Інститут проблем виховання навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинкуСторінка7/10
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

«Футбол»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Одним з дієвих засобів, що позитивно впливає на фізичний розвиток, сприяє підвищенню рівня розвитку рухових якостей та сприяє зміцненню здоров’я дітей, є заняття з футболу.

Гра у футбол спрямована на розвиток швидкісних і швидкісно-силових якостей дітей та обумовлює покращання показників загальної фізичної підготовленості.

Футбол є одним із найпопулярніших видів спорту у світі. Вже на початку XIX ст. він був включений до навчальних програм шкіл. Велику популярність футбол має серед дітей та молоді і зараз.

Навчальна програма «Футбол» реалізується в гуртку фізкультурно-спортивного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та спрямована на дітей віком від 7 до 16 років.


Мета програми: формування у дітей стійкої мотивації до збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки через гру у футбол.

Завдання програми:

сформувати загальні уявлення про фізичну культуру і спорт;

розвинути основні фізичні якості;

виховати позитивне ставлення до занять фізичними вправами;

сформувати почуття патріотизму, волі до перемоги, сміливості, наполегливості, організованості і дисципліни;

популяризувати здоровий спосіб життя.
Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.
Теоретичні відомості подаються в межах теоретичних занять та під час виконання практичних завдань.

З метою профілактики травматизму при вивченні ударів по м’ячу, ведення та відбирання м’яча, відволікальних дій слід звертати увагу на правильне пересування на футбольному майданчику.

Під час навчання можна використовувати рухливі ігри та естафети з м’ячем, (окремо з дівчатами та хлопцями) — «День і ніч», «Виклик», «Виклик номерів», «Ривок за м’ячем», «Виштовхни з кола», «Мисливці й качки» та ін.

Орієнтовний план проведення заняття:

Загальна фізична підготовка – 4-5 хв.

Спеціальна та прикладна фізична підготовка – 10 хв.

Техніко-тактична підготовка – 17 хв.

Навчальні та рухливі ігри – 13-14 хв.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

УсьогоВступ

1

-

1Теоретичні відомості

1

-

1Загальна фізична підготовка

-

1

1Спеціальна та прикладна фізична підготовка

0,5

2,5

3Техніко-тактична підготовка

0,5

4,5

5Навчальні та рухливі ігри

-

4

4Підсумок

-

1

1
Разом

3

13

16


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступ (1 год.)

Ознайомлення з завданнями гуртка, режим роботи. Правила поведінки під час занять. Техніка безпеки на заняттях та на ігровому майданчику.

 1. Теоретичні відомості (1 год.)

Історія розвитку футболу. Загальна характеристика гри «Футбол». Правила гри у футбол. ППФП засобами футболу. Суддівство змагань, склад суддівської бригади, жести судді. Правила контролю та самоконтролю під час занять футболом. Особиста гігієна спортсмена. Загартовування організму.

3. Загальна фізична підготовка (1 год.)

Стрибкові вправи, прискорення та ривки з м’ячем. Вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини; вправи на розтягування; вправи для розвитку витривалості, швидкості, спритності.4. Спеціальна та прикладна фізична підготовка (3 год.)

Розвиток спеціальних та прикладних фізичних якостей. Визначення рівня розвитку основних та спеціальних фізичних якостей.5. Техніко-тактична підготовка (5 год.)

Пересування:

поєднання бігу зі стрибками, зупинками, поворотами; поєднання прийомів пересування з володінням м’ячем.Удари по м’ячу ногою:

удар зовнішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу;

удари середньою та внутрішньою частинами підйому по м’ячу, що котиться;

удари в русі;

удари середньою частиною підйому;

удари різними способами;

удари на точність і дальність;

удари по м’ячу (зменшеної ваги) середньою частиною лоба.Зупинки м’яча:

зупинки внутрішньою стороною стопи;

зупинки м’яча підошвою, стегном та грудьми (для хлопців);

зупинки внутрішньою частиною підйому;Ведення м’яча:

ведення м’яча середньою, внутрішньою та зовнішньою частинами підйому;

вдосконалення вивчених способів ведення м’яча.

Відволікальні дії (фінти):

фінти «відходом», «ударом», «зупинкою», «випадом», «перенесенням ноги через м’яч» в умовах ігрових вправ.Відбирання м’яча:

вдосконалення вивчених прийомів, атакуючи суперника в умовах виконання ігрових вправ.Жонглювання м’ячем:

жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою.Вкидання м’яча:

з різних вихідних положень;

з місця і після розбігу.

Елементи гри воротаря:

кидки м’яча рукою;

ловіння та відбивання м’яча;

розіграш удару від своїх воріт;

введення м’яча у гру партнеру, який відкривається.

Індивідуальні дії в нападі:

маневрування на полі;

раціональне використання вивчених технічних прийомів.

Індивідуальні дії у захисті:

вибір позиції стосовно суперника та протидія отриманню ним м’яча;

«закривання»;

уміння протидіяти передачі, веденню та удару по воротах.Групові дії в нападі:

взаємодія з партнерами під час організації атаки;Групові дії в захисті:

вибір позиції;

взаємодії в обороні при рівному співвідношенні сил і за чисельної переваги суперника.

6. Навчальні та рухливі ігри (4 год.)

Навчальна гра «Футбол» за спрощеними правилами.

Рухливі ігри та естафети з м’ячем «День і ніч», «Виклик», «Виклик номерів», «Ривок за м’ячем», «Виштовхни з кола», «Мисливці й качки».

7. Підсумок (1 год.)

Змагання з футболу.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Діти мають знати:

 • загальну характеристику гри;

 • правила особистої гігієни дітей;

 • основні правила гри у футбол;

 • історію розвитку футболу;

 • видатних футболістів України;

 • особливості спеціальної та прикладної фізичної підготовки;

 • значення медичного контролю і самоконтролю для здоров’я юного футболіста;

 • основні принципи загартування;

 • основні поняття арбітражу;

 • правила контролю та самоконтролю;

 • правила техніки безпеки на заняттях.


Діти мають вміти виконувати:

 • комплекси вправ з елементами футболу на координацію, спритність, швидкість, гнучкість, силу і витривалість;

 • пересування з технікою володіння м’ячем;

 • удари по м’ячу;

 • зупинки м’яча;

 • ведення м’яча;

 • відволікальні дії (фінти);

 • відбирання м’яча;

 • жонглювання м’ячем;

 • вкидання м’яча;

 • індивідуальні та групові дії в нападі та у захисті.

У вихованців мають сформуватися здоров’язберігаюча, загальнокультурна та соціальна компетентності:

 • ціннісне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих;

 • самомотивація на здоровий спосіб життя;

 • вміння чергувати інтелектуальну та фізичну діяльності;

 • почуття патріотизму, волі, сміливості, наполегливості, організованості і дисциплінованості;

 • високий рівень загальної культури;

 • здатність працювати в команді;

 • уміння слухати, чітко висловлювати свої думки;

 • здатність до взаємодопомоги;

 • здатність до самокритики та критики товаришів, а також її висловлювання.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Бех І. Д. Концепція виховання особистості. / І. Д. Бех / Рідна школа. – 1991. – № 5. – с. 40–47.

 2. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. / І. Д. Бех / – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

 3. Електронний фонд бази даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua

 4. Електронний фонд бази даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua

 5. Зубалій М. Д. Сутність і зміст здорового способу життя учнів старших класів / М. Д. Зубалій // Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 19 квітня 2012 р. / ред. кол. Л.В. Ткачук (гол. ред.) та ін. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – С. 8-18.

 6. Зубалій М. Д.. Витоки українського футболу / М. Д. Зубалій // Фізичне виховання в школі. – 1999. – №4. – С. 16-19.

 7. Коломоєць Г. А. Розвиток рухових якостей та зміцнення здоров’я школярів засобами футболу. Г. А. Коломоєць // Теорія та методика фізичного виховання: науково-методичний журнал. – Харків. – ПП «ДІСА ПЛЮС». – 11 (37) / 2007 С. 30-33:

 8. Концепція розвитку дитячо-юнацького футболу і фізичного виховання дітей, юнацтва та молоді в Україні. / В. В. Столітенко, М. Д. Зубалій. – К.: ФФУ, 2003. – 7 с.

 9. Методика фізичного виховання учнів 1-11 класів : навчальний посібник / М. Д. Зубалій, Л. В. Волков, М. В. Тимчик та ін. [за редакцією М. Д. Зубалія]. К.: 2012. - 209 с.

 10. Фізична культура в школі : 5-11 класи : методичний посібник / за загальною редакцією С. М. Дятленка. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 368 с.

 11. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001 – 272 с.

 12. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002 – 248с.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

«Волейбол»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Волейбол, що в перекладі означає «літаючий м’яч», - популярна спортивна гра в багатьох країнах світу. Вперше грати у волейбол почали в США у 1895 р. Проста гра, що не потребує дорогого обладнання, швидко поширилася в Японiї, Китаї, на Фiлiпiнах, а пiзнiше — в Європі. У нашій країні ця гра не тільки перетворилась на стрімку мужню атлетичну гру, а й набула всенародної популярності серед різних верств населення.

Навчальна програма «Волейбол» реалізується в гуртку фізкультурно-спортивного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та спрямована на дітей віком від 7 до 16 років.


Мета програми: формування у дітей стійкої мотивації до збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки через гру у волейбол.
Завдання програми:

сформувати загальні уявлення про фізичну культуру і спорт;

розвинути основні фізичні якості;

виховати позитивне ставлення до занять фізичними вправами;

сформувати почуття патріотизму, волі до перемоги, сміливості, наполегливості, організованості і дисципліни;

популяризувати здоровий спосіб життя.


Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.
Теоретичні відомості подаються в межах теоретичних занять та під час виконання практичних завдань.

При навчанні технічних прийомів з волейболу на кожному занятті необхідно використовувати вправи спеціальної фізичної підготовки, такі як: прискорення з різних вихідних положень, біг зі зміною швидкості та напрямку за сигналом, багаторазові стрибки через перешкоди різної висоти, стрибки із присіду вгору, «човниковий біг» 49 м, вправи з набивними м’ячами (0,5–1 кг) тощо. Важливо дотримуватися методики послідовності навчання передач, подач та прийомів м’яча, нападаючих ударів та блокування, використовуючи підвідні вправи.

З метою профілактики травматизму при вивченні передач двома руками зверху та прийомів м’яча двома руками знизу слід звертати увагу на правильну постановку рук, застосування стійки волейболіста та правильного пересування волейбольним майданчиком.

Під час навчання можна використовувати рухливі ігри, які за своїми правилами наближені до гри волейбол («Малюкбол» («Піонербол»)).

Орієнтовний план проведення заняття:

Загальна фізична підготовка – 4-5 хв.

Спеціальна та прикладна фізична підготовка – 10 хв.

Техніко-тактична підготовка – 17 хв.Навчальні та рухливі ігри – 13-14 хв.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

УсьогоВступ

1

-

1Теоретичні відомості

1

-

1Загальна фізична підготовка

-

1

1Спеціальна та прикладна фізична підготовка

0,5

2,5

3Техніко-тактична підготовка

0,5

4,5

5Навчальні та рухливі ігри

-

4

4Підсумок

-

1

1

Разом

3

13

16


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступ (1 год.)

Ознайомлення з завданнями гуртка, режим роботи. Правила поведінки під час занять. Техніка безпеки на заняттях та на ігровому майданчику.

 1. Теоретичні відомості (1 год.)

Історія розвитку українського волейболу. Загальна характеристика гри «Волейбол». Значення спеціальної фізичної підготовки волейболістів. Суддівство змагань, склад суддівської бригади, жести судді. Правила контролю та самоконтролю під час занять волейболом. Особиста гігієна спортсмена. Загартовування організму.

 1. Загальна фізична підготовка (1 год.)

Загальнорозвивальні вправи. Розвиток основних фізичних якостей.

 1. Спеціальна та прикладна фізична підготовка (3 год.)

Стрибкові вправи, спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини; вправи на розтягування; вправи для розвитку швидкості, спритності. Розвиток прикладних психофізичних якостей та особистісних властивостей засобами волейболу.

 1. Техніко-тактична підготовка (5 год.)

Розміщення та перехід гравців на ігровому майданчику. Пересування в стійці волейболіста приставними кроками, вибір вихідного положення для виконання передач та прийому м’яча.

Передача м’яча двома руками зверху над собою на місці, в парах, в колонах. Прийом м’яча знизу над собою, з накидання партнера. Прийом м’яча двома руками знизу після переміщення.

Нижня пряма та бокова подача з відстані 4–6 м від сітки та від стіни. Прийом м’яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) подачі.

Верхня пряма подача в стіну з відстані 5–8 м. Прийом м’яча двома руками знизу після верхньої прямої подачі від стіни та в парах.

Підвідні вправи для нападаючого удару. Нападаючий удар з власного підкидання, з накидання та з передачі партнера.

Блокування нападаючого удару. Страхування гравців. 1. Навчальні та рухливі ігри (4 год.)

Навчальна гра «Волейбол» за спрощеними правилами.

Рухлива гра «Малюкбол» («Піонербол»). 1. Підсумок (1 год.)

Змагання з волейболу.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Діти мають знати:

 • історію розвитку українського волейболу;

 • загальну характеристику гри у волейбол, назви ліній, розміщення гравців та правила переходу на майданчику;

 • особливості спеціальної та прикладної фізичної підготовки;

 • правила особистої гігієни дітей;

 • основні принципи загартування організму;

 • правила контролю та самоконтролю;

 • правила техніки безпеки на заняттях.


Діти мають вміти виконувати:

 • комплекси вправ на координацію, спритність, гнучкість, силу і витривалість;

 • пересування в стійці волейболіста;

 • передачі та прийом м’яча;

 • подачі;

 • нападаючий удар та його блокування,

 • страхування гравців;


У вихованців мають сформуватися здоров’язберігаюча, загальнокультурна та соціальна компетентності:

 • ціннісне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих;

 • мотивація на здоровий спосіб життя;

 • вміння чергувати інтелектуальну та фізичну діяльності;

 • почуття патріотизму, волі, сміливості, наполегливості, організованості і дисциплінованості;

 • високий рівень загальної культури особистості;

 • здатність працювати в команді;

 • уміння слухати, чітко висловлювати свої думки;

 • здатність до взаємодопомоги та самокритики.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Бех І. Д. Концепція виховання особистості. / І. Д. Бех / Рідна школа. – 1991. – № 5. – с. 40–47.

 2. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. / І. Д. Бех / – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

 3. Волейбол: Учебник для высших учебных заведений физической культуры. Под редакцией Беляева А. В., Савина М. В., — М.: «Физкультура, образование, наука», 2000. — 368 с.

 4. Електронний фонд бази даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua

 5. Електронний фонд бази даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua

 6. Методика фізичного виховання учнів 1-11 класів : навчальний посібник / М. Д. Зубалій, Л. В. Волков, М. В. Тимчик та ін. [за редакцією М. Д. Зубалія]. К.: 2012. - 209 с.

 7. Фізична культура в школі : 5-11 класи : методичний посібник / за загальною редакцією С. М. Дятленка. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 368 с.

 8. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001 – 272 с.

 9. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,2002 – 248с.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

«Настільний теніс»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Настільний теніс відносять до найпопулярніших спортивних ігор. Для нього характерна ціла низка ігрових елементів, виконання яких вимагає високого рівня фізичної підготовленості дітей, що сприяє їх фізичному розвитку. На відміну від більшості інших ігрових видів спорту, настільний теніс не вимагає складної організації і матеріально-технічного оснащення: грати в настільний теніс можна як у закритих приміщеннях, так і на повітрі, інвентар доступний, основні правила гри теж.

Навчальна програма «Настільний теніс» реалізується в гуртку фізкультурно-спортивного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та спрямована на дітей віком від 7 до 16 років.


Мета програми: формування у дітей стійкої мотивації до збереження власного здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки через гру в настільний теніс.
Завдання програми:

сформувати загальні уявлення про фізичну культуру і спорт;

розвинути основні фізичні якості;

виховати позитивне ставлення до занять фізичними вправами;

сформувати почуття патріотизму, волі до перемоги, сміливості, наполегливості, організованості і дисципліни;

популяризувати здоровий спосіб життя.


Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.
Теоретичні відомості подаються в межах теоретичних занять та під час виконання практичних завдань.

При навчанні технічних прийомів з настільного тенісу, необхідно на кожному занятті використовувати вправи спеціальної фізичної підготовки, такі як: прискорення з різних вихідних положень, біг зі зміною швидкості та напрямку за сигналом, багаторазові стрибки через перешкоди різної висоти, стрибки із присіду вгору і т. д., а також дотримуватися методики послідовності вивчення підготовчих, захисних та атакуючих прийомів техніки гри, використовуючи підвідні вправи.

Настільному тенісу притаманна така особливість - у межах установлених правил тенісист може застосовувати на власний розсуд різні хватки, може побудувати свою гру відповідно до технічних особливостей, індивідуального стилю та фізичного розвитку, може створювати власну техніку гри. Враховуючи це керівник гуртка має допомогти вихованцю обрати правильну позицію, техніку виконання елементів гри.

З метою профілактики травматизму при вивченні підготовчих, захисних та атакуючих прийомів техніки гри різними способами слід звертати увагу на правильне переміщення учнів біля тенісного столу.

Під час навчання гри в настільний теніс можна застосовувати вправи ігрового характеру, зокрема — «Сонечко», «Один проти чотирьох», «Двоє проти п’яти», «Карусель», «Потяг» та ін.

Орієнтовний план проведення заняття:

Загальна фізична підготовка – 4-5 хв.

Спеціальна та прикладна фізична підготовка – 10 хв.

Техніко-тактична підготовка – 17 хв.

Навчальні та рухливі ігри – 13-14 хв.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка