ІУ. Становлення і розвиток виховної системи закладу Основні завданняСкачати 215.03 Kb.
Дата конвертації07.03.2016
Розмір215.03 Kb.
ІУ. Становлення і розвиток виховної системи закладу

Основні завдання

 1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

 2. Підтримка та укріплення шкільних традицій , що сприяють створенню загальношкільного колективу та прикрашають його життя.

 3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно і з повною віддачею займатися здійсненням виховної діяльності та ефективно вирішувати питання виховання школярів.

 4. Розвиток учнівського самоврядування, його роль у НВП

Пріоритетні напрямки виховної роботи в 2013- 2014 навчальному році

 • Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

 • Виховання духовної культури учнів;

 • Виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки;

 • Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

 • Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;

 • Збагачення народних традицій, звичаїв;

 • Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці;

 • Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

 • Забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я;

 • Формування екологічної культури учнів, гармонії їх відносин з природою;

 • Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації;

 • Посилення уваги до питання морально – етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

 • Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

 • Створення умов для соціального захисту дітей;

 • Зміцнення служби соціальної та психолого – педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям;

 • Організація педагогічно- доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет;

 • Доцільне використання можливості позашкільних навчально – виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

4.1.Планування виховних заходів за пріоритетними напрямками

 1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Мета.

Початкова школа

 • Формування усвідомлення особистістю приналежності до української держави і народу;

 • Розвиток здатності дитини пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого угрупування, як учня, жителя села;

 • Виховання почуття любові до України, її символів, рідної мови та слова, оберегів;

 • Формування елементарних знань про культуру свого народу і прагнення дотримуватися традицій;

 • Навчання правилам співжиття та взаємодії людей у сім’ї, суспільстві.

Основна школа

 • Формування національно - громадянської і національно - етнічної ментальності особистості;

 • Виховання громадянських якостей особистості, духовно осмисленого патріотизму, який поєднує любов до рідного краю, Батьківщини, народу, повагу до законів України, активної громадської позиції;

 • Виховання любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу;

 • Виховання поваги до українських родинних законів, звичаїв, обрядів і традицій;

 • Розвиток прагнень до збереження та примноження духовного та матеріального багатства українського народу;

 • Виховання інтересу до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах;

 • Формування інформаційної компетентності та культури особистості.з/п


Зміст роботи

Дата

класи

Відповідальний

Відмітка про виконання
Організація учнівського самоврядування

09.09

1-9

Класні керівники
1

Година спілкування «Національні символи моєї держави»

«Державна символіка України»13.09

1-4
5-9

Класні керівники
2

Урок гендерної рівності «Рівні у правах»

13.11

1-9

Класні керівники
3

Аукціон знань «Я - Українець»

Анкета думок «Світ мого бачення аспектів шкільного життя»24.01

1-4

5-9


Класні керівники
4

Години правової грамотності

 • Інтерактивна бесіда «Права та обов’язки дитини в дитячому оточенні. Поняття гідності».

 • Інсценоване дослідження «Декларація прав дитини»

06.12

1-4


5-9

Класні керівники
5

Відзначення дня українського козацтва

 • Легендарні сторінки з життя козаків

 • Спортивні ігри «Ми гідні нащадки козаків»
15.10

1-4


5-9

Класні керівники
6

Перекличка повідомлень «Сини твої, Україно»

07.02

1-9


Класні керівники
7

Вікторина «Мій край – моя історія жива»

«Відомі й невідомі сторінки історії»04.04

1-4


5-9

Класні керівники
8

Виставка «Червоними та чорними нитками»

3-7.03

1-9

Класні керівники
9

Інтелектуальна гра «Рідна мова калинова»

22 .05

1-9

Класні керівники


 1. Ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю

Мета.

Початкова школа

 • Ознайомлення з історичними постатями нашого краю, його історією та культурою;

 • Формування системи елементарних знань про пам’ятки історії та культури нашого краю, його архітектуру, мистецтво, звичаї, традиції та фольклорні джерела;

 • Ознайомлення з звичаями, обрядами та традиціями, які побутують у регіонах Рівненщини;

 • Виховання поваги до історичного минулого нашого народу;

 • Формування основ духовності особистості

Основна школа

 • Формування історичного, краєзнавчого та культурного світогляду школярів, їх історичної пам’яті;

 • Прилучення школярів до пам’яток історії, культури і духовності рідного краю;

 • Виховання почуття гордості за історичне минуле рідного краю, його культуру, духовність, людей краю;

 • Формування здатності зберігати і примножувати традиції, звичаї сільської громади, рідного краю;

 • Виховання якостей громадянина - патріотаз/п


Зміст роботи

Дата

клас

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Уявна подорож «Архітектурні пам’ятки Дубенщини»

«Духовність нашого краю»(Пересопниця)20.09

1-4

5-9


Класні керівники
2

Година козацької звитяги «Гетьмани України»

«Відомі та невідомі сторінки козацтва»11.10

1-4
5-9

Класні керівники
3

Конкурс - презентація «Історичні постатті Дубенщини»

08.11

1-94

Творчий проект

«Різдвяні звичаї та обряди моєї сім’ї»
20.12

1-9


Класні керівники
5

Година естетики

«Зустріч з майстром слова нашого краю В.Женевським»31.01

5-9


Класні керівники
6

Конкурс малюнків «Архітектурна велич Волині - Дубенський замок»

21.02

1-9

Класні керівники
7

Година історичної пам’яті «Козацький редут»

«Їх імена пов’язані з нашим краєм» (період національно – визвольної війни)
28.03

1-4
5-9

Класні керівники
8

Години народознавства «Обряди та звичаї мого краю- (пасхальні свята)»

23.04

1-9

Класні керівники
9

Ігрова програма

«Захоплююче краєзнавство»15.05

1-9

Класні керівники


 1. Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей

Мета.

Початкова школа

 • Формування значущості для особистості цінності моральних чеснот : чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості;

 • Виховання шанобливого ставлення до батьків, сімейних традицій , бажання надати допомогу слабким і хворим;

 • Формування системи знань про основні правила поведінки в школі, вдома, на вулиці, в громадських місцях;

 • Формування вміння оцінювати власні вчинки та вчинки товаришів, інших людей

Основна школа

 • Формування сімейно – родинної ментальності особистості;

 • Формування системи знань і усвідомлення значущості особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей;

 • Розвиток умінь співпрацювати з іншими, працювати в групі та в колективі;

 • Виховання гуманного ставлення до людей;

 • Формування активної моральної позиції особистості;

 • Формування духовно – моральної культури і компетентності особистостіз/п


Зміст роботи

Дата

клас

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Бесіда «

«Життя за заповідями Христа»27.09

1-9

Класні керівники
2

Ситуаційно – ролеві ігри «Золоті слова»

«Ввічливість кожний день»04.10

1-4

5-9


Класні керівники
3

Конкурс «Словничок ввічливих слів»

15.11

1-9

Класні керівники
4

Конкурс «Моє новорічно-різдвяне вітання найкраще»

27.12

1-9

Класні керівники
5

Спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я»

21.03

1-9

Класні керівники
6

Виставка «Реліквії моєї родини»

12.05

1-9

Класні керівники
7

Акція «Милосердя»

Трудовий десант «Поспіши надати допомогу»14-18.04

1-9

5-9


Класні керівники
8

Конкурс «Мій родовід»

24.01

5-9

Класні керівники
9

Конкурс господарочок

«Ми з матусею удвох»

«За маминим рецептом»


07.03

1-4


5-9

Класні керівники


 1. Ціннісне ставлення особистості до себе

Мета.

Початкова школа

 • Формування усвідомлення цінності людського життя, кожної людської особистості, дотримання правил здорового способу життя;

 • Виховання бережливого ставлення до власного здоров’я, особистої гігієни, власного життя;

 • Формування вміння здійснення самоконтролю, самооцінювання, виявлення вольових рис особистості

Основна школа

 • Виховання поваги до себе як унікальної і неповторної особистості;

 • Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;

 • Виховання моральних чеснот особистості: чесності, організованості, щирості, поваги до інших людей, співпереживання

 • Розвиток уміння адаптуватися до різних життєвих ситуацій та конструктивно впливати на них;

 • Формування системи правових знань, навичок і звичок правомірної поведінки

з/п


Зміст роботи

Дата

Вид роботи

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Години спілкування

«Як діяти у надзвичайній ситуації?»

«Хочеш бути щасливим – будь ним»


06.09

1-4


5-9

Класні керівники
2

Бесіди

«»Чистота рук – запорука здоров’я»

«Ні – тютюновому диму»


18.10

1-4


5-9

Класні керівники
3

Дружнє коло «Світ моїх захоплень»

«Конверт життєвих ситуацій»22.11

1-4

5-9


Класні керівники
4

Зустріч з лікарем «Як не захворіти»

«Особиста гігієна»29.11

1-4

5-9


Класний керівник
5

Спортивні змагання

Згідно плану

1-9

Вчитель фізкультури
6

Година здоров’я «Продукти харчування – наші друзі й вороги»

16.01

1-9

Класні керівники
7

Рольова гра

«Як вітати зі святом»26.12

1-9

Класні керівники
8

Анкета «Хочу позбутися негативних рис характеру»

11.04

5-9

Класні керівники
9

Школа етикету

«Ми – в громадському місці»

«Культура одягу»


16.05

1-4

5-9


Класні керівники


 1. Ціннісне ставлення особистості до природи

Мета.

Початкова школа

 • Формування мотивів поведінки на збереження природи;

 • Виховання шанобливого ставлення до природи; бажання зберегти та примножити природні багатства;

 • Включення дитини в посильну природоохоронну діяльність;

 • Формування вміння милуватися природою,її красою

Основна школа

 • Формування природничого та екологічного світогляду особистості;

 • Виховання інтересу до пізнання природи, відповідного ставлення до неї;

 • Формування розуміння необхідності гармонійного співіснування людини і природи, гуманного ставлення до навколишньої природи;

 • Формування позитивної мотивації на природоохоронну діяльністьз/п


Зміст роботи

Дата

клас

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Свято осені «Ходить гарбуз по городу»

25.10

1-9

Класні керівники
2

Збір – гра «Квіти посади – клас свій прикраси!»

30.09

1-9

Класні керівники
3

Екологічний конкурс «У гостях у мудрого лісовичка»

«Подай руку природі»25.11

1-4
5-9

Класні керівники
4

Уявна подорож «Заповідні місця Рівненщини»

27.01

1-9

Класні керівники
5

Розмова в дружньому колі «Я допомагаю тобі, матінко природо»

28.02.

1-9

Класні керівники
6

Акція «Майструй годівничку – годуй синичку»

«Букет замість ялинки»11.11

1-9

Класні керівники
7

Пізнавальна вікторина «У царстві тварин»

«Червона книга Рівненщини»17.02

1-4
1-9

Класні керівники
8

Добродійна акція «Посади дерево», «Рятуймо матінку природу!»

Протягом квітня

1-9

Класні керівники
9

Екологічний бумеранг «Чорнобильська трагедія»

25.04

5-9

Класні керівники


 1. Ціннісне ставлення особистості до праці

Мета.

Початкова школа

 • Оволодіння трудовими навичками та навичками працьовитості;

 • Формування навичок господарювання, сумлінного ставлення до праці, поваги до людини праці;

 • Розвиток рис творчої, працелюбної особистості, формування навичок самообслуговування; введення дітей у світ професій, поглиблення уявлення про їх різноманітність і значущість для держави і особистості

Основна школа

 • Виховання працелюбства, свідомого ставлення до праці як до вищої цінності людини і суспільства;

 • Ознайомлення з трудовим законодавством;

 • Виховання дисциплінованості, організованості, вміння включатися у трудові відносини;

 • Розвиток потреб особистості до самореалізації та професійного самовизначення;

 • Створення умов для розкриття потенційних можливостей учнів, їх інтелектуального розвитку, самоствердженняз/п


Зміст роботи

Дата

клас

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Година спілкування

«Професії наших батьків»

«Освіта – шлях до майбутньої професії»


23.09

1-4


5-9

Класні керівники
2

Трудові операції

«Шкільне подвір’я»

«Наш клас»


Понеділок, п’ятниця

1-9

Класні керівники
3

Операція «Живи книго», рейди – огляди стану збереження підручників та шкільного майна

1 понеділок місяця

1-94

Виставка – презентація «Світ моїх захоплень»

Постійно діюча

1-9

Класні керівники
5

Майстерня Діда Мороза

грудень

1-4

Класні керівники
6

Вернісаж аплікацій з природного матеріалу

21-24.10

1-9

Класні керівники
7

Акція «Діти, допоможіть дітям!»

24.03

1-9

Класні керівники
8

Місячник благоустрою

квітень

5-9

Класні керівники
9

Толока батьків і дітей по підготовці класної кімнати до нового навчального року

червень

1-9

Класні керівники


 1. Ціннісне ставлення особистості до мистецтва

Мета.

Початкова школа

Основна школа

 • Формування інтересу до мистецтва;

 • Виявлення обдарованих дітей та розвиток їх творчих здібностей у галузі мистецтва;

 • Виховання шанобливого ставлення до культурно - мистецьких надбань українського народу та населення рідного краю, розвиток умінь та навичок їх збереження та примноженняз/п


Зміст роботи

Дата

Клас

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Пізнавальна програма «Джерела народного мистецтва»

06.09

1-9

Класні керівники
2

Конкурс «Виріб майстра хвалить»

28-31.10

1-9

Класні керівники
3

Ситуаційно – рольові ігри «В театрі», «В бібліотеці», «На виставці»

17.03

1-9

Класні керівники
4

Ігрова програма «Музика нас здружила»

05.05

1-9

Класні керівники
5

Ранок «З книгою нам добре жить, бо вона мудрості нас вчить»

02.12

1-9

Класні керівники
6

Уявна подорож в картинну галерею «Дива пензля й олівця»

16.12

1-9

Класні керівники
7

Інтелектуальна гра «Все про мистецтво»

10.02

1-9

Класні керівники
8

Виставка творчих робіт «Золоті зерна»

29-30.05

1-9

Класні керівники
9

Інсценізація народних традицій та обрядів «Ой радуйся земле!»

08.01

1-9

Класні керівники
4.2.Традиційні загальношкільні заходи

з/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

1

Свято знань «Вересневі передзвони»

01.09

Бойко Д.С.

2

Перший урок

02.09

Тимощук С.І.

3

День вчителя «Учителю вклонися до землі…»

04.10

Бороденко О.В.

4

День слов’янської писемності «Спочатку було слово»

08.11

Шманіна Л.М.

5

День української армії «Козацькі розваги»

06.12

Колесник О.М.

6

Свято « В чарівній торбинці Миколай несе гостинці»

19.12

Бойко Д.С.

7

Новорічне свято «Новорічні пригоди під ялинкою»

27.12

Синюк А.В.

8

Різдвяні віншування «Ой радуйся земле»

08.01

Бороденко О.В.

9

День захисника Вітчизни «Заради миру на Землі»

24.02

Павлунь Р.А.

10

Міжнародний жіночий день «Жіноча місія свята»

07.03

Колесник О.М.

11

Шевченківські дні «Невмируща слава Кобзаря»

10.03

Тимощук С.І.

12

День Перемоги «Подвиг во ім’я майбутнього»

08.05

Макарчук В.А.

13

Свято останнього дзвоника «До зустрічі, рідна школо!»

30.05

Синюк А.В.

14

Свято випускного вечора «Здраствуй юність»

19.06

Синюк А.В.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка