Із досвіду роботи. Виступ заступника директора з навчально-виховної роботи Кропивки Н. АСкачати 214.78 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір214.78 Kb.
Робота з батьківською громадськістю

Володарської ЗОШ I-III ступенів №1

(засідання МО класних керівників, 2016)

Із досвіду роботи.

1. Виступ заступника директора з навчально-виховної роботи Кропивки Н.А.

Серед пріоритетних напрямків реформування освіти відзначено, що в основу сучасного виховного процесу повинні бути покладені такі чинники: принцип єдності сім’ї і школи, наступності і спадкоємності поколінь, організація родинного виховання та освіти.

Соціальні психологи стверджують: якщо сім’я зацікавлена у вихованні особистості учня, то сили школи потроюються. Якщо ж союз сім’ї і школи слабкий або не склався взагалі, сили школи зменшуються вдвічі. Тільки 70% батьків визнають всю відповідальність за виховання своїх дітей, не посилаючись на школу і суспільство. Чверть батьків вважає, що виховувати дитину повинні в однаковій мірі сім’я, школа і суспільство, тому відповідальність за її поведінку, зокрема правопорушення, має розподілятися порівну. Близько 5% батьків взагалі знімають із себе відповідальність за виховання своїх дітей, за ступінь готовності їх до життя в суспільстві.

Як відомо, на взаємодію школи і батьків в значній мірі впливає авторитет педагогічного колективу та окремих вчителів, що визначають репутацію школи. Це зумовлено якістю освіти, яку здобувають учні в школі, досягненням учнів за межами школи (конкурси, олімпіади, змагання); ставленням випускників до школи, їх бажанням приходити в школу і зустрічатися зі своїми вчителями. Репутація школи визначається також вже накопиченим досвідом спілкування та взаємодії з батьками. Формальні, нецікаві батьківські збори, виклики батьків до школи з метою не стільки об’єднати зусилля, скільки насварити їх, дорікнути поганою поведінкою чи навчанням їхніх дітей – все це має серйозні наслідки: цей досвід передається від одних батьків до інших, «відбиває» бажання бути в школі. Навпаки, зацікавлене ставлення школи до батьків, уміння в кожному учневі побачити своє «я», позитивний початок, помітити успіх, залучити батьків до загальношкільних справ – все це сприяє росту авторитету школи і бажання батьків допомагати їй.

Як показує життя, сучасна сім’я дуже часто не в змозі справитись з самостійно покладеними на неї виховними завданнями. На допомогу їй повинні прийти інші соціальні інститути, насамперед школа. Оскільки переважна більшість батьків не має належної психолого-педагогічної підготовки й позбавлена громадської відповідальності за гідне виховання своїх дітей, саме класний керівник повинен виступати, з одного боку, зв’язуючою ланкою між школою та сім’єю, а з другого, - організатором піднесення педагогічної культури кожного батька й матері.

Наскільки зуміли налагодити такі партнерські відносини з батьківською громадськістю класні керівники нашої школи?

Родинне виховання в школі проводиться за Програмою «Українська шкільна родина» (з 2012 року)

Як показало проведене діагностичне дослідження, в дев’яноста відсотків випадків класні керівники знаходять взаєморозуміння з усіма батьками.

У нашій школі класні керівники використовують традиційні форми роботи з батьками (батьківські збори, бесіди, спостереження, анкетування, диспути).

Серед традиційних масових форм роботи з батьками найбільш популярними є батьківські збори, що проводяться не менше, як 2 рази в семестр. Причому практикуємо проведення комбінованих батьківських зборів, на яких обговорюються різні сторони роботи з батьками, у тому числі піднімаються актуальні проблеми виховання та навчання дітей. Зокрема, тематика батьківських зборів включає проблеми адаптації школярів до навчання у школі, психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку, попередження насильства в сім’ї та дитячих колективах, здоровий спосіб життя, формування пізнавальної активності учнів, патріотичне виховання школярів. Часто класні керівники нашої школи запрошують на батьківські збори вчителів, які викладають у їхніх класах. Такі виступи вчителів-предметників допомагають батькам краще ознайомитись із особливостями тих чи інших предметів, вимогами програми, змальовують реальну картину підготовки учнів до уроку та якості їхньої роботи на самому уроці. Щоб батьківські збори були цікавими, більшість класних керівників проводять попереднє анкетування, визначають теми наступних зустрічей. Для активності відвідування батьківських зібрань, класні керівники середніх і старших класів залучають до підготовки зборів членів батьківського комітету.

Особливо повинно бути результативно, коли класний керівник запрошує на збори практичного психолога, який проводить батьківські тренінги. Бо сучасні діти дорослішають швидко‚ і‚ зберігаючи типологічні риси підлітків попередніх поколінь‚ несуть слід нового часу‚ що відбувається на змістовому рівні їх дорослішання. Це потребує глибокої уваги до психологічної освіти педагогів та батьків.

Усе частіше класні керівники використовують інноваційні форми роботи з батьками:

-родинний міст (зустрічі з батьками та обговорення проблем виховання дітей);

-дерево родоводу ( родинні свята, зустрічі поколінь);

-день добрих справ (спільна трудова діяльність педагогів, батьків, дітей);

-родинна скарбничка (добірка матеріалів з досвіду родинного виховання);

- дні відкритих дверей (запрошуються всі батьки, вони відвідують класи, де навчаються їхні діти, ведуть спостереження за працею дітей на уроках). Але обираючи ту чи іншу форму роботи з батьками, класний керівник повинен пам’ятати, що результативність цієї роботи залежить не від назви форми, не від того, буде вона називатися звичним словом «бесіда» чи незвичним і красивим «родинний міст», а від вкладеного змісту, актуальності піднятої проблеми і практичного спрямування.

Робота учителів з батьками – вагомий аспект у вихованні підростаючого покоління. Для того, щоб результативно організувати профілактичну роботу з дітьми, схильних до правопорушень, необхідно знати про них якомога більше: починаючи від морального клімату у сім’ї і закінчуючи захопленнями та мріями дитини. Протягом року класні керівники та класоводи разом з соціальним педагогом, практичним психологом повинні відвідати учнівські сім’ї вдома. Адже саме у таких сім’ях найчастіше виникають проблеми у вихованні дітей. З батьками проводяться індивідуальні бесіди як класними керівниками, так і адміністрацією школи. Така форма роботи є ефективною у тому плані, що батьки йдуть на відвертість при індивідуальному спілкуванні і діляться проблемами, які виникають у вихованні дітей.

Однією з активних і дієвих форм роботи з батьками є засідання штабу профілактики правопорушень. Вони проходять (за потреби) спільно з представниками КМСД, комісією у справах дітей та неповнолітніх, опікунською радою. У тому навчальному році на таких засіданнях розглядалися питання правопорушень підлітків та дрібних крадіжок, пропуски навчальних занять без поважних причин, насильство та жорстокість серед неповнолітніх та ін. У вересні 2015 року засідання проводилося по питанню поведінки та пропуску уроків учня 9-А класу Короленка Віктора.

Насамкінець хочу сказати про роль батьківських комітетів класу, школи. Відомо, що батьківські комітети створюються саме для допомоги класному керівникові у навчально-виховній та господарській діяльності. Звичайно, добре, якщо в батьківському комітеті побуває хоча б раз кожен з батьків, тому склад його варто змінювати, але при цьому потрібно пам’ятати, що принаймні головою батьківського комітету повинна бути людина, яка є вашим однодумцем і підтримає ваші ініціативи. «Чи задоволені ви роботою батьківського комітету вашого класу?» - таке запитання було поставлено всім класним керівникам школи. Переважна більшість відповіли ствердно. Результатом такої співпраці є сучасні ремонти та матеріальне забезпечення класів у нашій школі. За останні роки налагоджено постійний зв’язок із батьківським комітетом школи, який бере активну участь у всіх шкільних проектах (голова – Данчук О.М.).

Хочеться відзначити велику роботу класних керівників у залученні батьків до участі дітей у різних конкурсах, виступах, виготовленні виробів на виставки. Приємно бачити небайдужих батьків на спортивних та туристичних змаганнях.

Звичайно, як і в будь-якій роботі в в цьому напрямку у нас є недопрацювання. Трапляються випадки прояву з боку педагогів нетактовності‚ нетерпимості‚ домінування‚ нерозуміння в спілкуванні з дітьми та їхніми батьками. У свою чергу‚ багато батьків не зовсім чітко усвідомлюють свою громадянську й особисту відповідальність за розвиток‚ виховання та навчання своїх дітей. Є й такі батьки‚ які вважають своїм обов’язком забезпечити дітей матеріально‚ а виховання перекладають на педагогів. Часто батьки не ідуть до школи радитись із педагогами‚ а сподіваються‚ що проблеми вирішаться самі собою. Основною причиною є те‚ що батьки не вірять‚ що вчителі допоможуть вирішити їхні проблеми.

Тому слід пам’ятати‚що від компетентності‚ комунікабельності та небайдужості залежить ступінь довіри батьків до класного керівника.

Як висновок, хочу сказати: батьки не повинні боятися школи. Вони не повинні почуватися у школі гостями, яких запрошують тільки на великі свята або на ремонт класу, або безрозмірними гаманцями, з яких треба «витрушувати» необхідну суму в разі потреби. Для того, щоб якомога більше батьків стали справжніми партнерами школи у справі виховання дітей, необхідно:

- підвищувати авторитет родини;

- враховувати інтереси батьків;

- опиратися на життєвий досвід батьків;

- вірити, що будь-яка сім’я має сильні, позитивні сторони.

Не забувайте, що спільними зусиллями ми – учителі й батьки –виховуємо майбутнє покоління.

Виховні рецепти‚ (хоча в справі виховання немає і не може бути ніяких єдиних рецептів‚ бо кожна дитина – індивідуальність‚ і кожна ситуація неповторна‚ але нехай вони Вам допоможуть) або поради батькам

1.Хочете виховати грубіяна і хама? Засуджуйте усіх: сусідів‚ родичів‚ учителів‚ знайомих‚ яскравіше описуйте їхні провини‚ недоліки смаку‚ характеру‚ виховання. Постарайтеся ніколи не говорити про їхні

достоїнства. Жодних авторитетів! Готуйте тільки те‚ що він любить‚ намагайтеся догодити його капризам. Нехай читає якнайменше‚ і вже якщо взяв книгу‚ нехай це буде детектив або розважальний роман. Спаси його і Вас Бог від словників‚ довідників‚ енциклопедій! Ніколи не пестіть своєї дитини‚ не здумайте зробити йому зауваження‚ якщо він забув привітати Вас або когось із близьких зі святом‚ із днем народження. У Вас буде чудовий екземпляр.2.Хочете виховати байдужу‚ неуважну людину? Девізом Вашого виховання повинні стати слова «це не моя справа»‚ «це їхня проблема»‚ «кожному своє». Відгородіть своє дитя від усіх лих і нещасть. Нехай він не бачить і не знає чужого горя. Нехай ніколи не бере участь у підготовці сімейних свят. Ніколи не співчувайте йому‚ не діліться своїми переживаннями. Ніколи не дозволяйте йому читати книги‚ що викликають жалість‚ співчуття. Не допускайте‚ щоб він слухав класичну музику – це перекреслить усю Вашу працю. Звертайте увагу на те‚ щоб він ніколи не поступався місцем у транспорті.

3.Хочете виховати егоїста? Зробіть так‚ щоб Ваше дитя почувало себе гостем удома: усе для нього! Попереджайте його найменші бажання‚ захоплюйтеся тільки ним. Запитуйте‚ як він виглядає на тлі інших – під час виступу‚ на уроці‚ на вечорі. Милуйтеся ним. Намагайтеся знайти виправдання його невивченим урокам: «здоров’я дорожче»‚ «ця школа зовсім з розуму зведе»‚ «Марія Іванівна завжди стільки задає!». Стежте за тим‚ щоб Ваша дитина не зробила що-небудь своїми руками і не подарувала це кому-небудь – це не престижно. Ви що ж‚ хочете показати‚ що не в змозі купити подарунок? Не змушуйте його піклуватися про тварин і слабких.

4.Хочете виховати нещиру людину? Ретельно ховайте свої почуття. Проходячи повз бабусь на лавочці‚ забираючи в маляти обгортку від цукерки‚ скажіть:«Не можна‚ дитинко‚ кидати папірця у дворі»‚ – а зайшовши до ліфта‚ киньте її на підлогу. Зустрівши на прогулянці сусіда із собакою‚ посміхніться і скажіть:«Яка в нього чарівна мордочка!». А коли вони підуть‚ скажіть:«Як можна таку гидоту тримати вдома?».

У сучасному світі легше вижити‚ досягти висот кар’єри саме цим «вихованим» людям. А чи хотіли б Ви‚ дорогі батьки‚ провести свою зрілість і старість серед таких «вихованих» людей? Обирати Вам.

2.Із виступу С.М.Глусцової, вчителя географії, класного керівника 5-Б класу

При пошуку відповіді на питання «Наскільки учні та їхні батьки задоволені життєдіяльністю у класному колективі?» у полі зору класного керівника повинні знаходитися такі аспекти, як комфортність і захищеність особистості учня, його ставлення до основних сторін життєдіяльності у класі, наявність у батьків почуття задоволеності результатами навчання і виховання своєї дитини, її становищем у класному колективі.3.Н.П.Снітко, класовод 4-А класу, презентувала сучасні форми і методи роботи з батьками.

4.С.В.Кушнір, класовод 4-Б класу, сказала, що батьки її класу беруть активну участь не лише в навчальному процесі, а й позакласних заходах.

5.Із виступу В.В.Солоній, класовода 1-А класу

Ще В.О.Сухомлинський говорив: «Хоч би яка відповідальна і складова творча робота була на виробництві, батьки повинні знати, що вдома на них чекає ще відповідальніша, ще тонша робота – виховання дитини». І, дійсно, виховання кожної дитини розпочинається в сім’ї. Саме сім’я формує на початковому етапі ціннісне ставлення до людей, яке виявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, працелюбності, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, готовності допомагати ближньому, вмінні працювати з іншими, здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості.6. С.М.Ліщенко, класовод 3 класу, розповіла про досягнення і проблеми родинного виховання.

7. Із виступу О.М.Чепіль, класного керівника 7-Б класу

Кожна дитина у власній поведінці відтворює модель поведінки у власній родині. Так уже склалося, що виховання більшості дітей у родині йде "саме собою", хоч батьки і стверджують, що переймаються освітою і вихованням своїх дітей. Однак, зайнятість батьків, авторитарність та невміння виховувати дають негативні результати. Потрібно жити за принципом "Не вчіть як жити, а живіть, як учити". Недосконалі, ми намагаємось виростити досконалих дітей. А це неможливо.

Спілкування з батьками при дітях – це рівноправ’я. Тому і батьківські збори, і індивідуальні зустрічі з батьками проводжу у присутності дітей. Це дає можливість кожній дитині не лише пояснити власну поведінку, але і усвідомити наслідки скоєного, проаналізувати реакцію батьків. Успішним є і анкетування «Батьки - дитина», яке дає можливість проаналізувати стосунки в родині, контроль за навчанням і поведінкою.

8. Із виступу О.В.Білобродської, класного керівника 9-А класу.

Індивідуальна робота з батьками дозволяє встановити безпосередній контакт із кожним членом родини учня, домогтись більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів розвивального впливу на особистість дитини. Тому у план роботи включаються відвідування родин учнів, індивідуальні бесіди з батьками, індивідуальні доручення, консультації, перевірка щоденників, таблиці результатів навчальної діяльності, написання батьків листів-характеристик, записок-повідомлень. Це дає змогу ознайомитися із соціально-економічними умовами виховання в сім’ї, відчути і зрозуміти психолого-педагогічний клімат у сімейному колективі, дати поради батькам щодо створення сприятливих умов для навчальної діяльності учня, інформувати їх про його успішність і поведінку.

Практикується колективна форма роботи. Це стосується тематичних і підсумкових батьківських зборів, які проводяться 5 разів упродовж навчального року. Інформуються батьки про хід і результати навчання, виховання й розвитку своїх дітей. Передусім розповідається про позитивне у навчанні та поведінці учня, а після цього з дотриманням такту повідомляється про труднощі, які виникають у навчанні, спілкуванні з товаришами, вчителями, ведеться розмова про спільні дії у наданні допомоги дитині для подолання цих труднощів. Батьки повинні знати про результати навчання своїх дітей. З цією метою напередодні зборів готуються індивідуальні інформаційні бюлетені, з яких батьки можуть ознайомитися з інформацією про успіхи дитини, труднощі, з якими вона стикається у шкільному житті. Такі бюлетені вручаються батькам на початку батьківських зборів. До батьківських зборів готуються й учні. На зборах підбиваються підсумки навчально- виховної роботи за певний період, визначаються перспективи (з батьками погоджується час проведення зборів з урахуванням їх зайнятості).

Таким чином формується згуртований батьківський колектив, що несе оціально-правову відповідальність за виховання дітей, сприяє забезпеченню єдності виховних впливів школи та сім'ї на учнів.Класний керівник зобов'язаний знати роль і місце батька в кожній сім'ї. Збори батьків треба будувати за тематичним планом: "Батьковисоке звання", "Ми відповідаємо за сім'ю", "Батько в сім'ї" та ін. Продовженню розмови про роль батька в сім'ї може сприяти
залучення батьків до розв'язання специфічних ситуацій, де потрібна особиста думка
батька. На таких зборах необхідно розглядати питання також про роль батька у формуванні в синові справжніх чоловічих якостей (мужності, сили волі, поваги до дівчини, жінки та ін.), підготовки юнаків до виконання в майбутньому функцій чоловіка, батька, захисника Вітчизни.

9. Із виступу А.О.Защитинської, класного керівника 6-А класу

Зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу - це важлива й відповідальна задача вчителя. Рішення даної задачі представляється можливим, якщо у плані роботи знайдуть відображення такі напрями діяльності класного керівника з батьками: • вивчення родин учнів;

 • педагогічна освіта батьків;

 • забезпечення участі батьків у підготовці та проведенні колективних справ у класі;

 • педагогічне управління діяльністю батьківської ради класу;

 • індивідуальна робота з батьками;

 • інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів.

Класний керівник включає у план лекцій з педагогіки, психології, права, етики, фізіології та гігієни; батьківські збори; тематичні консультації; педагогічні практикуми з розгляду й аналізу різних ситуацій виховання дитини в родині та школі; огляд популярної педагогічної літератури для батьків; обмін досвідом виховання дітей у родині; вечір запитань і відповідей; день відкритих дверей та інші форми.

Класному керівникові з перших днів роботи з дитячим колективом треба інформувати батьків про перспективи розвитку класу аби батьки, мали можливість брати активну участь у справах класу. Кожної чверті батьківський колектив необхідно знайомити з планом виховної роботи, ініціювати прийняття спільних рішень з питань організації в класі культурно-масових заходів у канікулярний чи навчальний час, під час планування виховної роботи цьому треба приділити достатньо уваги. Батьки школярів повинні супроводжувати своїх дітей в театри та музеї, на екскурсії, у походах і поїздках,, на сімейних святах і класних годинах, які проводяться з ініціативи дітей або самих батьків.10. Із виступу В.А.Добровольської, класовода 2-А класу

Сьогодні родинне виховання перебуває на новій стадії розвитку. Так у Державній національній програмі «Освіта» одним із пунктів основних шляхів реформування виховання є організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучу батьків.

Особливий тягар по забезпеченню реальних зв’язків з сім’єю лягає на плечі класовода. Свою діяльність він організовує через класний батьківський комітет, батьківські збори. Важливою частиною практичної діяльності класовода є відвідування учнів вдома, вивчення умов, в яких вони проживають. Батьки будуть співпрацювати тоді, коли будуть бачити зацікавленість класовода долею їхніх дітей.

11. Із виступу А.О.Бідник, класовода 1-Б класу

Відповідно до Закону «Про загальну середню освіту» тривалість уроку становить 35 хвилин, оцінка знань, умінь і навичок першокласників здійснюється вербально. У навчанні учнів велику увагу вчитель приділяє грі як основному виду дитячої діяльності. Ігрова діяльність є цінним засобом виховання розумової активності учнів, активізує психічні процеси, викликає живу зацікавленість у процесах пізнання. Під час проведення дидактичних ігор діти з бажанням долають значні труднощі у навчанні, розвивають свої здібності та уміння. Для створення спокійної робочої атмосфери на уроці вчитель намагається підтримувати зосередженість уваги учнів, їх слух, а не збереження статичності пози за партою протягом усього уроку. Дітям, яким важче було пристосуватися до навчання в школі, приділялася більша увага та індивідуальна підтримка як учителя, так і психолога, який здійснював психологічний супровід цього процесу: велися психолого- педагогічні спостереження за першокласниками, проводилися бесіди з дитиною;

у межах діагностичної роботи використовувалися методики вивчення тривожності, малюнкові методики;

розроблялися вправи, ігри, завдання для покращення процесу адаптації дітей до школи;

проводилася консультаційна робота з педагогами та батьками: індивідуальні та групові консультації, батьківські збори;

А саме під час батьківських зборів було проведено

1.Тестування «Чим полюбляє займатися ваша дитинва?»

2.Батьківський практикум-гра «Кошик почуттів»

Після того, як дитина переступив шкільний поріг, у вашій душі, у вашому серці міцно оселились почуття й емоції, які заповнили все ваше існування. У мене в руках кошик, на дні якої знаходяться найрізноманітніші почуття (позитивні та негативні), які може відчувати будь-яка людина. Опустіть руку в кошик і візьміть те почуття, яке вас переповнює найбільше той період часу, що ваша дитина знаходиться в школі, і назвіть це почуття (Батьки називають почуття, які їх переповнюють, від яких вони страждають; це завдання дозволяє виявити проблеми і труднощі сімей, пов'язані зі шкільним навчанням дитини і допомагає обговорити ці проблеми в ході зборів).3.Тест «Чи хороші ви батьки?»

4.Анкета "Як ви забезпечуєте умови для навчання дітей удома?"

Отже, проведена робота класоводом першого класу та психологом школи показали, що діти шестирічного віку, у переважній більшості, добре проходять період адаптації до нових умов, тобто до навчання в школі.12. Виступ М.В.Когут, класного керівника 8 класу

Лише за умов спільної, узгодженої діяльності учителів та батьків можна говорити про успіх виховної роботи.

Класний керівник виступає, з одного боку, сполучною ланкою між школою та сім'єю, а з другого — організатором підвищення педагогічної культури кожного батька й матері.

Успіхи класних керівників у роботі з батьками учнів багато в чому залежать від умінь організовувати і проводити батьківські збори, надати їм педагогічної доцільності.

У своїй практиці користуюсь рекомендаціями.

Рекомендації щодо проведення батьківських зборів


 • Ніколи не дорікайте батькам, які не відвідують зборів: це не спричинить бажання бачитися з вами частіше. Завжди щиро радійте їхній появі.

 • Обов’язково звертайтеся до батьків по імені і по батькові.

 • Знайдіть для кожної дитини теплі слова.

 • Обговорення проблем має бути конструктивним. Крок за кроком спрямовані дії підвищують зацікавленість батьків. Висловлюйтесь чітко: « слова погано себе поводить» і «немає успіхів у навчанні» занадто загальні, батькам складно на них реагувати.

 • Не критикуйте дій колег, дотримуйтесь професійної етики.

 • Не покладайтесь на чутки, констатуйте лише факти.

 • Не провокуйте насильства з боку батьків.

 • Батьківські збори повинні підвищувати педагогічну грамотність батьків, а не констатувати помилки та невдачі дітей.

 • Тема зборів має враховувати вікові особливості дітей.

 • Збори повинні мати як теоретичний, так і практичний характер – аналіз ситуацій, тренінги, дискусії тощо.

 • На зборах не слід займатись обговоренням та осудом учнів. Говорячи про дітей, вживайте слова «наші», «наш», а не «ваші», «ваш». Такий підхід ще раз нагадає батькам про те, що проблеми спільні і вирішувати їх треба у співпраці.

Класному керівнику не варто:

 • робити зауваження батькам, які не були присутні на попередніх зборах;

 • порівнювати успіхи окремих учнів і різних класів;

 • давати негативну оцінку всьому класу;

 • переоцінювати значення окремих навчальних предметів;

 • використовувати в спілкуванні з батьками моралізаторський тон;

Будьте коректними, тактовними!

З досвіду моєї роботи:

- Насамперед дякую тим, хто прийшов (особливо чоловікам).

- Даю зрозуміти батькам, що я усвідомлюю, як важко дитині вчитися.

- В індивідуальній бесіді оцінюю успіхи дітей, співвідносячи їх із можливостями Пропоную так звану "закриту" інформацію про навчально-виховну діяльність їхніх дітей. З цією метою завчасно готую індивідуальні інформаційні бюлетені(кожному окремо), в яких батьки можуть ознайомитися з інформацією про успіхи дитини, труднощі, на які вона наштовхується у шкільному житті. Такі бюлетені кладу перед батьком чи матір'ю на початку батьківських зборів.

Приклади таких інформаційних бюлетенів.

Шановна.......! Протягом останнього місяця Ваша донька має такі оцінки з дисциплін: математика — 4, 4, 3, 4, 4, 5; українська мова — 5, 4, 4, З, 3, 4, 4; українська література — 4, 5, 5, 5, 3 ; географія — 5, 5, 4, 4; історія — 5, 5, 5, 3, 4; трудове навчання — 5, 5, 5; фізичне виховання — 4, 5, 4, 4. Тамара дисциплінована, має певні розумові можливості, але не використовує їх, завжди допомагає у господарських справах товаришам, класному керівникові. Дякуємо Вам за хороше виховання. Та все ж дівчинка не завжди охайно одягнена, допускає неохайність в зошитах та щоденнику. Допоможіть їй в цьому.

... любить працювати . Подякуйте йому за це. Але... часто свариться з товаришами по класу через дрібниці, навіть смикає дівчаток. Звідки у нього це? Прошу Вас зустрітися зі мною у зручний для Вас час, щоб порадитися, як допомогти Сергію.


 • Намагаюсь донести до батьків думку: «неуспішний учень» не означає «погана людина» і зробити так, щоб батьки пішли зі зборів з почуттям, що вони можуть допомогти своїй дитині.

Батьківський комітет стає добрим помічником мені в організації та проведенні класних батьківських зборів.

До батьківських зборів готуються й учні. Зацікавлено проходять збори, на яких батьки бачать результати діяльності учнів ( практичні і лабораторні роботи, зошити, твори, вишивки, вироби , малюнки, презентації, фото та ін.).

Провідне місце на зборах посідає питання психолого-педагогічної просвіти батьків. Батьки проходять разом зі мною своєрідну школу сімейного виховання.
З лекціями, повідомленнями з проблем сімейного виховання , як правило, виступаю я, ілюструю теоретичні положення прикладами з життя і діяльності учнівського колективу або проблем сімейного виховання, не називаючи конкретних імен. Якщо хтось із батьків і пізнає у наведеній ситуації свої дії, дії сина чи доньки, то думає про це сам на сам.

Практикую перегляд і обговорення відеороликів (Сім помилок у спілкуванні з дитиною. Діти учаться на прикладі... Батько й донька. Телевізор в родині. Зберегти в собі душу дитини, а себе – в душах дітей).

У ході зборів залучаю батьків до педагогічного практикуму з питань сімейного виховання .

Обговорення ситуацій

Тренінг «Галявина виховання»(вибрати квітку із написами дій дорослих під час виховання дітей),

«Пізнай свій характер» (вибір геометричної фігури).

Пропоную вправи для розвитку уваги у дітей.

Моніторинг «Як провели канікули ваші діти» (Яку роль Ви можете виконати для оптимізації процесу ефективного та змістовного відпочинку дітей?).

Анкета - «Що слід змінити в житті класу, школи?»

- «Якби я був класним керівником, директором...»

- «Наскільки я знаю своїх дітей?» (Що проситиме дитина того дня, коли їй ні в чому не буде відмовлено – два бажання. Чим ваша дитина, одержавши повну свободу, почне займатися насамперед? – дві справи. Назвіть прізвища, імена трьох найближчих друзів. Який предмет найважчий і найлегший?

- «Для дітей» (Якого кольору очі в мами/батька? Який їх улюблений колір? Яка найулюбленіша квітка мами? Яку пісню любить слухати мама/тато? Назвати дати народження батьків).

Тест «Чи вмієте Ви поводитися з грошима?» (Виховання підприємливості, боротьба з марнотратством).

Соціоігрові вигадки (для провокування батьків на спілкування):


 • «Шапка запитань» (Запитання-записки складають батьки одне одному: коли востаннє був диктант, коли дитина була черговою в класі. скільки дівчат і хлопців у класі, на якому ряду сидить дитина і т.д.), (Я не знаю, як ...мені вчасно вкласти дитину спати; як заставити записувати домашнє завдання в щоденник; як заставити вивчити вірш).

 • «Вікторина» (знайти за почерком аркуш із зошита сина або доньки).

 • «Розповідь за малюнком» (учні зобразили свої літні канікули, а батьки мають розповісти, що хоче показати їхня дитина).

 • «Продовж речення»: мене поважає дитина як матір, за те, що...; мене любить дитина, бо... (з дітьми спочатку проведено опитування «Я поважаю батьків за те, що... «, «Я люблю своїх батьків, бо...»)

Кожен учень – це особистість, тому щоб краще розібратися в переживаннях, уподобаннях їх провела у дутей і батьків опитування .

Опитування для батьків і дітей окремо «Людей нецікавих у світі немає» (вирізається фігура людини, кожна її частина заповнюється: голова – Який я? руки – Що я вмію робити найкраще? тулуб – Що я люблю? ноги – мої досягнення в спорті, науці, конкурсах...)

У майбутньому хочу практикувати проведення зборів мам, так як у класі 19дівчаток.

На них , думаю, доцільно розглядати специфічні питання: "Особливості взаємин матері і дочки", "Статевий розвиток дівчаток і виховна роль матері", "Роль мами в неповній сім'ї", "Мамо, ваша донька закохалась" та ін.

У класі є змінне

Довідкове бюро (інформація з проблем виховання, н-д: «Поради класного керівника батькам». «Пам’ятка для батьків», «У полоні віртуальної гри», «Як перебороти синдром понеділка» «Діти, Інтернет, Мобільний зв’язок»).

Консультпункт (рекомендації батькам щодо поводження з агресивною дитиною; пам’ятка для батьків сором’язливої дитини; п’ять шляхів до серця дитини ,ВИСЛОВИ, ЯКИХ НІКОЛИ НЕ ПОВИННА ЧУТИ ВАША ДИТИНА, ВИСЛОВИ, ЯКІ ХОТІЛА Б ПОЧУТИ ВАША ДИТИНА, ««ЗОЛОТІ ПРАВИЛА ВИХОВАННЯ ЩАСЛИВИХ ДІТЕЙ» (від американського психолога доктора Віктора Клайна «Как подготовить ребенка к жизни» Десять кроків, щоб стати кращими батьками»,).

Недопрацювання:

1. Ведення щоденників.

2.Недостатня робота з батьками, які потурають своїм дітям у їх небажанні вчитися.

3.Налагодження зв’язку з батьками, коли діти пропускають навчання(домогтися, щоб батьки першими телефонували або писали пояснення)Батьківські збори

«Ваша дитина на порозі юності»

«Здоровий спосіб життя сімї як запорука успішного формування здорового молодого покоління»

«Підготовка майбутніх господарів-спільна турбота сімї і школи»«Роль домашніх завдань у самоосвіті школяра»База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка