме до членів цієї організації [14].

Перевагами мультілістінгових систем є:


 1. Стимуляція усього ринку на продаж об’єкта клієнту (від реального продавця до потенційного покупця). В окремих крупних ріелторських компаніях «внутрішній мультілістінг» складає більше 50% від операцій на вторинному ринку житла [7];

 2. Мультілістінг є не засобом додаткового заробітку, а інструментом для ведення бізнесу. Мультілістінгові компанії створюються асоціаціями рієлторов на добровільній основі, існують на членські внески і діють за загальноприйнятими правилами;

 3. Основною умовою існування мультілістінга є довіра і дотримання правил всіма учасниками ринку нерухомості.

 4. Зручність і прозорість всіх взаємовідносин в мультілістінговій системі доповнюється можливістю її використання як індикатора ринку нерухомості. Достовірність інформації про фактичну ціну об’єкту, забезпечує потужною статистикою, як клієнтів, так і урядові структури.

Як свідчить дослідження, в Україні розпочато створення на базі агенцій нерухомості регіональних мультілістінгових організацій. Так, Криворізьке міське відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України для підвищення якості послуг, що надаються клієнтам, на принципах: актуальності і достовірності інформації про об’єкти; безпеки бази даних; відповідальності за порушення правил створило мультілістінгову фірму. Ріелтори, дотримуючись кодексу професійної етики, створили електронну базу ексклюзивних об’єктів, з метою максимального просування їх на ринок нерухомості. У пріоритетах розвитку мультілістінга на перше місце виходить цивілізована довіра клієнтів і колег один до одного, чого на жаль бракує сучасному ринку нерухомості нашої країни. Сучасні інтернет-технології все більш спонукають фахівців відмовитись від застарілих методів надання ріелторських послуг і починати діяти у спільному середовищі.

Рис.1 Модель надання мультілістінгових послуг на ринку нерухомості


З метою забезпечення професійною інформацією, що циркулює на ринку нерухомості, всіх клієнтів, створення національної мультілістінгової системи автором пропонується модель надання мультілістінгових послуг на ринку нерухомості (рис. 1), конкурентними перевагами якої є:

• організація закритого інформаційного обміну між вітчизняними та зарубіжними фахівцями;

• створення як найповнішої бази даних на ринку нерухомості та забезпечення до неї вільного доступу;

• реалізація принципу ексклюзивних стосунків з клієнтами;

• контроль унікальності інформації;

• достовірність і надійність інформації;• створення мотивацій для входження в цивілізовані стосунки на ринку нерухомості.

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновки щодо пріоритетів державної політики відносно модернізації інфраструктури ринку нерухомості в Україні:

 • визначення засад державної політики щодо ріелторської діяльності, необхідності сертифікації агентств нерухомості, форм і методів державного контролю в цій сфері;

 • формулювання загальних вимог і гарантій діяльності ріелторських організацій як самоврядних учасників ринку нерухомості;

 • прийняття на загальнонаціональному рівні стандартів ріелторської діяльності;

 • узгодження єдиних підходів до визначення етичних цінностей, що мають стати підґрунтям для фахової діяльності вітчизняних ріелторів;

 • розробка єдиних стандартів професійного навчання ріелторів, державного та громадського контролю за якістю навчання;

 • забезпечення сприятливих умов для формування загальнодержавної бази даних щодо об’єктів нерухомості, створення мультілістінгової системи надання ріелторських послуг на ринку нерухомості.

Потребує також, подальше наукове дослідження організаційного створення мультілістінгових систем та надання якісних ріелторских послуг на ринку нерухомості.

Список використаних джерел

 1. Асаул А. М. Економіка нерухомості: Підручник. / А. М. Асаул, І. А. Брижань, В. Я. Чевганова   К.: Лібра, 2004.   304 с.

 2. Асаул А. М. Ринок нерухомості: Навч. посібник / А. М. Асаул, В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, Н. В. Павліха, І. В. Кривов’язюк.   К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004.   387 с.

 3. Думенко В. К. Правила маркетинга и продажи услуг риэлтера агентства недвижимости Методическое пособие. – К.: ТАНДЕМ, 2005. – 64 с.

 4. Зотов И. В. Искусство проведения операций с недвижимостью : учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов / И. В. Зотов, А. В. Моченков, А. А. Ткачев. – 2-е изд. – Х. : Каравелла, 2002. – 300 с.

 5. Капченко О.Л. Особливості професійної діяльності ріелтера та ділова етика / О.Л. Капченко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2011 р. «Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення» / частина 2.   К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 295 с.

 6. Класифікатор професій ДК 003 : 2010 – К. : Совінформ, 2010. – 746 с.

 7. Котик З. Оцінка нерухомої власності: Навчальне видання. – Львів : Каменяр, 2001.   31 с.

 8. Назайкин А. С. Недвижимость. Как ее рекламировать. – К. : Вершина, 2006.   185 с.

 9. Оценка имущества и имущественных прав в Украине: Монография / Н. Лебедь, А. Мендрул, В. Ларцев, С. Скрынько, Н. Жиленко, В. Паликов. Под ред. Н. Лебедь. – К : ООО „Информационно-издательская фирма „Принт-Экспресс”, 2002.   688 с.

 10. Павлов В. І. Ринок нерухомості: Навч. посібник, видання друге / В. І. Павлов, А. М. Асаул, І. І. Пилипенко – К. : Кондор, 2006.   336 с.

 11. Сейтхалилова Л. Мультилистинг – как зеркало российского рынка недвижимости / Л. Сейтхалилова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.007dom.ru/articles.php?id=19

 12. Указ Президента Республики Беларусь “О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь” от 9 января 2006 г. № 15 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.levonevski.net/ pravo/ razdel1/ num7/ 1d7130.html.

 13. Черняга Л. П. Інформаційні чинники розвитку ринків нерухомості країн-членів ЄС / Л. П. Черняга // Економічний простір. – 2008. – № 20/1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Ekpr/ 2008_20/1/chernyaga.pdf – С. 21–26.

 14. Что такое мультилистинг? – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://o-k.com.ua/analytics/1632-MLS_in_USA.html

 15. Шкільова Н. В. Організаційно-правові засади ріелторської діяльності в контексті світового досвіду / Н. В. Шкільова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/5/07.pdf


Kapchenko L. Multiple Listing Service of grant of rieltorskikh services. The modern state is considered in the article, mul'tilistingovikh services at the market of the real estate, problem and prospect of their development.

Keywords: mul'tilisting, mul'tilistingova system, rieltor, agent, from the real estate, market of the real estate, agency, from the real estate.
Кулиева Нигяр Г., Байрамова Севиндж Р.,

Научно-исследовательский и учебный центр

по труду и социальным проблемам

Министерства труда и социальной защиты населения

Азербайджанской Республики
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА РЫНКЕ ТРУДА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ
В статье исследованы вопросы конкурентоспособности и качества рабочей силы, выделены основные компоненты качества рабочей силы, изучены современные подходы к понятию эффективной занятости. Проанализирована современная ситуация на рынке труда в Азербайджанской Республике с учетом динамики и структуры занятости, а также проблемы соответствия качества рабочей силы потребностям рынка труда. Особое внимание уделено системе профессиональной подготовки кадров и мерам по ее совершенствованию в соответствии с потребностями экономики.

Ключевые слова: конкурентоспособность рабочей силы, качество рабочей силы, рынок труда, эффективная занятость, структура рабочей силы, профессиональная подготовка кадров, система образования.
На всех этапах общественного развития человек одновременно выполняет функции главной производительной силы общества и носителя всех производственных и социальных отношений.

Под влиянием экономических реформ, развития новых форм собственности, предпринимательства, совершенствования системы управления возрастает потребность предприятий, фирм, компаний в кадрах специалистов различного уровня квалификации. Это вызывает необходимость более глубоких научно-практических исследований в области повышения конкурентоспособности и качества рабочей силы, роста эффективности использования рабочей силы в современных условиях. Здесь следует учитывать и влияние рынка труда как сферы социально-экономических, правовых и морально-этических отношений между работодателем и наемным работником [7].

Конкурентоспособность рабочей силы отражает совокупность профессиональных и личностных качеств работника в их динамике, т.е. в непрерывном движении и развитии. Иными словами, конкурентоспособность характеризует возможности индивида быть в постоянно активном состоянии, чтобы выдержать конкуренцию на рынке труда и занять достойное место в общественной кооперации труда. Здесь существенное значение имеет конкурентное поведение работника, его инновационная направленность, обеспечивающая устойчивое положение на рынке труда. В системе конкурентных отношений на рынке труда в наиболее концентрированном виде проявляется специфическая особенность рыночной экономики «спровоцировать» индивида совершенствовать свои способности, знания и навыки.

Отсюда следует, что конкурентоспособность является более индивидуальным понятием, чем качество рабочей силы, так как конкурентоспособность неотделима от конкретного индивида и выступает как следствие высокого качества совокупной рабочей силы общества.

Качество рабочей силы включает в себя совокупность психологических и физиологических способностей людей и возможность выполнения определенных функций в общественном производстве, дополненных приобретенным уровнем общеобразовательной, профессиональной и квалифицированной подготовки, опытом, социальными ценностями и ориентациями работников [1].

В качестве основных компонентов качества рабочей силы выступают квалификация работников, их личностные характеристики, адаптированность, мобильность, мотивируемость, инновационность, профориентированность, профессиональная пригодность.

Квалификация работника характеризуется как совокупность его общего и специального профессионального образования, необходимых знаний, умений, профессиональных навыков и производственного опыта для выполнения конкретных видов работ определенной сложности в данных организационно-технических условиях.

Личностные характеристики включают физические данные, умственные способности, специальные наклонности, интересы и характер личности.

Адаптированность работника означает его способность приспосабливаться к содержанию и условиям трудовой деятельности и непосредственной социальной среде, совершенствовать свои деловые и личностные качества.

Мобильность выступает как способность и готовность работника к профессиональным и территориальным перемещениям, а мотивируемость – как способность работника реагировать на мотиваторы, т.е. внешние факторы, побуждающие его к определенному виду трудового поведения для достижения поставленных целей.

Инновационность представляет собой готовность человека к инновациям, т.е. способность к разработке новых идей, новых технологий и новых изделий, к их внедрению.

Профориентированность характеризует способность и устойчивый интерес человека к определенному виду трудовой деятельности, умение выбрать для себя профессию с учетом своих психофизиологических характеристик, интересов, способностей, а также спроса на рынке труда.

Профессиональная пригодность включает совокупность и взаимодействие психических и психофизиологических особенностей человека, необходимых для достижения общественно приемлемой эффективности труда.

Наряду с этим, в понятие «качество рабочей силы» включаются и характеристики, связанные как с субъектом, так и с объектом труда (схема 1).

Развитие рыночных отношений создает предпосылки для реализации всех компонентов качества рабочей силы.

На сегодняшний день эффективное функционирование рабочей силы становится одной из первоочередных задач. Для этого необходимо, прежде всего, правильно использовать объективные законы развития общественных и экономических систем. Ведь, несмотря на кажущуюся беспорядочность и хаотичность рыночных отношений, в этих отношениях складывается внутренний порядок и их строгое подчинение действующим «помимо воли и сознания» рыночным законам, и, в первую очередь, закону спроса и предложения. В соответствии с ними нельзя, например, нанять больше рабочей силы, чем это требуется для производства определенного объема потребительных стоимостей на предприятии, в отрасли, в экономике. Невозможно и бесконечно увеличивать спрос на рабочую силу, ведь возможность ее предоставления ограничена общей численностью совокупных работников.
Схема 1. Качество рабочей силыКак и любой другой товар, рабочая сила в условиях рынка обладает стоимостью и потребительной стоимостью. С точки зрения стоимости рабочая сила требует общественно необходимых затрат на свое воспроизводство в конкретно-экономических условиях. Минимальная граница этих затрат – стоимость жизненных средств, необходимых работнику для поддержания физического существования. Но ведь для воспроизводства рабочей силы нужны большие затраты, чем физически необходимые. Это связано с несколькими факторами:

- работник не вечен, и, соответственно, воспроизводство рабочей силы должно включать затраты на содержание его семьи;

- для выполнения более сложной работы требуется определенный уровень образования и квалификации работника, а значит и дополнительные затраты на рабочую силу;

- в отличие от обычных товаров, рабочая сила, как и ее носитель – человек, исторически развивается, на величину ее стоимости влияют моральный, исторический, социальный и результативный аспекты.

Моральный аспект стоимости рабочей силы определяется достоинством человека, его самоуважением, влиянием морально-этических факторов. Исторический аспект связан с постоянным по мере развития экономики и общества ростом потребностей человека, его способностей, для которых необходимо производить все большее количество материальных благ и услуг. Социальный аспект стоимости рабочей силы связан с наличием противостояния труда и капитала, деятельностью профсоюзов, общественных и политических движений. Результативный аспект связан с ростом полезного эффекта от использования рабочей силы благодаря росту затрат на качественные составляющие рабочей силы.

Большое влияние на величину стоимости рабочей силы в различных странах оказывают исторические особенности её формирования. Стоимость рабочей силы изменяется в зависимости от уровня экономического развития страны и уровня организации труда, природно-климатических условий и традиций потребления, позиций профсоюзов и степени развитости социально-трудовых отношений.

Противоречивое воздействие на динамику стоимости рабочей силы оказывает современная научно-техническая революция. С одной стороны, ускоренное развитие производительных сил, рост общественной производительности труда ведут к удешевлению стоимости жизненных средств, потребляемых работниками, и, следовательно, способствуют снижению стоимости товара «рабочая сила». С другой стороны, современное оборудование требует более образованной, квалифицированной и дорогой рабочей силы.

Потребительная стоимость рабочей силы состоит в способности работника создавать в процессе производства прибавочную стоимость для владельца средств производства. Экономический интерес работодателя как покупателя рабочей силы реализуется в том, что в процессе трудовой деятельности стоимость, создаваемая рабочей силой, оказывается большей, чем стоимость самой рабочей силы [11].

В рыночной экономике право выбора сферы трудовой деятельности принадлежит человеку, что не позволяет государству пользоваться исключительно административными способами распределения и перераспределения рабочей силы общества. Плановая экономика во главу угла ставила достижение полной занятости, поступаясь ее эффективностью, тогда как для рыночной экономики характерны приоритеты эффективной занятости, за которую общество расплачивается тем или иным уровнем безработицы. Коренное различие сущности плановой и рыночной экономических систем обусловливает и соответствующие различия в динамике сферы труда и занятости.

Экономическое содержание занятости выражается в возможности для работника своим трудом обеспечить себе достойное существование и способствовать росту эффективности общественного производства. На любом работнике лежит ответственность за свое экономическое положение. Социальное содержание занятости выражается в формировании и развитии личности.

Решающее значение для любого общества имеет эффективная занятость, которая, во-первых, определяет экономический потенциал страны; во-вторых, формирует уровень и качество жизни населения; в-третьих, является важнейшей составляющей полной занятости - ключевой задачи социально-экономической политики государства.

Эффективная занятость – это занятость, при которой использование рабочей силы осуществляется без потерь с получением наибольшего материального результата. Эффективная занятость позволяет оценить, при каком уровне производительности труда удовлетворяется потребность населения в работе, и какими путями достигается полная занятость. Такое определение эффективной занятости нацелено на всесторонне развитие человека и вполне приемлемо, но оно довольно широкое и его невозможно измерить с помощью одного показателя.

В современной экономической литературе имеются множество различных подходов и трактовок понятия эффективной занятости. Наиболее распространенной является точка зрения, по которой эффективная занятость достигается в первую очередь благодаря росту производительности труда. Так, ряд ученых под эффективной занятостью в условиях социально ориентированной рыночной экономики понимают такую занятость населения, которая обеспечивает достойный доход, здоровье, рост образовательного и профессионального уровня каждого члена общества на основе роста общественной производительности труда [10].

Понятие эффективной занятости исходит как из общего представления об экономической эффективности, так и из задачи интеграции занятости с развитием человека, в том числе интеллектуальным. В современных условиях оно может быть сформулировано как обеспечение занятости на основе создания экономически эффективных рабочих мест, расширение возможностей выбора человека в сфере занятости в соответствии с той целью и образом жизни, которые человек предпочитает [3].

В самом общем виде сущность эффективной занятости можно представить как распределение занятых по все большему числу отраслей, что достигается за счет экономии труда во всех отраслях и производствах и находит свое выражение в возрастании богатства общества, в увеличении объемов выпуска и в умножении разнообразия продукции [4].

Эффективную занятость следует рассматривать в двух аспектах: экономическом и социальном. Экономический аспект подразумевает наиболее эффективное использование рабочей силы, т. е. речь идет о максимальной отдаче от единицы живого труда. Социальный аспект отражает наиболее полное соответствие работы интересам человека.

Таким образом, эффективная занятость предполагает способность хозяйственной системы обеспечить экономические и социальные условия воспроизводства рабочей силы [2, с. 402].

Именно эффективная занятость является наивысшим достижением и важнейшим условием эффективной экономики [5].

По мере роста эффективности труда и совершенствования рыночных отношений уровень занятости профессиональным трудом будет снижаться. Это связано, с одной стороны, с тем, что высокоэффективная экономика будет нуждаться в относительно меньшем числе работников, а с другой, имеет место снижение потребности самого населения в рабочих местах из-за переключения интересов в другие сферы общественно-полезной деятельности. С этих позиций большое значение имеет изучение структуры рабочей силы под влиянием различных факторов, в том числе структурных сдвигов в экономике, состояния рынка труда, изменений в формах собственности, благосостояния семей и т.д.

Структура рабочей силы многогранна. Так, изучение структуры по половому (мужчины и женщины) и по возрастному (подростки, пожилые) признакам имеет важное значение для формирования рабочих мест в экономике (в региональном и отраслевом разрезах) с учетом состояния и развития рынка труда. Особо значимой, качественной характеристикой является структура рабочей силы по образованию, так как она характеризует состояние интеллектуального развития людей [8].

Изменения в структуре рабочей силы в современных условиях происходят в результате реструктуризации предприятий и организаций, создания благоприятного инвестиционного климата, расширения масштабов предпринимательской деятельности, открытия новых рабочих мест или изменения их собственника, а также демографических процессов.

В Азербайджанской Республике ситуация на рынке труда может быть охарактеризована с учетом следующих показателей. Так, согласно данным статистики за 2013-й год [13], численность трудовых ресурсов составила 6260,1 тыс. человек, численность экономически активного населения 4757,8 тыс. человек, иными словами, доля экономически активного населения составила более ¾ трудоспособного населения. Доля населения старше трудоспособного возраста, участвующего в труде, составляет 2,1 %, что обостряет проблему трудоустройства молодежи.

Анализ показывает, что за 2003-2013-ые годы общая численность населения увеличилась на 13,5 %, а численность занятых возросла на 13,8 %, а численность экономически активного населения – на 8,8 % (рис. 1).
Рис. 1. Динамика численности населения, численности экономически активного населения и занятых в экономике Азербайджана (тыс. чел.)

Источник: www.stat.gov.az


Как следует из рис. 1, удельный вес численности экономически активного населения в общей численности населения страны уменьшился с 52,4 % в 2003-ом году до 50,2 % в 2013-ом году. В свою очередь доля занятых в общей численности населения стабилизировалась на отметке 47,7 % в 2013-ом году против 47,6 % в 2003-ом году.

Наблюдаемое расхождение между численностью экономически активного населения и занятых в экономике связано с тем, что численность населения, вовлекаемого в общественное производство, составляет менее 50% от общей численности населения, так как за последние годы возросла численность населения старше 70 лет. Это свидетельствует о росте демографической нагрузки пожилых.

Наряду с изменениями в динамике занятости, следует отметить и изменения в ее структуре. Во-первых, трансформации, происходящие в экономике, изменили соотношение между занятыми в государственном и негосударственном секторах экономики в пользу последнего, что сопровождается сокращением рабочих мест в государственном секторе. Во-вторых, на качественное и количественное несоответствие спроса и предложения на рынке труда существенное воздействие оказывает миграция населения. В-третьих, наблюдается большая дифференциация уровня занятости по отдельным территориям при относительно высокой концентрации занятых в столице республики. В-четвертых, все еще сохраняется незарегистрированная безработица. В-пятых, имеется качественное несоответствие спроса и предложения рабочей силы. В- шестых, происходит рост численности занятых в непроизводственных отраслях.

Структура рабочей силы по секторам экономики за последние годы характеризуется стабильным ростом негосударственных форм занятости. В соответствии с принципами рыночной экономики в Азербайджане так же, как и во многих развитых странах, численность занятых в частном секторе значительно выше, чем в государственном секторе. Так, несмотря на постоянный рост инвестиций в государственный сектор экономики, основной поток конкурентоспособной рабочей силы и, прежде всего, молодых специалистов устремляется в негосударственные сферы деятельности. Это связано, в первую очередь, с возможностями получения высокооплачиваемой работы и продвижением по службе, которые предоставляют именно негосударственные предприятия, фирмы и компании. Поэтому неслучайным является ежегодный рост занятости в негосударственных сферах экономики, особенно среди молодежи. В дальнейшем эта тенденция будет доминировать, что свидетельствует уже о развитии рыночных ориентиров (рис. 2).
Рис. 2. Динамика структуры занятости по секторам экономики (тыс. чел.)

Источник: www.stat.gov.azКак следует из рис. 2, наблюдается ежегодное увеличение доли занятых в негосударственном секторе в общей численности занятого населения. Так, если в 2003-м году их доля составила 70,3 %, то в 2013-м году она возросла до 74,1 %.

Иными словами, за 2003-2013-ые годы численность занятых в негосударственном секторе увеличилась на 20 %, что свидетельствует о развитии и дальнейшем расширении новых форм собственности. В свою очередь занятость в государственном секторе за этот период уменьшилась на 1 %. Следует отметить, что за 2004-2008-е годы наблюдается рост занятости в государственном секторе, а с 2009-го года после некоторого снижения численности занятых в этом секторе отмечается их стабилизация.

Если в 2003-м году численность занятых в негосударственном секторе превышала их численность в государственном секторе в 2,4 раза, то в 2013-м году это превышение составило 2,9 раза. Следовательно, создание и функционирование предприятий, организаций, фирм и компаний различных форм собственности в Азербайджане является непрерывным и динамичным процессом. Ведь рост количества занятых в негосударственном секторе связан, в первую очередь, с расширением инвестиций, что предъявляет спрос на мобильную рабочую силу, к которой относится в основном молодежь. Между тем, для лиц старших рабочих возрастов переориентация в пользу рыночной экономики значительно слабее, большая их часть предпочитает государственную форму собственности.

Структурные изменения, происходящие в экономике Азербайджана, затронули и отраслевую структуру рабочей силы. Так, за период 2003-2013 годы наблюдаются значительные изменения в структуре спроса на рабочую силу по отраслям. В промышленности, в строительстве, торговле, транспорте и складском хозяйстве, в сфере информации и связи, в финансовой и страховой, научной и научно-технической деятельности, в сферах отдыха, развлечений и искусства, оказания административных и вспомогательных услуг, размещения туристов и общественном питании численность занятых из года в год растет. Такая же позитивная картина наблюдается и в образовании, в государственном управлении и социальном обеспечении. За последние годы происходит существенный рост численности занятых в сфере сельского и лесного хозяйства. Противоположная тенденция имеет место в здравоохранении и социальных услугах, а также операциях с недвижимостью, где численность занятых в 2013 году по сравнению с 2003 годом уменьшилась, соответственно, на 7 % и 4 %.

Рост численности занятых по сферам деятельности отмечается не только в абсолютном, но и в относительном выражении. Так, наблюдается повышение доли занятых в сфере информационных, финансовых, страховых, туристских, административных, вспомогательных и др. услуг при сохранении неизменным удельного веса занятых в промышленности. Иными словами, если в 2003 году доля занятых в этих непроизводственных отраслях составляла 9,1 %, то в 2013 году она возросла до 12,3 %, а удельный вес занятых в промышленности сохранился на прежнем уровне – 7 %. Как правило, такое положение обусловливается интенсификацией процессов производства, в результате чего спрос на товары и услуги промышленности удовлетворяется без привлечения дополнительной рабочей силы.

В свою очередь увеличение доли занятых в экономике происходит за счет расширения отраслей непроизводственной сферы. В этих условиях снижается потребность в подготовке высококвалифицированных рабочих, техников, инженеров для работы в промышленности. Переориентация структуры учебных мест в вузах в пользу экономических, управленческих и юридических специальностей отвечает исключительно конъюнктурному спросу населения на сегодняшний день и может в будущем негативно отразиться на развитии трудового потенциала общества. Для предотвращения возможных неблагоприятных явлений в сфере несоответствия специализации рабочей силы требованиям рынка труда, государство претворяет в жизнь комплекс мер, направленных на сохранение баланса на рынке труда. Среди этих мер можно особо выделить следующие: • ежегодный рост бюджетных средств, выделяемых на сферу образования: в 2013 году по сравнению с 2003 годом объем этих средств увеличился более, чем в 6 раз, а их доля в валовом внутреннем продукте возросла с 2,5% до 3,3% [13];

 • большое внимание уделяется первичной профессиональной подготовке кадров с учетом требований рынка труда: за 2003-2013 годы прием в школы и лицеи профессионального образования и обучения (ПОО) увеличился на 46,7% [13];

 • внедрение нового механизма госбюджетного финансирования подготовки кадров на основе госзаказа в ВУЗ-ах Азербайджанской Республики по принципу подушевого финансирования, начиная с 2010/2011 учебного года в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики;

 • в рамках «Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах» за счет финансирования из Государственного нефтяного фонда на учебу за рубеж были направлены 1204 человека, в целом же за счет этой программы, других источников и личных инициатив в настоящее время 10700 азербайджанских юношей и девушек получают образование в ведущих университетах мира [6].

В результате принятых мер наблюдается тенденция к стабилизации на рынке труда. Так, в последние годы улучшается положение в области занятости выпускников ПОО: в 2011 году 37 % их общей численности были трудоустроены, тогда, как в 2005 году доля трудоустроенных составляла всего 28 % [12; 9]

Вместе с тем, следует отметить, что все еще сохраняется дисбаланс между требованиями рынка труда и системой профессиональной подготовки кадров. В 2013 году среди безработных достаточно высокий удельный вес составляют лица с высшим и средним специальным образованием, соответственно, 16,7 % и 17,5 %. Тревожным представляется и тот факт, что более половины безработных составляют граждане в молодом возрасте от 15 до 30 лет, так, в 2013-м году их численность достигла 52 % [13].

Таким образом, перед системой образования стоит задача обеспечить рынок труда соответствующей рабочей силой как в количественном, так и в качественном отношении. Предоставляемое сегодня обучение пока что решает проблему несоответствия навыков частично по отдельным направлениям.

Для устранения имеющихся проблем предусмотрены меры государственной политики в области модернизации профессионального образования, обеспечения диалога между сферой образования, рынком труда и гражданским обществом, в ходе реализации которых, предполагается решение следующих задач: • совершенствование системы профессионального образования в сфере подготовки конкурентоспособных кадров с учетом требований рынка труда;

 • подготовка современных профессиональных и образовательных стандартов с учетом международного опыта;

 • приведение институциональных изменений в сфере образования в соответствии с потребностями работодателей в навыках, умениях и знаниях специалистов;

 • развитие системы обучения на рабочем месте, совершенствование системы непрерывного профессионального обучения, внедрение прогрессивных форм обучения (дистанционное и модульное);

 • усиление взаимодействия между службами занятости, работодателями и учреждениями ПОО в области подготовки кадров.

Все вышеуказанные задачи нашли отражение в Концепции развития «Азербайджан – 2020: взгляд в будущее», в которой особый упор сделан на коренное изменение системы образования, в т.ч. модернизацию инфраструктуры профессионального образования в соответствии с потребностями экономики, увеличение численности привлекаемых к профессиональному образованию граждан.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка