Іппо ку імені Бориса Грінченка Як підготуватися до урокуСкачати 60.95 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір60.95 Kb.
Кравчук Лариса Володимирівна,

старший викладач

кафедри методики та психології

дошкільної і початкової освіти

ІППО КУ імені Бориса Грінченка
Як підготуватися до уроку

(Методичні поради)

Підготовка вчителя до уроку – це доволі складна й відповідальна справа. В. О. Онищук [6] обстоює варіант підготовки, що складається з двох етапів. Окремо виділяється загальна підготовка до викладання навчального предмета або курсу й підготовка до конкретного уроку. Загальна підготовка включає виконання таких завдань: • вивчення складу учнів;

 • детальне вивчення змісту навчального матеріалу й програми;

 • складання календарного плану;

 • впорядкування матеріально-технічної бази – кабінету, наочних посібників, технічних засобів навчання тощо.

Найбільш складною й відповідальною є підготовка вчителя до кожного окремого уроку. Вона складається з таких послідовних етапів:

 • аналіз програми попереднього й наступного уроків з метою встановлення між ними зв’язку й послідовності;

 • продумування змісту навчального матеріалу;

 • вивчення характеру викладу матеріалу в шкільному підручнику;

 • продумування виховних можливостей змісту навчального матеріалу та способів їх використання на уроці;

 • підготовка обладнання до уроку ;

 • складання поурочного плану.

Загальновідомо, що повноцінна робота вчителя на уроці неможлива без  планування уроку. З приводу цього хочеться згадати стару народну мудрість «Порядок – половина справи» і звернути увагу на ще один етап підготовки вчителя до уроку – написання плану уроку.

Поурочні плани розробляються вчителем на основі календарного планування навчального матеріалу. Поурочний план – це особистий документ учителя, підсумок його педагогічних роздумів. Він є абсолютно творчим, довільним за формою, об’ємом. Це своєрідна система опорних сигналів, зрозуміла самому вчителеві і зручна для нього.

Відповідно до Листа МОН № 1/9-630 від 05.12.14 року, «календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів е індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів е неприпустимим. Строки їхнього зберігання вчителем також законодавчо не встановлені, а відтак вчитель самостійно приймає про це рішення».


Разом з тим, підготовка і планування уроку не повинна недооцінюватись ні досвідченим, а тим більше  молодим учителем. Адже відсутність планування свідчить про неналежну підготовку до уроку, оскільки вносить хаос у навчальний процес, відчутно знижує якість навчання, погіршує психологічний і моральний клімат на уроці.

Учителю на заміткуГоловне – не  форма письмового оформлення, а глибоке осмислення мети, завдання, змісту, ходу уроку аж до діяльності учнів, яка  спрямовується, стимулюється і контролюється вчителем.

Звичайно, молодому вчителю бажано докладніше прописати всі моменти структури уроку. Майстер педагогічної справи може обійтися коротким планом уроку.

І. П. Підласий радить досвідченим учителям писати не план уроку, а програму керування навчальною діяльністю учнів.

Учителю на заміткуТривалість підготовки вчителя до уроку залежить від двох факторів: професійного рівня та ставлення до справи, тобто рівня відповідальності.

Пам’ятка

Як підготувати ефективний урок

 1. Перше, з чого потрібно почати підготовку до уроку:

 • чітко визначити і сформулювати для себе його тему;

 • визначити місце теми в навчальному курсі;

 • окреслити основні поняття, на які спирається даний урок;

 • обрати для себе ту частину навчального матеріалу, яка буде використана у подальшому, тобто подивитися на урок через призму перспективи своєї діяльності.

2. Визначити і чітко сформулювати для себе і окремо для учнів цільову установку уроку – навіщо він потрібний? У зв’язку з цим потрібно сформулювати навчальну, розвивальну і виховну функцію уроку.

3. Спланувати навчальний матеріал

Для цього потрібно:

 • впізнавання нового матеріалу;

 • відтворення;

 • застосування знань у новій незнайомій ситуації;

 • творчий підхід до знань.

 • упорядкувати навчальні завдання відповідно до принципу «від простого до складного».   

4. Продумати «родзинку» уроку

Кожний урок має містити елемент: цікавий факт, несподіване відкриття, нестандартний погляд на уже відоме, який зможе захопити, здивувати учнів.5. Згрупувати відібраний навчальний матеріал

Для цього необхідно продумати послідовність організації роботи з відібраним матеріалом, зміну видів діяльності учнів. Головне при групуванні матеріалу – уміння знайти таку форму організації уроку, яка викличе активність, зацікавленість учнів при сприйнятті матеріалу уроку.6. Спланувати контроль за діяльністю учнів на уроці, для чого подумати:

 • що контролювати;

 • як контролювати;

 • як використовувати результати контролю.

7. Підготувати обладнання уроку

Скласти список необхідних навчально-наочних посібників. Продумати, як вони будуть розміщатися на класній дошці.8. Продумати домашнє завдання: його змістову частину та рекомендації щодо виконання.

9. Підготовлений таким чином урок має відобразитися у конспекті уроку, який містить три основні частини: • формальну;

 • змістову;

 • аналітичну

Формальна частина може мати такий вигляд:

Урок № __________

Тема:__________

Мета:____________

Завдання: навчальні:_____________

розвивальні:__________________

виховні:_______________

Обладнання:________________
______________________________


Послідовність окремих етапів уроку.

Змістова частина складається з двох частин:

1. тексти всіх завдань, новий навчальний матеріал, розв’язки задач, рекомендації по виконанню домашнього завдання.

2. таблиця, в якій зафіксовано, що та на якому етапі уроку роблять учитель і учні. Вона може мати такий вигляд:

Етап уроку Що роблять

Учні

Учитель

 

 

 

Аналітична частина – це самоаналіз уроку [2].

Література

1. Безрукова В. С. Все о современном уроке в школе: проблемы и решения. Книга 3: Здоровьесберегающий урок. – М.: Сентябрь, 2006.

2. Завельский Ю. В. Как подготовить современный урок // Завуч. – 2000. – № 4.

3. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2001.

4. Конаржевский Ю. А. Анализ урока / М.: Центр «Педагогический поиск», 2000.

5. Мороз О. Г., Омеляненко В. Л. Перші кроки до майстерності. – К.: Товариство «Знання України». – 1992.

6. Онищук В. А. Посещение, анализ и обсуждение урока / Дидактика средней школы. — К.: Рад. школа, 1987.

7. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. – К, 1989.8. Поташник М. М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2007.

9. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів – К.: Генеза, 1999.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка