Інститут соціально-трудових відносин Інноваційний продуктСкачати 50.24 Kb.
Дата конвертації18.03.2016
Розмір50.24 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

«Науковий парк КНЕУ»
autoshape 2


Інститут соціально-трудових відносин

Інноваційний продукт

1. Повна назва інноваційного продукту: Тренінг «Управління командами: технології формування та укріплення»
2. Скорочена назва інноваційного продукту (якщо така є): Тренінг з управління командами
3. Реферативний опис інноваційного продукту
Продукт дозволяє максимізувати ефект формування професійних компетенцій з управління командами через поєднання методичних рекомендацій з діагностичним інструментарієм, практичними ситуаціями та тренінговими вправами. Останні направлені на освоєння застосування сучасних технологій роботи з соціальною групою в організації, які дозволяють розвинути навички ефективної командної взаємодії, здатність ухвалювати колективні рішення, оптимізовувати процеси розвитку команди та командних ефектів тощо. В комплексі набуті компетенції дадуть змогу використовувати процеси формування команд для покращення результатів діяльності через цілеспрямоване формування особливого способу взаємодії людей в команді та ефективну реалізацію їх енергетичного, інтелектуального і творчого потенціалу на користь стратегічним цілям організації.

Модульність інноваційного продукту створює можливості для гнучкого корегування програми тренінгу з метою досягнення максимального тренінгового ефекту залежно від потреб окремої організації. Зокрема, формування відповідних компетенцій з командного менеджменту забезпечує наявність таких модулів, як:  • ефективна взаємодія в команді;

  • технології прийняття колективних рішень;

  • технології створення і укріплення команди;

  • розподіл ролей в команді;

  • розвиток командних ефектів (тренінг навичок командної роботи; тренінг командного духу);

  • управління командою;

  • лідерство і мотивація в команді.


4. Призначення інноваційного продукту:
Розроблений інноваційний продукт спрямованій на розвиток та поглиблення компетенцій щодо реалізації основних процесів в сфері управління командами, консультування керівників з питань формування, укріплення команд, розроблення та проведення тренінгів з командної роботи.
5. Сфера (галузь) застосування інноваційного продукту:
Організації, які для підвищення ефективності діяльності разом з традиційними методами управління персоналом впроваджують налагодження взаємодії між працівниками на принципах командного менеджменту.
6. Перелічити та надати (при наявності) інформацію про відомства, організації, компанії (підприємства), які можуть бути зацікавлені у практичному використанні інноваційного продукту (назва, адреса, телефон, ПІБ контактної особи, її посада)

___________________________________________________________________________________


7. Категорія споживачів інноваційного продукту:
Великий, середній та малий бізнес
8. Очікуваний корисний ефект для замовника:
Якісне оволодіння навичками створення, розвитку, укріплення, управління командами, розвиток навичок консалтингу та проведення тренінгів в сфері командного менеджменту; підвищення ефективності управління персоналом в організації в цілому, посилення згуртованості персоналу, налагодження ефективного управління командами.
9. Готовність інноваційного продукту:
9.1. Завершений

9.2. Дата остаточного завершення Число ___ Місяць _____ Рік ___
10. Фінансування та / чи Спонсорство (зазначити тип):

___________________________________________________________________________________


10.1. Вказати усі джерела фінансування розробки інноваційного продукту:
Нема

КНЕУ

Державне

Комерційне

Вітчизняні гранти

Міжнародні гранти

Вітчизняні спонсори

Зарубіжні спонсори

Фізичні особи

Інше___ ___________________________________________________________
11. Відомості про оприлюднення інноваційного продукту:
Наукові публікації так

Рекламні публікації

Виставки, презентації

Інше______ сайт КНЕУ ____________________
12. Об`єкти права інтелектуальної власності, використані в інноваційному продукті:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


13. Відомості про реєстрацію Так - □,

Ні- ні.
14. Відомості про авторів інноваційного продукту:
14.1. Ільніцька Оксана Іванівна, доц., к.е.н.__________________________

Прізвище, ім`я, по батькові, посада, науковий ступінь14.2______________________________________________________________________

Прізвище, ім`я, по батькові, посада, науковий ступінь


15. Перелік документації, що додається до інноваційного продукту:
Додаток А. Список публікацій

Додаток АСписок публікацій
Ільніцька О.І. Вдосконалення управління інноваційними командами у віртуальних організаціях / О.І. Ільніцька // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2012. – №2 (4) – С.107-113.

Ільніцька О.І. Практикум з управління командами [Електронний ресурс]: навч.посібн. / О.І. Ільніцька. – К.: КНЕУ, 2013. – (подано до друку).

Ільніцька О.І. Формування у студентів компетенцій з проведення тренінгу командної роботи / О.І. Ільніцька // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: зб.матеріалів наук.-метод.конф. 21 лютого 2012 року.: у 2.т. – Т.1. – К.: КНЕУ, 2012. – С.330-332.

Петюх В.М. Управління командами [Електронний ресурс]: навч.посіб. / В.М. Петюх, О.І. Ільніцька. – К.: КНЕУ, 2012. – 512 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка