«Інтерактивні технології навчання на уроках образотворчого мистецтва»Скачати 137.49 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір137.49 Kb.


Некрасовська Загальноосвітня школа I – iii ступенів

«Інтерактивні технології навчання на уроках образотворчого мистецтва»

Савченко Тетяна Терентіївна
2014р.

Лютий
Основні інтерактивні методи, які я використовую на уроках образотворчого мистецтва згідно різним етапам уроку.На конкурс "Краща авторська розробка місяця"

На своїх уроках образотворчого мистецтва я стараюсь застосовувати різні інтерактивні методи та нестандартні форми організації уроку, які дають змогу підвищувати ефективність засвоєння знань, поліпшити контроль над виконанням завдань, викликати інтерес до навчання.

Для ефективного застосування інтерактивних методик на уроках образотворчого мистецтва стараюсь спланувати свою роботу так, щоб:


 • дати учням випереджувальні завдання: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання. Поспостерігати за явищами природи або довкілля;

 • на одному занятті стараюсь використовувати один або два інтерактивні методи;

 • визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати запитання й можливі відповіді;

 • передбачити різноманітні методи для привертання уваги учнів, налаштування їх на роботу, підтримання дисципліни.

Основні інтерактивні методи, які я використовую на уроках образотворчого мистецтва згідно різним етапам уроку

І. Вступ.

Учні до нас приходять після уроків досить такі складних і не завжди в гарному настрої, тому я стараюся їх відразу налаштувати на доброзичливий лад і відкриваючи серця і душі назустріч Прекрасному світу мистецтва за допомогою, наприклад ось такого вступ: • Сьогодні я вас знову запрошую в світ Образотворчого мистецтва , де ми працюватимемо разом і звичайно розраховую на вашу підтримку та допомогу. Кожному з вас хочу побажати на цьому уроці бути:

У – успішним

С – самовпевненим

П – працьовитим

І – інформованим

Х – хоробрим

У – уважним

Тобто я вам бажаю Успіху!

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Починаючи урок, маємо налаштувати учнів на вивчення даної теми, і для цього бажано звернутися до життєвого досвіду учнів, до знань набутих на попередніх уроках. На етапі актуалізації опорних знань доцільно використовувати такі методи як « Так - Ні», побудова асоціативного куща, « Пінг – понг», « Ланцюжок», тестові завдання з використанням сигнальних карток, «Парашутисти», розгадування кросвордів, загадок.2.1. «Так – Ні»

Наприклад на уроці 5 клас №20 сприйняття мистецтва: скульптура. Вчитель пропонує учням відгадати, про що йтиме мова на уроці, ставлячи запитання, які вимагають від учителя тільки відповідей « так »чи « ні». Учні можуть ставити такі запитання: • Це твір живопису ( графіки, архітектури, скульптури…)?

 • Це об’ємна скульптура?

 • Це рельєф? Це кругла скульптура?

 • Вона станкова( монументальна, малих форм, монументально – декоративна)?

Якщо знайдено учнями відповіді, то вчитель показує класу зразок і оголошує тему уроку. Цей прийом вчить пов’язувати розрізнені факти, систематизувати наявну інформацію, сприяти зміцненню набутих знань.

2.2. Асоціації. Побудова асоціативного куща.

Цей метод полягає в тому, щоб за короткий проміжок часу учні пригадали та

сформулювали засвоєні раніш знання з теми, запропонованої вчителем. Дані відповіді у формі коротких тез записуються на дошці навколо розглянутого поняття чи явища. Результатом є схема – опора, що актуалізує знання учнів і готує їх до сприйняття нового матеріалу з даної теми.

«Портрет» 6 клас урок 29

Сатиричні портрети - шаржі


Автопортрет – портрет художника, виконаний ним самим

Зображення людини або групи людей

Жанр образотворчого мистецтва

Посідає особливе місце у творчості Т.Г. Шевченка

Портрет
Портрети можуть бути скульптурними, живописними, графічними

Рельєфні портрети на медалях, монетах, меморіальних дошках

Передають внутрішній стан, настрій людини, відображають особливості епохи

2.3 На уроках № 31-32 з теми « Ілюстративна робота .» в 5 класі асоціативний кущ може мати такий вигляд

У створені беруть участь: автор, художник, художній і технічний редактори, друкар та ін

Зображення, яке наочно пояснює або доповнює будь – який друкований текст, називається ілюстрацією

Будова книги: обкладинка (суперобкладинка), форзац, титул, заставка, кінцівка, буквиця, ілюстрація

Найдавніша друкована книга « Алмазна Сутра» ( Китай , 868р)


Книжкова графіка

В галузі ілюстрації працювали :А Дюрер ( Німеччина), Г. Доре ( Франція), в. Фаворський, Г. Нарбут

У нашій країні в ХІ ст.. з’являються рукописні книги « Остромирове євангеліє», «Ізборник Святослава»

У середньовіччя рукописні книги прикрашали мініатюрами

Із виникненням книгодрукування в книгах з’являються гравюри

Фотомеханічний спосіб відтворення ( виник у ХІХ ст..)дав змогу відтворювати ілюстрації, виконані будь – якою технікою


2.4. «Парашутисти» - робота в парах.

На парашутах записані вирази з образотворчого мистецтва, які роздаються учням по одному на парту. На дошці написані правильні продовження – відповіді на вирази. Кожен парашут треба посадити в свій квадрат. Наприклад:«Вид образотворчого мистецтва, в якому дійсність пластично відтворюється в обємних формах – це…» на дошці запис - скульптура.

2.5. « Знайди зайве»

Урок № 12 в 5 класі

учням пропонується знайти зайве слово 1. лінійний, тональний, вишивка

 2. горизонтальні , хвилясті, гравіювання

 3. висхідні, вертикальні, батик

 4. нисхідні, ламані,кераміка

 5. колорит, колірна гама, витинанка

 6. колірний тон, нюанс, ткацтво

 7. анімалістичний, пейзажний, орнамент.

ці всі зайві слова відносяться до якого виду образотворчого мистецтва?

Декоративно – прикладного – відповіді учнів. Отже , сьогоднішня тема це ознайомлення з різноманітними формами декоративно – прикладного мистецтва.

Далі на цьому ж уроці можна використати

2.6. « Конструктор» робота в парах

З окремих літер потрібно викласти слова, ставлячи літери в порядку зростання чисел.1453627 2453761 43251

Вившкиа уанвянк итакб і так далі учні викладають Види декоративно – прикладного мистецтва.

2.7 « Хто скоріше »

На дошці розташована низка слів ( суміш видів та жанрів образотворчого мистецтва): анімалістичний, натюрморт, декоративно – прикладне мистецтво, скульптура , пейзаж, архітектура, історичний, побутовий, живопис, портрет, інтер’єр, графіка. Розподілити слова на дві групи : одна частина класу види образотворчого мистецтва вибирає, а інша – жанри образотворчого мистецтва.
ІІІ. Повідомлення теми, мети уроку та очікуваних результатів діяльності.


 • 3.1. Після того, як ви дізналися назву теми для досягнення успіху вам необхідно сформулювати завдання уроку. Це може зробити кожен із вас, використовуючи формулу :

« Після цього уроку я зможу:

 • Пояснити…

 • Створити…

 • Набути навички в роботі…

 • Проаналізувати…,

тобто учні мають усвідомити власні очікування від уроку.
ІV. Мотивація навчальної діяльності на уроці.

4. 1. Метод « Мозговий штурм»

 • Як ви вважаєте, навіщо ми вивчаємо тему «…»

 • Де нам знадобиться це в житті?

4.2. Картка оцінювання роботи на уроці

Картка оцінювання роботи на уроці

П І учня клас

Вид роботи

Кількість балів, яку можна отримати

Кількість отриманих балів

Створення асоціативного куща

0 - 2
« Мозговий штурм»

0 - 2
Практична робота

0 - 8
Усього

0 - 12
Під час аналізу картин можна використовувати:

4.3. Метод « Діалог»

Його суть полягає в тому, що групи шукають узгоджене рішення, а результат роботи повинен бути відображений у вигляді схеми, переліку ознак, кінцевому тексті. Вся увага приділяється сильним моментам позиції інших. Експерти фіксують загальні погляди і під час завершення роботи дають узагальнену відповідь.Це може бути під час аналізу картин по такому алгоритму:

 1. Назва картини, автор.

 2. Визначення жанру твору ( пейзаж, портрет, натюрморт, історичний, побутовий, анімалістичний, міфологічний, сюжетно – тематична картина)

 3. Що зображено на картині ? ( Події, об’єкти …)

 4. Що лежить у центрі композиції, статична чи динамічна композиція?

 5. Яким чином виділено головне: розміром, кольором, розміщенням?

 6. Наявність плановості ( багатопланова композиція або використання планів недоречне)

 7. Як автор використав лінійну та повітряну перспективи?

 8. Визначення колориту картини

4.4. Метод « ПРЕС» дає можливість навчитися формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання аргументовано, в чіткій стислій формі, впливати на думку ваших співрозмовників:

 1. Позиція: почніть зі слів « Я вважаю…»

 2. Обгрунтування: починаючи словами « …тому, що…» поясніть на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції.

 3. Приклад: продовжуйте висловлювання словом «…наприклад » та наведіть факти , дані, що підтверджують вашу позицію.

 4. Висновки: закінчить висловлювання « отже ( тому), я вважаю» і узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, як ви оцінюєте даний твір мистецтва.

У виступі використовуйте думку експертів, газетні статті, теоретичний матеріал з даної теми, думки інших учнів, слова вчителя тощо.

4.5. Технологія « Уяви себе» за картиною І Левітана « Золота осінь»

 • Як ви думаєте, про що ця картина?

 • Що зображено на ній?

 • Яке небо на картині?

 • Якого кольору листя на деревах ?

 • Чи всі дерева одягнені в золоте вбрання ?

 • Якою здається вода в річці?

 • Як зображено сонце?

 • Що видно на високому березі вдалині?

 • Що найбільше сподобалося вам у цій картині ?

 • Чому осінь називають золотою, багатою, щедрою?

 • Який колорит у картині?

 • Який настрій викликає пейзаж?

 • Якій заголовок можна дати цій картині ?

4.6Схема порівняльного аналізуКатегорії порівняння

Художник, картина

Художник, картина

1

Сюжет твору2

Композиційна будова твору3

Техніка виконання4

Характеристика образів5

Ідея творуСаме за допомогою порівняльного аналізу дитина :

 • Самостійно визначає види, жанри, техніку образотворчого мистецтва, композицію твору;

 • Розрізняє репродукції за оригіналами;

 • Виражає власну думку.


V. Пояснення нового навчального матеріалу.

5.1 Метод « Мозговий штурм» - це ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, що спонукає учасників проявляти свою уяву та творчість, який досягається шляхом вільного вираження думок всіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми. Дуже важливо уважно слухати один одного і доповнювати та розвивати ідеї інших учасників, а також висувати якомога більше ідей щодо вирішення проблеми; не обговорювати, не критикувати висловлювання інших, не намагатися давати оцінку запропонованим ідеям.

Наприклад , урок № 14 в 6 класі Тема 2 « Світлотінь»

 • Що є об’єктом зображення у пейзажному жанрі? Назвіть види пейзажу. Що таке колорит ?

Після того, як учні висловились учитель нагадує, що колорит може бути світлим і темним, теплим і холодним, залежно від того, які кольори у ньому переважають. За допомогою ілюстративного матеріалу діти порівнюють кольорові поєднання та настрій творів. Пейзажі А. Куїнджі демонструють зв’язок колориту та ліричного настрою, випромінюють любов до рідної землі.

 • Як називають художників, які працюють у жанрі пейзажу?

Учитель додає до відповідей учнів інформацію про те, що художники, які зображують море, воду називають художниками мариністами ( слово марина означає Морська).

5.2. Робота в групах 5 клас Урок №7 Тема: Кольори та відтінки у живопису. Комбінування технік «по-вологому» та « по-сухому» для передавання глибини простору ...

Цей метод можна використати щоб діти відповіли на питання « В яких випадках потрібно використовувати техніки «по-вологому» та « по-сухому» для передавання глибини простору ?»

Для цього поділяємо учнів на 2 команди. Одна дає пояснення щодо техніки « по-вологому», інша – « по-сухому».

Як ми пам’ятаємо , білий і чорний кольори утворюються з безлічі інших кольорів, коли вони зливаються разом . Згадаємо всі кольори і відтінки, які ви знаєте за допомогою5.3. інтерактивного методу« Мікрофон» та гра « Ланцюжок» - діти , передаючи мікрофон називають кольори або в уроці №9 – 10 в 6 класі частини об’ємного рисунка ( полиск, світло, півтінь, власна тінь, рефлекс, падаюча тінь).

5.4. Метод « Прес конференція»

Проведенню такого заняття повинна передувати чимала підготовча робота. Десь тижнів за три оголошується тема, і протягом цього часу учні добирають матеріал в книгах, періодичній пресі. І вже за тиждень аналізуються зібрані тексти, ілюстрації, систематизуються і виділяються питання по даній темі. Розповідається з якою метою відбуваються прес-конференції – „це збори представників органів масової інформації (преси, радіо, телебачення), що проводяться офіційними особами з метою інформування з актуальних громадсько-політичних питань. Прес-конференцією називають також зустрічі державних, політичних, громадських діячів, учених та ін. з представниками органів масової інформації для бесіди і відповіді на їхні запитання, що становлять громадський інтерес» – і пропонується провести такий захід на наступному занятті. Кожен учень має вибрати собі питання і підготувати на нього відповідь. Таким чином, визначаються „фах” майбутніх учасників прес-конференції: „історики”, „літературознавців”, „мистецтвознавців”, „журналісти”...

За учнівськими столами, оберненими до класу „фахівці”. „Журналісти” на своїх учнівських місцях – серед „глядацького залу”.

Учитель. Діти, хочеться нагадати, що успіх сьогоднішнього заняття залежатиме від кожного з вас. Особливо від „фахівців”, адже їм потрібно якнайдокладніше розповісти все, що встигли дізнатися на дану тему. Від „журналістів” чекаємо цікавих запитань.

5.5.Дослідницька робота . Технологія « Словесний малюнок»

Група учнів – дослідників знайшла і зачитає, як у художній літературі письменники описують осінній пейзаж. Спробуємо зараз уявити те, про що йтиме мова.

5.6.. Гра « Експерти та доповідачі»

Клас ділиться на дві групи: експертів і доповідачів. Роздаються експертам графічні роботи ( гравюра, граттаж, пуанталізм) і вони спробують визначити, до якого виду графіки належить твір, техніку його виконання , якщо можливо , то і автора . Доповідачі в цей час отримують картки з інформацією, з якою нас ознайомлять.

Потім викликаються послідовно експерт зі своєю думкою та доповідач з інформацією про використану в творі графічну техніку.
VIІ. Практична діяльність.

Також може бути в групах.7.1. Для цього учням роздаються кольорові прямокутники. Колір означає групу, у якій учень працюватиме. Група повинна за визначений час виконати завдання:

5 клас урок №2 ПД. Аплікаційна композиція з геометричних фігур « Килим»Відтворення настрою за допомогою використання локальних кольорів та простих геометричних форм: - створити композицію;

- подати результати своєї діяльності ( узяти участь у виставці робіт);

- Обговорити та оцінити роботу кожного члена групи.

Завдання для груп: • аплікаційна композиція за уявою « Сум», « Радість», « Спокій», « Напруження», « Самотність», « Кохання».

7. 2. Алгоритм виконання « Натюрморт з геометричних фігур»

 1. Визначити місце рисунка на аркуші паперу, намітивши межі зображення його легкими лініями

 2. Провести вертикальну лінію циліндра.

 3. Помітити основу кожного геометричного тіла. Ближчий предмет має бути трохи нижчим ( куля) за віддалений. Визначити пропорції кожного предмета.

 4. Промалюйте форму верхньої та нижньої основи циліндра. Нижню частину ( овал) малювати прозорою

 5. Виконати штрихування темних частин ( власна тінь, падаюча тінь)

 6. світло й освітлені частини (полиск) залишати білими

 7. Кордонів між частинами об’ємного рисунка не має бути. Наприклад, світло переходить у півтінь плавним штрихом.

 8. Штрихування вести акуратно, по формі об’ємних предметів.

Дві групи і кожна виконує свій натюрморт.

7.3. Урок № 6, 8 в 5 класі теж може виконуватися в різних техніках по групам:

- штампування

- монотипія

- губкою


- Зубною щіткою

- пуантилізм ( малювання квачиком)

- малювання на основі манної крупи

7.4. Урок № 23 в 5 класі тема «Дитячі зимові розваги»1 група – малює пейзаж, коли сонечко тільки зібралося лягати спати. Вам потрібно користуватися лише теплими кольорами.

2 група - мають відобразити боротьбу теплих сонячних променів із холодним подихом ночі. Вам можна користуватися, як теплими так і холодними кольорами.

3 група - створює пейзаж, у якому сонечко вже заховалося за обрій. І допоможуть вам це зробити холодні кольори.
VIII. Підбиття підсумків уроку.

8.1.Діаграма Венна

Урок №1 в 5 класі тема « Види образотворчого мистецтва» - робота в групах:

Визначити відмінність між


 1. часовими і просторовими

 2. просторовими і просторово-часовими видами мистецтва.

8.2 Технологія « Сенкан» ( 1 іменник, 2 прикметника, 3 дієслова. Фраза з 4 – х слів, що визначає відношення до теми, 1 слово синонім) Наприклад Урок №5

в 5 класі №8 тема практичної роботи : « Осінній парк» -

Осінь

золота, щедра…зацікавлює, дивує,радує…

працюємо…

Осінь зимі назустріч рухається

8.3. Гра « Гарячий стілець»

На спинці стільця прикріплені завдання, учні по одному повинні швидко і коротко дати на них відповіді.8.4.Прийом « Відкритий мікрофон»

Учні оцінюють роботу за такими критеріями:  • оригінальність образного мислення

  • композиційне вирішення

  • форми в образотворчому мистецтві

  • емоційність малюнка

  • єдність кольору і світла

  • думка автора про свою роботу

  1. Метод « Мікрофон»

- Що ми повторили?

 • Що нового дізналися на уроці ?

 • Що навчилися робити?

 • Чи всі задоволені результатами, які отримали на уроці?

 • Чи виправдалися ваші очікування, які ви визначали на початку уроку?

8.6.Метод « Незакінчене речення»

Жанр образотворчого мистецтва, присвячений зображенню природи, міст, сіл – це…( пейзаж)

Відтворення художнього оригіналу поліграфічним або фотографічним способом - це.. ( репродукція)

8.7 Прийом « Рюкзак»

Хто вирушає у подорож, той завжди збирає з собою необхідні речі у рюкзак. Завершуючи урок, давайте також зберемо наш рюкзак, щоб узяти в дорогу знання, уміння та настрій сьогоднішнього уроку.

Я знаю_______________________________________

Я вмію__________________________________________

Мій настрій______________________ тому що______________________

Тему « Силует» необхідно вивчити тому, що_________________

Учні зачитують свої враження та кладуть аркуш до рюкзака, який тримає вчитель.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка