Інститут проблем виховання навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинкуСторінка4/10
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Підсумок (1 год.)

Виставка дитячих робіт.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • види художньої роботи з папером, дизайн;

 • основи техніки паперопластики;

 • основи композиції та кольорознавства;

 • основні прийоми роботи техніки «торцювання»;

 • прийоми гофрування паперу;

 • техніку виконання аплікаційних робіт;

 • правила безпечного користування інструментами.Вихованці мають вміти:

 • виготовляти шаблони й трафарети;

 • виконувати гофрування паперу та виготовляти з нього різні вироби;

 • вміло підбирати кольори при оздобленні виробів.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

«Орігамі»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Орігамі – стародавнє японське мистецтво моделювання з паперу без використання ножиць і клею. Складання та моделювання паперових фігур розвиває просторову уяву дитини. Заняття з орігамі сприяють розвитку інтелекту, художнього смаку, конструкторських здібностей, привчає до точності та акуратності.

Навчальна програма реалізується в гуртку науково-технічного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 7 до 16 років.


Мета програми: створення умов для творчої самореалізації дитини через створення художніх виробів з використанням техніки «орігамі».
Завдання програми:

ознайомити з основними поняттями і базовими формами техніки «орігамі»;

формувати уміння і навички замальовувати та читати схеми виробів за технікою «Орігамі»;

формувати образне, просторове мислення;

формувати практичні навички роботи з папером;

розвивати кмітливість, винахідливість і стійкий інтерес до справи;

формувати такі якості особистості, як працелюбність, колективізм, відповідальність.
Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Основна увага на заняттях приділяється практичній роботі з виготовлення різноманітних фігур та композицій з паперу. Багато уваги приділяється індивідуальній роботі з кожним вихованцем.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Усього

1.

Вступ

1

-

1

2.

Історія виникнення мистецтва «Орігамі»

0,5

1,5

2

3.

Базові форми орігамі та їх поєднання

1

1

2

4.

Виготовлення іграшок для театру

1

2

3

5.

Виготовлення фігурки «голова-тулуб»

0,5

1,5

2

6.

Створення простих композицій

1

1

2

7.

Виготовлення фігурки «Птах, що махає крилами»

-

1

1

8.

Виготовлення «рухливих» фігурок

0,5

1,5

2

9.

Підсумок

-

1

1
Разом

5,5

10,5

16


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступ (1 год.)

Ознайомлення з завданнями гуртка, режим роботи. Правила поведінки під час занять. Техніка безпеки на заняттях.

 1. Історія виникнення мистецтва «Орігамі» (2 год.)

Теоретична частина. Способи і прийоми складання фігурок. Основні базові форми: квадрат, трикутник. Умовні позначення способів складання фігур.

Практична частина. Виготовлення літака, човника.

 1. Базові форми орігамі та їх поєднання (2 год.)

Теоретична частина. Базові форми: квадрат, трикутник, «книжка» та «двері».

Практична частина. Виготовлення фігурок «Котик», «Песик», «Сюрікен».

 1. Виготовлення іграшок для театру (3 год.)

Теоретична частина. Виготовлення фігурок для пальчикового театру, театру масок.

Практична частина. Виготовлення фігурок кота, жабки, ведмедика.

 1. Виготовлення фігурки «голова-тулуб» (2 год.)

Теоретична частина. Техніка створення двохдетальних фігур за допомогою склеювання та розмальовування.

Практична частина. Створення двохдетальних фігур.

 1. Створення простих композицій (2 год.)

Теоретична частина. Поняття «композиція», закони композиції. Поєднання кількох фігур в одній композиції. Засоби організації композицій: вибір формату, елементів композиції, визначення композиційного центру, розміру, кольору.

Практична частина. Створення простих композицій за вибором дітей.

 1. Виготовлення фігурки «Птах, що махає крилами» (1 год.)

Практична частина. Складання базової форми «риба», виготовлення фігурки «птах».

 1. Виготовлення «рухливих» фігурок (2 год.)

Практична частина. Техніка виготовлення рухливих фігурок. закріпити навички складання фігурки «літаючого птаха» та навчити

Практична частина. Складання фігур «Стрибуча жабка», «Журавлик Цуру».

 1. Підсумок (1 год.)

Підбиття підсумків. Оформлення виставки робіт вихованців гуртка «Орігамі».
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • основні відомості про мистецтво «Орігамі», поняття композиції;

 • основні види та прийоми роботи з папером в техниці «Орігамі»;

 • правила безпечного користування інструментами та матеріалами.

Вихованці мають вміти:

 • створювати поробки орігамі, використовуючи інструкційні карти та схеми;

 • виготовляти об’ємні фігури;

 • створювати композиції з фігур орігамі;

 • втілювати у практичній діяльності засоби організації композицій.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРИЛАДІВ, ІНСТРУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ


Прилади та інструменти

Кількість

Олівці прості

Олівці кольорові

Лінійки металеві

Пензлики


Ножиці

Демонстраційні стенди

Стрічки різнокольорові

Степлер


Рамки різних розмірів

Фломастери35 шт.

5 уп.


15 шт.

25 шт.


35 шт.

5 шт.


По 5 шт. різного кольору

2 шт.


20 шт.

5 уп.


Матеріали

Кількість

Папір білий

Папір кольоровий

Папір двосторонній кольоровий

Картон кольоровий

Картон білий

Клей ПВА


Скотч звичайний

Скотч двосторонній20 наборів

40 наборів

30 наборів

15 наборів

5 наборів

5 шт.


5 шт.

1 шт.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

«Конструювання повітряних зміїв»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Технічна творчість учнів є особливим видом діяльності, у процесі якої відбувається розвиток творчих здібностей, формуються елементи досвіду творчості в галузі науки і техніки.

Одним з напрямів такої діяльності є зацікавленість учнів у створенні літаючих об’єктів у вигляді повітряних зміїв. Доступність у виготовленні та запуску повітряних зміїв є однією з передумов поширення цього виду технічної творчості.

Навчальна програма реалізується в гуртку науково-технічного напряму дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 10 до 16 років.
Мета програми: виховання творчої особистості учнів, формування і розвиток технічного мислення, творчої уяви, необхідних для виготовлення повітряних зміїв, створення умов для самореалізації дітей у практичній діяльності.
Основними завданнями програми є формування таких компетентностей:

пізнавальна – ознайомлення з історією авіації, основами технічного моделювання та конструювання повітряних зміїв;

практична – формування вмінь та навичок конструювання та виготовлення повітряних зміїв, набуття практичного досвіду роботи з різноманітними інструментами та матеріалами;

творча – формування технічного мислення, розвиток конструкторських здібностей, навичок виготовлення повітряних зміїв як за кресленнями, так і власної конструкції.


Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.
Теоретична частина має бути присутня на кожному занятті у вигляді бесіди, але не повинна займати більше 1/3 від часу проведення заняття. Головна увага має бути зосереджена на теоретичних питаннях, пов’язаних із поясненням фізичних умов польоту повітряного змія і технологічних прийомів конструювання та виготовлення моделей. Особливу увагу слід приділяти техніці безпеки, проводити вступний та поточний інструктажі при роботі з інструментами та під час запуску моделей.

Практична робота передбачає виготовлення повітряних зміїв різного рівня складності із застосуванням доступних матеріалів.

Методи контролю за отриманими результатами: наприкінці кожного заняття проводиться коротке опитування, демонстрація виконаних робіт, їх аналіз.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні

заняття


УсьогоВступ

0,5

0,5

1Історія виникнення повітряних зміїв. Конструктивні види повітряних зміїв

0,5

0,5

1Повітряні «міні»- змії

0,5

2,5

3Повітряний змій типу «Параплан»

0,5

2,5

3Повітряний змій типу «Дельтаплан»

0,5

2,5

3Виготовлення повітряних зміїв за вибором або власної конструкції

0,5

1,5

2Змійковий «потяг»

0,5

1,5

2Підсумок

0,5

0,5

1
Разом

4

12

16


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (1 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення дітей з метою роботи гуртка та розкладом занять. Техніка безпеки роботи з інструментами та під час запуску моделей.

Практична частина. Демонстрація повітряних зміїв різноманітної конструкції, показові запуски.

2. Історія виникнення повітряних зміїв. Конструктивні види повітряних зміїв (1 год.)

Теоретична частина. Історичні відомості про винахід та застосування повітряних зміїв різних типів та конструкцій. Сучасні типи повітряних зміїв, їх конструктивні особливості та практичне використання.

Практична частина. Ознайомлення з матеріалами та інструментами, необхідними для виготовлення повітряних зміїв.

3. Повітряні «міні»-змії (3 год.)

Теоретична частина. Повітряні змії найпростішої конструкції. Будова «міні»-змія. Основні елементи. Поняття про креслення та шаблон. Інструменти та матеріали, необхідні для виготовлення «міні»-змія.

Практична частина. Підготовка робочого місця, матеріалів та інструментів. Прийоми роботи з кресленнями та шаблонами. Виготовлення «міні»-змія (повітряні змії виготовленні в техніці «орігамі» з використанням паперу та картону). Оздоблення моделей. Регулювання і запуски моделей.

4. Повітряний змій типу «Параплан» (3 год.)

Теоретична частина. Повітряні змії нескладної будови з двома силовими елементами конструкції або з аеродинамічною стабілізацією у польоті. Будова параплану. Основні елементи. Побудова викрійки повітряного змія за кресленнями або шаблонами. Інструменти та матеріали, необхідні для виготовлення змія типу «Параплан».

Практична частина. Підготовка робочого місця, матеріалів та інструментів (рейки, дріт, поліетиленова плівка, скотч, нитки). Прийоми роботи з шаблонами та кресленням. Виготовлення «міні»-параплану. Оздоблення моделей. Регулювання і запуски моделей.

5. Повітряний змій типу «Дельтаплан» (3 год.)

Теоретична частина. Повітряні змії типу «Дельтаплан» нескладної будови з трьома силовими елементами конструкції та аеродинамічним кільом. Будова повітряного змія. Основні елементи. Побудова викрійки повітряного змія за кресленнями або шаблонами. Інструменти та матеріали, необхідні для виготовлення повітряного змія.

Практична частина. Підготовка робочого місця, матеріалів та інструментів (рейки, дріт, поліетиленова плівка, скотч, нитки). Прийоми роботи з кресленнями та шаблонами. Виготовлення «дельтаплану». Оздоблення моделей. Регулювання і запуски моделей.

6. Виготовлення повітряних зміїв за вибором або власної конструкції (2 год.)

Теоретична частина. Виготовлення креслення повітряного змія власної конструкції. Основні елементи. Побудова викройки повітряного змія за розробленими кресленнями або шаблонами. Інструменти та матеріали, необхідні для виготовлення повітряного змія.

Практична частина. Підготовка робочого місця, матеріалів та інструментів (рейки, дріт, поліетиленова плівка, скотч, нитки). Прийоми роботи з шаблонами та кресленням. Виготовлення повітряного змія власної конструкції. Оздоблення моделей. Регулювання і запуски моделей.

7. Змійковий «потяг» (2 год.)

Теоретична частина. Особливості польоту моделей, з’єднаних у змійковий «потяг». Вимоги до моделей змійкового «потягу». Технологія складання та регулювання змійкового «потяга».

Практична частина. Виготовлення, складання та регулювання змійкового «потягу». Оздоблення елементів змійкового «потягу». Запуски змійкового «потягу».

8. Підсумок (1 год.)

Підбиття підсумків роботи гуртка. Виставка кращих моделей. Фестиваль повітряних зміїв.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

- правила з безпеки праці в приміщені гуртка та під час проведення запуску літаючих моделей;

- основні терміни, положення та закони з тем теоретичного курсу програми;

- порядок виготовлення моделей;

- інструменти і матеріали для побудови літаючих моделей.
Вихованці мають вміти:

- організовувати робоче місце;

- обирати за кресленнями моделі необхідні матеріали та інструменти;

- визначати порядок виконання робіт, послідовність операцій;

- використовувати необхідні інструменти для виготовлення моделей;

- проектувати та виготовляти найпростіші літаючі моделі;

- запускати та регулювати літаючі моделі.
ЛІТЕРАТУРА

1. Рожков В.С. Авиамодельний кружок. / В.С. Рожков – М.: Просвещение, 1989 -157 с..

2. Драчинський А.Г.Повітряні змії / А.Г Драчинський – Полтава :Технічна творчість, 2009. ­ 98 с.

3. Програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям / Биковська О.В., Лихота С.О. та ін -К: «Грамота», ­ 2007.­ Випуск 1 ­ С.188-200

4. www.shkola.ostriv.in.ua

5. www.znaimo.com.ua


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА КОНСТРУЮВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ЗМІЇВ


Основне обладнання

Кількість

Матеріали
Плівка поліетиленова або лавсанова

20 м

Рейки 4х4мм,

50 шт.

Клей ПВА

15 шт.

Дріт металевий 1,5 мм

5 м

Скотч різнокольоровий

4 наб.

Нитки №10

5 шт.

Волосінь для запуску 20м

5 шт.

Картон А-4

15 наб.

Інструменти та приладдя
Ножиці побутові

15 шт.

Лінійка 500 мм

15 шт.

Лобзики

5 шт.

Надфілі (набір)

5 шт.

Молоток

1 шт.

Плоскогубці

5 шт.

Напилки (набір)

1 шт.

Ніж канцелярський

15 шт.

Обладнання
Столи учнівські

15 к-тів

Таблиці і плакати
Техніка безпеки

1 к-т

Алгоритми виконання моделей

1 к-т


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

«Авіамоделювання»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дитяча технічна творчість є дією з наймасовіших форм залучення учнівської молоді до творчості. Вона спрямована не тільки на ознайомлення вихованців із різноманітним світом техніки, розвиток їхніх здібностей,а й на трудове виховання та політехнічну освіту.

Авіамоделювання – поширений вид технічної творчості. Це одне з улюблених занять учнівської молоді, масовий технічний вид спорту, що допомагає ознайомитись зі світом авіації.

Навчальна програма реалізується в гуртку науково-технічного напряму дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 10 до 16 років.
Мета програми: виховання творчої особистості учнів, поглиблення знань з природничо-математичних дисциплін та формування і розвиток технічного мислення, творчої уяви, необхідних для виготовлення літаючих авіамоделей, створення умов для самореалізації дітей у практичній діяльності.
Основними завданнями програми є формування таких компетентностей:

пізнавальна – ознайомлення з історією авіації, основами моделювання та конструювання літаючих моделей;

практична – формування вмінь та навичок конструювання та виготовлення літаючих моделей, набуття практичного досвіду роботи з різноманітними інструментами та матеріалами;

творча – формування технічного мислення, розвиток конструкторських здібностей, навичок виготовлення літаючих моделей як за кресленнями, так і власної конструкції.


Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.
Теоретична частина має бути присутня на кожному занятті у вигляді бесіди, але не повинна займати більше 1/3 від часу проведення заняття. Головна увага має бути зосереджена на теоретичних питаннях, пов’язаних із поясненням фізичних умов польоту авіамоделей і технологічних прийомів конструювання та виготовлення моделі. Особливу увагу слід приділяти техніці безпеки, проводити вступний та поточний інструктажі при роботі з інструментами та під час запуску літаючих моделей.

Практична робота передбачає виготовлення авіамоделей різного рівня складності із застосуванням доступних матеріалів.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка