Інститут проблем виховання навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинкуСторінка1/10
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯНАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

м. Київ - 2013Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 № 1/11-9332)Авторський колектив:

Бровко Т. С., Гусева З. А., Деревянко В. В., Дніпрова О. М., Драган О. А., Квашніна Н. І., Коломоєць Г. А., Корнієнко А. В., Куртова Л. А., Лебединська О. В., Лимаренко Д. О., Липецький О. П., Литовченко О. В., Маринич В. Л., Мачуський В. В., Наровлянський О. Д., Осадчук І. В., Пепельжи Г. М., Ребрина А. А., Руденко І. В., Сіманець В. В., Тараканова А. П., Тинкован Т. В., Філіпенко Н. Б., Шталтовна Т. М.


Загальна редакція:

Мачуський В. В., Артеменко О. А.


Рецензенти:

Комаровська О. А. – завідувач лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Лавриченко Н. М. – головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук.

Когут І. О. – доцент кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат фізичного виховання.

Зубалій М. Д. – старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, доктор філософії.

Кацурак В. П. – методист вищої категорії Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Кацурак М. І. – начальник Всеукраїнського профільного табору оздоровлення та відпочинку «Юннат» Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
ЗМІСТ
Вступ ………………………………………………………………………………5

Навчальна програма «Бісероплетіння»

(авт. Т. С. Бровко, І. В. Осадчук) ………………………………………………..9

Навчальна програма «Етнолялька»

(авт. Л. А. Куртова, О. В. Лебединська) ….……………………………………12

Навчальна програма «Валяння вовни»

(авт. А. В. Корнієнко) .………………..................................................................15

Навчальна програма «Фітодизайн. Сухоцвіти»

(авт. О. М. Дунаєва) …………………………..…………………………………20

Навчальна програма «Петриківський розпис»

(авт. А. В. Корнієнко) ……………………….……………………………..……28

Навчальна програма «Малювання пластиліном»

(авт. І. В. Руденко) ………………………………………………………………32

Навчальна програма «Ліплення»

(авт. І. В. Руденко) …………….………………………………………………...37

Навчальна програма «Квілінг»

(авт. Т. В. Титкован, Т. М. Шталтовна) ..………………………………………42

Навчальна програма «Паперопластика»

(авт. Н. Б. Філіпенко, З. А. Гусева) …..………………………………………...45

Навчальна програма «Орігамі»

(авт. В. В. Сіманець, Н. І. Квашніна)…………………………………………...49

Навчальна програма «Конструювання повітряних зміїв»

(авт. О. П. Липецький, В. В. Мачуський) ……………..……………………….52

Навчальна програма «Авіамоделювання»

(авт. О. П. Липецький, В. В. Мачуський) ……………………………………...57

Навчальна програма «Народний танець»

(авт. А. П. Тараканова) ………………………………………………………….62

Навчальна програма «Сучасний танець»

(авт. Г. М. Пепельжи) …………………………………………………………...66

Навчальна програма «Спорт на відпочинку»

(авт. В. Л. Маринич) ………………………..…………………………………...70

Навчальна програма «Здоровим будь!»

(авт. В. Л. Маринич) …………………………………………………………….75

Навчальна програма «Футбол»

(авт. Г. А. Коломоєць, А. А. Ребрина) …………………………………………79

Навчальна програма «Волейбол»

(авт. Г. А. Коломоєць, А. А. Ребрина) …………………………………………85

Навчальна програма «Настільний теніс»

(авт. Г. А. Коломоєць, А. А. Ребрина, В. В. Деревянко) ..…………………….88

Навчальна програма «Зірниця»

(авт. Г. А. Коломоєць) …………………………………………………….…….94

Навчальна програма «Лікарські рослини»

(авт. О. А. Драган) ………………………………………………………...….....99

Навчальна програма «Юні зоологи»

(авт. О. А. Драган) ……………………………………………..………………103

Навчальна програма «Юні гідробіологи»

(авт. Д. О. Лимаренко) ……………………….….…………………………….108

Навчальна програма «Юний турист»

(авт. О. Д. Наровлянський) .…………………………………………………...111

Навчальна програма «Юні журналісти»

(авт. О. В. Литовченко) ……………………………………………………......114

ВСТУП
Поліпшення стану здоров'я підростаючого покоління, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності дітей, створення можливостей для розвитку творчих та інтелектуальних здібностей дітей забезпечує організоване оздоровлення та відпочинок. Зміна видів діяльності, авангард традиційних та інноваційних форм роботи в канікулярний період посідають особливе місце в системі соціально-виховних впливів, що спрямовані на розв’язання завдання організації змістовного дозвілля дітей та молоді, створення сприятливого соціального середовища для розвитку юних особистостей.

У період кардинальних й динамічних змін, які відбуваються у нашому суспільстві, все більшої актуальності набуває проблема оновлення концептуальних засад і технологій оздоровлення й відпочинку сучасних дітей. Нині ключова ідея організації і здійснення оздоровлення та відпочинку дітей полягає в єдності оздоровчого і виховного процесів, оздоровчого характеру і педагогічної спрямованості заходів.

Неабиякого значення нині набуває виховний компонент діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, що детермінує перспективне й поточне планування оздоровчо-виховного процесу. Щоб сьогодні стати помічником-наставником у формуванні особистості дитини, необхідно усвідомити цінності нового часу, зрозуміти нові виміри, які переорієнтовують професійну й суспільну увагу з об'єктивного на суб'єктивне. Відтак, усе більшої актуальності набуває дитиноцентризм – явище, виплекане соціокультурними змінами, що передбачає максимальне наближення до сутності й конкретних здібностей, майбутньої життєвої траєкторії дитини як об'єкта власної активності.

Без сумніву, в кожному закладі функціонує особлива соціально-виховна система, що обумовлено його традиціями чи географічним розташуванням. Однак провідним завданням ефективних оздоровчо-виховних програм має стати самоствердження підростаючої особистості в ситуації вибору. Відповідно головними орієнтирами будуть: індивідуальність дитини, максимальне врахування її потреб у творчості.

На жаль у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку переважно проводяться розважальні заходи. Проте, з позиції педагогічної доцільності, для гармонійного розвитку дитини важливо спрямувати її яскраві емоції у русло прагнення до творчої активності та самовдосконалення.

Перебування дитини у середовищі закладу оздоровлення та відпочинку стає для неї певним випробуванням на зрілість. У новому оточенні дитина прагне проявити всі здібності, сили, вміння, кращі риси характеру. Окрім цього, дитина оцінює свою позицію у малій групі, вчиться організовувати цікаве й змістовне дозвілля серед ровесників. З огляду на це, сьогодні заклад оздоровлення та відпочинку покликаний стати сприятливим соціально-виховним середовищем, в якому дитина здатна успішно засвоїти суспільно й особистісно цінну модель позитивної, творчої поведінки. Оздоровлення та відпочинок буде особливо значущим для дитини, коли вона матиме змогу обрати бажану для себе соціальну роль і у такий спосіб відчує вагу й цінність свого існування, випробує свої сили, здібності у новій ситуації життєдіяльності, навчиться швидко адаптуватися до нових умов, набуде новий статус і позитивний соціальний досвід.

Враховуючи зазначене, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку доцільно створити оптимальні умови для дитячої самодіяльності, зокрема гуртки за інтересами. Заняття в таких гуртках дають можливість розширити зону емоційного комфорту вихованців, збільшити спектр спілкування, міжособистісних стосунків дитини, в т. ч. різновікової взаємодії; створити ситуації, в яких дитина здатна досягти позитивного результату (так звані ситуації успіху).

Заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук Ж. В. ПетрочкоЗбірку програм підготував авторський колектив


Автор

Навчальна програма

Бровко Тетяна Сергіївна, Осадчук Ірина Володимирівна, керівники гуртка «Країна бісеру» ДП УДЦ «Молода гвардія».

Бісероплетіння

Драган Ольга Анатоліївна, методист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Лікарські рослини

Юні зоологиДунаєва Олена Миколаївна, керівник гуртка-методист центру дитячої творчості ДПУ «МДЦ «Артек».

Фітодизайн. Сухоцвіти

Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу змісту позашкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Зірниця

Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу змісту позашкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Ребрина Анатолій Арсенович, доцент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання Хмельницького національного університету.Футбол

ВолейболКоломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу змісту позашкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Ребрина Анатолій Арсенович, доцент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання Хмельницького національного університету.

Деревянко Вікторія Василівна, начальник відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.


Настільний теніс

Корнієнко Анна Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України.

Валяння вовни Петриківський розпис

Куртова Лариса Андріївна, Лебединська Оксана Володимирівна, керівники гуртка «Етнолялька» ДП УДЦ «Молода гвардія».

Етнолялька

Лимаренко Дмитро Олександрович, методист інформаційно-методичного відділу Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Юні гідробіологи

Липецький Олександр Петрович, науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України.

Мачуський Валерій Віталійович, завідувач лабораторії діяльності позашкільних закладів.Конструювання повітряних зміїв

АвіамоделюванняЛитовченко Олена Віталіївна, старший науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України.

Юні журналісти

Маринич Вікторія Леонідівна, науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України.

Спорт на відпочинку Здоровим будь!

Наровлянський Олександр Данилович, заступник директора Українського державного центру туризму та екскурсій учнівської молоді.

Юний турист

Пепельжи Галина Миколаївна, керівник гуртка «Сучасні танці» ДП УДЦ «Молода гвардія».

Сучасний танець

Руденко Іраїда Володимирівна, науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України.

Малювання пластиліном Ліплення

Сіманець Віра Василівна, Квашніна Наталя Іванівна, керівники гуртка «Орігамі» ДП УДЦ «Молода гвардія».

Орігамі

Тараканова Аліса Павлівна, методист в/к Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Народний танець

Тинкован Тетяна Вікторівна, Шталтовна Тетяна Миколаївна, керівники гуртка «Сувенірна майстерня квілінгу» ДП УДЦ «Молода гвардія».

Квілінг

Філіпенко Наталія Борисівна, Гусева Зоя Анатоліївна, керівники гуртка «Паперові витівки» ДП УДЦ «Молода гвардія».

Паперопластика


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Бісероплетіння»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Одним з популярних видів декоративно-ужиткового мистецтва є бісероплетіння, яке знайомить дітей з основами загальної композиції, особливостями структури візерунку, формами і кольорами образотворчих мотивів в орнаментах, поняттями ритму і симетрії, способами створення орнаментів.

Навчальна програма реалізується в гуртку декоративно-ужиткового спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей від 7 до 16 років.


Мета програми: створення умов для творчої самореалізації дитини засобами бісероплетіння.
Завдання програми:

ознайомити з основами декоративно-ужиткового мистецтва;

навчити різним технікам плетіння бісеру;

формувати образне, просторове мислення;

розвивати кмітливість, винахідливість і стійкий інтерес до справи;

сприяти вихованню працьовитості, уміння доводити роботу до кінця;

виховати любов до рідної країни, її природи і людей.
Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.
Кожне заняття містить в собі теоретичну частину і практичне виконання завдання. Теоретичні відомості – це пояснення нового матеріалу, інформація пізнавального характеру. Основну увагу на заняттях приділяється практичним роботам: самостійному складанню схем, оформленню виробів з бісеру.

Програма передбачає завдання для індивідуального і колективного виконання. Колективна робота здійснюється над великими виробами декоративного характеру, призначеними для прикраси житлового, навчального приміщення, участі у конкурсах та виставках.

Виховання і навчання в гуртку здійснюється «природним шляхом» у процесі творчої роботи. Діти отримують від керівника ту інформацію, ті приклади, які необхідні їм для здійснення власного задуму й власних, відповідних віку, уявлень про світ. Всі вироби, що виготовляються дітьми, функціональні: ними можна грати, їх можна використовувати в побуті, їх можна подарувати друзям і рідним.

Особлива увага приділяється створенню в дитячому колективі доброзичливої, творчої атмосфери, що сприяє виявленню індивідуальності кожного.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

УсьогоВступ

1

-

1Створення бісерного виробу

1

1

2Види технік плетіння

0,5

2,5

3Плоскі фігурки

0,5

1,5

2Об’ємні іграшки

0,5

1,5

2Біжутерія. Техніка низання прикрас

1

3

4Підготовка робіт для виставки

-

1

1Підсумок

1

-

1
Разом

5,5

10,5

16


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступ (1 год.)

Ознайомлення з завданнями гуртка, режим роботи. Правила поведінки під час занять. Техніка безпеки на заняттях. Ознайомлення з властивостями і можливостями такого матеріалу, як бісер.

 1. Створення бісерного виробу (2 год.)

Теоретична частина. Порядок розроблення виробу, матеріали, інструменти, пристосування. Композиція, орнамент і колір у виготовленні бісерних виробів.

Практична частина. Створення бісерних робіт поелементно. Квітка «Фіалка», оса.

 1. Види технік плетіння (3 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з основними техніками бісероплетіння. Техніка рівнобіжного плетіння. Голчата техніка плетіння. Петельна техніка низання. Техніка низання дугами. Ознайомлення із схемами виготовлення робіт та послідовністю виконання (задум, ескіз, вибір матеріалів та спосіб виготовлення).

Практична частина. Відпрацювання техніки рівнобіжного плетіння: гострі пелюстки, квітка «Волошка», овальні пелюстки, квітка «Троянда». Відпрацювання голчатої техніки плетіння: «Гілочка з ягідками». Відпрацювання петельної техніки низання: «Червона калина». Відпрацювання техніки низання дугами: «Мак польовий».

 1. Плоскі фігурки (2 год.)

Теоретична частина. Основні техніки бісероплетіння, які використовуються при виконанні плоских фігурок: паралельне, петельне та голчате плетіння. Правила виконання окремих деталей виробу. Правила складання схем виробів.

Практична частина. Виготовлення окремих деталей. Збір елементів. Слоненя. Кріт. Зайченя. Рибка. Метелик. Мишеня. Пташка. Риба-кістка. Мавпеня. Сова. Папуга. Вертуха. Оса. Божа корівка. Полуниця. Скорпіон.

 1. Об’ємні іграшки (2 год.)

Теоретична частина. Основні техніки бісероплетіння, які використовуються при виконанні об’ємних фігурок: паралельне, петельне та голчате плетіння. Правила виконання окремих деталей виробу.

Практична частина. Виготовлення окремих деталей. Збір елементів. Мишеня. Крокодил. Ящірка. Джміль. Змія. Рибка.

 1. Біжутерія. Техніка низання прикрас (4 год.)

Теоретична частина. Історія створення бісерних прикрас. Аналіз зразків робіт (кольє, браслети, сережки, та ін..). Вибір бісеру і бусинок. Кольорова гама. Види застібок. Складання схем для виготовлення прикрас.

Практична частина. Ланцюжок у «хрестик». Ланцюжок в одну нитку. «Драбинка». Ланцюжок «у сім бусин». Ланцюжок із квіточок. Мозаїка. Плетіння гаманця-підвіски.

 1. Підготовка робіт для виставки (1 год.)

Практична частина. Оформлення виставкового стенду. Правила оформлення робіт для виставки.

 1. Підсумок (1 год.)

Теоретична частина. Обговорення результатів виставки, підведення підсумків, нагородження.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • основи загальної композиції;

 • особливості структури візерунку;

 • форми і кольори образотворчих мотивів в орнаментах;

 • різновиди бісеру;

 • способи та техніки плетіння з бісеру;

 • прийоми й правила безпечної роботи з голкою та дротом;

 • найменування технологічних операцій, необхідних для виготовлення виробів.

Вихованці мають вміти:

 • вибирати бісер в залежності від завдань;

 • правильно застосовувати матеріали для плетіння бісером;

- плести по схемам.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

«Етнолялька»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Головним компонентом гри є іграшка. Вона відіграє важливу освітню, розвивальну та організаційну роль. Іграшка є фактором психічного розвитку дитини, вона забезпечує поступове здійснення дитиною всіх видів діяльності. Народна лялька – це, в першу чергу, оберіг родини, могутній талісман та символ зв’язку між поколіннями.

Навчальна програма реалізується в гуртку декоративно-ужиткового спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 7 до 16 років.


Мета програми: створення умов для творчої самореалізації дитини засобами декоративно-ужиткового мистецтва.
Завдання програми:

ознайомити з таким видом народної творчості, як народна іграшка;

навчити виготовляти українську народну іграшку;

формувати естетичний смак;

виховувати  шанобливе ставлення до народних традицій, національну свідомість.
Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

На заняттях гуртка використовуються різні методи навчання: словесні, наочні, практичні. Кожне заняття містить теоретичну і практичну частини, передбачає завдання для індивідуального і колективного виконання.З кожним наступним заняттям дітям пропонуються більш складні завдання. Таким чином, діти опановують весь технологічний процес виготовлення іграшки: від вибору моделі (за малюнком), підбору матеріалу, до самостійного виготовлення шаблонів і готової іграшки.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

УсьогоВступ

1

-

1Народні традиції в декоративно-ужитковому мистецтві

1

2

3Лялька-мотанка – унікальне явище української культури

1

2

3Обрядові та ігрові ляльки

1

2

3Відображення національної культури в оздобленні ляльки-мотанки

1

2

3Підготовка виставкових робіт

-

2

2Підсумок

1

-

1
Разом

6

10

16


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступ (1 год.)

Ознайомлення з завданнями гуртка, режимом роботи. Правила поведінки під час занять. Техніка безпеки на заняттях.

 1. Народні традиції в декоративно-ужитковому мистецтві (3 год.)

Теоретична частина. Символіка елементів одягу національного костюма. Символіка кольорів у віночку. Головний убір, як соціальний статус дівчини. Елементи українського національного костюма. Особливості вишивки, головного убору в різних областях України.

Практична частина. Виготовлення українського віночка. Виготовлення сорочки, спідниці, запаски.

 1. Лялька-мотанка – унікальне явище української культури (3 год.)

Теоретична частина. Лялька-мотанка – іграшка, оберіг, сувенір. Історія походження народної ляльки. Матеріали, з яких виготовляють ляльки. Солярний хрест – знак Сонця.

Практична частина. Виготовлення ляльки-сувеніру. Виготовлення парної ляльки з ниток, «багаторучниця». Виготовлення вузликової ляльки. Намотування солярного хреста.

 1. Обрядові та ігрові ляльки (3 год.)

Теоретична частина. Ігрова та обрядова лялька в житті дитини. Лялька-мотанка – альтернатива сучасним іграшкам.

Практична частина. Виготовлення ляльки-веснянки, ляльки-травниці, ляльки-долі, нерозлучниці.

 1. Відображення національної культури в оздобленні ляльки-мотанки (3 год.)

Теоретична частина. Елементи оздоблення. Символічне значення елементів оздоблення.

Практична частина. Виготовлення намиста, оздоблення сорочки та спідниці.

 1. Підготовка виставкових робіт (2 год.)

Підготовка робіт до презентації, формування композицій, підпис робіт.

 1. Підсумок (1 год.)

Анкетування дітей. Обмін враженнями.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • історію походження народної ляльки;

 • символіку кольорів при оздобленні виробу;

 • елементи українського народного костюма;

 • територіальні особливості ляльок.

Вихованці мають вміти:

 • готувати матеріали до роботи;

 • враховувати колір в композиції;

 • виготовляти прості вироби;

 • майструвати національні прикраси.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

«Валяння вовни»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Декоративно-ужиткове мистецтво, з-поміж інших видів народного мистецтва, є унікальним у вирішенні завдань як художнього так і особистісного розвитку, громадянського і духовного становлення учнів. Це зумовлено не тільки природою сприймання декоративно-ужиткового мистецтва, а й тим, що вже в ранньому віці ця діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм творчості.

На сьогодні деякі з видів декоративно-ужиткового мистецтва забуті, наприклад такий вид мистецтва як валяння (фелтінг). Валяння - процес отримання з непрядених вовняних волокон войлочної маси (фетру) шляхом сплутування між собою волокон вовни.

Навчальна програма призначена для гуртків дитячих оздоровчих таборів та орієнтована на дітей підліткового віку.
Мета програми: розвиток індивідуальних творчих здібностей дітей, пізнання ними свого коріння через такий вид декоративно-ужиткового мистецтва як валяння з вовни (фелтінг).
Завдання програми:

залучення вихованців до надбань скарбниці народного мистецтва;

здобуття учнями знань, вмінь та навичок з валяння вовни;

ознайомлення вихованців з різноманітними видами вовни, специфіки застосування їх у декоративно-ужитковому мистецтві;

навчання плануванню та організації трудового процесу, самостійному пошуку шляхів вирішення творчих завдань.
На опрацювання навчального матеріалу відводиться 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.
Форми і методи навчання: навчання проводиться за фронтально-індивідуальною формою; використовуються такі методи: бесіда, індивідуальні та колективні вправи, екскурсії в природу, на виставки, зустрічі з народними майстрами тощо.

Методи контролю за отриманими результатами: наприкінці кожного заняття проводиться коротке опитування, демонстрація виконаних робіт, їх аналіз.НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Теоретичні

заняття


Практичні

заняття


УсьогоВступ

1

-

1Техніка сухого валяння

1

2

3Техніка багатошарового накладання вовни під скло

1

2

3Техніка мокрого валяння

1

1

2Валяння по шаблону

-

2

2З'єднання вовни з іншими матеріалами (нуно-фелтінг)

-

2

2Картини в техніці мокрого валяння

-

2

2Підсумок

-

1

1
Разом

4

12

16


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (1 год.)

Мета та зміст роботи гуртка. Види декоративно-ужиткового мистецтва. Ознайомлення з валянням вовни як одним з видів декоративно-ужиткового мистецтва. Матеріали для виготовлення виробів технікою сухого та мокрого валяння.2. Техніка сухого валяння (3 год.)

Теоретична частина. Техніка безпеки з колючими та ріжучими предметами. Надання першої медичної допомоги у випадку травмування. Ознайомлення з принципом роботи виконання виробів технікою сухого валяння (правила вколювання голки, формування виробу, накладання вовни; прийоми фіксування потрібної форми деталей, приєднання дрібних деталей до основної деталі виробу).

Практична частина. Виготовлення іграшок «Сонечко», «Равлик».

3. Техніка багатошарового накладання вовни під скло (3 год.)

Теоретичне заняття. Ознайомлення з поняттям перспективи (зміна розмірів предметів в залежності від дальності їх розташування).

Практична частина. Виготовлення картин. Пейзаж, натюрморт.

 1. Техніка мокрого валяння (2 год.)

Теоретична частина. Правила розрахунку розмірів викрійки, відповідно ущільнення виробу.

Практична частина. Валянці для ляльки.

5. Валяння по шаблону (2 год.)

Чохол для мобільного телефону.6. З'єднання вовни з іншими матеріалами (2 год.)

Серветка в техніці «нуно-фелтінг».7. Картини в техніці мокрого валяння (2 год.)

Виготовлення картини. Пейзаж.8. Підсумкове заняття (1 год.)

Оформлення та підготовка робіт до виставки.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • історію виникнення валяння вовни як виду декоративно-ужиткового мистецтва;

 • види вовни та правила їх застосування;

 • принципи роботи виконання виробів технікою сухого валяння (правила вколювання голки, формування виробу, накладання вовни; прийоми фіксування потрібної форми деталей, приєднання дрібних деталей до основної деталі виробу);

 • принципи роботи виконання виробів технікою мокрого валяння.


Вихованці мають вміти:

 • виготовляти вироби методом мокрого і сухого валяння;

 • поєднувати у виробах вовну з іншими матеріалами;

 • робити викрійки для виробів, з урахування ущільнення вовни.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА З ВАЛЯННЯ ВОВНИ


Основне обладнання

Кількість

Матеріали
Вовна (слівер)

1,500 кг

Напівтонка різнокольорова вовна

3,000 кг

Прості олівці

15 шт.

Відріз шовкової тканини 200200

15 шт.

Плівка з пухирцями

15 наб.

Папір для малювання

15 наб.

Інструменти та приладдя
Ножиці побутові

15 шт.

Поролон 1005030

15 шт.

Лінійка

15 шт.

Голки для валяння (№36-38)

15 наб.

Посуд для води (миска 1,5 л)

15 шт.

Серветки бавовняні 500300

15 шт.

Рідке мило

5 шт.

Сітка капронова 500300

15 шт.

Картон

15 наб.

Поліетилен 500300

15 шт.

Обладнання
Рамки для картин під скло (200300)

30 шт.

Рамки для картин під скло (100150)

15 шт

Столи учнівські

15 к-тів

Таблиці і плакати
Техніка безпеки

1 к-т

Алгоритми виконання виробів

1 к-т


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА З ВАЛЯННЯ ВОВНИ


Устаткування та інвентар

Кількість

Для теоретичних занять:

столи


стільці

книжкові полиці

дошка

8 шт.


16 шт.

по вибору

1 шт.


Для практичних занять:

папір для анкет

ручки кулькові

папір для ескізів

лінійка; трикутник

олівці (прості)

олівці (кольорові)

ножиці


картон (щільний для паспарту)

скріпки (великі)

шпильки, голки

наждачний папір

пензлики (художні)

пензлики (для клею)

стиплер (з дужками)

секатор


плоскогубці

кусачки


дріт (декоративна)

дріт (м'яка, тонка)

дротяні стрижні

квіткові шпильки

шило

клейовий пістолетклейові палички

флористичний клей «Оазис» або клей «Титан», клей «Момент»

шпалерний клей

скотч (двосторонній)

скотч (кольоровий)

скотч (прозорий, вузький)

стакани для води (пласт.)

гуаш (12 кольорів)

акварель

фарба-аерозоль (різнокольорова)

аксесуари (стрічки поліпропіленові, атласні, джут, рафія, сітка-оазис, позов. квіти і фрукти)

ножі для паперу і картону

пінцет

папір оксамитовий, гофрований, пакувальний


30 шт.


15 шт.

15 шт.


5 шт.

15 шт.


4 пачки

15 шт.


5 пачок

1 пачка


2 пачки

15 шт.


15 шт.

15 шт.


2 шт.

5 шт.


5 шт.

5 шт.


2 котушки

2 котушки

1 коробка

1 коробка

5 шт.

2 шт.


30 шт.

1 шт.


1 шт.

1 шт.


1 шт.

1 шт.


1 шт.

15 шт.


5 коробок

5 шт.


10 шт.Для виставкових робіт: стенди, дерев'яні рамки, мотузка, цвяхи, шпильки, драпіровка, таблички
ЛІТЕРАТУРА
1. Шинковская К.А. Войлок. Все способы валяния / К.А. Шинковская. - АСТ-Пресс Книга, 2011.

2. Кокарева Ия. Живописный войлок / Кокарева Ия. - АСТ-Пресс Книга, 2009. - 120 с.

3. www. felt-club. ru

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

«Фітодизайн. Сухоцвіти»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Композиції з рослин і квітів відомі з часів якнайдавніших цивілізацій світу, вони були однією з ранніх форм творчого самовираження людини. Через всю історію людства пройшли вінки, гірлянди, квіткові жезли, японська ікебана, європейські букети і композиції, втілюючи в собі художні образи і світовідчуття багатьох поколінь різних народів.

Наукова база мистецтва квітів створювалася протягом багатьох століть, кожна епоха залишала в ньому свій слід. Техніка складання квіткових композицій зазнала багато змін, що відобразилося в різноманітних формах і стилях.

Фітодизайн з сухоцвітів - це жанр декоративно-прикладного мистецтва з художнього конструювання з висушених рослин; це виключно ручна праця, що не можлива на промисловій основі.

Сьогодні фітодизайн – це не тільки хобі, але і справа професіоналів. Професія флориста вимагає творчого підходу, дає можливість творити красу власними руками з природного матеріалу. Прекрасну можливість для занять флористикою надають дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. Збираючи сухі рослини для своїх виробів під час екскурсій, діти розширюють свій світогляд, пізнають красу рослинного світу України.

Навчальна програма реалізується в гуртку декоративно-ужиткового спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей від 7 до 16 років.

При складанні програми були використані: програма української школи флористики (Київ, 1998); збірки навчально-виховних програм НЕНЦ (відділ квітникарства, м. Київ, 2003р.); збірка «Образотворче та прикладне мистецтво» (Київський палац дітей і юнацтва, відділ народної творчості, 2005), збірка «Програми для позашкільних i загальноосвiтнiх навчальних закладів. Художньо-естетичний напрям» (м. Суми, 2005).


Мета програми: сприяння естетичному вихованню дітей та молоді засобами мистецтва фітодизайну.
Завдання програми:

викликати інтерес до флористичної діяльності;

дати знання з історії виникнення європейського фітодизайну, японської ікебани, української флористики;

дати загальні знання з основ композиції, фітодизайну;

розвивати у дітей уяву, зорову пам'ять;

сприяти формуванню естетичного смаку і дбайливого ставлення до природи.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.
Заняття гуртка проходять з використанням бесід, самостійного пошуку інформації (робота з підручниками і журналами з флористики, з фотоальбомами і методичними розробками); роботи в парах, в малих групах; презентації або захисту ескізу свого виробу; вікторин та ігор.

Практична діяльність передбачає: замальовку схем, розроблення ескізів рослинної композиції; екскурсії з метою ознайомлення з рослинами та збору природного матеріалу; чищення і сортування рослин, висушування рослин на повітрі; підготовку основи для композиції (по вибору): шліфовка корчів, дощечок ДВП, дерев'яного спілу; виготовлення декоративного контейнера, плетення гілок по колу для вінка, соломки-рафії в косу для гірлянди; скріплення стебел в сніп, встромляння в основу «оазис» для сухих рослин; виготовлення основи для настільних композицій з пінопласту, пластиліну; використання дротяної техніки при виготовленні рамки з сухих паличок; підфарбовування сухих рослин (при необхідності фарбами-спреями).

Вихованці гуртка можуть брати участь у флористичному оформленні сцени для свят, проведенні творчих майстерень з виготовлення рослинних сувенірів-подарунків.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

УсьогоВступ

1

1

2Сухоцвітні рослини України

0,5

1,5

2Прийоми висушування рослин

0,5

1,5

2Правила рослинного дизайну

2,5

5,5

8Підсумок

0,5

1,5

2
Разом

5

11

16


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (2 год.)

Теоретична частина. Організаційна частина. Знайомство з групою. Анкетування. Знайомство з планом роботи гуртка. Первинний інструктаж з техніки безпеки (правила поведінки в майстерні, правила роботи з інструментами, гігієна праці).

Історія розвитку фітодизайну. Введення в мистецтво флористики. Історія розвитку мистецтва аранжування квітів (Стародавня Греція, Стародавній Рим, Давній Єгипет). Найдавніші форми квіткових композицій (вінок, гірлянда, квітковий жезл). Японське мистецтво ікебана (VI вік н. э.).

Давньослов'янські, релігійні і народні свята з використанням рослинних композицій (свято Івана Купала, свято урожаю, свято першого снопа, Різдво, Вербна неділя, Пасха). Використання елементів народної творчості у флористиці (рослинні обереги). Стилі і форми квіткових композицій.

Практична частина. Ознайомлення з навчальною літературою (підручники з флористики, журнали «Квіти», «Квіти України», «Флорист», «Квітникарство», «Яблунька», фотоальбоми з виставковими роботами). Гра «Карусель». Робота над ескізами, замальовка композицій або розроблення власної ідеї майбутньої рослинної композиції.

2. Сухоцвітні рослини України (2 год.)

Теоретична частина. Природа як джерело творчого натхнення для людини. Багатство і різноманітність рослинного світу України. Правила заготовки, первинної обробки, сортування і чищення сухого природного матеріалу.

Практична частина. Екскурсія у природу. Інструктаж з правил поведінки і збору природного матеріалу. Заготовка, первинна обробка, сортування і чищення сухого природного матеріалу.

3. Прийоми висушування рослин (2 год.)

Теоретична частина. Прийоми об'ємного висушування рослин: на повітрі; за допомогою речовин-осушувачів (пісок, сіль, цукор, вата, силікагель); за допомогою фену і електродуховки; консервація в гліцерині. Прийоми площинного висушування рослин: за допомогою електроприладу (праска); під пресом. Гербаризація рослин. Збереження кольору у рослин.

Практична частина. Природна (натуральна) сушка рослин на повітрі. Підбір рослинного матеріалу за ескізом композиції. Вибір техніки кріплення (скріплення, склеювання, встромляння в оазис-основу або пластилін). Підготовка основ для кріплення рослин в композиціях (шліфовка дерев'яного спілу, дощечок ДВП, корчів, стебел пальми і бамбука; вирізування з щільного картону паспарту для рамочки, замальовка і вирізування викрійки з картону для композиції, її склеювання)

4. Правила рослинного дизайну (8 год.)

Теоретична частина. Основи фітодизайну і композиції (стиль і форма; пропорція і масштаб; ритм; колір, фон, текстура). Симетричні і асиметричні композиції, кольорове коло, кольорові поєднання. Види композицій: за місцем призначення (настільні, напільні, настінні), по кількості (точкові, групові), з тематики (сезонні, святкові та ін.), по техніці виготовлення (аплікація, панно, колаж, гобелен, букет, кошик, вінок, серце, рамка під фото, декоративне дерево та ін.).

Практична частина. Складання букетів або композицій з сухих рослин з урахуванням правил рослинного дизайну. Підготовка фону для панно або колажу за допомогою акварельної фарби. Декоративне прикрашання плодами, насінням, піском, гофрованим папером, сіткою, стрічками, бантами тощо. Підфарбовування сухих рослин в композиціях. Висушування готових композицій. Підготовка робіт до виставки.

5. Підсумок (2 год.)

Вікторина «В світі рослин» або «Із історії фітодизайну». Підбиття підсумків. Виставка творчих робіт дітей.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

- правила техніки безпеки при роботі з інструментами;

- загальні особливості японської ікебани і європейської композиції, української флористики;

- форми квіткових композицій (вінок; гірлянда; квітковий жезл);

- стилі, кольорове коло, кольорові поєднання, основні кольори;

- симетрію і асиметрію, пропорцію і ритм в рослинних композиціях;

- правила рослинного дизайну;

- засоби висушування рослин.Вихованці мають вміти:

- безпечно користуватися інструментами;

- створювати на папері ескіз майбутньої рослинної композиції;

- висушувати рослини;

- моделювати рослинні композиції;

- створювати рослинну композицію, панно або колаж.


ЛІТЕРАТУРА
Список використаних джерел

 1. Григор'єва Н. Спіральна техніка. Бібліотека журналу «Квіти». Вид-во Будинок «Ніола 21-е століття», 2006, 96 с. з іл.

 2. Довгопол І. І. Івкова Т. А. Сучасні освітні та педагогічні технологи. Сімферополь. «НАТА», 2007, 335 с.

 3. Дюпре Джо. Флористика. (Переклад з анг. Козлової С. І.), вид-во «Арт - родник», 2004, 224 с. з іл.

 4. Журнали «Флорист» № 1 - 6, 2000.

 5. Журнал «Яблунька» № 5, 2001. Стаття «Флористика».

 6. Крисько Н. Нехорошева Г. Стильний колаж. Техніка. Прийоми. Вироби. Енциклопедія. Москва: «АСТ - ПРЕС», 2007, 128 с.: іл.

 7. Кузенко Т. Флористика. Практичні поради. Вид-во «Новоград», Тернопіль, 2001, - 25 с.

 8. Лоркіна Т. Композиції на оазисі. Бібліотека журналу «Квіти». М.: «Ніола 21-е століття», 2004, 96 с.: іл.

 9. Максименко О. Аранжування сухими квітами. Москва: изд-во «АСТ», - 1999, 56 с. з іл.

 10. Мамонтова Ю. (Під редакцією Кондратьєвої Г.). Гобелени і ширми. Бібліотека журналу «Квіти», вид-во Будинок «Ніола 21-е століття», 2000 р., 96 с.: іл.

 11. Мітчелл А. Дерева. Санкт-Петербург. Вид-во «Тімошка», 1997, 77 с.: іл.

 12. Монсерат Омс-і-Вальдеоріола. Сухі квіти. 100 ідей для прикраси вашого будинку. Москва: «АСТ - ПРЕС», 1997 р., 64 с.: іл.

 13. Осипова Н. В. Квіти та свята. Москва. «Віче», 2006, 157 с.: іл.

 14. Пометун О. І. Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні
  технології навчання. - Київ, «А. С. К. », 2006, 192 с.

 15. Реворт Дж., Беррі С. Аранжування квітів. (Перев. з анг. Гвоздьова Т.), з-під «Внешсигма», Москва, 1999 р., 128 с.: іл.

 16. Сидорова М. А. Ікебана. Практичний посібник - М.:
  «Ніола - Прес», 2007. - 128 с. з іл. - (Фітодизайн - шлях до гармонії).

 17. Троїцька А. Золоті букети Русі. М.: ТОВ «Компанія Мюрел», 2007 р. - 360 с.: іл.

 18. Хессайон Д. Г. Все про аранжування квітів. (Переклад з анг. Романова О.І.), М.: «Кладезь», 1996, 127 с. з іл.

 19. Черней Є. М. Квіти і фантазія. К.: «Тімпул», 1987, 107 с.: іл.

 20. Чуприк Є. Ковалів Т. Декоративні пляшки. - М.: «АСТ - ПРЕС». Книга - 96 с.: іл. - (Ручна робота).


Список рекомендованої літератури для педагогів


 1. Азбука квітникаря. Упоряд. Лявер Н. С. - Мн.: Парадокс, 1999. - 399 с.

 2. Асманн П. Сучасна флористика (Переклад з нім. Е. Я. Юдаєв) - М.:
  Культура і традиції, 1998, 224 с. з іл.

 3. Барнет Ф., Р. Еджрікс. Живі квіти. - М.: «Росмен», 1997, - 98 с. з іл.

 4. Барнет Ф., Р. Еджрікс. Квіти до свят. (Пер. з англ. А. Левінзон) - М.: «Росмен», 1997, 96 с. з іл.

 5. Блеклок Джудіт. Шовкові квіти. (Переклад з англ. Ю. Б. Максимової) М.: «Кураре - Н», 1995, 130 с. з іл.

 6. Вагенер Клаус. Мансфілд Сюзанна. 222 ідеї до нового року і Різдва. Вид-во «Ранок», - М.: «Веста», 2011, 192 с.: Іл.

 7. Голубєва І.В. Нікітський ботанічний сад. Фотоальбом. К.: вид – во «Мистецтво», 1978, 90 с.: Іл.

 8. Горбачова Г. Н. Бонсай. - М.: ЗАТ «Фитон», 2002 - 160 с., Іл.

 9. Дунаєва О. М. Парки «Артека». Журнал «Квіти України» № 3, 2010

 10. Дунаєва О. М. Фітодизайн - прекрасне навколо нас. Ж - л «Позашкілля» № 3, травень - червень, 2010.

 11. Журнали «Флорист» № 1-6, 2000.

 12. Згурівська О.H. Розповіді про дерева Криму: краєзнавчий нарис. Сімферополь: Таврія, 1981, 192 с.

 13. Козлова С.І. Композиції з живих та штучних квітів. Вид. - Під: «Арт - родник», 2004, 96 с. з іл.

 14. Корнієнко Г. Добруцький І. Мистецтво кольорів. - М.: МАВП «Комп'ютерні системи», 1992, 175 с. з іл.

 15. Лаврова С. Царство Флори. Квіти і дерева в легендах і міфах. Санкт-Петербург, Білий місто, 2010 р. - 352 с.

 16. Макаров А. Н. «Зимовий букет», - Мінськ: «Полум'я», 1984, 64 с. з іл.

 17. Мамонтова С. Л. засушуванні рослин із збереженням їх кольору і форми. - М., 1959.

 18. Міщенко І. Т. Аплікація з листя і соломи. - М., Рад. школа, 1981.

 19. Ньюдік Д. «101 ідея складання букета», - Москва: «Інтербук», 1996, 108 с.

 20. Осипова Н. В. Мистецтво флориста - дизайнера. - М.: 1996, 134 с. з іл..

 21. Первушина О. Н., Столбова В. Г. Природа і творчість. - Перм, 1990.

 22. Пронников В. Ікебана або Всесвіт, відбита у квітці. - М.: Головна редакція східної літератури, «Наука», 1985, 175 с. з іл.

 23. Рошаль І. В. Азбука квітів. - С. - П.: «Кристал», 1998, 368 с.

 24. Рубцов Н. І. Нікітський ботанічний сад. Київ: Наукова думка, 1986, 214 с.

 25. Реворт Дженні «Аранжування квітів» (Переклад з англ. Гвоздьової Т.) - М.: «Внешсигма», «АСТ», 1999, 128 с. з іл.

 26. Смирнов І. А. Лікарські декоративні рослини Криму. Сімферополь: «Таврія», 1990, 30 с.

 27. Табунщикова Н.П. Мистецтво квіткової композиції. - К., реклама, 1988.

 28. Фоміна Ю. Квіти від «А» до «Я». Енциклопедія. Бібліотека журналу «Квіти». Вид-во «Ніола 21 - е століття», 350 с.: іл.

 29. Хол Ян. Букети. Практичний посібник. (Пер. з англ. Кондратенко С.) - Калінінград, «Янтарний оповідь», 1999, 128 с. з іл.

 30. Хомянський Л.М. Дизайн. - М.: «Просвещение», 1992, 320 с.


Список рекомендованої літератури для дітей


 1. Барнет Ф., Р. Еджрікс. Сухі квіти. Букети. Композиції. Аранжування. - М.: «Рос мен», 1997, 96 с. з іл.

 2. Віверз - Картер Мінг. Засушені квіти. - М.: Крон - Прес, 1998, 120 с.

 3. Журнал «Яблунька» № 3, 2010, Дунаєва О.М. Стаття «Фітодизайн».

 4. Захарюк П. Картини з квітів та листя. (Переклад з фран. іздат. групи «Контент», 2009, 48 с.: іл.)

 5. Красіков С.П. Квіти і самоцвіти. Міфи, легенди, перекази. - М.: «Гранд», 1998, 383 с.

 6. Мар'їна Ю. Школа флористики. Колажі та панно. - М.: вид-во Дім «Ніола 21 - е століття», 2004, 96 с.

 7. Михайлов А. Колір в природі та живопису. «Юний художник» № 12, 1990.

 8. Мішукова Є. Школа флористики. Паралельна техніка. - М.: вид-во Дім «Ніола 21 - е століття», 2004, 96 с.

 9. Мозгова А. Каркасні букеті. М.: Изд. Дім «Ніола 21 - е століття», 2004, 96 с.: Іл.

 10. Нікітський ботанічний сад. Фотоальбом - М.: «Мистецтво», 1978, 140 с.

 11. Ніколаєнко Н.П. Ікебана. Японське мистецтво аранжування квітів. - М.: изографами, Вагірус, 1996, 215 с. з іл.

 12. Полуніна В.М. Капітунова А.А. Гербарій. Складання композицій і орнаменту. АСТ «Астрель», Москва, 2001, 96 с. з іл.

 13. Смирнова О. Новорічні композиції. «Ніола 21-е століття», 96 с.: іл.

 14. Хоменко В. Никитюк Г. Обереги своїми руками. Вид-во «Клуб сімейного дозвілля». Харків. Білгород, 2011, 96 с.: іл.

 15. Шторбель - Шульце Р. Флористика. Букети з композиціями із засушених квітів (пер. з нім. Кспенской Є.) - М.: «Внешсигма», 1997, 87 с.: іл.


ДОДАТКИ
Основний рослинний матеріал
Рослини-сухоцвіти: геліхризум, цмин піщаний, гомфрена куляста, статиця, кермек, лімоніум, амарант, лунарій.

Рослини з декоративними коробочками насіння: нигелла дамасська, фізаліс, молюцелла та інші.

Дикорослі і культурні злаки: лагурус, просо, пшениця, жито, овес пустоцвіт, мятлик, багаття безосте, тимофіївка звичайна.

Декоративні садові одно - і багаторічники: айстра, троянда, гвоздика, дельфініум, гортензія, цинія, гладіолус та інші.

Шишки, насіння, листя вічнозелених дерев і чагарників: кипарис, гімалайський кедр, ліквідамбр, секвоя, тис ягідний, туя східна, магнолія, бамбук, оливкове дерево, плющ.
Додатковий рослинний та природний матеріали
Калина, лишайники, гриби-трутовики, пух чортополоху та артишоку, соснова кора, корчі та спіли дерев, шишки вільхи, жолуді, каштани, крилатки ясенця та клена, кісточки плодово-ягідних культур та інше.

Річкові і морські черепашки, пісок морський та річковий, галька, пір'я, шкаралупа яєць, шпон та інше.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

«Петриківський розпис»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Петриківський розпис, або «петриківка» - українське декоративно-орнаментальне народне малярство, яке виникло на Дніпропетровщині в селищі Петриківка, звідки й походить назва цього виду мистецтва. У 2012 році Міністерство культури України визначило петриківський розпис об'єктом (елементом) нематеріальної культурної спадщини України.

Вибір декоративно-ужиткового мистецтва як засобу етнокультурного виховання окреслений тим, що декоративно-ужиткове мистецтво у виховному і освітньому процесі, дозволяє певною мірою вирішити проблему естетичного виховання та багато інших проблем, пов'язані з вихованням підростаючого покоління. Саме в процесі занять у педагога є можливість встановити з дитиною емоційний контакт, емоційне спілкування. Цікавий зміст, багатство фантазії, яскраві художні образи привертають увагу дитини, несуть їй радість і, одночасно, здійснюють роблять на нього свій виховний вплив.

Навчальна програма призначена для гуртків дитячих оздоровчих таборів та орієнтована на дітей підліткового віку.
Мета програми - виховання творчої особистості, що є носієм кращих надбань національної та світової культури.
Завдання програми:

залучення вихованців до надбань скарбниці народного мистецтва;

здобуття учнями знань, вмінь та навичок з петриківського розпису;

ознайомлення з державною та рослинною символікою України, їх значенням в народній медицині, народних обрядах та звичаях;

навчання плануванню та організації трудового процесу, самостійному пошуку шляхів вирішення творчих завдань.
На опрацювання навчального матеріалу відводиться 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.
Діти мають ознайомитися з видами декоративно-ужиткового мистецтва, опанувати техніку петриківського розпису, навчитися використовувати отримані знання у практичній роботі.

Форми і методи навчання: навчання проводиться за фронтально-індивідуальною формою; використовуються наступні методи: бесіда, лекція, індивідуальні та колективні вправи, екскурсії в природу, в музеї, на виставки, зустрічі з народними майстрами тощо.

Методи контролю за отриманими результатами: наприкінці кожного заняття проводиться коротке опитування, демонстрація виконаних робіт, їх аналіз.

Матеріали та приладдя. На заняттях використовуються ножиці, ніж, клей ПВА, нитки, простий олівець, лінійка, фарби, пензлики, папір, вироби з дерева, керамічні вироби, наочні посібники, роздатковий матеріал.НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Усього

1.

Вступ

1

-

1

2.

Матеріали для розпису

1

1

2

3.

Елементи петриківського розпису

-

3

3

4.

Вивчення кольору

1

1

2

5.

Техніка перехідного мазку

-

2

2

6.

Стилізація

1

1

2

7.

Побудова композиції

1

2

3

8.

Підсумок

-

1

1Разом

5

11

16


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (1 год.)

Мета та зміст роботи гуртка. Види декоративно-ужиткового мистецтва. Ознайомлення з петриківським розписом як одним з видів декоративно-ужиткового мистецтва України. Історія виникнення петриківського розпису.2. Матеріали для розпису (2 год.)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка