История «всемирного дня защиты животных»Сторінка8/12
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.61 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12 • Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії для 9 класу, виданий Інститутом передових технологій на ком пакт-диску (CD), належить до сучасних педагогічних програмних засобів (ППЗ), використання яких здійснюється на базі спеціально розробленої програми. Електронний атлас виданий на базі поліграфічного видання «Атлас з нової історії (ХVI-XVIII т..), 8 клас», Як ППЗ цей атлас узгоджений зі шкільною програмою, діючими підручниками та поліграфічно виданим навчальним атласом, загальною метою яких є формування історичного світогляду і набуття навичок роботи з історичною картою. Він має такі складові: карти, текстові запитання, коментарі до карт, ілюстрації, перелік рекомендованої літератури.

 • Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії,
  9 клас.
  Для ЗНЗ [Електронний ресурс]/Інститут передових технологій.- Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM) • Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії для 9 класу, виданий Інститутом передових технологій на ком пакт-диску (CD), належить до сучасних педагогічних програмних засобів (ППЗ), використання яких здійснюється на базі спеціально розробленої програми. Електронний атлас виданий на базі поліграфічного видання «Атлас з нової історії (1789 ЁC 1914 рр.), 9 клас», рекомендовано МОН України (лист №1/11-1770 від 29.06.1999 р.). Електронний атлас містить 25 карт з коментарями, понад 300 ілюстрацій, 156 запитання для самоперевірки.

 • Як ППЗ цей атлас узгоджений зі шкільною програмою, діючими підручниками та поліграфічно виданим навчальним атласом, загальною метою яких є формування історичного світогляду і набуття навичок роботи з історичною картою. Він має такі складові: карти, текстові запитання, коментарі до карт, ілюстрації, перелік рекомендованої літератури. • Новітня історія. 11 клас:
  Педагогічний програмний засіб. (Версія 2.0) [Електронний ресурс].-Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM) • Педагогічний програмний засіб розроблений відповідно до навчальної програми з новітньої історії для 11 класу ЗНЗ.

 • Мультимедійний посібник орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

 • Увесь курс складається з 35 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо ЁC та відео фрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тексти.

 • Програмний засіб «Новітня історія, 11 клас» містить також довідку по роботі з ППЗ, методичні рекомендації, глосарій (словник термінів і понять), іменний покажчик. • Історія України

 • Електронний атлас з Історії України
  для 5 класу ЗНЗ.
  Версія 4.1 [Електронний ресурс]/Інститут передових технологій. ЁC К., 2004.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM) • Електронний атлас з Історії України для 5 класу ЗНЗ виготовлений на замовлення Науково-методичного центру організації розробки та виробництва засобі навчання МОН України. Він містить:

 • історичні карти, які відображають події та явища вітчизняної історії від доби давньослов’янських племен до сьогодення. Додаються також карти історико-етнографічного районування України та стародавнього Києва. Ввідна частина знайомить учня з правилами прочитання історичної карти;

 • тексти, які стисло коментують тему і доповнюють зміст карти;

 • запитання за темами, що дають можливість учневі здійснювати самоперевірку;

 • ілюстрації у вигляді художніх малюнків тематичного змісту;

 • розваги надають можливість учневі самому відтворити карту.

 • До Вашої уваги пропонуємо СD-видання, що має технічні можливості та інформативну базу для вивчення відповідного курсу географії. Програма оснащена функціями масштабування і «мандрування» картою, які полегшують роботу з фрагментами карти і надають можливість отримання як загальної, так і детальної інформації.

 • Атлас може бути корисним не тільки як навчальне видання, а й стати у пригоді усім, хто цікавиться історією.

 • Електронний атлас для курсу з Історії України ,
  8 клас. Для ЗНЗ .
  Версія 4.1[Електронний ресурс]/Інститут передових технологій.- К.,- 1 електрон. опт. диск (СD-POM) • Електронний атлас для курсу з історії України для в класу, виданий Інститутом передових технологій на ком пакт-диску (CD), належить до сучасних педагогічних програмних засобів (ППЗ), використання яких здійснюється на базі спеціально розробленої програми. Електронний атлас виданий на базі поліграфічного видання «Атлас з історії України (XVI-XVIII т..), 8 клас», рекомендовано МОН України (лист №1/11-3007 від 06.07.2001 р.). Електронний атлас містить 14 карт з коментарями, понад 200 ілюстрацій, 276 запитання для самоперевірки.

 • Як ППЗ цей атлас узгоджений зі шкільною програмою, діючими підручниками та поліграфічно виданим навчальним атласом, загальною метою яких є формування історичного світогляду і набуття навичок роботи з історичною картою. Він має такі складові: карти, текстові запитання, коментарі до карт, ілюстрації, перелік рекомендованої літератури. • Історія України. 9 клас:
  Педагогічний програмний засіб.
  (Версія 2.0) [Електронний ресурс].-Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM) • Педагогічний програмний засіб розроблений відповідно до навчальної програми з «Історії України, 9 клас» для ЗНЗ.

 • Мультимедійний посібник орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

 • Увесь курс складається з 49 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо ЁC та відео фрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тексти.

 • Програмний засіб «Історія України, 9 клас» містить також довідку по роботі з ППЗ, методичні рекомендації, глосарій (словник термінів і понять), іменний покажчик. • Історія України
  [Електронний ресурс].- К.: ДП «Атлантік», 2002.-1 електрон.опт. диск (СD-POM) • Пропонуємо Вам мультимедійне видання з історії України від первісних часів до сучасності. Диск складається з наступних розділів:

 • Курс історії України. Ви прочитаєте або прослухаєте ілюстрований курс лекцій, який охоплює всі без винятку теми, введені в програму з історії України для шкільних випускних іспитів та для вступних до вищих навчальних закладів. • ХАРКІВЩИНОЗНАВСТВО

 • Харьков. По заказу Харьковского городского совета
  [Електронный ресурс] /Студия Д. Коновалова.- Х., 2007.- 1 электрон. опт. диск (СD-POM) • Матеріали даного компакт-диску познайомлять користувача із славним минулим і сучасністю нашого краю.

 • Рекомендовано для учнів 8-9 класів ЗНЗ, учителів, які викладають спецкурс «Харківщинознавство», учителів історії та географії, керівників краєзнавчих гуртків та всіх, хто цікавиться історією рідного краю • Математика

 • Алгебра, 7 ЁC 9 клас:
  Педагогічний програмний засіб. Для ЗНЗ .
  Версія 1.5[Електронний ресурс]/Херсонський державний університет.- Х., 2006.-1 електрон. опт. диск (СD-POM) • Педагогічний програмний засіб призначається для використання на уроках алгебри у7-9 класах ЗНЗ України у якості бібліотеки наочностей. Його також можна використовувати при самостійному вивченні навчального матеріалу з курсу алгебри 7-9 класів.

 • За тематикою та змістом програмний засіб повністю забезпечує наочністю проведення уроків з алгебри у 7-9 класах загальноосвітньої школи, якісно посилюючі дидактичні можливості вчителя як при викладанні теоретичного матеріалу, так і під час розв’язання задач. • Математика, 5 клас :
  Педагогічний програмний засіб.
  (Версія 2.0) [Електронний ресурс] .- Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007.-1 електрон. опт. диск • Педагогічний програмний засіб розроблений відповідно до навчальної програми з математики для 5 класу ЗНЗ.

 • Мультимедійний посібник орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

 • Увесь курс складається з 65 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо ЁC та відео фрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тести.

 • Програмний засіб «Математика, 5 клас» містить також довідку по роботі з ППЗ, методичні рекомендації, словник термінів і понять, іменний покажчик, додаток «Таблиця простих чисел (до 997)», додаток «Координатна площина» • Математика. 6 клас. :
  Педагогічний програмний засіб. (Версія 2.0)[Електронний ресурс].- Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007.- 1 електрон. опт. диск • Педагогічний програмний засіб розроблений відповідно до навчальної програми з математики для 6 класу ЗНЗ.

 • Мультимедійний посібник орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

 • Увесь курс складається з 58 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо ЁC та відео фрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тести.

 • Програмний засіб «Математика, 6 клас» містить також довідку по роботі з ППЗ, методичні рекомендації, словник термінів і понять, іменний покажчик, додаток «Таблиця простих чисел (до 997)», додаток «Координатна площина».

 • Інформатика

 • Інформатика. 9 клас.
  [Електронний ресурс] .- 4 электрон. опт. диски • Педагогічний програмний засіб призначається для використання на уроках інформатики у 9 класах ЗНЗ України у якості бібліотеки наочностей. Його також можна використовувати при самостійному вивченні навчального матеріалу з курсу інформатики 9 класу.

 • За тематикою та змістом програмний засіб повністю забезпечує наочністю проведення уроків з інформатики у 9 класі загальноосвітньої школи, якісно посилюючі дидактичні можливості вчителя як при викладанні теоретичного матеріалу, так і під час практичних занять. • Образотворче мистецтво

 • Образотворче мистецтво, 5 клас.
  [Електронний ресурс] .- 1 електрон. опт. диск (СD-POM) .- Додаток: Методичний посібник [Текст]/Під ред. О.М.Томецької.- Рівне: ПП «Контур Плюс», 2009 • У методичному посібнику розкриті особливості викладання образотворчого мистецтва на основі мультимедійних технологій, описана специфіка роботи з Педагогічним програмним засобом «Образотворче мистецтво, 5 клас» для ЗНЗ.

 • Мета посібника ЁC допомогти вчителеві образотворчого мистецтва у проведенні уроків на основі полі художності та варіативності викладу навчального матеріалу, а також розробці власних уроків із використанням мультимедійних засобів навчання.

 • У посібнику пропонуються рекомендації для проведення і організації уроків із образотворчого мистецтва у 5 класі. Мультимедійна частина посібника (ком пакт-диск) є педагогічним програмним засобом «Образотворче мистецтво, 5 клас» , також пропонує плани - конспекти уроків, а також мистецькі твори, що служать основою для кращого сприйняття навчального матеріалу.

 • Посібник адресований учителям ЗНЗ, студентам вищих навчальних педагогічного профілю, а також слухачам систем післядипломної педагогічної освіти

 • Географія

 • Атлас мира.
  [Электронний ресурс].- К.: Тов. «Компроект», 2004.-1электрон. опт. диск (СD-POM) • Лучший мультимедийный атлас мира представляет собой огромный труд, вобравший в себя научные исследования ученых разных эпох, континентоd и стран. Здесь есть все необходимое: атлас содержит достаточно подробное и точное изображение вод и рельефа Земли, политико-административного деления, расположения населенных пунктов, данные о геологическом строении, почвах, климатических условиях. Растительном и животном мире. Физико-географический атлас мира снабжен удобной навигацией по детализированной карте планеты, системой масштабирования, краткими путеводителями с описаниями природных ресурсов, историческими заметками тех или иных мест, подробными картами центральных городов.

 • Географія материків і океанів. 7 клас.
  Електронний атлас. Для ЗНЗ [Електронний ресурс]/Інститут передових технологій.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM). - Додаток: Методичний посібник [Текст]/Під ред. О.В.Барди.-Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007. -45 с • У методичному посібнику розкриті особливості викладання «Географії материків і океанів, 7 клас» на основі мультимедійних технологій, описана специфіка роботи з Педагогічним програмним засобом «Географії материків і океанів, 7 клас » для ЗНЗ.

 • Мета посібника ЁC допомогти вчителеві географії у проведенні уроків та оцінюванні знань учнів, розробці власних уроків із використанням мультимедійних засобів навчання.

 • У посібнику пропонуються рекомендації для проведення і організації уроків географії у 7 класі. Мультимедійна частина посібника (компакт-диск) є педагогічним програмним засобом «Географії материків і океанів, 7 клас».

 • Посібник адресований учителям ЗНЗ, студентам вищих навчальних закладів педагогічного профілю, а також слухачам системи післядипломної педагогічної освіти.

 • Географія України. Атлас для 8-9-х класів.
  Версія 4.1[Електронний ресурс] /Інститут передових технологій.- К., 2004.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM) • До Вашої уваги пропонуємо СD-видання, що має технічні можливості та інформативну базу для вивчення відповідного курсу географії.

 • Програма оснащена функціями масштабування і «мандрування» картою, які полегшують роботу з фрагментами карти і надають можливість отримання як загальної, так і більш детальної інформації. До кожної карти подані тексти-коментарі, що доповнюють і конкретизують відповідну картографічну інформацію.

 • Наявність запитань за змістом видання допомагає користувачеві здійснити самоперевірку. Додатково СD оснащений блоком «Регіони», в якому подано карти, загальні відомості і статистичні карти на всі області України, Автономну Республіку Крим, а також Київ і Севастополь. • Економічна і соціальна географія світу.
  Для 10-11 класів ЗНЗ.
  Версія 4.1[Електронний ресурс] /Інститут передових технологій.- К., 2004.- 1 електрон. опт.диск (СD-POM) • До Вашої уваги пропонуємо СD-видання, що має технічні можливості та інформативну базу для вивчення відповідного курсу географії. Програма оснащена функціями масштабування і «мандрування» картою, які полегшують роботу з фрагментами карти і надають можливість отримання як загальної, так і детальної інформації. До кожної карти подані тексти-коментарі, що доповнюють і конкретизують відповідну картографічну інформацію. Наявність запитань за змістом видання допомагає користувачеві здійснити самоперевірку. Атлас може бути корисним не тільки як навчальне видання, а й стати у пригоді усім, хто цікавиться географією.

 • Фізична географія України. 8 клас.
  [Електронний ресурс] .- 1 електрон. опт. диск (СD-POM) .- Додаток: Методичний посібник [Текст]/Під ред. О.В.Барди. -Рівне: ПП «Контур Плюс»,
  2007.- 41 с. • У методичному посібнику розкриті особливості викладання фізичної географії України на основі мультимедійних технологій, описана специфіка роботи з Педагогічним програмним засобом « Фізична географія України, 8 клас» для ЗНЗ.

 • Мета посібника ЁC допомогти вчителеві географії у проведенні уроків та оцінюванні знань учнів, розробці власних уроків із використанням мультимедійних засобів навчання.

 • У посібнику пропонуються рекомендації для проведення і організації уроків географії у 8 класі. Мультимедійна частина посібника (компакт-диск) є педагогічним програмним засобом « Фізична географія України, 8 клас».

 • Правознавство

 • Правознавство, 9 ЁC 11 клас.
  Дистанційний курс. Клієнтська частина., версія 1.0[Електронний ресурс]/Розробл. на замовлення Інституту інноваційних технологій і МОН України. - К.: КПІ, 2006.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM) • Дистанційний курс «Правознавство, 9-11 класи» призначений для використання у режимі дистанційного навчання через Інтернет або у режимі електронного підручника, якщо можливості підключення до Інтернету немає.

 • Використання ДК «Правознавство», в першу чергу, передбачається забезпечувати у шкільних комп’ютерних класах на базі поставлених навчальних комп’ютерних комплексів (НВК), до складу яких входять об’єднана у локальну мережу комп’ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення. У цих класах мають відбуватися заняття учнів (через Інтернет або у локальному режимі). Іншим варіантом може бути самостійне навчання учнів на будь-якому комп’ютері поза межами школи, що технічно забезпечує умови функціонування ДК «Правознавство».

 • Використання нових дистанційних технологій навчання наразі може принципово допомогти у вирішенні проблеми вирівняння якості підготовки випускники шкіл до випускних іспиті та вступу у ВНЗ по всіх регіонах України. Саме цьому має сприяти реалізація запропонованого проект. • Декларація в малюнках.
  [Електронний ресурс]/Харківська обласна державна адміністрація . Харківська обласна рада. Союз професійних державних службовців. ЁC Х., 1 електрон. опт. диск (СD-POM) • Для створення цієї презентації була використана інформація офіційного веб-сайту Організації Об’єднаних Націй та офіційного веб-сайту Верховної Ради України. • Світова література

 • СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

 • Культура доби Відродження, 8 клас:
  Педагогічний програмний засіб.Версія 2.0 [Електронний ресурс].- Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM) • Педагогічний програмний засіб «Культура доби Відродження, 8 клас» орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

 • Увесь курс складається з 22 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо ЁC та відео фрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тексти.

 • Програмний засіб «Культура доби Відродження, 8 клас» містить також довідку по роботі з ППЗ, методичні рекомендації, глосарій (словник термінів і понять), іменний покажчик. • Світ античної культури, 6 клас:
  Педагогічний програмний засіб.
  Версія 2.0 [Електронний ресурс].- 1 електрон. опт. диск (СD-POM) • Педагогічний програмний засіб «Світ античної культури. 6 клас» орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

 • Увесь курс складається з 31 уроку. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо ЁC та відео фрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тести.

 • Програмний засіб «Світ античної культури. 6 клас» містить також довідку по роботі з ППЗ, методичні рекомендації, глосарій (словник термінів і понять), іменний покажчик.

 • УКРАЇНСЬКА МОВА Й ЛІТЕРАТУРА

 • Великий комплексний словник
  української мови. 160000 слів.
  [Електронний ресурс]/Дорошенко Т.С.ЁCХ.: Торсінг плюс, 2009.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM) • Маючи цей словник, Ви маєте 10 словників одразу, і Вам вже не потрібно купувати щось додаткове. Усе потрібне у Вас завжди є під рукою в одному електронному виданні.

 • Вперше в історії української лексикографії словник охоплює таку кількість матеріалу, яка подана у словникових статтях, до опорних слів дібраний матеріал з низки розділів української мовознавчої науки ЁC граматики, етимології, фонетики, морфеміки та словотвору, лексики та фразеології. Крім того, кожна словникова стаття містить переклад слова російською мовою. Така добірка матеріалу дозволила комплексно охопити слово як одиницю мови, повно розкрити мовне багатство української мови. • Словники України ЁC інтегрована
  лексикографічна система
  [Електронний ресурс]/Національна академія наук України. Український мовно-інформаційний фонд.- К., 2001.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM) • Випуск здійснено відповідно до Указу Президента України «Про розвиток національної словникової бази» на честь 10 річниці незалежності України.

 • Словник охоплює таку кількість матеріалу: фразеологія, синонімія, антонімія, парадигма, транскрипція. • Словники України.


  Інтегрована лексикографічна система. Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія. -
  НАН України. Український мовно-інформаційний фонд
  2001

  Електронне видання "Словники України" призначене для надання користувачам лексикографічної інформації про слова української мови.

 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка