Інтернет створює умови для ефективної співпраці учнів навчальних закладів, педагогів, де б вони географічно не знаходилися. Однією з форм такої співпраці є телекомунікаційний освітній проектСкачати 150.61 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір150.61 Kb.
g:\spa55752.jpg


Інтернет створює умови для ефективної співпраці учнів навчальних закладів, педагогів, де б вони географічно не знаходилися. Однією з форм такої співпраці є телекомунікаційний освітній проект.
ВПУ-40 м. Алчевськ
[Введите имя автора] Шишкіна Шишкіна Людмила Миколаївна

старший майстер, викладач спецпредметів, старший викладач
2013

Телекомунікаційний проект як засіб активізації навчальної діяльності учнів
Зміст

Вступ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3

1. Поняття телекомунікаційного освітнього проекту,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3

2. Що ми називаємо телекомунікаціями?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4

3. Навчальні телекомунікаційні проекти,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4

4. Особливості застосування комп'ютерних телекомунікацій в освіті. Перспективи розвитку.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

5. Організація проектної діяльності учнів у мережах. Етапи роботи над телекомунікаційним проектом.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

6. Типи телекомунікаційних освітніх проектів,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7

7. Суб'єкти діяльності в телекомунікаційному проекті,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8

8. Схема організації роботи по проекту в навчальному закладі,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8

9. Основні цілі проектної роботи для учнів,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10

Висновок,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11

Література,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,12

Вступ

Проектна робота з учнями все ширше впроваджується в наших навчальних закладах, не замінюючи класно-урочну систему освіти, але пропонуючи прекрасне доповнення до неї. З появою Інтернету рамки такої роботи розширилися до розмірів Земної кулі, або навпаки, Земна куля зменшився до розмірів одного класу. Діти, що живуть в різних частинах світу, можуть тепер не тільки спілкуватися, але й разом вчитися, або грати, або спільно працювати над вивченням якої-небудь теми.Поняття телекомунікаційного освітнього проекту

Поняття телекомунікаційного освітнього проекту в даний час ще не є усталеним, однозначно визначеним. Обговорення того, що потрібно вкладати в це поняття, зараз присвячуються в багатьох статтях, і навіть книгах. Телекомунікаційний освітній проект як інформаційно - освітня технологія зараз проходить стадію становлення і активного розвитку. Що може бути віднесено до цієї форми педагогічної діяльності, а для чого слід підбирати інші визначення - це, мабуть, ще деякий час буде предметом дискусії.

Під навчальним телекомунікаційним проектом зазвичай розуміють спільну навчально - пізнавальну, творчу або ігрову діяльність учнів - партнерів, організовану на основі комп'ютерної телекомунікації, що має загальну мету, узгоджені методи, способи діяльності , спрямовані на досягнення загального результату .

Французький педагог Селестен Френе (1896-1966) назвав метод проектів технологією вільної праці. Метод проектів завжди припускає самостійне рішення якоїсь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки , технології , а також творчих областей.

Телекомунікаційні проекти надають можливість не тільки передавати учням суму тих чи інших знань, але і навчити набувати ці знання самостійно за допомогою величезних можливостей глобальної комп'ютерної мережі Інтернет, вміти користуватися набутими знаннями для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань, допомагають усвідомити культурні відмінності і виховувати почуття приналежності до єдиної світової спільності .

Важливою стороною методу проектів є те , що телекомунікаційні проекти за своєю суттю завжди між предметні, вирішення проблеми, яка закладена у якомусь проекті, завжди вимагає інтегрованих знань .

Використання телекомунікацій дозволяє залучити до розробки і наукового керівництва дослідницькими проектами, консультаціям учасників кращих фахівців в галузі досліджень з науково-дослідних і академічних інститутів незалежно від їх географічного місцезнаходження.

Завдяки цьому, телекомунікаційні освітні проекти можуть поєднувати в собі якісне предметне наповнення і можливість оперативного спілкування з використанням сучасних засобів обміну інформацією (телекомунікацій) при вирішенні освітніх та науково - практичних завдань.Що ми називаємо телекомунікаціями?

Під телекомунікацією в міжнародній практиці розуміється «передача довільної інформації на відстань за допомогою технічних засобів (телефону , телеграфу , радіо , телебачення тощо)» .

У шкільній практиці, кажучи про телекомунікації , мають на увазі передачу , прийом , обробку та зберігання інформації комп'ютерними засобами ( за допомогою модему ), або за традиційними телефонними лініями , або за допомогою супутникового зв'язку.

Це комп'ютерні телекомунікації (КТК ). Передача і прийом інформації в КТК можуть бути прямими - з комп´ютера на комп'ютер ( синхронна зв'язок) і через проміжну ЕОМ ( асинхронна зв'язок ) , яка дозволяє накопичувати повідомлення і передавати її на персональні комп'ютери в міру запиту користувачами .

Електронна пошта ( e - mail . Від англ. Electronic mail ) - найбільш швидкий спосіб доставки листів та інших видів повідомлень. Термін доставки складається з двох періодів: часу, який потрібен для пересилання со- спілкування з вашого комп'ютера на комп'ютер одержувача повідомлення, і часу , через який ваш колега звернеться до своєї « поштової скриньки » і прочитає свою пошту. Якщо перший період часу залежить від технічних особливостей мережі (а зазвичай лист пересилається від декількох секунд до одного дня в будь-яку точку планети), то другий період часу повністю залежить від одержувача .

Навчальні телекомунікаційні проекти

Навчальні телекомунікаційні проекти - це напрям, який є розвитком методу проектів в умовах глобальної інформатизації та телекомунікації, а сам метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Метод проектів, осмислений в ретроспективі його використання у педагогічній практиці , при його сучасному переосмисленні та прийнятті як компонента системи освіти, має багаті дидактичні можливості далеко не повністю досліджені і використовувані , як для всередині предметного , так і міжпредметного навчання. Пошуки засобів активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку самостійності , навчання прийомам мислення і діяльності призводять до перегляду дидактичних можливостей методу проектів , форм його реалізації , пошуку методики використання навчальних проектів у викладанні різних предметів. Метод проектів - це система навчання, гнучка модель організації навчального процесу, орієнтована на самореалізацію особистості учня шляхом розвитку його інтелектуальних і фізичних можливостей , вольових якостей і творчих здібностей, під яким розуміється можливість повторного винаходу, використовується як метод технологічної підготовки.


Особливості застосування комп'ютерних телекомунікацій в освіті. Перспективи розвитку.

Переданий по мережі текст стає автономним об'єктом, з яким може працювати сам учень, вносити зміни безпосередньо в отриманий матеріал . Таким чином, навчальний текст стає одночасно робочим зошитом . Сучасні засоби представлення інформації на екрані дозволяють істотно підвищити ступінь врахування вимог до розміщених в мережах навчальних матеріалів: можна вибирати розмір і тип шрифту, розмістити у тексті не тільки малюнки, але і звукові фрагменти або кіно кліпи.

Виникає нова ситуація; учень сам підбирає характеристики досліджуваного матеріалу. Сучасний учень може на свій розсуд ілюструвати досліджуваний текст зробивши його більш особистісним. Він може самостійно перетворити будь-який текст , отриманий з мережі, іллюструючи його на свій розсуд, відбираючи потрібні аргументи , вибудовуючи їх у певну логіку доказів, що відображає його власну точку зору, образ його думки.

Мультимедійність створює психологічні моменти, що сприяють сприйняттю і запам'ятовуванню матеріалу з використанням підсвідомих реакцій учня: наприклад, підведення підсумків або видача завдання можуть в кожній лекції дистанційного курсу випереджатися певним звуком або мелодією, що налаштовує учня на певний вид роботи. Це забезпечується заздалегідь, у процесі підготування курсу і не вимагає зосередження уваги вчителя.


Організація проектної діяльності учнів у мережах. Етапи роботи над телекомунікаційним проектом.

Українські та закордонні школи мають вже майже 20 - річний досвід проведення телекомунікаційних проектів. За цей час науковці та педагоги-практики розробили , провели і проаналізували ефективність кількох тисяч різних за тематикою , термінами проведення , кількості учнів і використовуваним навчальним матеріалів проектів. На основі цих даних вченими були виділені деякі типи найбільш часто проводяться телекомунікаційних проектів, знання яких може надати істотну допомогу педагогам при розробці нових проектів та координації діяльності учнів в групах. До них відносяться перш за все дослідні проекти , частіше в поєднанні з типові особливості практико - орієнтованих проектів . Великою популярністю в учнів користуються творчі проекти. Однак і такі проекти, так само як і пригодницькі , передбачають в якості обов'язкового компонента проектної діяльності дослідження в тій чи іншій області. Учням подобається бачити практичний результат своєї спільної діяльності: будь то газета, альбом, відеофільм, комп'ютерна програма, реферат, сценарій фільму, аналітичний матеріал або ще що-небудь, але обов'язково оформлений в кінцевий продукт, що представляє собою матеріальне втілення їх спільної творчої , дослідницької, аналітичної діяльності.


Будь телекомунікаційний проект проводиться в кілька етапів, які ретельно плануються і продумуються .

В даний час прийнято виділяти сім основних етапів роботи над проектом.

1. Організаційний

Він включає уявлення і пошук партнерів. Як правило, займає від одного до декількох тижнів.2. Вибір і обговорення головної ідеї майбутнього проекту

Включає визначення цілей і завдань , стратегії досягнення поставлених цілей і уточнення відповідних для цього тем проектів. 3 . Обговорення методичних аспектів та організація роботи учнів на уроці та в позаурочний час

Передбачає роботу координатора індивідуально з кожним вчителем. Якщо проект міжнародний, то , враховуючи різницю в методичних підходах партнерів різних країн до вирішення одних і тих же навчальних завдань , цей етап можна опустити, по кільку нерозуміння предмета обговорення з обох сторін часто веде до припинення всяких контактів. Краще надати кожному вчителю діяти на свій розсуд у рамках звичних для нього методичних концепцій .

4.Структурування проекту з виділенням під задач для певних груп учнів , підбір необхідних матеріалів

Загальний простий план стає розгорнутим , відокремлюють етапи та їх завдання (під задачі) і розподіляються між групами учнів з урахуванням їх інтересів , визначаються плановані результати і способи їх рішення, оформлення.5. Робота над проектом

Ретельно розроблені завдання для кожної групи (по 2 - 5 чоловік ) учнів і підібраний (якщо це необхідно ) матеріал дозволяють вчителю не втручатися в роботу групи, виконуючи роль консультанта. Передбачається інтенсивний обмін інформацією , думками , отриманими результатами між партнерськими групами.6. Підведення підсумків, оформлення результатів

На цьому етапі групи ( окремо або спільно з партнерами , за заздалегідь досягнутою домовленістю) узагальнюють результати своєї роботи , оформляють їх у вигляді книги, журналу, відеофільму, інших продуктів свого творчого дослідницького праці .7 . Презентація проекту

Готовий і оформлений проект повинен пройти заключний етап презентації в класі, телеконференції в Інтернеті , на шкільній конференції, як вирішать учасники проекту. Звичайно, мова йде про більш - менш великі проекти або навіть програми , які виконуються не на одному - двох уроках , а займають достатньо тривалий відрізок часу. Результати такого проекту разом з його описом можуть бути розміщені на спеціальній Web - сторінці своєї школи чи школи партнера в Інтернеті. Презентація завжди має на увазі дискусію, можливість для учасників презентації задавати будь-які питання з теми дослідження, творчої роботи і отримувати аргументовані відповіді з боку розробників.Типи телекомунікаційних освітніх проектів

Відповідно до першої ознаки можна виділити наступні типи проектів:Дослідницькі. Такі проекти вимагають добре продуманої структури проекту, позначених цілей, актуальності проекту для всіх учасників, соціальної значущості, продуманих методів, в тому числі експериментальних і дослідних робіт, методів обробки результатів .

Творчі . Такі проекти , як правило, не мають детально відпрацьованої структури, вона тільки намічається і далі розвивається , підкоряючись логіці та інтересам учасників проекту.

Пригодницькі, ігрові проекти.

Інформаційні проекти. Його метою є збір інформації про якийсь об'єкт , ознайомлення учасників проекту з цією інформацією , аналіз та узагальнення фактів , призначених для широкої аудиторії.

Практико - орієнтовані . Ці проекти відрізняє чітко позначений із самого початку результат діяльності учасників проекту, який носить соціально - значимий характер.

На практиці найчастіше доводиться стикатися з комбінацією методів , кожен з яких домінує на тому чи іншому етапі проекту.За другою ознакою - характеру координації - телекомунікаційні проекти можуть бути:

 • з відкритою;

 • явною координацією;

 • з прихованою координацією.

Що стосується характеру контактів, доцільно виділити наступні типи проектів:

 • регіональний ( всередині міста , області, краю тощо з урахуванням можливості зустрічі учасників на настановних, підсумкових , проміжних очних семінарах );

 • міжрегіональний (тобто в межах однієї країни );

 • міжнародний (учасники проекту є представниками різних країн).

Нарешті, за кількістю учасників, можна розрізняти наступні варіанти:

 • особистісні ( між двома партнерами, що знаходяться в різних школах , регіонах, країнах );

 • парні ( між парами учасників);

Суб'єкти діяльності в телекомунікаційному проекті:

 • науковий керівник проекту - фахівець у галузі, співробітник науково - дослідного інституту або ВНЗ - здійснює наукове та методичне керівництво проектом , аналіз робіт та консультування учасників , формулює цілі проекту;

 • координатор проекту - здійснює координацію і модерацію роботи проекту, здійснює технічну підтримку роботи телеконференції , організовує навально - методичну діяльність, забезпечує функціонування і наповнення on - line ресурсів проекту;

 • робочі групи проекту - в кожну з них входить локальний координатор - керівник групи учнів;

 • учні - учасники робочої групи - це найважливіша категорія учасників проекту!

Схема організації роботи по проекту в навчальному закладі

Етапи роботи

Форми роботи

Роль локального координатора


1. Формування робочих груп

Аналіз запропонованого проекту, визначення можливого кола зацікавлених учасників, інформаційні повідомлення, бесіди з вчителями - предметниками на перспективу подальшої співпраці. Аналіз запропонованого інформаційного забезпечення проекту. Визначення форм включення проекту в навчальну, позаурочну діяльність. Організація групи.


Аналітична,інформаційна .

Спостерігає і створює.
2.Отримання інформаційних матеріалів, придбання учасниками необхідних умінь і навичок

Лекції, семінари, інші форми занять з урахуванням запропонованої схеми та інформаційного забезпечення проекту (з виходом на проблему і обговорення проблеми).

Ведуча і спрямовуюча.


3. Диференціювання учнів за їх вмінням, розвиток подальшої інтересу.

Бесіди з учасниками, педагогами , тестування, розподіл обов'язків за напрямами: організатори, дослідники , референти , технічні асистенти ( помічники ), універсали .

Розробка тимчасового плану робіт . Координуюча.
4.Творча діяльність учнів.


Спільне рішення завдань, поставлених у проекті або на етапі проекту. Створення групових продуктів ( як втілення результатів роботи по проекту).

Керівна.


5." Вчуся, навчаючи інших ".

Творча лабораторія, аналіз діяльності за проектом.

Дослідницька.
Визначення функцій локального координатора в проекті

З урахуванням типу та предметної області телекомунікаційного науково - дослідницького проекту функції локального координатора можуть розділитися на технічне і змістовне керівництво між координатором телекомунікаційної діяльності і, наприклад , педагогом - предметником.Функції технічної підтримки:

- Організація отримання , підготовки та відправки електронної інформації ;

- Консультаційна допомога при організації роботи з електронними ресурсами проекту;

- Допомога при організації пошуку інформаційних ресурсів по проекту.Організаційно - змістовна координація

Організаційно - змістовну координацію робіт групи учасників може взяти на себе вчитель - предметник , педагог чи методист закладу освіти .

У цьому випадку він:

- Організовує робочу групу учасників ;

- Використовуючи методичне та інформаційне забезпечення проекту , планує і організовує роботу групи учасників;

- Забезпечує ефективність і повноцінну участь у роботі кожного з членів робочої групи за обраним напрямом.Роль локального координатора в організації роботи

Вчитель - локальний координатор дає поради з організації роботи , консультує при відборі матеріалу , приходить на допомогу при труднощі , тобто розробка проекту - це колективна робота учнів та вчителів, одна з форм співпраці .Особливості організації групової роботи учнів

При організації участі у проекті основна увага повинна приділятися створенню умов для підвищення особистісної мотивації учасників до активної та самостійної роботі: змагальність, затребуваність отриманих знань (усвідомлення корисності праці), діяльність через дослідження, об'єктивне оцінювання результатів .


Основними цілями проектної роботи для учнів є:

- Отримання навичок використання Інтернет для пошуку і відбору інформації;

- Застосування комп'ютерних технологій для підготовки інформації в електронному вигляді для передачі іншим учасникам ;

- Отримання досвіду використання можливостей Інтернет для обміну думками та досвідом з іншими групами учасників , отримання консультацій наукового керівника ;

- Отримання досвіду екологічних досліджень , роботи з джерелами інформації;

- Придбання досвіду роботи " в команді " (планування , розподіл функцій , взаємодопомога і взаємоконтроль ) .

Проектна діяльність дозволяє вивчити матеріал, що виходить за межі навчальної програми , використовуючи найбільш повну інформацію як з традиційних джерел (книги , словники , енциклопедії) , так і з мережі Інтернет. При цьому учні навчаються роботі в Мережі , пошуку інформації , використання різних пошукових систем. У процесі роботи над проектом відбувається не просто накопичення знань , а й їх творче осмислення .

Висновок

Телекомунікаційні проекти виправдані педагогічно в тих випадках , коли в ході їх виконання: передбачаються множинні , систематичні, разові або тривалі спостереження за тим або іншим природним, фізичним, соціальним і т. д. явищем, що вимагають для вирішення поставленої проблеми збору даних у різних регіонах ; передбачається порівняльне вивчення, дослідження того чи іншого явища, факту або події, що сталася або мав місце в різних місцевостях, для виявлення певної тенденції або прийняття рішення, розробки пропозицій і пр.; намічається порівняльне вивчення ефективності використання одного і того ж або різних ( альтернативних) способів вирішення однієї проблеми , одного завдання для виявлення найбільш ефективного, прийнятного для будь-яких ситуацій способу дій, тобто для отримання даних про об'єктивну ефективність пропонованого шляху дослідження проблеми; пропонується спільна творча розробка якоїсь ідеї : чисто практичної ( наприклад, виведення нового сорту рослини в різних кліматичних зонах , спостереження за погодними явищами тощо) або творчої (створення журналу , газети , п'єси, книги, музичного твору, пропозиції щодо вдосконалення навчального курсу, спортивних, культурних спільних заходів , народних свят і т.д.); планується провести захоплюючі пригодницькі спільні комп'ютерні ігри , змагання. Телекомунікаційні проекти будь-якого виду, як і сам метод проекту, можна розглядати тільки в загальній концепції навчання і виховання.

Організація телекомунікаційних проектів вимагає спеціальної і досить ретельної підготовки як вчителів, так і учнів. Такий проект повинен бути особливо детально структурований, організований поетапно з урахуванням проміжних і підсумкових результатів .

Література

1 . Бухаркін М.Ю. Телекомунікації в освіті? Це реально / / Розкрита двері в світ педагогічних та інформаційних технологій. - М. 1994 .

2 . Уваров А.Ю. Організація і проведення телекомунікаційних проектів ( Бібліотека методиста регіональної освітньої комп'ютерної мережі . Випуск 2 . Барнаул : Видавництво БДПУ , 1996 .

3 . Полат Є.С. Типологія телекомунікаційних проектів . - М.: Наука і школа , N4 , 19974 . Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти: Учеб. посібник для студ. пед. вузів і системи підвищ. кваліф. пед. кадрів / Є.С. Полат . М.Ю. Бухаркін , М.В. Моїсеєва , А.Є. Петров ; Під ред. Є.С. Полат . - М.: Видавничий центр "Академія", 2001 .


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка